กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บ้านเลขที่ อำเภอ จัวหวัด นาย ยอดเพชร มะโรงมืด ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของ นายยอดเพชร มะโรงมืด มีหมายเลขบัตรประชาชน 34409-00786-478 อยากรู้ที่อยู่ที่แน่นอนกรุณาหาให้ด้วยนะคะมีธุระสำคัญ วันดี ชอบธรรม 10
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขออนุญาตออกนอกพื้นที่ ขอทราบระเบียบหรือประกาศ ที่ใช้บังคับกับคนต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อย ในการขอออกนอกพื้นที่ปัจจุบันมีอะไรบ้าง ขอบคุณครับ เจ้าหน้าสำนักทะเบียนท้องถิ่น 19
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประชาชนสามารถใช้ได้จนหมดอายุ แต่ถ้ามีความประสงค์จะแก้ไขคำนำหน้านามจากเด็กหญิงเป็นนางสาว หรือ ดชเป็น นายย ก็สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เป็นคำตอบของ 1548 ขอถามว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องทำตามระเบียบข้อไหน เนื่องจาก การทำบัตรมี ปลัดอำเภอ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งคัดชื่อคนตายนาน 50 ปี ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณเปรม ประการแรกท่ีคุณต้องการทราบคือ การตรวจสอบรายการนายพลิน พวงอินทร์ สามารถยื่นคำร้องขอให้สำนักทะเบียนตรวจสอบได้ว่า มีรายการบุคคลดังกล่าวในประเทศไทยกี่คนแล้วก็ตรวจรายการว่ารายการตาม จมธุรกิจ ตรงกับรายการนายเพลิน หรือไม่ เ ไพบูลย์ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2557   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อของเพื่อนผู้รอคอย ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณเพื่อนผู้รอคอย กรณีนี้ภาคอีสานเยอะครับ การใช้ระเบียบข้อ 96 เป็นกรณีท่ีมีหลักฐานจากประเทศท่ีเกิด แต่กรณีเพื่อนผู้รอคอยน่าจะไม่มีหลักฐานใด ๆ เลย เพราะ ส่วนมากพอเด็กโตก็จะเดินทางเข้ามาอยู่กับบิดาในประเทศไทยแล้ว ไพบูลย์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สอบถามข้อมูลการเปลียนชื่อ ชื่อ พรทิพย์ ค่ะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ PORNTIP ซึ่งคำว่า PORN มันแปลความหมายออกมา ว่า ลามก จึงอยากตัด ตัว R ออกเป็น pontip ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ่ต้องไปที่ไหน ต้องทำยังไงบ้างแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ คืออยากจะเปลี่ยนที่บัตรประชาชนแล้วก็ใบทะเบียนบ้าน พรทิพย์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ใบเกิด 2 ใบ ขอรบกวนนิดนึงคะพอดีเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันมีใบเกิด 2 ใบคะภูมิลำเนาแม่อยู่ที่ร้อยเอ็ดคะแต่แม่มาทำงานที่ชลบุรี แม่ดิฉันคลอดดิฉันที่โรงพยาบาลที่ชลบุรีจนอายุได้ประมาณ 8 เดือน แล้วแม่ได้พากลับมาให้ตากะยายเลี้ยงที่ร้อยเอ็ดแล้วคุณณแม่ก็ไปทำงานต่างประเทศและใช้ช ชมพู่ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ หย่าแล้วจะกลับมาใช้นามสกุลเดิม ต้องใช้หลักฐานอะำรบ้างคะ จุฑาทิพย์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งคัดชื่อคนตายนานกว่า 40 ปีออกจากทะเบียนบ้าน พี่ชายเสียชีวิตตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จนปัจจุบันเจ้าบ้าน คือผ่านมา 50 ปียังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พยายามไปแจ้งคัดชื่ออกแล้วเจ้าหน้าที่อำเภอ ให้ไปหาผู้ใหญ่บ้านและบุคคลที่รู้จักผู้ตายมายืนยัน ก็ไม่มีเพราะคนที่รู้จักคนตายก็ตายไปหมดแล้ว จะทำยังไงดี และตอนนี้ เปรม 24
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อสกุลบุตร บุตรอายุ 7 ปี ใช้นามสกุลของบิดา ตอนนี้บิดา มารดา ได้หย่ากันแล้ว จะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของมารดา บิดาต้องมาให้ความยินยอมหรือไม่ และสัญญาการหย่าให้มารดามีอำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว น้ำผึ้ง 16
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเพิ่มชื่อ มีเพื่อนเป็นคนไทยได้ภรรยาเป็นคนลาว ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตั้งท้องที่ฝั้งไทยแล้วไปคลอดที่ฝั่งลาว อยากทราบว่าเด็กได้สัญชาติไทยหรือไม่ อยากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านต้องทำอย่างไรบ้างครับ และต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่ใหนจะได้รีบดำเนินการต่อไป ขอบคุณครับ เพื่อนผู้รอคอยอยากทราบ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการรู้สิทธิบัตร อยากทราบว่าตัวเองมีสิทธอบัตรทองอยู่ที่สถานพยาบาลไหน นาย นที มณีสังข์ 8
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประขาขน สอบถามเรื่องการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนว่าปัจจุบัน ถ่ายแค่ด้านหน้าใช่หรือไม่คะ ต้องการทราบว่ามีเอกสารหรือคำสั่งที่เป็นลายลักอักษรไหม ขอบคุณค่ะ ประชาชน 17
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จำหน่าย ทร97 มีผู้ยื่นคำร้องว่า นาง ก ได้เสียชีวิตแล้ว จากการตรวจสอบทร14/1 ตรงบันทึกเพิ่มเติม (บุคคลถูกจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านด้วย ทร97 เมื่อ 9 เมย2541) จากการสอบสวนพยาน เช่น หลาน เพื่อนบ้านผู้รู้จักทราบว่านาง ก ได้เสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่ พศ2530 มีหลักฐานใบรั สิริ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คืนสภาพเนื่องจากถูกจำหน่ายชื่อด้วย ทร97 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนสภาพบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านด้วย ทร97 มื่อปี 2547 สำนักทะเบียนจะต้องดำเนินการอย่างไร และใช้ระเบียบ พรบและหนังสือสั่งการใดบ้าง จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร บิดาสัญชาติไทยมีบุตรกับชาวสวีเดนแจ้งเกิดแปลเป็นสูติบัตรลงรายการบุตรเป็นสัญชาติตามมารดามาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของบิดาต้องดำเนินการอย่างไร จนท 22
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชนหายต้องแจ้งความแล้วทำใหม่หรือไม่ พรทิพย์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การทำสูจิบัตร ผมมีลูกกกับภรรยาเก่าไม่ได้จดทะเบียน จะคลอดต้นปี 57 แต่มาจดทะเบียนภรรยาใหม่ สามารถ ลงชื่อในสูจิบัตร และใช้นามสกุลผมได้หรือไม่ ศิวพจน์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ข้อมูลประชากรวัยเรียน โหลดข้อมูลประชากรวัยเรียน จะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ โหลดตรงไหน วิลาวัลย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถามหาตัวตน นายสงบ รามวงค์ บ้านอยู่ไหน ทำงานอะไร คม 11
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว