กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2559   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ใบรับรองโสด ผมได้ทำใบมอบอำนาจให้คุณป้าไปทำใบรับรองโสดที่ไทยเรียบร้อยแล้วเพราะเนื่องด้วยผม อยู่ต่างประเทศไม่สามารถไปทำได้ด้วยตัวเองแต่ทางเขต กลับไล่คุณป้าผมให้ไปทำที่สถานทูตที่ผมอยู่ ละไปรับรองที่กรมปกครอง ละค่อยไปที่เขตที่มีชื่อผมอยู่ ทั้งๆผมยังถือสัญชาติไทย ผมเลยอยากทราบให้แน่ชัดว่า ต้องทำยังไงกันแน่ครับ ทางเขตเข้าใจอะไรผิดรึป่าวครับ จิโรจ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ หนูถือบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนอยู่ แต่พ่อแม่หนูเป็นคนลาว แม่คลอดหนูแล้วพามายุที่ไทยกะพ่อเลี้ยงเป็นคนไทย หนูเรียนที่ไทย จบม3 มายุตั้งแต่เกิด หนูจะมีสิทธิได้สัญชาติไทยบ้างมั้ยค่ะ พรนภา 35
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ การทำประกันสังคม หนูถือบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนอยู่จะสามารถทำประกันสังคมได้มั้ยค่ะ และจะมีสิทธิได้เป็นคนไทยมั้ยค่ะ อ้อม 36
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2559   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง อยากทราบว่าการแจ้งย้ายเด็ก4เดือน โดยผู้แจ้งย้ายเป็นนปู่ ย่า ได้ไหมค่ะ ฤทัยชนก 36
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คำตอบ ทำไมถึงเลือกตอบเป็นบางคำถาม ทั้งๆที่ทุกคำถามก็มีความเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้น วอนผู้ดูแล ช่วยดูด้วย นิรนาม 25
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาคนจากเลข13หลัก ถ้าหนูอยากทราบว่าแม่หนูอยู่ที่ไหนและยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หนูค้นหาจากเลขบัตรประชาชนแม่ได้มั้ยคะ กุลธิดา 32
เปิดอ่านแล้ว 31/08/2559   การแก้ไขรายการเอกสารมรณบัตรของ ป ทะเบียน ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณี ป ทะเบียน สอบถาม \อำเภอได้รับหนังสือจากเทศบาลขอแก้ไขรายการมารดาในใบมรณบัตรของแม่ (ผู้ร้องเป็นบุตร) เนื่องจากต้องการไปจัดการทรัพย์มรดก โดยมรณบัตรออกโดยเทศบาลลงรายการชื่อมารดาของแม่เป็นชื่อของทวด (แม่ของยาย) โดยเทศบาลสอบปากคำผู้ร้อง น้องชายของแม่ 2 คน (แม่มีพี่น้อง 4 คนเสียชีวิตแล้ว 2 คน) พร้อมความเห็นน่าเชื่อว่าเป็นความจริงให้นายอำเภอสั่งการตามระเบียบข้อ 115(2) อำเภอสงสัยว่าเข้าระเบียบข้อใด ระหว่าง 115(2) กับข้อ 116\ คุณสุพจน์ แนะนำ \ - แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 03091/ว24 ลว22 กันยายน 2546 เรื่องการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารทะเบียนราษฎร มีรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือ ลงรายการผิดที่เกิดจากการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่มิได้เกิดจากการทุจริตนายทะเบียนสามารถดำเนินการแก้ไขรายการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ข้อ 115 (2) - การแก้ไขรายการสูติบัตร สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ฯ ข้อ 116\ กรณีนี้ผมแปลกใจว่า ทำไมการแก้ไขรายการดังกล่าวไม่กลับไปดูทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่มีชื่อและรายการผู้ตายด้วยว่า ถูกต้องหรือไม่ ถ้ารายการเดิมในทะเบียนบ้านถูกต้องอยู่แล้วก็อาศัยทะเบียนบ้านฉบับเดิมประกอบการแก้ไข ก็แสดงว่า มีหลักฐานมาแสดงตามข้อ 115(1)เป็นอำนาจของนายทะเบียน แต่ถ้าไม่มีหลักฐานราชการใดมาแสดงก็ใช้กระบวนการสอบสวนยืนยันข้อเท็จจริงกรณีนี้ก็ดำเนินการตามข้อ 115(2) ผู้พิจารณาอนุมัติได้แก่นายอำเภอ เมื่อนายอำเภออนุมัติแล้วนายทะเบียนท้องถิ่นต้องเป็นผู้แก้ไข ส่วนข้อ 116 เป็นกรณีแก้ไขมรณบัตรที่สำนักทะเบียนอื่นเป็นผู้แก่้ไขเมื่อดำเนินเสร็จแล้วก็ต้องส่งสำเนามรณบัตรไปให้สำนักทะเบียนที่ออกมรณบัตรแก้ไขให้ตรงตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนหลังแก้ไขใบมรณบัตรแล้ว ผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกฎหมายให้ดีน่ะครับ ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติและใครเป็นผู้ต้องดำเนินการแก้ไข ขอบคุณ ไพบูลย์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   การย้ายที่อยู่ การย้ายทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเดิมผมอยู่ที่ จสระแก้ว แล้ววันนี้ผมได้ย้ายไปทะเบียนบ้านของพี่ที่ จชลบุรี อยากทราบว่า ถ้าผมจะย้ายกลับมาสระแก้วจะได้ไหมครับ ต้องกี่วันถึงจะย้ายได้ครับ แล้วใช้เอกสารอะไรบ้าง ดนัย 31
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ ทะเบียนประวัติของคนหมายเลข 0 แจ้งสถานที่เกิดผิด ทะเบียนประวัติของคนหมายเลข 0 แจ้งสถานที่เกิดผิดหนูจะสามารถแก้ไขให้มันตรงกับที่หนูเกิดจริงๆได้ไหมคาะ เพราะหนูไปถามอำเภอเขาบอกว่าแก้ไขไม่ได้ หนูจะไปทำใบแจ้งเกิดค่ะ ซึ่งหนูแจ้งเกิดช้าไป17 ปี ตอนนี้ จะอายุ 17 แล้ว ซึ่งหนูเกิดในไทยจริงๆ แต่เกิดที่บ้าน หมอตำแยเป็นคนทำคลอด แล้วหนูต้องทำอย่างไรค่ะเนื่องในทะเบียนประวัติหนู ไม่ตรงกับสุถานที่เกิดจริงๆ เลยไปขอทำใบแจ้งเกิดไม่ได้เลยค่ะ ต้องทำอย่างไรดีค่ะ น้องแอร์ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ป้าผมทำบัตรประชาชนไม่ได้ทำไงดี ข้อมูลทะเบียนบ้านมีแต่ทำบัตรประชาชนไม่ได้ต้องทำไงครับ ไปทะเบียนที่อำเภอเขาบอกมีข้อมูลทะเบียนบ้านแต่ไม่มีข้อมูลบัตรประชาชนเลยทำไม่ได้ ชัยยสิทธิ์ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน การเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้าน หนูได้ซื้อบ้านและที่ดิน ซึ่งเป็นชื่อของหนู แต่ว่าแฟนหนูได้ไปขึ้นทะเบียนบ้านเป็นชื่อของแฟน(เจ้าบ้าน) ต่อมาเราเลิกกัน หนูอยากทราบว่า หนูสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อของหนุได้ไหมค่ะ นางสาว ดวงใจ วรรณฑะวงค์ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถามเรื่องทะเบียนบ้าน อยากถามว่า นาย สม โลมาศ อยู่ในบ้านเลขที่ใหนเพราะหาที่อยู่พี่ชายไม่เจอค่ะรบกวนด้วยค่ะ ุถวิล พิกุลหอม 15
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การยื่นขอใบรับรองโสด กรณีบุคคลที่ถือบัตรเลข0สารมาถที่จะขอใบรับรองโสดได้หรือไม่ ขอเพื่อที่จะจดทะเบียนสมรสกับแฟนที่เป็นคนไทยเพื่อที่จะยื่นขอสัญชาติไทยเพราะสงสารลูกที่มีแม่เป็นคนที่ไร้สัญชาติ ทิพย์สุดา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ นายชัยเทพ กุลชนิด มีประวัติคดีอาญาหรือไม่ สมสี 19
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ การทำงานนอกเขต กรณีจะรับผู้มีบัตรหัว0มาทำงานนอกเขตและพักอาศัยในที่ทำงาน-งานแม่บ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ และจะได้รับอนุญาตเป็นรายปีหรือไม่ ระยะเวลาที่อนุญาตต่อครั้งนานเท่าไรครับ จากแม่สายรับมาทำงานกรุงเทพ เจริญ 30
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชนหมดอายุ คือตอนนี้เป็นทหารอยู่ แต่บัตรประชาชนหมดอายุ จะไปทำใหม่ได้เลยไหมค่ะ และต้องเตรียมเอกสาร อะไรไปบ้าง ณัฐพล ตุลากันย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ กรณีบุคคลที่ถือบัตรเลข0ค่ะ(การขอใบรับรองโสด)ได้ไม้ค่ะ กรณีบุคคลที่ถือบัตรเลข0ค่ะขอใบรับรองโสดได้ใช่ไม้ค่ะ แล้วต้องใช้เอกสารในการขอใบรับรองโสดไรบ้างค่ะ จิ้ง 20
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอใบรับรองโสด วันนี้ดิฉันได้เข้าไปที่อำเภอ(ฝาง)ที่ออกบัตรให้ดิฉัน ดิฉันได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายทะเบียนว่าบัตรที่เป็นเลข0สามารถขอใบรับรองโสดได้ไม้ค่ะ ได้คำตอบกลับมาว่าจะขอไปทำอะไรดิฉันก็ตอบกลับไปว่าขอเพื่อที่จะจดทะเบียนสมรสกับแฟนที่เป็นคนไทยเค้าบอกว่าไม่น่าจะได้คะเราควรทำไงต่อค่ะ ทิพย์สุดา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนทั่วไป บิดาชาวต่างชาติจดทะเบียนรับรองบุตรได้ไหมหรือต้องดำเนินการอย่างบ้าง นก 23
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ ใช้สิทธิสุขภาพ30บาท เด็กอายุ3ขวบไปทำสิทธิที่รพเชียงไหม่ใช้บัตรเลขหัว7ไม่มีบัตรประชาชนอยากย่ายสิทธิมาใช้ที่กรุงเทพจะได้ไหมครับลูกป่วยบ่อยไปหาหมอเสียเงินทุกครั่งเพราะทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับขอคำแน่นำด้วยครับ สมชาย 26
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว