กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 25/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การออกหนังสือรับรองการตาย การออกหนังสือรับรองการตาย คนที่มีชื่ออยู่สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นออกได้ไหมครับ หรือทะเบียนอำเภอออกได้เท่านั้นครับ นายสุริยัน ประริวัน 23
ได้รับคำตอบแล้ว 25/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การรับรองรายการเอกสารของ จนท อยากทราบว่า จพงผู้ปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร มีอำนาจรับรองเอกสารหน่วยงานราชการอื่น (ที่ดิน)ที่รายการครอบครองชื่อผิดเพี้ยนไม่ถูกต้อง ได้หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ จพงที่ดิน ก็สามารถเรียกพยานบุคคล ฯลฯ มาเรียกสอบสวนได้เอง อยากทราบมีหนังสือสั่งการเรื่องกรณีอย่างนี้ สมใจ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 25/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แบบฟอร์ม ทร 6 ตอนที่ 1 และ 2 ต้องการขอแบบฟอร์ม ทร 6 ตอนที่ 1 และ 2 สามารถ download จากที่ไหนได้บ้างคะ อุ๊ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 25/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอสัญชาติไทย ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ปวส แล้วค่ะ ถือบัตรสีชมพูในทะเบียนประวัติระบุว่าเกิดที่พม่า ถ้าหนูเรียนจบ ปตรี จะได้สัญชาติไทยไหมคะ น้องแอ้ม 24
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยาก ทราบว่า มีคนซื่อ นามสกุลเดี่ยวกันกี่คน อยากทราบ ว่ามีคน ชื่อ สุจิตรา ศิลลา ในประเทศไทยกี่คน สุจิตรา ศิลลา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล จะเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลใหม่ ต้องให้พ่อแม่หรือเจ้าบ้านหรือมาเซ็นด้วยมั้ยคะ (พ่อแม่จดทะเบียนหย่าแล้ว เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านคือแม่ค่ะ) Jeabzaa 13
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อหาย ใบเปลี่ยนชื่อหาย นานมากแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจะขอคัดสำเนาที่นี่ได้เลยไหมคะ ภัสราภรณ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายเข้า ออก ที่อยู่ ย้ายออกมาจากทะเบียนเดิมแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายเข้าทะเบียนใหม่มีปัญหาอะไรไหมคะและต้องดำเนินการในกี่วัน หากเลยกำหนดการจะทำอย่างไรบ้างคะ พัชราพร นวนสิงห์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สอบถามเลขบัตร คือว่าต้องการทราบเลขบัตรประชาชนของบิดาซึ่งเสียชีวืตไปสิบกว่าปีแล้ว เพื่อนำไปทำเรื่องกู้เรียน กรณีนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ บิดาชื่อนาย สมหมาย ละเลิศ ศศิวิมล 11
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุลตัวเอง และลูกสาว หลังจากหย่าร้างแล้ว หย่าร้างกับสามีแล้ว ไม่กลับไปใช้นามสกุลเดิมได้ไหมคะ แต่จะตั้งนามสกุลขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้กับลูก(คืออำนาจปกครองบุตรอยู่ที่มารดาฝ่ายเดียวค่ะ) แค่สองคนทำได้ไหมคะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ทะเบียนบ้านอยู่ที่ กทม ต้องย้ายปลายทางก่อน แล้วไปเปลี่ยนนามสกุลที เหมียว 18
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ต้องการเปลี่ยนชื่อ ต้องการเปลี่ยนชื่อต้องทำไงบ้างคะ ตอนนี้อยู่กรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถย้ายออนไลได้ไหม ศุภลักษณ์ เขียวสด 13
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งเกิดแก่กว่าอายุจริง เรียน คุณไพบูลย์ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ ลองเข้าไปอ่าน รบทร35 แก้ไขเพิ่มถึง ฉ5 พศ2551 ข้อ 115(2) แล้วนะคะ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า 1 ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อแม่สอด จตาก แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ถาวร ที่กรุงเทพมหานคร เพราะต้องทำงาน กรณีนี้ต้องไปสอบถามได้ที่ไห Jarinya P 20
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถูกคัดชื่อและทะเบียนบ้านออกจากระบบ ชื่อและทะเบียนบ้านถูกเจ้าหน้าที่คัดออกจากระบบต้องทำอย่างไร อุบล เติมประยูร 18
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแจ้งย้ายเข้า ทบบ้านชั่วคราวคนเดินทางไปต่างประเทศ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียน คุณเทิดบุญฯ กรณีของคุณเนาว์ การย้ายเข้า ทบบ้านชั่วคราวผู้เดินทางไปต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติตาม ข้อ 87 รบทร35 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ5 ปี 51 ถ้ามองในลักษณะของการควบคุมก็น่าจะดีครับ แต่ถ้ามองเรื่องสิทธิประโยชน์ เช่น การขาดความต่อ ไพบูลย์ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การกู้ กยศ ขอแสดงความเห็น เรียนคุณนำ้ฟ้า กรณีของคุณคือต้องการเอกสารทางทะเบียนราษฎรแทนสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารทางทะเบียนราษฎรที่ใช้แทนสำเนาทะเบียนบ้าน ได้แก่ ทร14/1(แบบรับรองรายการทางทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง) ซึ่งเป็นการคัดชื่อและรายการของแต่ละบุค ไพบูลย์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณ jarinya p การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของคุณน่าจะเป็นกรณีไม่มีหลักฐานทางราชการมาขอแก้ไข ซึ่งเป็นการแก้ไขตาม รบทร35 แก้ไขเพิ่มถึง ฉ5 พศ2551 ข้อ 115(2) คุณต้องติดต่อนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นที่คุณมีชื่อตามสำเนาทะเบียนบ้าน เนื่อ ไพบูลย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนข้อความใน ใบ คร2 ได้ไหม ค่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนจดทะเบียนสมรส ตอนที่ปลัดอำเภอ ถามว่า เคยอยู่กินกันมาก่อนจดทะเบียนสมรส ไหม ดิฉัน ตอบไปว่าไม่เคยค่ะ แต่อันที่จริงแล้ว อยู่กินกันมาได้ 2 ปีแล้ว ค่ะ แต่ไม่กล้าบอกเพราะอายที่อยู่กินกันมาก่อนแต่งงานนะค่ะ หลังจากจดทะเบียนสมรสไม่นาน ดิฉ ฑัณฑิกา 28
ได้รับคำตอบแล้ว 22/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน คือตอนนี้อายุ 15จะเปลี่ยน้เป็นนางสาวต้องให้ผู้ปกครองไปด้วยไหมค้ะแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำเนาอย่าละกี่แผ่น นภัสกรณ์ 9
ได้รับคำตอบแล้ว 22/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การกู้ กยศ สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อตัวอักษรต่างๆไม่ชัดเจน ธนาคารต้องการแบบชัดเจน ก็เลยต้องให้พ่อไปเอาทะเบียนบ้านจากเจ้าของบ้านมา แต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่เจ้าของบ้าน(อยู่ที่หลานของเขาซึ่งอยู่ทางภาคใต้)พ่อก็เลยไปคัดสำเนาที่เขต อยากทราบว่ากู้ กยศ นั้นใช้คัดสำเ น้ำฟ้า 18
ได้รับคำตอบแล้ว 22/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อใหม่ ผมจะเปลี่ยนชื่อ แต่สงสัยว่าในใบสูติบัตรลูก ต้องแก้ชื่อมั้ยครับ พัลลภ 9
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว