กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
เปิดอ่านแล้ว 27/11/2558   การได้สัญชาติไทย คนไทยพลัดถิ่น ผ่านการพิสูจน์ได้สัญชาติไทยแล้ว ลูกเกิดในพม่า เข้ามาในไทยตอนหลัง จะขอเพิ่มชื่อได้เลยมั้ย มารุต 2
เปิดอ่านแล้ว 27/11/2558   ทำบัตรประชาชน อยากทราบว่า ตอนเป็นพระย้ายทะเบียนเข้าวัดพร้อมกับทำบัตรประชาชนเป็นพระ ถ้าลาสิกขาแล้ว จะย้ายชื่อจากทะเบียนวัดเข้าทะเบียนบ้านจะขอทำบัตรประชานใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง (ขอบคุณครับ) สุทธิชัย 5
เปิดอ่านแล้ว 27/11/2558   การย้าย ถ้าลูกบ้านย้ายออกโดยที่เจ้าบ้านไม่รู้สามารถทำได้ใหมและการอย่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมจะสามารถอย่าใด้ใหมครับ เอก 6
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สำเนาบัตรประชาชน แสดงหมายเลขเบัตรประชาชนชน นาง สายฝน อภิรัตนเจริญสุข 7
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2558   เปลี่ยนการสะกดชื่อภาษาอังกฤษ 1ต้องการเปลี่ยนการสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษในบัตรประชาชนให้ตรงตามหลักฐานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถทำได้มั้ยคะ 2ถ้าทำได้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ 3สามารถทำได้ที่จุดบริการทำบัตรประชาชนเลยรึเปล่า นักศึกษา 2
เปิดอ่านแล้ว 26/11/2558   การขอทะเบียนบ้าน กรณีการขอบ้านเลขที่โรงเรียนก่อสร้างมา เกือบ 30 ปีแล้วไม่ได้ขอบ้านเลขที่ แล้วอยากจะขอบ้านเลขที่ต้องทำอย่างไรครับ คุณครู 4
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนราษฎร์ ใช้ ดรเป็นคำนำหน้านามได้หรือไม่ บางคนใช้คำนำหน้านาม jj 15
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนชื่อสกุล พ่อตั้งชื่อสกุลใหม่ ลูกจะเปลี่ยนตามพ่อ ใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการเปลี่ยน และจะต้องให้พ่อมายินยอมด้วยหรือไม่ jj 12
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนชื่อสกุล บุตรอายุ 3 ปี ปัจจุบันใช้ชื่อสกุลของบิดา ต้องการเปลี่ยนให้บุตรใช้ชื่อสกุลของมารดา ได้หรือไม่ บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และไม่สามารถติดต่อบิดาให้มายินยอมได้ ประชาชน 12
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล แจ้งเปลี่ยนคำหน้านาม จะไปแจ้งเปลี่ยนคำหน้านามจาก เด็กหญิง เป็นนางสาวต้องไปแจ้งความหรือเปล่าค่ะ แต่บัตรไม่ได้หายนะค่ะ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ พลอยไพลิน 10
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทำบัญชีกับธนาคาร อยากทราบว่าบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนสีขาว10ปี จะไปเปิดบัญชีกับธนาคารได้หรือไม่คะ ขอบคุณคะ ฝ้าย 13
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี หนูเป็นคนชนกลุ่มน้อย เดี๋ยวนี้ถือบัตรใบสำคัญต่างด้าวค่ะ ถือได้ 5 ปีแล้ว จดทะเบียนสมรสกับสามีได้10ปี มีบุตร 2 คน รายได้ต่อเดือน 12000 บาท ถ้าอยากจะขอสัญชาติไทยตามสามี พอจะได้ไหมคะ เสาร์ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเบอร์โดยตรงการขอสัญชาติ ขอเบอร์ศาลากลางแม่ฮ่องสอนหน่อยครับ เด็กปางหมู 7
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลได้ย้ายมาอยู่ใหม่ที่เทศบาลค่ะ แต่ปลัดคนนี้มอบให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเลย(ยังไม่มีรหัสของปลัด)ต้องการทราบว่า ต้องการทราบว่าถ้าปลัดเทศบาลเป็นนายทะเบียนโดยตำแหน่งแต่ถ้าปลัดไม่ได้ขอเลขรหัสจะสามารถเซ็นเอกสา สิริ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อ กรณีไม่ปรากฎรายการมารดา กรณี นสธิดารัตน์ อายุ 15 ปี นำผลDNA ซึ่งตรวจกับบิดา มาติดต่อเพื่อขอเพิ่มชื่อ แต่ไม่ปรากฎรายการมารดา เนื่องทิ้งไปตั้งแต่อายุ 3 เดือน กรณีนี้จะระบุรายการมารดาอย่างไร และขอหนังสือสั่งการหรือระเบียบ กรณีที่ไม่สามารถระบุรายการมารดาได้ ขอบคุณพระคุณค่ะ นางสาวกรุงไทย มุงคุณ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ผู้ตรวจการทะเบียน ตามคำสอบถามเมื่อวันที่ 23 พ ย 58 ถามว่า ตามที่ส่วนกลางได้อบรมผู้ตรวจการทะเบียนไว้แล้ว 4 รุ่น ในช่วงแรก ๆ ก็มีการวางแนวทางและเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการทะเบียนที่อบรมและให้ไปตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติแก่สำนักทะเบียน แต่เมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายการ ผู้ตรวจการทะเบียนบ้านนอก 18
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เพิ่มชื่อคนต่างประเทศเข้า ทร 13 ของ สทบ ทต โพธิ์พระยา ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณกิรณา กรณี สทบ ทต โพธิ์พระยา สอบถามว่า เพิ่มได้หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไรบ้าง ในกรณีที่ช่าวต่างชาติจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทย ผมไม่ทราบว่า ส่วนกลางไม่ว่าจะใครตอบปัญหาลักษณะนี้จะตอบในลักษณะเดียวกันทุกคน ไม่เคยศึกษาในรายละเอียด ไพบูลย์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน จะจดทะเบียนสมรสได้รรคึป่าว อารียา 14
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2558   การพิจารณาสัญชาติ บัตรหัว05 บัตร10ปีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนสีขาวจะหมดอายุปีหน้าถ้าเราจะไปต่ออยากทราบว่าจะได้สีขาวเหมือนเดิมหรือว่าสีอื่น แล้วเราจะแจ้งย้ายสิทธิ์รักษาฟรีไปที่กรุงเทพได้หรือไม่คะเพราะตอนนี้มาทำงานอยู่ที่กทมคะ -ขอบคุณคะ- ฝ้าย 18
ได้รับคำตอบแล้ว 24/11/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนนามสกุลบุตรชาย ผมว่าจะเปลี่ยนนาสสุลตัวเองแล้วก้อเลยอยากเปลี่ยนไห้ลูกด้วยแต่ว่าทะเบียนบ้านคนละทะเบียนผมสามารถเปลี่ยนไห้ลุกได้ไหมหรือว่าต้องไห้เจ้าบ้านที่ลุกอยุ่เปลี่ยนไห้คับ วีระพัน 11
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว