กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 29/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนชื่อบุคคล หญิงไทย จดทะเบียนสมรสกับสามีต่างชาติในต่างประเทศ ให้มารดาดำเนินการบันทึกฐานะครอบครัว (การสมรส) ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบ มทว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวข้อ 5 ข้อ 36 พรบจดทะเบียนครอบครัว พศ 2478 มาตรา 17 และระเบียบ มท ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว กัญญา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 29/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนชื่อต้องใช้ทะเบียบบ้านตัวจริงไหม อโนมา 12
ได้รับคำตอบแล้ว 29/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ต้องการหย่าจากสามี แต่ไม่สามารถหย่าได้เนื่องจากสามีแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่เปลี่ยนชื่อสกุล โดยฝ่ายสามีทำเรื่องไปเป็นบุตรบุญธรรมของพ่อแม่ใหม่ โดยที่ไม่ได้แจ้งย้ายชื่อภรรยาเข้าในทะเบียนบ้าน ต้องการหย่าแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถหย่าได้โดยวิธีใดบ้าง นฤมล 12
ได้รับคำตอบแล้ว 29/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ยื่่นคำร้อง ทร31 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนประเภทหัว0 สามารถใช้แบบคำร้อง ทร31เพื่อยื่นให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของประวัติตนเองได้ไหม ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร คุณสุทธิชัย 18
ได้รับคำตอบแล้ว 29/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนก่อนหย่า จดทะเบียนสมรสกับสามีปี2554แจ้งในทะเบียนสมรสว่าจะเปลี่ยนใช้นามสดุลสามีค่ะแต่ดิชั้นไม่ได้ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นนามสกุลสามีใช้บัตรเดิมจนปัจจุบันอต่แต่พอดีตอนนี้ต้องการจะหย่าไม่ทราบว่าต้องกลับไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่เป็นนามสกุลสามีก่อนหรือสามารถใช้บัตรปร ศิริญญา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 28/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน อายุ60 ปี จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก เนื่องจากไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็ก และปัจจุบันยังสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบัาน แต่ได้สัญชาติต่างประเทศด้วย จะติดต่อขอมีบัตร ที่ไหนได้คะ และใช้เอกสารอะไรบ้าง เพราะทะเบียนบ้านที่มีชื่อนั้น ปัจจุบันไ คน 2 สัญชาติ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 28/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอใบแจ้งย้าย โดนแจ้งย้ายออกแต่ไม่มีใบแจ้งย้ายจะขอใบแจ้งทางไปรษณีได้ป่าว นัฐพร มาสันเทียะ 4
ได้รับคำตอบแล้ว 28/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนชือบุคคล หญิงไทย จดทะเบียนสมรสกับสามีชาวญี่ปุ่น ท่ีประเทศญี่ปุ่น ส่งเอกสารมาให้มารดามาขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ตาม ม17 พรบจดทะเบียนครอบครัว และข้อ 5,36 ระเบียบฯ ทะเบียนครอบครัว (เคสนี้มีข้อขัดข้องท่ีไม่สามารถทำหนังสือมอบอำนาจท่ีสถานทูตได้) แต่เอกสารการจดทะเบ กัญญา 24
ได้รับคำตอบแล้ว 28/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของคุณกชนันท์ ถึงคุณไพบูลย์ อ้างอิงจากข้อมูลของคุฯที่ว่า \การแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 115 มีอยู่ 2 แนวทางครับ แนวทางแรกคือ อาศัยหลักฐานเอกสารทางราชการที่มีและระบุรายการตามที่ขอแก้ไข นายทะเบียนจะเป็นผู้พิจารณาถ้าเชื่อถือได้ก็จะแก้ไขให้ ถ้าไม่เชื่อถือ กชนันท์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 27/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอสำเนาทะเบียนบ้าน กระผมมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบว่า ถ้ากระผมไปร้องขอที่เขตเพื่อขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะชื่อขอกระผมได้หรือไม่ครับ นายประสิทธิ์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 27/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อายุเกิน 18 ปี เพิ่งได้รับสัญชาติไทยต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่ ตอนนี้เรียนจบ ปริญญาตรีแล้ว อายุ 25 ปี ทำงานแล้ว แต่เพิ่งได้รับสัญชาติไทยตอนเรียนอยู่ชั้นปี 2 อยากทราบว่าต้องเกณฑ์ทหารไหม ถ้าไม่ต้องจะต้องมีหนังสือรับรองไหมแล้วต้องขอที่หน่วยงานไหน เพราะไม่ได้มีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิด ก่อน อายุ20 ยังเป็นผู้หลบหนีเข้าเม ตะวันรุ่ง 10
ได้รับคำตอบแล้ว 27/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ได้รับสัญชาติไทยหลังอายุ 18 ต้องเกณฑ์ ทหารไหม ตอนนี้เรียนจบ ปริญญาตรีแล้ว อายุ 25 ปี ทำงานแล้ว แต่เพิ่งได้รับสัญชาติไทยตอนเรียนอยู่ชั้นปี 2 อยากทราบว่าต้องเกณฑ์ทหารไหม ถ้าไม่ต้องจะต้องมีหนังสือรับรองไหมแล้วต้องขอที่หน่วยงานไหน เพราะไม่ได้มีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิด ก่อน อายุ20 ยังเป็นผู้หลบหนีเข้าเม ตะวันรุ่ง 14
ได้รับคำตอบแล้ว 27/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่มีหนังสือแจ้งย้ายออก สามารถคัดสำเนาทะเบียนบ้านได้หรือเปล่า ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านและถูกแจ้งย้ายออกและไม่มีหนังสือแจ้งย้ายออกไว้กับตัวเอง จะสามารถคัดสำเนาทะเบียนบ้านได้หรือเปล่า คุณ สง่า แก้วสีบุตร 16
ได้รับคำตอบแล้ว 27/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ หย่าร้าง จดทะเบียนสมรสแจ้งใช้นามสกุลสามีแต่ไม่ได้ทำบัตรประชาชนใหม่ใช้บัตรเดิมจนถึงปัจจุบันแต่ตอนนี้ต้องการหย่าสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดิมหย่าได้ไหมคะหรือต้องไปทำบัตรใหม่ที่แจ้งว่าจะใช้นามสดุลสามีก่อนแล้วถึงจะหย่าได้คะ ขอบคุณค่ะ ศิริญญา 23
ได้รับคำตอบแล้ว 27/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของคุณกชนันท์ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณกชนันท์ การแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 115 มีอยู่ 2 แนวทางครับ แนวทางแรกคือ อาศัยหลักฐานเอกสารทางราชการที่มีและระบุรายการตามที่ขอแก้ไข นายทะเบียนจะเป็นผู้พิจารณาถ้าเชื่อถือได้ก็จะแก ไพบูลย์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 27/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อสกุลทำพาสปอร์ตของคุณสุภา ขออนุญาตแสดงความเห็นครับ เรียนคุณมสารัศน์ กรณีคุณสุภา น่าเห็นใจครับ การที่ จนทกระทรวงการต่างประเทศแจ้งคุณว่า สามารถมอบอำนาจให้บิดาเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ก็จริงครับ การที่ จนทอำเภอปฏิเสธต้องมีเหตุผลอธิบายให้ผู้ยื่นคำร้องได้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบ ไพบูลย์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 26/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายทะเบียนบ้านเป็นที่อยู่ใหม่ ต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนไหม ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนไม่ต้องตรงกัน สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดิมแจ้งเกิดลูกได้ไหม จะมีปัญหาหรึป่าวค่ะ สุกัญญา 17
ได้รับคำตอบแล้ว 26/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ยื่นคำร้องทร13 กรณีบัตรหัว0 ประเภทนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาจะขอยืนคำร้องเข้าทะเบียนทร13 ได้หรือไม่ต้องดำเดินการอย่างไร คุณสุธิดา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 26/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอทำบัตรประชาชนใบใหม่ เนื่องจากเมื่อสี่ปีก่อนกลับไปบ้านที่เชียงรายทำบัตรประชาชนหายจึงไปขอทำใหม่แต่ได้ใบแทนมาจนถึง ณ ตอนนี้ยังไม่มีตังกลับไปทำบัตรเลยเนื่องจากตอนนี้ทำงานอยู่โคราชสามารถทำที่โคราชได้หรือไม่ สุรีย์ภรณ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 26/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่มีหนังสือแจ้งย้ายออก สามารถคัดสำเนาทะเบียนบ้านได้หรือเปล่า ไม่มีหนังสือแจ้งย้ายออก สามารถคัดสำเนาทะเบียนบ้านได้หรือเปล่า คุณ สง่า แก้วสีบุตร 19
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว