กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
เปิดอ่านแล้ว 07/10/2558   สอบถามข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตแล้ว เราสามารถขอรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่ เช่นชื่อสกุลก่อนสมรส ศิริลักษณ์ 2
เปิดอ่านแล้ว 07/10/2558   การแก้ไขเพิ่มเติมรายการในสูติบัตร มารดาแจ้งเกิดให้กับบุตร ปี 2553 ช่องรายการบิดาเป็นบคคลสัญชาติลาวปรากฏชื่อตัว ไม่ปรากฏชื่อสกุล ต่อมาญาติมาแจ้งเกิดให้บุตรคนที่ 2 ปี 2557 ในสูติบัตรปรากฏชื่อตัวบิดาชื่อเดิม และชื่อสกุล สัญชาติลาว มารดาเด็กจึงมายื่นคำร้องให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการชื่อสกุลบ งานทะเบียนราษฎร 2
เปิดอ่านแล้ว 07/10/2558   การย้ายทะเบียนบ้าน มีชื่ออยู่ใน ทร13 เลขที่ 1 จะย้ายไป ทร13 อีกเลขที่หนึ่งได้หรือไม่ เนื่องจากขอย้ายที่อยุ่ตามสามี สามีไทยปลูกสร้างบ้านใหม่ ทะเบียนราษฎร1 1
เปิดอ่านแล้ว 07/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ ไปขอมีเลข 13 หลัก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทำให้ ไปขอมีเลข 13 หลักที่อำเภอแบบ ทร31 ตามมาตรา 38 วรรคสอง แต่อำเภอไม่ทำให้ แจ้งว่าไม่ได้ยังไม่ได้เปิดให้ทำ ท้้งๆๆที่กฎหมายตัวนี้ออกมาแล้ว บางอำเภอก็เปิดรับทำแล้ว แต่บางอำเภอก็ไม่รับทำให้ แจ้งไปทางศูนย์ดำรงธรรมประสานงานให้ แต่อำเภอก็ยังไม่ทำให้ คือ งง ม T 14
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบที่อยู่ของ น้องชาย ไม่รู้ว่าอยู่ทะเบียนบ้านไหนย้ายไปย้ายมา winai 9
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านใหม่หาย ไม่มีเจ้าบ้านและผู้อาศัย ทำเล่มใหม่ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ เนื่องจากเพิ่งซื้อบ้านใหม่(อำเภอบางบัวทอง) ยังไม่มีเจ้าบ้านและผู้อาศัย และทำทะเบียนบ้านใหม่หาย การขอทะเบียนบ้านใหม่ และย้ายเข้าเป็นเจ้าบ้านพร้อมย้ายผู้อาศัยเข้าด้วย สามารถทำได้ภายใน 1 วันมั้ยคะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ และการทำบัตรประชาชนใหม่หลังจา M 15
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ สัญชาติ ทำไมได้รบัอนุมัติให้ได้สัญชำติไทยแล้ว กระทรวงมหาดไทยให้ไปติดต่อที่อำเภอแต่ยังไม่สามารถไปถ่ายได้ หนึ่ง 17
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ - การขอคัด ทร38/1 1 มีนาย ก อ้างว่าเป็นนายจ้าง และมอบอำนาจให้นาง ข มาดำเนินการคัด 38/1 ทางเจ้าหน้าที่สามารถคัดได้หรือไม่ แต่ไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าเป็นนายจ้าง โดยอ้างว่าเคยทำได้ จนทควรจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ และเจ้าหน้าที่ควรจะดำเนินการอย่าง จนท 11
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2558   การขอมีบัตรใหม่ ขอทำบัตรประชาชนใหม่ สวัสดีคะ ขอสอบถามการทำบัตรประชาชนใหม่คะ พอดีคุณพ่อขาดการต่อบัตรประชาชนมานานกว่า 10 ปีคะ ไม่ทราบว่าถ้าจะต่อบัตรประชาชนต้องทำอย่างไร และใช้หลักฐานอะไรบ้าง และสามารถต่อที่กรุงเทพได้หรือไม่ พอดีทะเบียนบ้านอยู่ที่บางละมุงคะ เนตรยา 8
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทร99 ไปขอคัด ทร99 ที่เทศบาลบ้านฉาง เจ้าหน้าที่บอกไม่มีฐานข้อมูลเราสามรถไปจอที่ไหนได้อีก และจะแก้ปัญหาอย่างไร อะตอม 13
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ขอคัดทะเบียนสมรสต้องทำอย่างไร อยากทราบถ้าย้ายบ้านแล้วใบทะบียนสมรสหายหาไม่เจอต้องการใช้เอกสารทะเบียนสมรสเพื่อไปทำธุระกรรมอื่นๆสามารถคัดใหม่ได้ที่ไหน แล้วขั้นตอนมีอย่างไหร่บ้าง โศรดา พรหมสีดา 13
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง อยากถาใหาเด็กที่ย้ายทะเบียนบ้านปลายท้าง อยากให้น้องมาเจอแม่ เปื้ล 9
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ บัตรหัว0 บัตรหมดอายุต่อได้เลยหรือป่าวค่ะ กิ่งแก้ว 15
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ไปยังทะเบียนบ้านกลาง ขอสอบถามครับ ว่า เจ้าบ้านสามารถแจ้งคัดชื่อลูกบ้าน ออกจากทะเบียนบ้านได้ใหมครับ โดยที่ลูกบ้านคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้ว เจตนิพัทธ์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เข้า เชค web konthai ไม่ได้เลยคะ ปกติใช้งาน ได้ ตอนนี้ เวลาเข้าใช้งาน ขึ้น error ตลอด ไม่ทราบว่าต้องทำอย่าง id 3100202086171 nadda 7
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   การย้ายที่อยู่ ย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน เนื่องจากได้ขายบ้านที่มีชื่อของตัวเองเป็นเจ้าของบ้าน ที่สมุทรสาคร ดังนั้นจึงต้องย้ายชื่อออกเพื่อให้คนซื้อย้ายเข้ามาเป็นเจ้าของบ้านแทน โดยจะต้องย้ายกลับไปต่างจังหวัดที่ชุมพร ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ ชฎาภรณ์ 7
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนสมรส ดิฉันกำลังจะแต่งงานอยากทราบว่านายธนัชสรณ์ ศรีจงใจ ว่าที่สามีเคยจดทะเบียนมาก่อนหรือไม่ พลัฏฐนันท์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการ ใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ (จาก นาง เป็น นางสาว) ที่เป็น ภาษาอังกฤษ ทางเขต สามารถทำให้ได้หรือไม่ และ ต้องทำอย่างไร ได้ติดต่อไปที่เขตแล้ว คุณเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่เคยทำ ภาคภูมิ ชัตไพบูลย์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ต้องการทราบหมายเลขทะเบียนสมรส เนื่องจากกระผมกับภรรยา มีปัญหากันและผมจำเป็นต้องใช้หมายเลขทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะ กรอกในข้อมูลประวัติบุคคลจ่ายตรงเงินเดือน ซึี่งกำหนดให้ส่งในวันที่ 7 ตค58 ซึ่งภรรยาผมไม่ยอมบอกรายละเอียด กระผม จสอกมล พรหมทอง สังกัด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที กมล พรหมทอง 7
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   การขอเปลี่ยนบัตร ทำบัตรประชาชาชน ไปขอทำบัตรปชชใหม่ เนื่องจากบัตรเก่าหาย แต่ไปทำคนละอำเภอกับที่อยู่บปชช นายทะเบียนไม่ให้ทำ เนื่องจากเพิ่งทำบัตรใหม่ไปเมื่อต้นปี แล้วบัตรเพิ่งหาย เป็นการส่อทุจริต ไอเราก็บอกเค้าไปว่า พอรู้ว่าหาก็รีบมาทำเลยไง บัตรเก่าจะได้ถูกยกเลิกไป เค้าก็ไม่ให้ทำอย่างเ k 11
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว