กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 28/10/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การใช้ผลพิสูจน์ทางสายเลือด (ดีเอ็นเอ) นาง ก ได้รับการเพิ่มชื่อเป็นคนสัญชาติไทย ปี 53 ได้รหัส 5 โดยที่บิดา/มารดายังเป็นบุคคลผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านและได้เสียชีวิตไปก่อนที่ตนเองจะได้รับการเพิ่มชื่อแล้ว ต่อมา นาง ก ได้นำน้องชาย 2 คน มาติดต่อขอเพิ่มชื่อ โดยนำผลตรวจดีเอ็นเอซึ่งยืนยันความสัม จนท งานทะเบียน 29
ได้รับคำตอบแล้ว 28/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามชื่อที่อยู่ นงกมลทิพย์ ทวีวงค์ อยู่บ้านเลขที่อะไรและอยู่ที่ไหน อ ชาลี ตุลารักษ์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 28/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบเวลาเกิดค่ะ อยากทราบเวลาเกิดค่ะ แก้ม 14
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   การเกิด การแจ้งเกิดลูกเข้าคอนโดที่เช่าอยู่ เนื่องจากตอนนี้ ดิฉันตั้งครรภ์ และกำลังจะตลอดค่ะ เลือกคลอดที่โรงพยาบาล พญาไท 2 ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งเกิดให้ตามเขตที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ และหลังจากนั้นดิฉันต้องเอาชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน คำถามก็คือ ดิฉันเช่าคอนโดอยู่กับสามีชาวญี่ปุ่น จะเอาชื่อเด็กเข้า sundaymorning72@hotmailcom 16
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอเปลี่ยนชื่อ เจ้าบ้านสาปสูญ และไม่มีใครเป็นเจ้าบ้านและไม่มีคนดูแลแล้วจะเปลี่ยนชื่อได้อย่างไรค่ะทะเบียนบ้านก็ไม่มี ณิชานาฎ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอหมายเลขบัตรประชาชน ขอหมายเลชบัตรประชาชนของนายไพศาล ทองคุ้ม ที่อยู่ 171/16 หมู่ 6 ต สระแก้ว อ เมือง จ กำแพงเพชร หาได้อย่างไรค่ะ บจกเฮอร์คิวลิส เครน 20
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง กรณีสำนักทะเบียนรับคำร้องแจ้งย้ายปลายทาง ของผู้ร้องที่บัตรหายหรือชำรุดหรือในสภาพบัตรที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลบัตรได้ ต้องให้ผู้ร้องทำบัตรฯก่อนย้ายหรือไม่ และผู้ร้องประสงค์จะทำบัตรที่มีที่อยู่ตามข้อมูลใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากสำนักทะเบียนฯได้ทำ สนท 27
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยรับเป็นบุตรบุญธรรม หนูมีเลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 7 ตอนนี้ อายุ 16 ปี เกิดที่เมืองไทย พ่อกับแม่จะกลับไปที่พม่าแล้วจะไม่กลับมาอีก แต่หนูจะไม่กลับเพราะจะเรียนต่อที่เมืองไทย ดังนั้นถ้าหนูอยู่ที่นี้ก็จะไม่มีผู้ปกครอง อีกอย่างหนูยังไม่บรรลุนิติภาวะ หนูสามารถที่จะให นางสาว ชุลี บัวตอง 13
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   การเกิด สูติบัตร ในสูติบัตรบุตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนช่องลายพิมพ์นิ้วมือขวาและซ้าย ต้องเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของคนที่มาแจ้งหรือเด็ก เจ้าหน้าที่ใหม่ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การย้ายเข้า อยากถาม จะย้ายลุงเข้าทะเบียนบ้านใหม่ ต้องทำไงบ้างค่ะ สุธีรา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส กรณีสำนักทะเบียนอำเภอได้ดำเนินกาจดทะเบียนสมรสให้กับหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติแล้ว หนังสือสั่งการ ที่ มท 0402/ว1411 ลว 3 ธค2530 ให้รายงานและส่งสำเนาทะเบียนสมรส (คร4) อยากทราบว่า คร4 คืออะไร เจ้าหน้าที่ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ การโอนขอสัญชาติไทย ขอสอบถามหน่อยคับ กรณีผมเป็นไทยใหญ่ถือบัตร บุคคลไม่สถานะทางทเบียนบ้าน หัว(0)แต่ว่าผมมีภรรยาเป็นคนไทยมีบุตรด้วยกัน1คนแล้วถ้าจะให้ภรรยาผมแจ้งเพิ่มชื่อของผมลงในทะเบียนบ้านของเธอ แล้วผมจะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยมั้ยคับ ขอบคุณมากคับ พงษ์ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เช็คสถานะการจดทะเบียนสมรส เราจะเช็คว่าบุคคลที่เราจะแต่งงานด้วยมีการจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าต้องทำอย่างไรบ้าง สุพัตรา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านตัวจริงหาย แจ้งทำใหม่คนละจังหวัดได้มั้ยครับ เนื่องจากต้องใช้ยื่นกู้บ้านด่วนและมอบอำนาจให้ภรรยาทำแทนได้มั้ยครับ สมยศ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   การตาย ทะเบียนราษฎร คนไทยไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอารเบียได้เสียชีวิตที่ประเทศนั้นศพก็ได้ทำพิธีในประเทศนั้นแต่ทางญาติมาขอแจ้งตายที่ในไทยโดยที่ไม่ได้นำใบแจ้งการตายที่สถานทูต กรณีนี้ต้องจะต้องทำอย่างไรบ้าง ทะเบียน 18
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   การเกิด ใบเกิด อยากทราบเวลาที่เกิด ในใบแจ้งเกิด ซึ่งในใบแจ้งเกิด ไม่ระบุเวลาไว้ อยากทราบเวลาเกิดตามที่ รพ ได้แจ้งไว้ค่ะว่าเป็นเวลาอะไร เกิด 31/12/2523 ในใบแจ้งเกิดชื่อ นวรัตน์ จาวลา เกิดที่โรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะ นราทิพย์ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอบ้านเลขที่ ได้มาขอหนังสือรับรอง(ขอเลขที่บ้าน)จากทางเทศบาลโดยไม่ได้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน อยากทราบว่าเมื่อทำมาเป็นเล่มแล้วรายละเอียด (รายการที่เกี่ยวกับบ้านหน้าแรก)มีเลขรหัสสำนักทะเบียนรายการที่อยู่ชื่อหมู่บ้าน///ชื่อบ้านประเภทบ้านลักษณะบ้านวัน/เดือน/ปีต้องการทรา ใหม่ทะเบียน 28
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติต่างด้าว การยื่นเรื่องขอสัญชาติ ต่างด้าวต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ เอ๋ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   การย้ายที่อยู่ โอนย้ายปลายทาง ผมจะทำเรื่องโอนย้ายปลายทางจากสมุทรปราการไปจังหวัดอำนาจอำเภอปทุมราชวงศา จะทำการย้ายปลายทางที่อำเภอสัตหีบจะต้องทำอย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้างทั้งของผมและเจ้าบ้านปลายทางคับขอบคุณล่วงหน้า คุณสุริยา มูลถา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านสูญหาย ทะเบียนบ้านหายแต่เจ้าบ้านได้เสียชีวิตไปแล้วและไม่ได้มีการเปลี่ยนเจ้าบ้านใหม่ต้องให้ใครเป็นผู้เซ็นใบมอบอำนาจในการขอคัดทะเบียนบ้านใหม่ค่ะ มิ้นท์ 15
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว