กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ วิธีการแก้ไขปัญหาสัญชาติ เรื่อง วิธีการแก้ไขปัญหาสัญชาติ เรียน ท่านนักกฏหมาย สวัสดีครับ ท่านนักกฏหมายที่เคารพ ผมชื่อ ชาญวิทย์ แซ่โค้ว (เลขที่บัตรประชาชน?1-4302-00223-05-9)เกินเมื่อ 14 กันยายน พศ 2538ที่111/1หมู่ที่2ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และมีพี่สาวชื ชาญวิทย์ แซ่โค้ว 11
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2557   การแสดงความจำนงขอใช้นามสกุลเดิมหลังจากจดทะเบียนสมรส กรณีที่จะแสดงความจำนงขอใช้นามสกุลเดิมหลังจากจดทะเบียนสมรสจำเป็นต้องไปยื่นเรื่องที่นายทะเบียนที่เราไปจดทะเบียนสมรส หรือสามารถไปยื่นเรื่องที่นายทะเบียนท้องถิ่นที่ไหนก็ได้ค่ะ จันทร์แก้ว 2
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2557   แจ้งตาย ราษฎรมาแจ้งให้จำหน่ายตายโดยมีใบรับแจ้งการตายเมื่อปี 2530 รับแจ้งโดยผชผญบ ณ สถานที่ตาย ตายต่างท้องที่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ตาย มาแสดงต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ ปี 2557 เพื่อให้จำหน่ายตายในทะเบียนบ้าน สำนัก ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน 5
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2557   การคัดสำเนาทะเบยนสมรสระหว่างบิดาและมารดา และใบมรณะบัตรของบิดา บุตรจะขอคัดสำเนาทะเบยนสมรสของบิดาและมารดา และใบมรณะบัตรของบิดา (มารดาและบิดาอยู่ อปัว จน่าน) โดยไปขอคัดสำเนาที่เทศบาลแสนสุข อเมือง จชลบุรี จะกระทำได้หรือไม่ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง เกษร ยั่งยืน 1
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2557   ต้องการเปลี่ยนนามสกุลเป็นแซ่ที่มีคนใช้อยู่แล้ว ต้องการเปลี่ยนนามสกุลเป็นแซ่ สมัยอากงใช้แซ่แต้ ถ้าเป็นจีนกลางคือ เจิ้ง ลองเสริซ คนที่ใช้ นามสกุลคำว่า เจิ้ง มีคนใช้หลายคน กรณีนี้ถ้าต้องการเป็นนามสกุลไปเป็นคำว่า เจิ้งด้วย ต้องทำอย่างไรครับ Cheng Yi 2
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2557   การเปลี่ยนนามสกุลลูกหลังจากการหย่า ถ้าเราจดทะเบียนสมรสและเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลสามีเมื่อมีลูก ลูกใช้นามสกุลสามี หากมีการหย่าร้างเราต้องการให้ลูกมาใช้นามสกุลของแม่ได้หรือไม่ต้องทำอย่างไร นิด 5
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชนหมดอายุ/ย้ายทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนหมดอายุวันที่ 25 ตคที่ผ่านมายังไม่ได้ถ่ายใหม่ และต้องการย้ายทะเบียนบ้านด้วย ต้องทำอะไรก่อนคะ และในวันเดียวกัน ย้ายทะเบียนบ้าน ถ่ายบัตรปชช เปลี่ยนชื่อ และจดทะเบียนสมรส จะทำได้และเสร็จทันมั้ยคะ สุดารัตน์ มะลิ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทำใบเปลี่ยนชื่อหาย ได้ทำใบเปลี่ยนชื่อหายต้องทำอย่างไรบ้างคะ และ ต้องไปคัดสำเนาที่เขตอื่นได้ไหม ไม่ต้องไปที่เดิม (เปลี่ยนชื่อนานแล้ว) จิรัชยา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียยนสมรส ผู้ชายต้องใช้เอกสารอะไรในการจดทะเบียนสมรสบ้างครับ และผู้หญิงต้องใช้เอกสารอะไรในการจดทะเบียนสมรสบ้างครับ นรฐพล 10
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร การเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรจากชื่อสกุลบิดามาใช้ชื่อสกุลมารดา บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน ติดต่อสามีไม่ได้ และเปลี่ยนได้ที่ไหน ทำอย่างไรค่ะ นางเครือ 8
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอสำเนา ใบมรณะและอื่นๆของบิดา ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลย พ่อ-แม่ ได้เลิกกันไปนานแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนพี่ไปทำเรื่องเอกสาร แล้วแจ้ง เลขบัตรประจำตัวประชาชนพ่อไป ปรากฎว่าในระบบไม่มี ไม่ขึ้น เหมือนว่า จะไม่มีอยู่แล้วแสดงว่าเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าคะ ถ้าเกิดเสียชีวิตหนูสามารถขอใ ศกุนตลา พลจันทร์ 7
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ขอทราบว่าจะสามารถเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลเป็นภาษาต่างประเทศได้หรือไม่ เปลี่ยนที่ไหน น้องกนก 7
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2557   ขอสำเนา ใบมรณะและอื่นๆของบิดา ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลย พ่อ-แม่ ได้เลิกกันไปนานแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนพี่ไปทำเรื่องเอกสาร แล้วแจ้ง เลขบัตรประจำตัวประชาชนพ่อไป ปรากฎว่าในระบบไม่มี ไม่ขึ้น เหมือนว่า จะไม่มีอยู่แล้วแสดงว่าเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าคะ ถ้าเกิดเสียชีวิตหนูสามารถขอใ ศกุนตลา พลจันทร์ 3
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายชื่ออกจากทะเบียนบ้าน ผมเคยย้ายชื่อมาอยู่ทะเบียนบ้านพี่ที่ทำงาน ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อเขาเลย อยากจะย้ายชื่อออก ต้องดำการอย่างไร ครับ ไม่ทะเบียนบ้านตัวจริง ด้วย พี 9
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หาที่อยู่บุคคล อยากทราบที่อยู่ คุณ สุชาติ กาวิละ ที่เชียงใหม่ ทีม 16
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ คัดสำเนาทะเบียนสมรส สามารถคัดได้ที่ไหน ทะเบียนสมรสระหว่างนายจักรรินทร์กับนางชนิกา สุริยศ ถูกคัดลอกที่ไหนจ จักรรินทร์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ การยื่นขอสัญชาติ สวัสดีค่ะ หนูอยากสอบถามเรื่องการยื่นสัญชาติค่ะ ตอนนี้หนูถือบัตร(จีนฮ่ออิสระ) เลขบัตรประจำตัว 6502053004279 หนูเกิดปี 2536 ค่ะหนูเกิดที่ประเทศไทยและอยู่ประเทศไทย21ปีค่ะ มีใบเกิด ทะเบียนบ้านค่ะ จบ มัธยมตอนปลายมาได้ 2 ปีแล้ว เเม่หนูถือบัตรจีนฮ่ออิสระปัจ วารุณี 18
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอคืนสภาพบุคคล อยากสอบถามกรณีสำนักทะเบียนส่งเรื่องขอคืนสภาพบุคคล กรณีถูกจำหน่ายชื่อ ด้วย ทร97 (บุคคลต่างด้าว) ทำไมใช้เวลานานมาก บางราย ใช้เวลานานเป็นปี ถึงมีหนังสือแจ้งกลับมา มีวิธีการอย่างไรที่อำนวยความสะดวกกว่านี้ไหมคะ อาจจะไม่ต้องนานเป็นปี 1-2 เดือน ยังพอรอได เอกราช 23
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอคัดสำเนาใบมรณะใหม่ ใบมรณะบัตรของพ่อหายชื่อ จสตฉำ่่ คำบูญเกิด ประมาณ20 ปีขอคัดสำเนาใหม่จะทำอย่างไร ตายที่จังหวัดมหาสารคาม นายสัตยา คำบุญเกิด 8
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ เด็กไม่มีทะเบียนราษฎ์ ทำบัตรไม่มีสัญชาติแล้วทำอย่างไรจะได้สัญชาติไทยเป็นคนไทยเพราะเด็กไม่ได้แจ้งเกิดมา15ปีแล้ว อรัญญา จันกรี 13
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว