กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
new 06/03/2558   การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เดิม จดทะเบียนสมรสแล้ว เปลี่ยนชื่อสกุลแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ตอนนี้จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก นส เป็น นาง จะต้องแจ้งนายทะเบียนตามภูมิลำเนา หรือแจ้งนายทะเบียนที่ไหนก็ได้ เอกสารอะไรบ้าง กุสุมา 0
เปิดอ่านแล้ว 06/03/2558   เพิ่มชื่อโดยบิดาสัญชาติมาเลเซีย มารดาสัญชาติไทย กรณีบุคคสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ แต่ไม่มีหลักฐานการเกิด ไม่มีหลักฐานหนังสือเดินทาง เนื่องจากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และต่อมาได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้าน โดยบิดาเป็นคนสัญชาติมาเลเซีย ส่วนมารดาของเด็กเป็นบุคคลส กีกี้ 4
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2558   การพิจารณาสัญชาติ เพิ่มชื่อ จากคำถามที่ถามว่า กรณีบุคคสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ แต่ไม่มีหลักฐานการเกิด ไม่มีหลักฐานหนังสือเดินทาง เนื่องจากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และต่อมาได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้าน โดยบิดาและมารดาของเด็กเป็นบุคคลสัญชาต เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน 5
เปิดอ่านแล้ว 06/03/2558   ขอแก้ไขรายการในสูติบัตร กรณีเกิดต่างประเทศ ขอเพิ่มชื่อของบุคคลที่เกิดต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด แต่รายการในเอกสารสูติบัตรที่ออกให้โดย สถานทูตไทยประจำประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ลงรายการเลขบัตรปชชของมารดาไม่ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการแก้ไข คือ สถานฑูตไทยประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย อำเภอ 5
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ กรณีที่เปลี่ยนชื่อ ต้องเปลี่ยนสูติบัตรลูก+ทะเบียนสมรสไหมคะต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ สุดใจ 3
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วกรณีไปจ่ายเงิน กยศ ที่ธนาคารต้องนำเอกสารไปยื่นไหมค่ะ น้ำริน 3
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2558   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งย้ายปลายทางจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่ง(เพื่อย้ายเข้่าบ้านพ่อ)สามารถแจ้งย้ายได้ครั้งละกี่คนถามว่าแล้วในบ้านมีด้วยกัน 3 คนแม่ลูก ทำไมย้ายได้แค่ 2 คน แม่ลูก ลูกอีก 1 คน (ยังไม่บรรลุฯ)เจ้าหน้าที่ ให้ไปย้ายต้นทางทำให้เสียเวลา เสียค่าเดินทาง ประชาชนผู้เดือดร้อน 5
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ขอเพิ่มชื่อไม่มีหลักฐานการเกิด กรณีบุคคสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ แต่ไม่มีหลักฐานการเกิด ไม่มีหลักฐานหนังสือเดินทาง เนื่องจากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และต่อมาได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้าน โดยบิดาและมารดาของเด็กเป็นบุคคลสัญชาติไทยทั้งคู่ มีเพี แคท 11
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การออกเลขบ้านให้กับบ้านประเภทนอ็กดาวน์ ด้วยปัจจุบันนี้มีประชาชนซื้อบ้านสำเร็จรูปหรือบ้านอ็คดาวน์มาติดตั้งในที่ดินของตนเองเป็นจำนวนมากและก็ได้มีการมาขอเลขที่บ้านกันเยอะมากจึงอยากให้แจ้งเวียนแนวทางการออกเลขบ้านให้กับกลุ่มบ้านนอ็คดาวน์ว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะไม่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างจากกองช่ นายทะเบียนแต่ละสำนักทะเบียน 15
เปิดอ่านแล้ว 06/03/2558   การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง นอกจากต้องถือปฏิบัติตาม พรบ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พศ2493 และระเบียบปฏิบัติ ฯ แล้วยังมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นอีกหรือไม่ คำว่า ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน ตามข้อ 1 ของระเบี จนทปค 5
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหาย แล้วจะทำใหม่ต่างจังหวัด บัตรประชาชนหาย แล้วจะทำใหม่ ที่ต่างจังหวัด ได้ไหมครับ มีสำเนาบัตรตัวเดิมอยู่ คือผมเป็นคนพิจิตร แล้วมาเรียนที่กำแพงเพชร เกิดบัตรประชาชนหาย พอจะทำที่กำแพงเพชรได้เลยไหมครับ แล้วต้องใช่บุคคลยืนยันไหม โสภณ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายออกจากทะเบียนร่ษษฏร์ การย้ายทะเบียนราษฏ์โดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องทำได้หรือไม่ผิดกฏหมายมั๊ย อรอนงค์ แก้วลุน 18
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนคำนำหน้าจาก ดญ เป็น นส 1การเปลี่ยนคำนำหน้าเปลี่ยนที่อื่นได้มั้ยคะ 2และถ้าไม่ได้จะไปดำเนินการเปลี่ยนคำนำหน้าที่ภูมิลำเนาของตนแต่ไปเปลี่ยนคนเดียวได้มั้ยคะ ไม่ได้พาเจ้าบ้านไปด้วย และต้องเตรียมอะไรบ้างคะ กาญจนา 14
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ใบเปลี่ยนนามสกุล จดทะเบียนมสรส 18 มิ ย พศ2551 ทำไมไม่ได้ใบเปบี่นยนามสกุล เขาจดทะเบียนสมรสแล้วมีใบเปลี่นามสกุลตอนไหน พศ ำหน นิตยา พรมสวะณา 7
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อสุกล เดิมดิฉันใช้นามกุลของบิดา ปัจจุบันอยากใช้นามสุกลทั้งของบิดา และมารดารวมกัน สามารถทำได้หรือไม่ (เนื่องจากพ่อเสียไปตั้งแต่เล็ก แม่อยากให้ใช้นามสกุลกับแม่ด้วย) ลดาพร 12
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง ซื้อบ้านจากธนาคาร (บ้านที่ธนาคารยึด) แต่มีชื่อคนอาศัยอยู่ในบ้าน 3 คน (เจ้าบ้าน 1 คน ผู้อาศัย 2 คน) ไม่สามารถติดต่อบุคคลทั้งสามให้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านได้ จึงไปติดต่อที่สำนักทะเบียนเพื่อจะแจ้งย้ายบุคคลทั้ง 3 เข้าทะเบียนบ้านกลาง แล้วย้ายตัวเองซึ่งเป็ จำนงค์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   การเกิด ขอคัดสำเนาใบเกิดใหม่ จะขอคัดสำเนาใบเกิดได้ที่ไหนคะแจ้งเกิดเขตปทุมวันแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่อแก่งคอยหายไป10กว่าปีแล้วเกิด21พย2526ที่โรงพยาบาลจุฬาเลขบัรประชาชน3100701029165ชื่อเดิม อัญชลี คลังทอง แต่ปจุบันเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลชื่อปจุบันนางภคพร ทองจำปาแล้วต้องกลับไปทำเรื่ นาง ภคพร ทองจำปา 6
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อ อยากทราบว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อต่างเขตพื้นที่ไม่ได้ แล้วถ้าคนที่เขาได้หยุดกลับบ้านเฉพาะวันหยุดละ ชาตินี้เขาจะได้เปลี่ยนชื่อไหมค่ะ อัมรา 17
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   การเกิด เขียนชื่อจริงลูกผิดตอนทำใบเกิด เขียนชื่อจริงลูกผิดตอนทำใบเกิดต้องการไปเปลี่ยนให้ถูกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างพ่อต้องไปด้วยรึเปล่า เจน 11
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล หนังสือรับรองว่าใช้นางสาว จดทะเบียนแล้วใช้นางสาว และนามสกุลเดิมแต่ไม่มีหนังสือรับรองได้แต่ทะเบียนสมรสต้องติดต่อที่เราจดทะเบียนหรือที่ไหนค่ะ อภิณฬาวรรณ 22
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว