กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายหลานจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ประเทศไทยจ อยากทราบวิธีย้ายหลานจากประเทศเยอรมันนีเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร อนูนร์ ไกรยะบุตร 11
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย พ่อและแม่เป็นคนต่างด้าว แต่บุตรเกิดในไทย บุตรสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมคะ อารียา 56
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การคัดเอกสารทะเบียนราษฎรและบัตรฯ ตาม นสว 3784 ตาม นสกมทดมที่ มท 03091/ว 3784 ลว3 พย57 ข้อ 1 ให้กำชับ จนททะเบียน ฝ่ายปกครอง และงานอื่น ๆ มีข้อสังการว่า การคัดสำเนารายการทะเบียนบ้านหรือรายการบัตรฯ ในระบบคอมฯ ของ สทบโดยไม่ต้องลงชื่อรับรองเอกสารก็ได้ เพื่อนำมาตรวจหรือประกอบเรื่อง ผมมีคำถามดังนี้ 1สำ ไพบุลย์ 103
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายบุคคลในบ้าน กรณีคุณมงคล ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณมงคล ซื้อบ้านใหม่ต้องการย้ายครอบครัว โดยการย้ายปลายทาง กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดามารดาต้องเป็นผู้ดำเนินการให้อยู่แล้ว ส่วนการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ผมเห็นว่าตาม พรบการทะเบียนราษฎร 2534 ม ไพบูลย์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลของมารดา จดทะเบียนหย่าและมีบันทึกให้บุตรอยู่ในอำนาจปกครองของมารดา ตามคำสั่งศาลเนื่องจากมีการฟ้องศาล จะขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้ของมารดาได้หรือไม่ ชมขวัญ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สอบถามเรื่องบัตรประชาชนหาย บัตรประชาชนหาย อยู่สมุทรปราการสามารถทำบัตรใหม่ได้ที่บ้างครับ เอกสารที่ต้องเตรียม ประจักษ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป การยกเลิกตั้งชื่อสกุลใหม่จะทำอย่างไหนก่อนกับการกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม (จำหน่ายชื่อสกุลก่อนหรือออกใบ ช5 ก่อน) ทั่วไป 14
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ งานบัตรประจำตัวประชาชน บุคคลได้รับการยกเว้นการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตาม พรบบัตรใหม่ (พศ2554) มีกี่ประเภทและประเภทไหนบ้างค่ะ จนทบัตร 20
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชนใหม่ จะขอทำบัตรใหม่คับ แต่ไม่มีทะเบียนเพราะอยุ่กับแม่ที่ต่างจังหวัด เราจะขอคัดสำเนาอยุ่อำเภอได้มั้ยคับ นันทยศ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ วันเกิด พอดีมีเลขบัตรประชาชนมีชื่อแต่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดทำไงคับ เจ่ง 10
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติไทย เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีอะรัยบ้างเราไปด้วยตัวเองได้ไหม่ ชื่อ 49
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรเลข0 ต้องการถามว่สถ้าครบ10ปีเเล้วรัฐบาลเค้าจะเปรี่ยนเป็นบัตรอะไรแทนครับ ทัยรัตน์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ถ่ายบัตรใหม่ คำนำหน้าชื่อ สต ผมปลดทหารออกมาวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับ คือผมจะไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ แล้วผมมีคำสั่งสิบตรีกองประจำการ คือว่าเราต้องทำยังไงอ่าครับ จะให้คำนำหน้าชื่อ สต อภิพงศ์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายบุคลในบ้าน ผมเป็นเจ้าบ้านต้องการย้ายต้องการย้ายพ่อแม่ลูกไปทะเบียนบ้านที่ซื้อใหม่เวลาไปย้ายปรายทางต้องพาครอบครัวทุกคนที่ย้ายไปด้วยมั๊ยครับเพราะมีหรายคน มงคล 23
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ต่ออายุบัตร เรียนคุณ กาญจนา อุตตะระนาค ชื่อผมอยู่ในค่ายทหารแต่ผมไปต่ออายุบัตรเขาบอกว่าทำไม่ได้ สถานนีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ ช่วยกรุณาให้คำตอบผมด้วยนะครับ อรุณ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ/ พม่า ลาวและกัมพูชา ตามนโยบาย คสช ขณี้ สนทไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องของ การย้ายที่อยู่ การจำหน่ายรายการบุคคล ไม่ทราบว่า ส่วนการทะเบียนราษฎร มีแนวทางอย่างไรครับ งานทะเบียนราษฏรบ้านนอก 15
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถามเลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว ประเทศ กิมาคม 29
ได้รับคำตอบแล้ว 02/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อ สกุล อยากทราบรายละเอียดค่าธรรมเนียม ในการเปลี่ยนชื่อ สกุลคับ นฤเบศ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 02/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เจ้าบ้าน เจ้าบ้านคนเก่าได้ย้ายออกไปเป็นเจ้าบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านหลังเดิมยังไม่มีเจ้าบ้านมีแต่ผู้อาศัยต้องทำอย่างไรที่จะตั้งเจ้าบ้านไหม่ได้ นำผึ้ง 15
ได้รับคำตอบแล้ว 02/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถูกคัดออกจากทะเบียนบ้าน นางอุษา เกตุทัย มีชื่อติดอยู่ที่ทะเบียนบ้านไหน อุษา เกตุทัย 17
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว