กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสมรส ขอสอบถามเรื่อง การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสมรส ว่า ปัจจุบันสามารถตรวจสอบการจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่ เป็นการออนไลน์ข้อมูลทั่วประเทศหรือไม่คะ และผู้ใดสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้บ้างค่ะ ศิริลักษณ์ มั่นคง 26
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค่าตอบแทน อยากเรียนถามว่าค่าตอบแทนในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ สวที่ผ่านมามีหรือเปล่าคะ เห็นแต่ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จนท 13
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การหย่ากะชาวต่างชาติ อยากทราบขั้นตอนการหย่าปลายทางกะคนประเทศอังฤกษค่ะ อรนลิน 20
ได้รับคำตอบแล้ว 28/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ลงทะเบียนบัตรทอง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสิทธิ์ใช้บัตรทองที่ไหนเนื่องจากเราย้ายชื่อมาอยู่ทะเบียนบ้านที่เมืองโคราช ทิพวรรณ เจือจันทร์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 28/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเพิ่มชื่อในสูติบัตร เกิดปี 2490 ในสูติบัตรไม่ได้ใส่ชื่อมีแต่นามสกุล ต่อมาจะขอเพิ่มชื่อในสูติบัตร ต้องไปแจ้งเขตที่ออกสูติบัตรหรือเขตที่มีชื่ออยูครับ (ปัจจุบันมีชื่ออยู่ที่เขตปทุมวัน สูติบัตรออกที่เขตบางกอกน้อย) อนิน 10
ได้รับคำตอบแล้ว 28/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทร 6 สามารถเปลี่ยนบ้านเลขที่ ที่จะย้ายไปได้ไหมคะ คืออยากทราบว่าทร 6 นี่สามารถแก้ไขบ้านเลขที่ๆจะย้ายไปได้ไหมคะ มายูมิ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 28/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเพิ่มชื่อ อยากได้ หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 03091/ว 36 ปี 54 แอ้ว 14
ได้รับคำตอบแล้ว 28/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุลลูก ดิฉันยังไม่หย่ากับสามีแต่เราเลิกกับแล้วเค้าไปยอมหย่าดิฉันจะขอเปลี่ยนนามสกุลทั้งขอลูกและของดิฉันเองไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไงบ้างค๊ะ ณัฏฐกานต์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 28/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชน เด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ยังต้องทำบัตรประชาชนหรือไม่ครับ ประเสริฐ ไชสาร 16
ได้รับคำตอบแล้ว 27/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้าน เนื่องจาก มาทำงานที่ จระยอง คลอดลูกที่ระยองแต่จะเอาชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านแฟน ที่ จตราด สามารถทำเรื่องที่ ระยอง เลยได้ไหม ไม่สะดวกเดินทางค่ะ ญ ญ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดทะเบียนหย่า เคยไปหย่าที่อำเภอแต่ทางอำเภอแจ้งว่าฝ่ายหญิงจะต้องเปลี่ยนนามสกุลตามฝ่ายชายก่อนจึงจะหย่าได้ ปัจจุบันนี้ สามารถไปจดทะเบียนหย่าได้เลยหรือไม่อย่างไรครับ Cash 19
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนบัตร อายุ 15ปีเต็มแล้วบัตรยังไม่หมดอายุ จำเป็นต้องไปเปลี่ยนบัตรเป็น นาย หรือไม่ Cash 17
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดรับรองบุตร หนูอายุครบ 20 ปีแล้ว พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่กับพ่อมาโดยตลอด แม่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ยังเด็ก พ่อจะจดรับรองบุตรให้หนูคนเดียวได้ไหมคะ โดยที่ไม่มีแม่ เพราะตามหาแม่ไม่เจอ ชดช้อย 17
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนเลขที่ทะเบียนบ้าน สร้างบ้านใหม่ในหมู่บ้านเล็กในเขตเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เขียนคำร้องขอบ้านเลขที่99/1 แต่จนทได้ทำบ้านเลข 107 ให้ โดยที่ไม่แจ้งเจ้าของบ้าน อยากถามว่าจะขอปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่109 ได้ไหมค่ะ ซึ่งบ้านของดิฉันอยู่ติดกับบ้านเลขที่ 99 กับบ้านเลขที่ 5 สาวิตรี เสนชัย 17
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ชื่อพ่อในทะเบียนบ้านผิด ชื่อพ่อในทะเบียนบ้านผิดพ่อชื่อเพียรแต่ในทะเบียนบ้านพิมว่าเทียรควรแก้ไขอย่างไร นางสาวลลิตา วงเวียน 16
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การคัดสำเนา ถ้าจะคัดสำเนาทะเบียนบ้านมีแค่ชื่อกับนามสกุลจะได้มั้ยคะ ศรัญญา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บัตรประชาชน ขอทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนาย ชยพัทธ์ วงษ์ถาวร หน่อยคั่บ พอดีมีเหต์ชนแร้วหนี กำลังตามตัวมาชดใช้ค่าเสียหายอยู่คั่บ Armstrong 21
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอย้ายทะเบียนบ้าน แต่เจ้าบ้านอยู่เมืองนอก พอดีแฟนจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านเรา แต่แม่เราเป็นเจ้าบ้าน แม่อยู่ต่างประเทศ ต้องทำยังไงคะ สามารถแจ้งย้ายแบบไม่มี บัตร ปชชตัวจริงเจ้าบ้านได้ไหมคะ จรัสพร 19
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อคะ สวัสดีคะ พอดีจะเปลี่ยนชื่อลูกคะ เดิมในสูติบัตร ใช้ชื่อ กัลยวรรธ์ ชื่อรอง บอนนี่ ไม่สะดวกในการใช้ในต่างประเทศ จะขอเปลี่ยน เป็น บอนนี่ ชื่อแรก ตามด้วยชื่อไทยเป็นรอง ไปที่ว่าการอำเภอบอกว่าไม่ได้ สัณชาติไทยต้องใช้ชื่อไทย เท่านั้น เลยมีข้อสงสัยว่าทำไม เพร ปิยะพร 18
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อ อยากเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ตอนนี้อยู่ กทม ไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดเลย เราจะสามารถไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอในเขต กทมได้เลยไหมค่ะ บังอร 37
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว