กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอสำเนา ใบมรณะและอื่นๆของบิดา ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลย พ่อ-แม่ ได้เลิกกันไปนานแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนพี่ไปทำเรื่องเอกสาร แล้วแจ้ง เลขบัตรประจำตัวประชาชนพ่อไป ปรากฎว่าในระบบไม่มี ไม่ขึ้น เหมือนว่า จะไม่มีอยู่แล้วแสดงว่าเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าคะ ถ้าเกิดเสียชีวิตหนูสามารถขอใ ศกุนตลา พลจันทร์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ขอทราบว่าจะสามารถเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลเป็นภาษาต่างประเทศได้หรือไม่ เปลี่ยนที่ไหน น้องกนก 18
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายชื่ออกจากทะเบียนบ้าน ผมเคยย้ายชื่อมาอยู่ทะเบียนบ้านพี่ที่ทำงาน ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อเขาเลย อยากจะย้ายชื่อออก ต้องดำการอย่างไร ครับ ไม่ทะเบียนบ้านตัวจริง ด้วย พี 16
ได้รับคำตอบแล้ว 26/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หาที่อยู่บุคคล อยากทราบที่อยู่ คุณ สุชาติ กาวิละ ที่เชียงใหม่ ทีม 24
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ คัดสำเนาทะเบียนสมรส สามารถคัดได้ที่ไหน ทะเบียนสมรสระหว่างนายจักรรินทร์กับนางชนิกา สุริยศ ถูกคัดลอกที่ไหนจ จักรรินทร์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ การยื่นขอสัญชาติ สวัสดีค่ะ หนูอยากสอบถามเรื่องการยื่นสัญชาติค่ะ ตอนนี้หนูถือบัตร(จีนฮ่ออิสระ) เลขบัตรประจำตัว 6502053004279 หนูเกิดปี 2536 ค่ะหนูเกิดที่ประเทศไทยและอยู่ประเทศไทย21ปีค่ะ มีใบเกิด ทะเบียนบ้านค่ะ จบ มัธยมตอนปลายมาได้ 2 ปีแล้ว เเม่หนูถือบัตรจีนฮ่ออิสระปัจ วารุณี 37
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอคืนสภาพบุคคล อยากสอบถามกรณีสำนักทะเบียนส่งเรื่องขอคืนสภาพบุคคล กรณีถูกจำหน่ายชื่อ ด้วย ทร97 (บุคคลต่างด้าว) ทำไมใช้เวลานานมาก บางราย ใช้เวลานานเป็นปี ถึงมีหนังสือแจ้งกลับมา มีวิธีการอย่างไรที่อำนวยความสะดวกกว่านี้ไหมคะ อาจจะไม่ต้องนานเป็นปี 1-2 เดือน ยังพอรอได เอกราช 41
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอคัดสำเนาใบมรณะใหม่ ใบมรณะบัตรของพ่อหายชื่อ จสตฉำ่่ คำบูญเกิด ประมาณ20 ปีขอคัดสำเนาใหม่จะทำอย่างไร ตายที่จังหวัดมหาสารคาม นายสัตยา คำบุญเกิด 15
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ เด็กไม่มีทะเบียนราษฎ์ ทำบัตรไม่มีสัญชาติแล้วทำอย่างไรจะได้สัญชาติไทยเป็นคนไทยเพราะเด็กไม่ได้แจ้งเกิดมา15ปีแล้ว อรัญญา จันกรี 25
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอบ้านเลขที่ ปลูกบ้านนานแล้วแต่โฉนดเป๊นของพ่อแล้วเราต้องเอาเอกสารอะไรบ้าง อยากมีบ้าน เลขที่ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตร๑๐ปีหมดอายุ ถ้าบัตร๑๐ปีหมดอายุแล้วจะต้องไปต่อบัตรอรัยอีกค่ะ อาแซง แซ่หม่อ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ คัดสำเนาทะเบียนสมรสนายจักรรินทร์ นางชนิกา สุริยศ คัดที่ไหน เมื่อไหร่ นายจักรรินทร์ สุริยศ 9
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ ทะเบียนราษฎร กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านถ้าอายุประมาณ 30 ปีจะได้บุคคลประเภทที่ 2 หรือ 5 จะต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานหนังสือรับรอง (ทร1/1)หรือไม่อย่างไร ทะเบียน 14
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ขอแก้ไขครับข้อมูลก่อนหน้านี้ครับ ตอนแรกถือบัตรสีฟ้าครับ เป็นบุคคลพื้นที่สูงมิใช่ชาวเขา ครับ นายมิ้น ชัยวงค์ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ สอบถามการขอเพิ่มชื่อจะใช้ระบียบฯไหนดี บุคคลไม่มีสถานทางทะเบียน(หลาน) พ่อแม่ ไม่ได้สัญชาติไทย(ยังไม่ได้กำหนดสถานะ) และเสียชีวิตไปแล้ว หลานได้ตรวจ ดี เอ็ เอ กับยายซึ่งได้สัญชาติไทยตามระเบียบ สำนักทะเบียนกลางฯ พศ2543 ได้เลขประจำตัว 8 กลุ่ม 84 จะขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน จะเพิ่มตามระ จนทยิ่งทำยิ่งงง 19
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จะค้นหาชื่อเจ้าบ้านได้ทางไหนบ้างในคอมพิวเตอร์ จะค้นหาชื่อเจ้าบ้านได้ทางไหนบ้างในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องไปที่เขต ยันยง 11
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทำวุดหาย หนูทำวุด ม6 หาย ที่กรุงเทพ แต่หนูและ รร เดิม อยู่ต่างจังหวัด หนูจะไปแจ้งความที่ต่างจังหวัดเลยได้ไหมค่ะ ออย 8
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ สอบถาม คุณพ่อ เป็นของต่างด้าว แต่งงานกับผู้หญิงคนไทย อยู่กินราว 40 ปี คุณพ่อ อาศัยอยู่ที่ กรุงเทพ มาราวๆ 60 ปี ยังไม่มสัญชาติไทย คำถามว่า จะขอสัญชาติไทย ได้มั้ยครับ แล้วถ้าได้ จะต้องเตรียมเอกสารอะไร อย่างไงบ้่าง ขอบคุณครับ วุฒิศักดิ์ แซ่เตีย 25
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ลักษณะการเข้าเมือง หนีภัยส่งคราม ปี 2528 บิดามารดา และผมถือบัตร สีเขียว ระบุสัญชาติพม่า มีเลขประชาชนเป็นเลข 6 นำหน้าครับ ผมเกิด 15 พย2526 ระบุสถานที่เกิด พม่า สัญชาติ พม่า ก่อนได้รับสถานะเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย ปี 2547 บิดาเสียชีวิต(ขณะเสียชีวิต ถือบั นายมิ้น ชัยวงค์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ มีที่อยู่ ต้องการทราบชื่อเจ้าของบ้าน ต้องการทราบชื่อเจ้าของบ้านหรือลูกบ้านค่ะ เขาแอบอ้างเป็นตัวเราค่ะ จะดำเนินคดีกับเขา ได้พิกัดบ้านมาค่ะ มีที่อยู่ครบทุกอย่าง ต้องทำยังไงคะ Teddybear 25
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว