กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 02/05/2559   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนขอจัดตั้งสมาคม ตอนที่ยื่นเอกสารขอจัดตั้งสมาคม ไม่ระบุกรรมการสมาคมที่เป็นตำแหน่ง เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ ได้หรือไม่ จะระบุเพียง นายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ ได้หรือไม่ วรุวฒิ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 02/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เช็คสถานะในทะเบียนบ้าน อยากทราบว่ารายชื่อถูกคัดออกไปจากทะเบียนบ้านเก่าหรือผู้อาศัยชื่อภควรัญษณ์ พุ่มร่มบุตร์ขอข้อมูลด้วยค่ะ ภควรัญษณ์ พุ่มร่มบุตร์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 02/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หนังสือรับรอง การยื่นคำขอหนังสือรับรองการเกิด กับหนังสือรับรองสถานที่เกิด สามารถยื่นคำที่สำนักทะเบียนที่มีชื่อยู่ใช่หรือเปล่าคะ ดิฉันจะจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ ดิฉันไม่มีสูติบัตร เจ้าหน้าที่แนะนำขอหนังสือรับรองและมีประทับตราสิงห์ด้วยดิฉันต้องขอที่ไหนคะ ประชาชน 13
ได้รับคำตอบแล้ว 02/05/2559   การพิจารณาสัญชาติ สำชาติไทย กรณีเกิดก่อนแม่ได้สำชาติไทยและได้ยื่นคำร้องขอเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน(0)แล้ว อยากทราบว่าจะสามารถมีสิทธิได้สำชาติไทยตามแม่หรือไม่อย่างไรค่ะ แล้วถ้าได้จะใช้ระยะเวลาเท่าไรค่ะ อร 24
ได้รับคำตอบแล้ว 02/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามเลขที่บ้านและเลขที่หมู่บ้าน เพิ่อนชื่อสมชาย บุญรอด อยู่อำเภอม่วงยามสิบตำบลม่วงสามสิิบจังหวัดอุบลราชธานีแต่ไม่รู้บ้านเลขที่จึงอยากสอบถาม ขนบ ยลเบญจพล 19
ได้รับคำตอบแล้ว 02/05/2559   การเกิด แจ้งเกิดเกินกำหนดให้กับบุตร ผู้ยื่นคำร้อง อายุ 18 ปี มายื่นคำร้องขอแจ้งเกิดเกินกำหนดให้บุตร จำนวน 2 ราย (บุตรอายุ 4 เดือนและ 4 ปี) สามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้หรือไม่ค่ะ จิณห์นิภา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 02/05/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม พินัยกรรม ต้องการรู้ว่าพินัยกรรมที่เราจะได้มีอะไรบ้าง อัญยิสา สวัสดิสาร 11
ได้รับคำตอบแล้ว 01/05/2559   การพิจารณาสัญชาติ ซื้อรถยนต์ หนูเป็นบัตร10 ปี หนูจะซื้อรถยนต์ได้ไหมค่ะ หนูจะซื้อในราคาเงินผ่อนค่ะแล้วดอกเบี้ยจะสูงไหมค่ะ มีคนบอกหนูมาว่าซื้อได้แต่ดอกเบี้ยจะเท่ากับชาวต่างชาติเลยหรอค่ะ น้องผึ้ง 28
ได้รับคำตอบแล้ว 01/05/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส อายุ17ปีบริบุรณ์นี้ต้องขั้นศาลไหมค้ะหรือนำผู้ปกครองไปก็จดได้เลย วรวรรณ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 01/05/2559   การพิจารณาสัญชาติ การแก้ไขทะเบียนประวัติแบบ 89 และบันทึกลงฐานข้อมูล สวัสดีครับ ขอเรียนสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับว่า การขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติแบบ 89 เช่น สถานที่เกิด หรือข้อมูลส่วนอื่นๆ โดยมีหลักฐานเอกสารคือหนังสือรับรองการเกิด ทร 20/1 ประกอบในการแก้ไข ถ้ายึดตามระเบียบแล้วได้กำหนดเวลาในการแก้ไขและบันทึกลงระบบฐานข้อมูลไว้กี่วันครับ เนื่องจากผมได้สอบถามไปยังผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอปาย จ แม่ฮ่องสอน ถึงการแก้ไขดังกล่าว โดยผู้ช่วยนายทะเบียนกล่าวว่า อาจใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในการแก้ไข เพราะต้องรอคำสั่งนายอำเภอว่าจะอนุมัติให้แก้ไขหรือไม่ หากได้รับอนุมัติให้แก้ไขก็ต้องดูในส่วนของระบบฐานข้อมูลอีกทีว่าเปิดหรือเปล่าโดยอ้างว่าปกติแล้วระบบไม่ได้เปิดทุกวัน ผมจึงรบกวนขอคำตอบและอยากทราบว่าระเบียบดังกล่าวอยู่ใน พรบ ไหน มาตรเท่าไหร่ เพื่อจะได้นำไปอ้างอิงเวลาติอต่อเจ้าหน้าที่ครับ เพราะผมลองค้นหาระเบียบการแก้ไขดังกล่าวในอินเตอร์เน็ตแล้วไม่พบครับ ขอบคุณครับ จารุเดช 32
ได้รับคำตอบแล้ว 01/05/2559   การตาย การย้ายเข้ากรณีเจ้าบ้านเดิมเสียชีวิต หากบิดาเสียชีวิต แล้วขณะนี้ดิฉันเป็นผู้จัดการมรดกอยู่ แต่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งพี่ชายคนโตจะย้ายเจ้ามาเป็นเจ้าบ้านแทนบิดาที่เสียชีวิต ต้องเตรียมเอกสารอย่างไร และในฐานะผู้จัดการมรดกต้องทำอะไรบ้างคะ อัมพา ไพโรจน์กิจตระกูล 9
ได้รับคำตอบแล้ว 01/05/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ขอทำบัตรประชาชน พี่ชายหนูอายุ 25 แล้ว ยังไม่มีบัตรประชาชนเลยคะ เพราะอยู่กับตายาย ตั้งแต่แม่เสีย ใบเกิดก็ไม่รู้อยู่ไหน แบบนี้ทำยังไงดีคะ อยากเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน จะได้มีบัตรสักที ไม่งั้นแก่ตัวไปลำบาก ถ้าไม่มีบัตรโดนเป็นต่างด้าวอิก รบกวนด้วยนะคะ ที่บ้านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรคะ แตง 21
ได้รับคำตอบแล้ว 01/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทายาทของผู้เสียชีวิต ต้องการซื้อที่ดินแต่เจ้าของที่ดินเสียชีวิต ต้องการทราบว่า เสียชีวิตแล้วจริงหรือไม่ และ มีทายาทกี่คน สามารถตรวจสอบได้อย่างไรครับ สุวัชชัย 11
ได้รับคำตอบแล้ว 30/04/2559   การตาย การขอทำทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเป็นเจ้าบ้าน และไม่สามารถหาทะเบียนบ้านใหม่ได้ อยากทราบว่าถ้าจะทำทะเบียนบ้านใหม่สามารถทำที่เขตอื่นได้หรือไม่ โดยมีใบมรณะบัตรเป็นหลักฐาน พรแก้ว 15
ได้รับคำตอบแล้ว 30/04/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาที่อยู่ นายจรัญ ทัพจันทร์ มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นครพนม อยากรู้ว่าก่อนที่จะย้ายมานครพนมเขาอยู่ที่ไหนค่ะ จัทร์แรม ทัพจันทร์ 7
ได้รับคำตอบแล้ว 30/04/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาที่อยู่ เรารู้จักที่อยู่ปัจจุบันเขาแล้วเราอยากรู้ว่าเขาย้ายมาจากไหนเมื่อไร ต้องทำยังไง จันทรสุริ ทัพจันทร์ 8
ได้รับคำตอบแล้ว 30/04/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ขอคัดสำเนาพินัยกรรม อยากทราบว่าถ้าจะขอคัดสำเนาพินัยกรรมต้องใช้เิกสารอะไรบ้างค่ะ ศยามล 6
ได้รับคำตอบแล้ว 30/04/2559   การย้ายที่อยู่ ย้ายเข้าทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัย หากจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปเป็นผู้อาศัยใน ทะเบียนบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้าน ทำได้หรือไม่ค่ะ กนกวรรณ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 30/04/2559   การย้ายที่อยู่ การย้ายทะเบียนบ้าน ถ้าตอนนี้ผมทำงานอยู่ต่างประเทศ แต่ต้องการย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพ กลับต่างจังหวัด ไม่ทราบว่าสามารถมอบหหมายอำนาจให้แม่ไปทำให้ได้ป่าวครับ โดยที่ตัวผมไม่ต้องไป และได้ไม่ทราบว่าต้องให้เอกสารอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ อธิยุต 9
ได้รับคำตอบแล้ว 30/04/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบบ้านเลขที่ ระหัสประจำบ้าย อยากทราบบ้านเลขที่ ระหัสประจำบ้าย นายวีระพงศ์ เรืองทอง วีระพงศ์ 12
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว