กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
เปิดอ่านแล้ว 19/12/2557   ย้ายปลายทาง เป็นทหาร แต่ออกมาก่อนยกเงินให้นาย แต่ยังไม่ได้ทำเรืองปลด ตั้งแต่ปี 2555 ทางกรมแจ้งย้ายทะเบียนบ้านออกแล้ว แต่ไม่ได้ยังเข้าที่ใด จะสามารถย้ายปลายทางได้หรือไม่ อัถวิท 2
เปิดอ่านแล้ว 19/12/2557   การทำบัตรประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อใหม่ แล้วจะถ่ายบัตรประชาชนนอกเขตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ณัฏฐพัชร 2
เปิดอ่านแล้ว 19/12/2557   ทะเบียน ทะเบียนบ้านฉบับปี 2499 ถ้าไม่มีในสำนักทะเบียนอำเภอและในภาพถ่ายทางทะเบียนแล้วจะดูได้ที่สำนักทะเบียนวังไชยาได้หรือไม่ (เพราะช่วงที่เก็บทะเบียนบ้านสูญหายไปในระหว่างจัดส่งไปจัดเก็บภาพถ่ายทางทะเบียน) สำนักทะเบียนอำเภอ 1
ได้รับคำตอบแล้ว 19/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หาญาติ มีญาติแต่หาไม่เจอ นางสาวนฤมล สุวรรณสาร จักรกฤษ์ 8
ได้รับคำตอบแล้ว 19/12/2557   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม อำนาจปกครองบุตร หย่าขาดจากกันอำนาจปกครองบุตรอยู่กับบิดา ต่อมาบิดาเสียชีวิต อยากทราบว่าอำนาจปกครองบุตรจะเปลี่ยนเป็นมารดาโดยอัตโนมัติหรือไม่ อย่างไร มารดาบุตร 12
ได้รับคำตอบแล้ว 19/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชน คือบัตรประชาชนเห็นหน้าไม่ชัดจะทำใหม่ ต้องใช้หลักฐาน อะไรบ้างครับ แล้วมีค่าบริการเท่าไหร่ครับ เอกพันธ์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 19/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เมื่อไหรจะเปิดลงทะเบียนบัตร0 กรมการปกครองจะเปิดลงทะเบียนทำบัตร0ของกัมพูชาเมื่อไหรครับ ระพิน ใจสุข 8
ได้รับคำตอบแล้ว 19/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดทะเบียนสมรสกับหญิงบัตร0ได้หรือไม่ ผมเป็นคนไทยจะจดทะเบียนสมรสกับหญิงต่างด้าวที่มีบัตร0ไดหรือไม่และลูกที่เกิดมาจะเป็นคนไทยได้หรือเปล่าครับ แสนสุข 14
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรเหมือนกัน เคยไปทำบัตรที่อำเภอ (บัตรชำรุด) สแกนลายนิ้วมือไม่ผ่าน อำเภอก็แนะนำให้มาติดต่อทำที่เทศบาลเหมือนกัน บอกว่าไปให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลสอบสวนเพิ่มเติม (ว่างั้น) เพราะทะเบียนบ้านอยู่เขตเทศบาล ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ แจ๋ว 18
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ผมอ่านกระทู้ที่ผ่าน ๆ มา เกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนมาก จนท ที่ตอบคำถาม ตอบคำถามไม่ครอบคลุม ส่วนมากจะอ้างว่าทำได้ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ผมอยากให้อธิบายให้ประชาชนที่ถาม เช่น ถามว่าไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนเลยตั้งแต่เกิด, หมดอายุนา ภานุพงศ์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ระยะเวลาในการดำเนินการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลในปัจจุบัน นับตั้งแต่เรายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารครบถ้วนแล้ว จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลได้ นั้น ใช้เวลาประมาณกี่วันครับ หมายเหตุ จะขอยื่น ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองปัตตานี นายรฐนนท์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดทะเบืยนสมรสบัตรหัว0 แฟนมีบัตรหัว0ออออกที่ปราณบุรี ประจวบ ผมคนไทยทำงานอยู่อุตรดิตถ์ จะจดทะเบียนสมรสกับแฟนแล้วมาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ กมล ย้ายบุญธรรม 8
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ตรวจสอบบุญบุญธรรมของผู้เสียชีวิต ต้องการสอบถาม ว่าผู้เสียชีวิต(ยังไม่เคยจดทะเบียนสมรถและไม่มีบุตร) มีการจดทะเบียนรองรับรองบุตรบุญธรรมไว้หรือเปล่า จะมีขึ้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชาย ผู้ที่ต้องการตรวจสอบเป็นมารดา mini 7
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหารายชื่อ ถ้าจะค้นหารายชื่อบุคคลคน ทางอำเภอให้ค้นหาไหมค่ะ เพราะว่ารู้แต่นามสกุลแต่ต้องการชื่อเพื่อจะไปดำเนินคดีค่ะ น้ำฝน 7
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ พินโค็ด บัตรประชาชน ในการขอ ต้องใช้สําเนาบัตร ด้วยหรือครับ แล้วถ้ามีคนอื่นทราบ พินของเราแล้วจะมีผลเสียอะไรบ้างครับ ชาติชาย นันทศรีวิเศษกุล 7
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ รับรองสำเนารายการทะเบียนทั่วไป ถามว่า เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงานในฝ่ายทะเบียน ลงชื่อรับรองสำเนารายการทะเบียนทั่วไปได้หรือไม่ /ถูกต้องหรือไม่ ผู้สงสัย 7
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนชื่อตัวเอง เปลี่ยนชื่อตัวเอง สามารถเปลี่ยนนอกเขตได้หรือไม่ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ปารวี 16
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   ทะเบียนทั่วไป รับรองความเป็นโสด กรณีอายุ 19 ปี จะขอหนังสือรับรองความเป็นโสด แต่ตัวเอง พ่อแม่ อยู่ต่างประเทศ จะสามารถมอบอำนาจให้ลุง ที่อยู่เมืองไทยไปดำเนินการให้ที่อำเภอได้ไหมคะ และเด็กเองเป็นผู้มอบอำนาจหรือต้องให้บิดามารดามอบ น้ำผึ้ง 14
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   การพิจารณาสัญชาติ การรับรองความเป็นบิดา-บุตร บิดา เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย โดยได้รับสัญชาติไทยตามระเบียบ 43 ส่วนบุตรจะมาขอเพิ่มชื่อข้อ 103 ตามบิดา บุตรมีสูติบัตร หากกรณีที่บุตรจะขอเพิ่มชื่อตามบิดานั้น จำเป็นจะต้องรับรองความเป็นบิดา-บุตร หรือไม่ อย่างไร และจำเป็นจะต้องไปตรวจดีเอ็นเอ หรือไม่ อย่างไ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองนะ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจ หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 03101/ว 25 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545 ยังถือปฏิบัติอยู่หรือไม่ (ส่ง ทร25 ไปที่ส่วนการทะเบียนราษฎร) จนท 9
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว