กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร บิดาสัญชาติไทยมีบุตรกับชาวสวีเดนแจ้งเกิดแปลเป็นสูติบัตรลงรายการบุตรเป็นสัญชาติตามมารดามาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของบิดาต้องดำเนินการอย่างไร จนท 22
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชนหายต้องแจ้งความแล้วทำใหม่หรือไม่ พรทิพย์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การทำสูจิบัตร ผมมีลูกกกับภรรยาเก่าไม่ได้จดทะเบียน จะคลอดต้นปี 57 แต่มาจดทะเบียนภรรยาใหม่ สามารถ ลงชื่อในสูจิบัตร และใช้นามสกุลผมได้หรือไม่ ศิวพจน์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ข้อมูลประชากรวัยเรียน โหลดข้อมูลประชากรวัยเรียน จะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ โหลดตรงไหน วิลาวัลย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถามหาตัวตน นายสงบ รามวงค์ บ้านอยู่ไหน ทำงานอะไร คม 11
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปลี่ยนสัญชาติ เปลี่ยนสัญชาติเป็นคนเยอรมันแล้ว ในทะเบียนราษฎร์ไทย จะยังคงมีชื่ออีกไหมค่ะ การโยกย้ายทะเบียนราษฎร์จะแจ้งไหมค่ะ ปทิตตา 27
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอคัดสำเนาใบมรณบัตร 1 ภรรยาสามารถขอคัดสำนาใบมรบัตรได้หรือไม่ 2ใช้หลักฐานประกอบการแจ้งอะไรบ้าง 3ต้องขอคัด ณ ท้องที่ที่แจ้งตายหรือไม่ขอบคุณมากค่ะ ทัศนีย์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สมุดสีชมพู อยากทราบว่าต้องไปแจ้งที่ไหนะได้ข้อมูลกลับมา ปรียานุช 9
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สมุดสีบมพู อยากได้ข้อมูลการฉีดวัคซีน ปรียานุช 6
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แม่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ แม่ผมตอนเกิดตากับยายไม่ได้ไปแจ้งเกิดจึงไม่มีเอกสารหลักฐาน ทำให้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ตากับยายก็ได้ตายแล้ว ซึ่งแม่ผมมีพี่น้องต่างพ่ออีก 2 คน (มีบัตรประชาชน) และมีพยานบุคคลที่รู้จักแม่ตอนเด็กยืนยันได้ว่ารู้จัก อยากามว่าไปติ มงคล 13
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชน อยากทราบว่า เวลาสมัครงาน จะมีช่องให้กรอกว่า \บัตรประชาชนออกให้ ณ จังหวัด\ อยากทราบว่า ชื่อจังหวัดที่ต้องกรอก หมายถึงจังหวัดที่ไปขอมีบัตรครั้งแรก หรือจังหวัดที่ออกบัตรประชาชนให้ครั้งล่าสุดคะ เนื่องจากภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัด มาอยู่ กทม ก็ขอต่ออายุ หัสญา พิมพ์สระเกษ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งเกิดนามสกุลบิดา ดิฉันคลอดบุตรที่รพ สามีไม่อยู่ เลยให้พี่ชายสามีไปแจ้งเกิดแทน เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าบิดาไม่มายินยอมต้องใส่นามสกุลของมารดา เพราะดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ดิฉันอยากให้บุตรใส่นามสกุลสามีอย่างนี้ต้องรอสามีกลับมาหรือทำยังไงดีคะ นงค์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการใบมรณะบัตรของปู่ เนื่องจากปู่กับย่าได้เลิกกันตั้งแต่พ่อยังเด็กและไม่ได้มีการติดต่อกับปู่อีกเลย ทำให้ไม่มีการทราบถึงประวัติ ที่อยู่ข้อมูลใดๆของปู่เลยและย่าได้เสียชีวิตแล้วเช่นกัน ทราบเพียงชื่อปู่คือ นายดาว ศรีเพ็ง เมื่อพ่อเสียชีวิตทางประกันสังคมต้องการใบมรณะบัตรของปู่ คุณวุฒิ ศรีเพ็ง 16
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ หลักฐานและสถานที่ขอเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อตัว ปัจจุบันต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ และจำเป็นไหมว่าต้องเปลี่ยนที่อำเถอ/สำนักงานเขตที่ทะเบียนบ้านสังกัดอยู่ (ผมเป็นลูกบ้านมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ) วิทยา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ทีเดียวเลย ขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ทีเดียวเลยได้ไหมค่ะ และต้องทำยังไงบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ namo 20
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ อายุ20ยังไม่มีบัตรประชาชน ผมมีหลักฐานสูติบัตรทะเบียบบ้าน แต่ผมกับคุณพ่อไปสำนักงานเขตเค้าไม่ให้ผมทำเพราะต้องมีอีกบุคคลมายืนยัน ในทะเบียนบ้านผมมีแค่คุณแม่แต่คุณแม่เสียไปแล้ว เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้าน ควรทำยังไงครับ ผมไม่ญาติพี่น้องที่ไหนซึ่งไม่ทราบญาติฝ่ายแม่เล นัท 21
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายทะเบียนบ้าน ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเก่าแล้วยังไม่ได้เข้าทะเบียนบ้านใหม่ใบแจ้งย้ายหายจะขอใหม่ได้ไหม นางสาวรัตน์ชนนก พูลคุ้ม 16
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจัดตั้งชื่อสกุล อยากทราบว่าการจัดตั้งชื่อสกุลใหม่ นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ และใช้เวลานานไหมครับ ค่่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ ต้องอายุเท่าไหร่ครับถึงจะจัดตั้งได้ครับ พันธ์ศักดิ์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ คนลาวทำบัตรประชาชนลาว หายที่ไทย คนลาวทำบัตรประชาชนลาว หายที่ไทยต้องแจ้งที่ไหนครับ ยศศิริ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนกลาง ดิฉัน ชื่อ มัลลิกา ธำรงธนทรัพย์ อยากสอบถามว่ารายชื่อดิฉันอยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือไม่ อีเมลล์ติดต่อmanlika_joyzy@hotmailcom มัลลิกา 15
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว