กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎรกับการยืนกู้ กยศ ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน นำไปกรอกข้อมูลเพื่อยื่นกู้ กยศ แต่มีปัญหา ว่าทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องแก้ควรแก้ไขอย่างไรดีค่ะ สุนิสา กลิ่นศรีสุข 14
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ รับรองการตาย เนื่องจากว่านาง ก อายุ 85 ปี ได้เสียชีวิตประมาณปี 2540 (ดูจากหนังสือที่ออกจากวัดที่ทำการเผาศพ)จากการตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ทร14/1 ว่าถูกจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านด้วย ทร97 เมื่อ 9เมย2541 ต้องการทราบว่า 1เทศบาลได้ยกฐานะปี 2542 ถ้าจะออกหนังสือรับรองการ สิริ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ใบเปลี่ยนนามสกุลหาย ทำอย่างไร ใบเปลี่ยนนามสกุลหาย ทำอย่างไร มีเอกสารที่ต้องเตรียมอะไรบ้าง และสามารถยื่นขอคัดสำเนาต่างเขตได้ไหมคะ(เดิมอยู่ ตจว ปัจจุบันอยู่ กทม) หนิง 23
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ งานทะเบียนทั่วไป การเปลี่ยนนามสกุล ไปใช้นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน และ คำนำหน้านาม จาก นางเป็นนางสาว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า ทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสามีได้หรือไม่ และใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถทำที่เขตที่ไม่ได้จดทะเบียนได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ ศิริกัญญา 15
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เรียนสอบถาม ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ถ้าชื่อ อยู่ในทะเบียนกลาง สามารถขอทำเรื่อง เปลี่ยนชื่อและนามสกุลได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ แตง 28
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหายเนื่องจากกระเป๋าสตางค์ถูกขโมย ถ้าจะทำบัตร ปชช ใหม่ ทะเบียนบ้านอยุ่ สามพราน นครปฐม ต้องคิดต่อใกล้สุด และ รายละเอียด เอกสารที่เตรียมไปค่ะ สุดารัตน์ แกละสมุที 21
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เปลี่ยนที่อยู่ในบัตรประชาชน ต้องการทำบัตรประชาชนใหม่และเปลี่ยนที่อยู่ในบัตรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ เบนซ์ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เลขทะเบียนบ้านเหมือนกันในเขต หมู่บ้านเดียวกัน ตำบลเดียวกัน เนื่องจาก พบว่า มีคนมาใช้บ้านเลขที่เดียวกัน หมู่เดียวกัน ตำบลเดียวกัน สาเหตุที่รู้เนื่องไปรษณีย์ส่งเอกสารมาให้บ่อยๆ ซึ่งตรวจดูแล้วไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนเอง แต่บ้านเลขที่ตรงกัน อยู่จังหวัดปราจีนบุรี ไขปัญหาให้ด้วยครับว่าสามารถขอเลขทะเบียนบ้านทับเ ไพรจิตต์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ บัตรประชาชน เลขบัตรประชาชนของเราจะไปซ้ำกับบุคคลอื่นนั้น เราจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร นัยนา กุลอุดมวิวัฒน์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปลี่ยนบ้านเลขที่ใหม่ เจ้าบ้านไม่อยู่ไปราชการต่างจังหวัด ลูกอายุ 22 ปี สามารถดำเนินเรื่องการเปลี่ยนบ้านเลขที่เองได้ไหมค่ะ และจะต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ไหม ลูกสาว 17
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อตัว อยากทราบว่า หากต้องการเปลี่ยนชื่อตัว แต่ชื่ออยู่ที่ต่างจังหวัด จะสามารถเปลี่ยนที่กรุงเทพได้หรือไม่คะ เนื่องจากไม่สะดวกเดินทางกลับต่างจังหวัดค่ะ ขอบคุณค่ะ นัทธมน 22
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน บัตรประชาชนหาย อยากทราบหมายเลขบัตร ต้องทำยังไงบ้าง ศิริวรรณ แซ่ลี้ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 23/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนสมรถ หนูอยากจดทะเบียนสมรถกับผู้ต้องขัง จะสามารถจดได้ไหมค่ะ นาง 20
ได้รับคำตอบแล้ว 22/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนสมรส ถ้าข้าพเจ้าฝ่ายชายจดทะเบียนสมรสด้วยนามสกุลเดิม ต่อมาภายหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ได้ตั้งนามสกุลใหม่ จึงอยากทราบว่าจะขอเปลี่ยนทะเบียนสมรสใหม่ โดยให้เปลี่ยนเป็นนามสกุลใหม่ได้หรือไม่ ศุภวิชญ์ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 22/06/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอที่อยู่ของเพื่อน ขอที่อยู่ของเพื่อนชื่อนสสุนิชาอนุไพรเพื่อจะส่งจดหมายไปให้เขาอยู่ร้อยเอ็ด ไพรัช 21
ได้รับคำตอบแล้ว 22/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลนามไหมคะ เพราะอยู่นครราชสีมาแต่ต้องไปเปลี่ยนที่ อวังทอง จพิษณุโลก และจำเป็นต้องเตรียมไปอย่างน้อย 5 นามสกุลด้วยไหม เพราะตรวจสอบแล้วยังไม่มีใครจัดตั้งนามสกุลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เตรียมไป 3 นามสกุลได้หรือเปล่าคะ ขอบคุ ชิดชนก 21
ได้รับคำตอบแล้ว 22/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดทะเบียนสมรส ไกรเทพ นกเถื่อนได้จดทะเบียนสมรสหรือยัง นสวิสา แนมเถื่อน 11
ได้รับคำตอบแล้ว 22/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนสมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามมารถทำประกันครอบครัวได้หรือไม่ค่ะ เพราะกลัวมีปัญหากันภายหลัง apple 4
ได้รับคำตอบแล้ว 21/06/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอมีบัตรประชาชน น้องที่ทำงาน ไม่มีบัตรประชาชน เพราะอาศัยอยู่วัด แต่มีใบรับรองการศึกษา อาวัยในไทยมา 20 กว่าปี อยากจะทำบัตรประชาชน ต้องทำยังไงค่ะ เคยมีคนบอกว่าให้จดทะเบียนสมรสเลยได้ไหมค่ะ สโรชา 13
ได้รับคำตอบแล้ว 21/06/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอใบบันทึกฐานะแห่งครอบครัว จำเป็นต้องมีพยานหรือไม่ กรณีไม่มีพยาน หรือมีพยานไม่ถึง 2 คน สามารถดำเนินการอย่างไรบ้าง 1 7
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว