กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อหาย เปลี่ยนชื่อปี40หาย สุชัญญา ศรีเพ็ง 22
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล พระภิกษุสามารถเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ พระภิกษุรูปหนึ่งบวชมาแล้ว 12 พรรษา(ปี) ปัจจุบันย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในสำเนาทะเบียนวัดแล้ว มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์การ์ดแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้หรือไม่ พรหมพิริยะ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เมื่อบวชเป็นพระภิกษุและย้ายชื่อเข้าไปสำเนาทะเบียนบ้าน(วัด)แล้ว อยากทราบว่าภิกษุรูปนั้นสามารถเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสาร พยานบุคคลใดบ้าง ปิยธมฺโม ภิกขุ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การใช้ชื่อสกุลของบุตร ดิฉันหย่ากับสามีเก่า ต่อมาจดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่ และใช้ชื่อสกุลสามีใหม่ อยากถามว่าบุตรท่ีเกิดจากสามีคนเก่าจะใช้ชื่อสกุลของสามีคนใหม่ตามดิฉันได้หรือไม่ นงเยา 24
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากรู้ข้อมูลบัตรประชาชน อยากรู้ว่า นาย วาคิน ศรีสุข (wakin srisuk) ไม่รู้ว่าผมเขียนชื่อภาษาไทยถูกหรือป่าวนะครับ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1988 เป็นประชาขนมีอยู่จริงหรือป่าวครับ ช่วยตรวจสอบให้ได้ไหมครับ ผมต้องการเห็นบัตรประจำตัวประชาชนของเขาอะครับ ขอบคุณครับ วีระยุทธ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2558   การพิจารณาสัญชาติ การจัดทำประวัติบุคคไม่มีสถานะทางทะเบียน เด็กชายกอไก่ เกิดเมื่อปี ๒๕๔๒ ในขณะที่เกิดบิดาและมารดายังไม่ได้สัญชาติไทย (ชนกล่มน้อย) ไม่ได้แจ้งการเกิด ไม่ได้รบการสำรวจจัดทำทเบียนประวัติ (บุคคลประเภท ๐) ต่อมาบิดาและมารดาได้สัญชาติไทย ตาม ม๒๓ ขอสอบถามว่า ๑ เด็กชายกอไม่ สามารถขอสัญาติไทยตาม ม นางวาสนา กิจพัฒนกุล ปลัดอำเภอด่านช้าง 36
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2558   การพิจารณาสัญชาติ การพิจารณาสัญชาติ สวัสดีครับ ในกรณีที่ภรรยาเป็นชาวต่างชาติ (มาเลเซีย) และได้รับอนุญาตให้ถือสัญชาติตามสามี ในประกาศพระราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธค57 เมื่อได้บัตรประชาชนแล้ว ภรรยาสามารถขอเปลี่ยนชื่อและนามสกุลที่อำเภอได้ไหมครับ ซึ่งแตกต่างจากชื่อที่ได้ประกาศไว้ ขอ ศุภฤกษ์ เหล่าบูรณะสันติ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม สมรส หนูเป็นคนต่างด้าวคะแต่หนูอยู่ในประเทศไทย22ปีแล้วคะมีลูกหนึ่งคนสามีเป็นตำรวจจะจดทะเบียนสมรสได้เปล่าคะขอคุณคะ น้ำ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนบ้านหาย คือว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านคนอื่นต้องการเปลี่ยนนามสกุลแต่ไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริงมีแต่สำเนา และไม่ทราบว่าเจ้าบ้านที่แท้จริงอยู่ไหนจะต้องทำอย่างไรคะ พัชรีพร 25
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คัดทร38/1ไม่ได้ ทำทร38/1หาย พอจะไปคัดใหม่ที่เขต ทางเขตก้อแจ้งว่าคัดไม่ได้เพราะไม่มีเลขประจำตัวต่างด้าว แล้วจะต้องทำยังไงคะ ตอนนี้มีแต่พาสปอร์ต กับเวิร์คเพอร์มิทซึ่งไม่มีเลขประจำตัวต่างด้าว ต้องการใช้ทร38/1 เพื่อจะไปขอต่ออายุวีซ่า วรรณนภัส 22
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ถ่ายบัตรประชาชน วันเสาร์เ ที่ว่าการอำเภอเปิดให้ถ่ายบัตรไหมคะ รสสุคนธ์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อหาย พอดีทำใบเปลี่ยนชื่อหาย ต้องทำยังไง สายชล 16
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอเปลี่ยนชื่อ เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 1ครั้ง ทะเบียนบ้านยังอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิม แต่ตัวผู้ต้องการเปลี่ยนชื่อครั้งที่ 2 ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัด ต้องทำอย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง โดยต้องการทำเรื่องอยู่จังหวัดที่ทำงาน โดยไม่ต้องกลับภูมิลำ รินดาวรรณ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   การย้ายที่อยู่ ย้ายปลายทาง บุคคลทะเบียนคนบ้านกลาง บุคคลประกอบอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง ถูกย้ายเข้าทะเบียนคนบ้านกลาง ไม่สามารถกลับไปย้ายออกด้วยตนเองได้ ถามว่า จะมอบอำนาจให้นายทะเบียนย้ายออกจากทะเบียนคนบ้านกลางแล้วส่งใบย้ายไปให้ผู้มอบอำนาจเพื่อนำไปย้ายเข้าสำนักทะเบียนที่ผู้ร้องประสงค์จะย้ายเข้าได้หรือไม นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูพื้น 32
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ กรณีผู้เยาว์จะขอเปลี่ยนชื่อตัวจะเตรียมเอกสารอย่างไร เด็กน้อย 23
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทำบัตรประชาชนใหม่ ซื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง สามารถขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ไหมค่ะ บัตร์เก่าหมดอายุมานานแร้ว นส สุดารัตน์ ระยอด 23
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน เปลี่ยนบ้านเลขที่ 1สามารถเปลี่ยนหมายเลขบ้านเลขที่เดิมเป็นเลขที่ใหม่ได้ไหม 2ถ้าได้ ต้องมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร 3ถ้าเปลี่ยนหมายเลขบ้านเลขที่แล้ว จะมีปัญหากับเอกสารธุรกรรมด้านต่างๆไหม จะต้องแจ้งเปลี่ยนด้วยหรือไม่ 4ต้องมีเหตุผลไหมสำหรับการเปลี่ยนหมายเลขบ้านเลขที่ จิตรภณ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนของแม่ไม่ตรงกับทะเบียนราษภร์เพราะตอนยื่นภงด90 แล้วระบบฟ้องว่าเลขที่บัตรไม่ตรงกับทะเบียนราษภร์ แล้วสรรพากรก็เช็คกับระบบให้ปรากฏว่าเป็นอีกเลขที่หนึ่ง แล้วแบบนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ พิมพ์ใจ คงสาสิงห์ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   การพิจารณาสัญชาติ การเพิ่มชื่อข้อ 103 (กรณีมีสูติบัตร) กรณีที่บิดาได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 23 หรือ ระเบียบ 43 หรือ 7 ทวิ และบุตรมีสูติบัตร เป็นเลขหัว 6,7 เด็กเกิดหลัง 25 กุมภาพันธ์ 2551 แล้วได้นำใบสูติบัตรไปสลักหลังบิดาได้สัญชาติไทยเรียบร้อย อยากทราบว่าเด็กสามารถที่ข้อเพิ่มชื่อตามข้อ 103 ได้หรือไม่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองนะ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2558   การย้ายที่อยู่ ต้องการโอนย้ายที่อยู่ใหม่และจะเปลี่ยนชื่อด้วย ตาม บปชผมอยู่ที่เชียงใหม่ และต้องการแจ้งย้ายจากเชียงใหม่มาเชียงราย และต้องการเปลี่ยนชื่อด้วย มีขั้นตอนและวิธีการใดที่ทำได้บ้างครับ ถ้าให้ผมอยู่ที่เชียงรายและบ้านที่จะแจ้งย้ายมาคือบ้านพ่อ ต้องทำยังไงบ้างครับ ภานุวัฒน์ แก้วปา 12
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว