กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ พินโค้ด ขอระหัส ไพศาล พระรักษา 15
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การย้ายที่อยู่ ตกสำรวจ ตกสำรวจจากสำเนาครอบครัว พ่อแม่มีบัตรสีชมพู จะสามารถขอทำเรื่องย้ายเข้าสำเนาครอบครัวพ่อกับแม่ได้หรือไม่ ผมมีบััตรไม่มีสถานะทางทะเบียนคับ นายศิวะลักษณ์ 9
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี สามีเป็นคนไทยได้ภรรยาต่างด้าวถือพาสปอรต์ เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และมีบุตรด้วยกัน สองคน อยากทราบว่าจะขอสัญชาติไทยตามสามีได้ไหม และต้องไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานใด และ ต้องใช้หลักฐานอะไรไปยื่น และใช้เวลานานไหม เพราะภรรยาไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตร เฟิส 45
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   อื่น ๆ ขอทำใบขขัับขขี่ บัตรลข0ขออทำใบขับขี่ได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องทำอย่างไรบ้าง คับ นายศิวะลักษณ์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การเกิด ลำดับบุตร มีลูกติดจากสามีเก่า ตอนนี้ท้องกับสามีใหม่ลำดับบุตรกับสามีใหม่จะเป็น1หรือ2คะ ถ้าแจ้งเป็นลำดบที่1ได้ไหมคะ polo 20
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การได้สัญชาติตาม ม23 บุตรต่าวด้าว ชื่อ ดญเซนยานา ปาทาน เลขประจำตัว 7 7702 00006 02 0 เกิดในไทยที่โรงพยาบาลกุยบุรี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2539 พ่อแม่เป็นต่าวด้าวพม่า คลอดแล้วทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล ต่อมาถูกส่งตัวไปสถานสงเคราะห์เด็ก ต่อมาวันที่ 29 กรกฏาคม 2542 คณะกรรมการขอรับเด็ ณัฐธยาน์ 46
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การขอมีบัตรใหม่ บตรประชาชน บตนประชาชนจะหมดอาย 29 มนาคม2558ตอลวงหนาไดไหมคะ ขอบคณคะ ประชาชน 16
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายออกต้นทางและรับเข้าปลายทางโดยเจ้าบ้านเสียชีวิต รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันต้องการจะย้ายลูกสาว อายุ 5 ขวบ เข้าบ้านต่างจังหวัด โดยที่เจ้าบ้านเป็นตาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วและในทะเบียนบ้านนี้ไม่มีผู้อาศัยคนอื่นเลย ตัวดิฉันเองก็อยู่ต่างจังหวัด ดิฉันจะต้องทำอย่างไรค่ะ สุดารัตน์ สถาวร 28
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การย้ายที่อยู่ เป็นทหารอยู่ลำลูกกา แล้วชื่อโดนคัดไปอยู่ในเทบียนกลาง ต้องไปคัดชื่อออกที่ไหน เป็นทหารอยู่ลำลูกกา แล้วชื่อโดนคัดไปอยู่ในเทบียนกลาง ต้องไปคัดชื่อออกที่ไหน อิธิพล 30
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อหาย ใบเปลี่ยนทำที่จวสุโขทัย ประมาณปี 2523 แต่ปัจจุบันบัตรประชาชนเป็นสมุทรปราการ จะต้องไปขอคัดใบเปลี่ยนชื่อที่สุโขทัยใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันนานมากแล้ว วัลย์ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ บัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องจากดิฉันเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิพิทักษ์สตรี ได้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องสัญชาติของคนในพื้นที่ชายแดนจ อุบลฯ จึงได้ทราบปัญหาของชาวบ้านบางส่วนที่ได้ดำเนินการขอบัตรแข็งคนไม่มีสถานะทางทะเบียน เมื่อ พย 2554 แต่กลับมีชาวบ้านบางส่วนยังไม่ได้รับบัตรแข็ง ทำให รัตนา บุตรหมัน 40
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เปลี่ยนคำนำหน้า ผมต้องการคัดลอกชื่อในทะเบียนบ้าน จาก ด ชเป็นนายต้องทำอย่างไรบ้างครับ เตรียมเอกสารอะไรใปบ้าง จักรภพ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การย้ายที่อยู่ ขอเข้าใบครอบครัวพ่อแม่ เนื่องจากกระผมตกสำรวจ จากสำเนาครอบครัว ผมถือบัตรบุคลคลไม่มีสถานะทางทะเบียน(แต่มีที่อยู่ถาวร)พ่อกับแม่ถือบัตรสีชมพู ผมสามาขอทำเรื่องย้ายเข้าสำเนาครอบครัวได้หรือไม่ หากทำได้ควรทำอยากไรบ้าง ขอความนุเคราะห์ท่านผู้ตอบคำถามด้วยคับ นายศิวะลักษณ์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   อื่น ๆ ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ที่มีบัตรขึ้นต้นด้วยเลข0สามารถยื่นขอทำใบขับขี่ได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้าง นายศิวะลักษณ์ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอเปลี่่ยนชื่อ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือ ขึ้นต้นด้วยเลข0 สามาขอเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ นายศิวะลักษณ์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ทร 38 ข คืออะไร มีสิทธิอะไรบ้าง และสามารถขอสัญชาติไทยได้หรือไม่ หากขอได้ควรทำเช่นไร นายศิวะลักษณ์ 41
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม สอบถามเรื่องไม่ได้ใบ ช5 แต่ได้บัตรประชาชนและทำเอกสารอื่นใหม่แล้ว ดิฉันเพิ่งจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรักและได้กลับไปที่เทศบาล ณ ภูมิลำเนาเดิมเพื่อไปเปลี่ยนคำนำหน้าและนามสกุลตามที่เจ้าหน้าที่ที่บางรักแนะนำ เมื่อไปถึงที่เทศบาลดิฉันแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมาขอเปลี่ยนคำนำหน้าและนามสกุลหลังจดทะเบียน เจ้าหน้าที่กดบัตรคิวให้ดิฉั เมลดา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ เด็กเกินในไทย แม่เป็นไครไม่รุ้มาคลอดที่ไทย ลุูกมีอายุ ประมาณ 1 เเดือนจะได้ไทยหรือไม่อย่างไร ทะเบียน 27
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทรัพย์สิน ถ้า ช กับ ญ คบกันมา2ปี ช ซื้อบ้านเพื่อเริ่มสร้างครอบครัว และมีชื่อซื้อบ้านเพียงคนเดียว จ่ายเงินคนเดียว และต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งบ้านที่ซื้อก่อนจดทะเบียนสมรสถือเป็นสินสมรสหรือไม่ สมชาย 13
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การขอมีบัตรใหม่ งานบัตรประจำตัวประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไปยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนคดีขาดอายุความหรือไม่อย่างไร ฟ้า 12
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว