กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
เปิดอ่านแล้ว 31/10/2557   เรี่อง ทร 14/1 ฟ่อแม่ถือ บัตรหัว 0 xxxxxxxx และ ทร 14/1 ลุกมีสุตธิ บัตร์ใน ประเทศไทย ลุกจะได้บัตร์ ประชาชนมัยครับ ขอขอบคุณมากๆๆครับ นายคำแสงสุวรรณ 7
เปิดอ่านแล้ว 31/10/2557   การย้ายทะเบียนบ้าน การย้ายทะเบียนบ้านปลายทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ฉัตรสุดา 1
เปิดอ่านแล้ว 31/10/2557   สวมตัวทำบัตร ปปช ในชั้นสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสวมตัวทำบัตร ผู้ถูกสวมรับสารภาพว่ามีส่วนรู้เห็น จนทได้สอบสวนผู้ถูกสวม พยาน หรือผู้เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนผู้สวมทราบว่าไปทำงานต่างประเทศ แต่ได้ทำหนังสือส่งไปตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเรียกให้มาสอบปากคำแล้ว อย่างนี้จำเป็นต้องรอสอบปา จนทปค 1
new 31/10/2557   การสมรสรายปี มีการออกกฏหมายสมรสรายปีมาใช้แล้วหรือยังคับ อมรเชษฐ์ 0
เปิดอ่านแล้ว 31/10/2557   อยากเปลี่ยนชื่อตัว อยากเปลี่ยนชื่อที่ใช้พยัญชนะ ฅ ไม่ทราบว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด คนอยากเปลี่ยนชื่อ 1
เปิดอ่านแล้ว 31/10/2557   เปลี่ยนชื่อตัว อยากเปลี่ยนชื่อที่ใช้พยัญชนะ ฅ ไม่ทราบว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด คนอยากเปลี่ยนชื่อ 2
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถ่ายโอน ขอสอบถามเทศบาลตำบลที่ได้รับถ่ายโอนเป็นสำนักทะเบียนมีกี่ที่ ที่ไหนบ้าง ปลัด 6
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเก็บคำร้อง ทร 14 พิจารณาตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยงานสารบรรณแล้ว การเก็บทร14 เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 575 (เก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี) ใช่หรือไม่คะ กรุณาตอบให้ด้วยคะ สชาวดี 9
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2557   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติไทย เกิดที่ศูนย์อพยพพ่อแม่สัญชาติกัมพูชาและได้ใบสูติบัตรผู้อพยพปี2522 ปี2551ได้แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ(ทร38/1) สามารถที่จะขอสัญชาคิได้หรือไม่ค่ะ วัลลา เชื้อสิงห์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2557   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม รับบุตรบุญธรรม ดิฉันขอเรียนถาม เนื่องด้วยดิฉันมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว กำลังจะมีบุตร 1 คน จะถามว่าดิฉันสามารถรับเป็นบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ และขั้นตอนต้องทำอย่างไร ขอบพระคุณค่อ บ้านเมตตา 6
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บัตรประชาชนกำลังจะหมดอายุแต่ชื่อไม่มีในทะเบียนบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าชื่อหนูอยู่ทะเบียนบ้านไหน หนูจะตรวจสอบได้ที่ไหน เพราะบัตรประชาชน หมดอายุ 18 พย 2557 แล้วค่ะ เนื่องจากเมื่อเดือนก่อนหนูได้ไปที่สำนักงานเขตเพื่อจะขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน แต่เจ้าหน้าที่บากว่าชื่อหนูไม่มีในทะเบียนบ้าน หนูงง ไม่รู้จะ น้องไอซ์ 8
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2557   การย้ายที่อยู่ ขอย้ายชื่อลูกออกจากทะเบียนบ้านสามี อยากจะขอย้ายชื่อลูกออกจากทะเบียนบ้านสามีมาอยู่ในทะเบียนบ้านของดิฉันพร้อมทั้งเปลี่ยนนามสกุลลูกด้วย และใบเกิดลูกก็อยู่ที่สามีควรดำเนินการอย่างรัยบ้างค่ะ กิ่่่งกาญจน์ 6
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   การย้ายที่อยู่ จะย้ายทะเบียนเข้าคอนโดต้องติดต่อที่ไหน เสาร์ อาทิตย์ได้ไหม จะย้ายทะเบียนเข้าคอนโดต้องติดต่อที่ไหน เสาร์ อาทิตย์ได้ไหม ป๊อป 10
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จะตรวจสอบว่ายังมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนหรือเปล่า จะตรวจเช็คหรือทำยังไงค่ะว่ายังอยูีในทะเบียนบ้านหรือเปล่าค่ะ และถ้าเจ้าบ้านเสียชีวิตแล้วึนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาคัดชื่อออกได้หรือเปล่าค่ะ วัน 6
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชน ผมเกิดเมื่อ 27 ตุลาคม พศ2490 บัตรประชาชน หมดอายุวันที่ 26 ตุลาคม พศ2557 คำถาม 1)ต้องทำบัตรประชาชนใหม่หรือไม่ 2)ถ้าต้องทำ หมดเขตขอยื่นมีบัตรฯเมื่อใด 3)ถ้าเลยกำหนดหมดเขตไปแล้วต้องเสียค่าปรับหรือไม่เสียค่ำปรับเท่าไร 4)บัตรประชาชนที่ออกให้ใหม่เ นาย ธวัช สุวรรณาภิรมย์ 6
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทร 14/1จะทำ วิช่าไปต่างประเทศ ทร 14/1 จะทำวิช่าไปต่างประเทศต้องทำยังไงครับจะสามารถไปด้มัยครับ ค่าวิช่าจำนวนเท่าไหร่ครับ ขอขอบคูณมากๆๆครับ นายคำแสงสุวรรณ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   บ้านและทะเบียนบ้าน ชื่อหมู่บ้านในทะเบียนบ้าน ไม่ถูกต้อง กรณีที่ขอเลขที่บ้านใหม่และได้รับทะเบียนบ้านมาแล้ว พอมาตรวจสอบภายหลัง ปรากฎว่าในทะเบียนบ้าน ระบุชื่อหมู่บ้านผิด ต้องทำอย่างไร เอแก้ว 5
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   การเกิด แจ้งเกิดเกินกำหนด เด็กอายุ 5 ปี เกิดที่ รพราชบุรี มีหนังสือรับรองการเกิด แต่เด็กเรียนและอาศัยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองกับบิดาซึ่งแยกทางกับมารดา ตั้งแต่เด็กเกิด โดยมารดาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ถามว่า ต้องทำการแจ้งการเกิดตามระเบียบฯ ข้อ 57 ใช่หรือไม่ และสำนัก งานทะเบียนราษฎร 5
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายเข้า บิดาเป็นคนสัญชาติศรีลังกามารดาสัญชาติไทยจดทะเบียนหย่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของบิดา บิดาได้ซื้อบ้านอยู่ในประเทศไทย บ้านหลังดังกล่าวไม่มีใครดูแลบิดาและบุตรต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศบ่อยๆแต่จะย้ายชื่อบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านที่ จนททะเบียน 8
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ร้องเรียน ถ้าเป็นแบบนี้ร้องเรียนได้ไหมอ่ะคะ เก็บเกินอัตราค่าบริการอ่ะคะ อำเภอบางพลีอ่ะคะ จะสอบถามอัตราค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการเปลี่ยนนามสกุลอ่ะคะ ว่าเท่าไหร่กันแน่ค่ะ เห็นในนี้แจ้งว่า 100 แต่ทำไมสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ที่อำเภอเค้าถึงแจ้ พีพี 11
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว