กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ บัตรนำหน้าเลข 0 สามารถที่จะขอสัญชาติได้ไหมครับ ตอนนี้ผมถือบัตรเลข 0 อยู่ ครับ อายุ 18 ปี แล้ว กำลังจบการศึกษา ปวช 3 สามารถที่จะยืนเรื่องเพื่อขอสัญชาติตาม ม 7 ทวิ ได้ไหมครับ ผมมีใบรับรองการเกิดครับ คือประมาณว่าเอกสารของผมครบตามที่ระบุกฏเกณฑ์ไว้ครับ นายปิยะ บุญช่วย 44
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน สอบถามค่ะ ในกรณีทะเบียนบ้านของบ้านพักข้าราชการหาย ต้องการทำใหม่ จะทำได้อย่างไรคะ มณี 15
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล นามสกุล ผมอยากทราบว่า ต้นกำเนืดนามสกุล พรหมเพชร คือไคร อยู่ที่ไหนคับ นายอุเทน พรหมเพชร 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน จะย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง จะย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางต้องทำยังไงบ้างค่ะ แม่ลูกอ่อน 20
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหาย คือบัตรประชาชน หายต้องทำยังไงครับ ทะเบียนบเายยถคนละจังหวัดด้วย แต่มีใบขับขี่ยุ สามารถ ขอข้อมูลสำเนาบัตร กับ ทำบัตรใหม่ไเเรยโดยม่ต้องมีผู้เซ็นรับลองได้รึป่าวครับ ศักดิ์สิทธิ์ ดังขุนทด 29
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เราขอสำเนาทะเบียนบ้านเดิมที่เคยย้ายออกแล้วได้หรือไม่ มีความจำเป็นต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านยืนยันว่าเคยอยู่ในจังหวัดนั้นต่อเนื่อง 5 ปี แต่เนื่องจากในช่วงเวลา 5 ปี เคยย้ายบ้าน โดยหลักฐานที่ต้องใช้นำไปแสดงคือสำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันและทะเบียนบ้านเก่าดูวันที่ย้ายเข้าต่อกันให้ได้ครบ 5 ปี (บ้านหลังเก่ารื้อไปแล nuch 19
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล แก้ไขคำนำหน้าและการใช้ชื่อสกุลแฟน จดทะเบียนสมรสไปแล้วแต่แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไม่เปลี่ยนคำนำหน้าและไม่เปลี่ยนนามสกุลแล้วถ้าตอนนี้ต้องการจะเปลี่ยนต้องทำยังไงบ้างคะ จุฑาทิพย์ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ข้อมูลสูติบัตร ขอตรวจสอบประวัติสูติบัตรตนเองย้อนหลังได้หรือไม่ และควรดำเนินการอย่างไร นาย กฤตย์ พัทธยุติ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ การแจ้งเกิดบุตรของแรงงานต่าวด้าว ปัญหามีอยู่ว่า มีเด็กเกิดจาก พ่อและแม่แรงงานต่างด้าวประเทศพม่า มีหลักฐาน ทร38 และ Passportทั้งคู่ แต่ชื่อใน ทร38 เป็นชื่อเล่นและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอำเภอในเขตที่อาศัยอยู่ ซึ่งซื่อใน Passport เป็นชื่อจริง และเลข Passpor ชัยวิวัฒน์ พยาบาลชุมชน 089-4028146 32
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอบ้านเลขที่ไม่ได้ สร้างบ้านเสา9ต้น กั้น1ห้องนอนพื้นที่ที่เหลือปล่อยว่าง มีห้องนำ้1ห้องทำไมขอบ้านเลขที่ไม่ได้อย่างนี้คนจนก็ไม่มีที่ยืนสิครับ ยชญ์พิภัช 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ช5 จดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ตค 52 แล้วได้กลับมาเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล ตามทะเบียน ทำบัตรประชาชนใหม่ ที่อำเภอสว่างแดนดิน พย 52 แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบช5ให้ค่ะ ดิฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องได้ใบช5 เพิ่งรู้ก็ตอนยื่นขอวีซ่าค่ะ ดิฉันจะทำอย่างค่ะ ดิฉันกัง ลัดดาวัลย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายเข้า แต่ทำไมที่เขตบอกต้องมีหนังสือย้ายออกจากกรม ธรรมนัส แซ่เตียว 32
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายออก จะย้ายทะเบียนบ้านจากกรมทหารย้ายปลายทางได้ไหม ธรรมนัส แซ่เตียว 26
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนครอบครัว กรณีฝ่ายชายเป็นคนไทยและเป็นข้าราชการทหารกองประจำการจะดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับชาวหญิงชาวจีน สามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการจดทะเบียนสมรสได้ที่ใหนบ้าง ประชาชน 14
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การขอคืนสภาพบุคคลจากโดนจำหน่ายชื่อ การขอคืนสภาพบุคคลจากโดนจำหน่ายชื่อ จะต้องทำอย่างไร นพดล 34
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ถูกจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านด้วย ทร97 ถูกจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านด้วย ทร97 จะต้องทำอย่างไร ต้องติดต่อที่ไหน สมพงษ์ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การตาย ทร4 ตอน 1 หาย แล้วจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศพ ทร4 ตอน 1 การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ศพตั้งอยู่ที่เขตไหนให้ยื่นแก้ที่เขตนั้น แต่ถ้าเป็น ทร4 ตอน 2 ต้องยื่นเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศพที่ไหนระหว่างเขตที่ออกมรณบัตรหรือเขตที่ศพตั้งอยู่ สงกาสัย 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย ผมเกิดที่ไทย แล้วโตมาจนถึงอายุ 19 ปี แล้ว มีสูติบัตร และ ทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่มีสัญชาติ พ่อกับแม่ใช้พาสปอร์ตเข้ามาที่ไทยในตอนที่ผมเกิดแต่ปัจจุบันไม่ได้อยุ่กับพ่อแม่ครับ ผมต้องทำยังไงบางครั้งมีแนวทางอย่างไรบางครับ เลขประจำตัวประชาชนผมขึ้นด้วยเลข 7 นะค กฤษ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบ ช5 ดิฉันจดทะเบียนสมรส ปี 52 แล้วเปลี่ยนใช้นามสกุลแฟน บนเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทุกอย่าง ทางอำเภอเปลี่ยนให้ แต่ดิฉันไม่ได้ใบขอเปลี่ยนนามสกุลเลยค่ะ ดิฉันจะต้องทำยังไงคะ ลัดดาวัลย์ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 11/06/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน แจ้งนามสกุลผิด ดิฉันได้ทำการขอสูติบัตรไทยให้กับลูกชายกับสถานฑูตไทยในเบลเยี่ยม ทางสถานฑูตได้ออกให้เรียบร้อยแล้ว แต่สามีบอกว่าเขียนนามสกุลที่เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้อง เพราะออกเสียงไม่เหมือนตามสำเนียงภาษาที่นี่ สามีและดิฉันก็กลัวมีปัญหาทีหลัง ก็เลยอยากทราบว่า ดิฉันสามารถ ณัฐนันท์ จับทอง 21
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว