กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ การติดตามรายชื่อ หนูยื่นขอสัญชาติตามมาตรา 23 เมื่อปี2558ยังไม่มีรายชื่อลงมาหนูจะติดตามความคึบหน้าใด้ยังไงคะถามที่อำเภอบอกว่ายังไม่มีรายชื่อลงมาทุกครั้ง ณิชา 31
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน มารดาเป็นแรงงานต่างด้าว มีบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 0 มีบุตรติดตามเดินทางมาเรียนที่ไทย บุตรของแรงงานต่างด้าวสามารถขอทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนได้หรือไม่ หรือต้องขึ้นทะเบียนแรงงานประเภทผู้ติดตาม น้ำ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   การย้ายที่อยู่ การขอย้ายต้องกำหนดกี่วันค่ะ เรียน คุณสุพจน์ ในกรณีขอย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งต้องดำเนินการยังไงบ้างค่ะ กำหนดกี่วัน ขอบคุณค่ะ คนต่างจังหวัด 21
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลียนชื่อบุตร อยากเปลี่ยนชื่อบุตร ที่เกิดจากนอกทะเบียนสมรส อายุ 12 ปี บุตรอยู่กับบิดา บิดามีหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร บิดาสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ศิรวัฒน์ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อหาย ถ้าใบเปลี่ยนชื่อหาย เปลี่ยนประมาณปี 2540 สามารถขอคัดสำเนาได้ไหมค่ะ แลัต้องดำเนินการยังไงบ้างค่ะ ปลาทู 18
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   การตาย การแจ้งตาย (กรณีตายผิดธรรมชาติ) การแจ้งตาย (กรณีการตายผิดธรรมชาติ) ในกรณีที่ไม่มีผลรายงานการชันสูตรฯ เนื่่องจากญาติไม่ติดใจในสาเหตุการตาย เราสามารถออกใบมรณบัตรได้เลยหรือไม่และต้องสอบ ปค14 ประกอบหรือไม่ จนท งานทะเบียน 24
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอบ้านเลขที่ใหม่ ประชาชนได้รื้อถอนบ้าน (ไม่แจ้งอนุญาตรื้อถอน) และได้ขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่เดิม จะมาขอเลขที่บ้านใหม่ โดยประสงค์จะขอเป็นหมายเลขบ้านเดิม ในฐานะนายทะเบียนต้องดำเนินการจำหน่ายเลขที่่บ้านเดิมก่อนหรือไม่หรือใช่วิธีการแก้ไขรายการบ้าน จนท งานทะเบียน 28
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ ออกนอกพื้นที่ มีบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน สามารถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดได้รึไม่ 93 46
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล ชื่อแฟนไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร ขอสอบถามค่ะดิฉันไปจดทะเบัยนสมรสกับแฟนปี 58 ตอนนนี้ยื่นภาษี ในระบบบอกว่าแฟนชื่อไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ ก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราอะไรทั้งๆที่จดทะเบียนถูกต้อง ชื่อ-สกุล ก็ถูกต้อง แล้วจะให้ทำอย่าง จะบันทึกว่าโสดได้ไหมเพราะจะหมดเขตการยื่นภาษีแล้ว ธีรศักดิ์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล เคยแจ้งเปลี่ยนนามสกุลแต่ไม่ได้เปลี่ยน ตอนจดทะเบียนสมรสเคยแจ้งเปลี่ยนนามสกุลแต่นายทะเบียนให้ไปเปลี่ยนที่บ้านเกิดเพราะเขาไม่สามารถเปลี่ยนให้ได้ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคิดว่าไม่เป็นไร แต่ตอนนี้จะยกเลิก ไปที่อำเภอที่จังหวัดที่ทำงานอยู่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถยกเลิกให้ได้ เพราะแจ้งเปลี่ยนที่ไหนก็ต้องไปยกเลิกที่นั่น แต่ไปถามที่ลาดกะบังเขาบอกว่ายกเลิกที่ไหนก็ได้เพราะออนไลน์ทั่วประเทศ ก็เลยงงว่าระบบการทำงานไม่เหมือนกันหรือ นางสาวสุภิวดี เจริญท้าว 28
ได้รับคำตอบแล้ว 22/03/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เพิ่มชื่อลูกในทะเบียนราษฎรหลังนานนับสิบปี สวัสดีค่ะ คือดิฉันอยากทราบว่าการขอเพิ่มชื่อลูกในทะเบียนราษฎรหลังดิฉันได้สำชาติได้ไหมค่ะ เพราะก่อนหน้านี้สามีกับดิฉันได้หย่ากันก่อ แล้วลูกชายก็ติดสามีไปจนปัจุบัญทางลูกชายยังไม่ได้สำชาติเลยเพราะลืมใส่ชื่อลูกไปด้วย พอหลังจากเจอลูกชายอีกครั้งก็นานนับสิบปี ดิฉันอยากทราบว่าพอเป็นไปได้ไหมที่ลูกชายจะได้สำชาติไทย แต่ไม่มีใบแจ้งเกิด จำปา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เรื่องตกสำรวจ สวัสดีครับ คืออยากทราบว่าแม่ได้สำชาติไทยหลังหย่ากับพ่อ แต่ติดพ่อไป เลยตกสำรวจ อยากรู้ว่าเพิ่มชื่อเราในทะเบียนราษฎร์ของแม่และจะได้สิทธิถ่ายบัตรประชาชนหรือไม่ครับ MAX 14
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติ รบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้แม่ของดิฉันอายุ47ปี ถือใบสำคัญตัวคนต่างด้าวและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ มีทะเบียนบ้าน เลขประจำตัว8500901026141 เข้ามาอยู่ในประเทศไทยปี2513 ทำงานเป็นแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่ง ตอนนี้ดิฉันอายุ27ปีมีสัญชาตไทยตามบิดาซึ่งบิดาได้เสียชีวิตแล้ว แม่ของดิฉันจะสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมค่ะ บี 39
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การขอเพิ่อชื่อใทะเบียนราษฎร์ การขอเพิ่อชื่อใทะเบียนราษฎร์ได้หรือไม่ครับ โดยตกสำรวจเนื่องจากพ่อแม่หย่ากัน ชาติ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล ชื่อ ลูกสาวใช้ชื่อ ณ กมล ตั้งแต่เด็กตอนนี้อายุ 15 ไปยื่นเอกสารทุกอย่าง เขียนเป็น ณกมล ทาง รร แจ้งว่าให้แก้ไขให้เหมือนกันทั้งหมด จึงไปที่อำเภอ เพื่อแก้ไขเป็น ณ กมล ตามที่ใช้มา 15 ปีทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถทำได้ ลูกสาวชอบและพอใจในชื่อณ กมล มากกว่า ขอคำตอบให้ลูกหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ นางธันยพร อนุพันธ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรฯหมดอายุ ไปทำใหม่วันที่ 21/3/59 ที่อยู่พิมพ์สลับจาก 47/2 ซอย ติวานนท์เป็น 4 ซอยติวานนท์ 7/2 ต้องทำยังไงค่ะ ไปเปลี่ยนบัตรแก้ไขข้อมูล จำเป็นต้อฝถ่ายรูปใหม่ด้วยไหม แล้วจำเป็นต้องชำระหรือเปล่า ฐานะมาศ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน ทำอย่างไรดีเมื่อผู้ขายบ้านไม่เปลี่ยนที่อยู่จากบัตรประชาชน ถ้าบุคคลหนึ่งขายบ้านแล้วไม่เปลี่ยนที่อยู่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเค้าเปลี่ยนที่อยู่แล่้วค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะเพราะเอกสารต่างๆของบุคคลที่ขายส่งมาที่บ้านหลังเดิมเราทำอะไรได้บ้างเพื่อยกเลิก โอ๋ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอเลขที่บ้านของเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีเจ้าหน้าที่ สอบถาม \กรณีบ้านเก่าก่อนปี 2546 มีเลขที่บ้านอยู่แล้วประเภทบ้านเป็นบ้านปกติ ไม่มีเอกสารสิทธิอยู่ในเขตโบราณสถานและพรบควบคุมอาคารของเทศบาลต่อมาได้ทำการต่อเติมและดัดแปลงได้แจ้งขออนุญาตที่เทศบาลเป็น อ5 และ อ6 เพื่อใช้ประกอบกิจการพาณิชยกรรมค้าปลีกและค้าส่ง โดยดัดแปลงชั้นล่างให้เช่าทำเป็นเซเว่น และชัั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ให้เช่า โดยแยกทางเข้าออกเป็นคนละส่วนกันโดยขาดจากกัน จึงอยากสอบถามดังนี้ 1 ชั้นล่างที่ให้เช่าเป็นเซเว่นสามารถขอเลขที่บ้านเป็นอีกหนึ่งหลังได้หรือไม่ 2 ถ้าสามารถให้เลขที่บ้านได้ ลักษณะบ้านจะเป็นลักษณะใด คำตอบได้รับคือ ให้ดูระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พศ2535 ระเบียบข้อ 33\ คุณสุพจน์แนะนำว่า \โดยสภาพยังไม่มีการแยกออกจากบ้านเดิม จึงไม่อาจออกเลขที่บ้านใหม่ได้\ ผมให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ในลำดับแรกคุณเจ้าหน้าที่ต้องกลับไปดูคำนิยามว่า บ้าน ตามมาตรา 4 บ้านจะออกเลขที่บ้านได้ต้องใช้เพื่อพักอาศัยเท่านั้นหรือถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วออกมาเป็นบ้านหลังหนึ่ง ห้องแถว ตึกแถว หรืออาคารชุด ตามที่ รบฯ กำหนดก็สามารถออกเลขบ้านได้ แต่กรณีนี้มีการปรับปรุงห้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเดิมเพียงแต่มีการปรับปรุงบางอย่างให้ดีข้ึนทำทางเข้าออกแยกออกมาต่างหากเพิ่มเติมใหม่เท่านั้นเพื่อใช้ประกอบการพาณิชย์ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย ถ้าดูความหมายของคำว่า อาคาร ตาม พ ร บ ควบคุมอาคาร ก็จะเข้าความหมายดังกล่าว แต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าองค์ประกอบของบ้านต้องพิจารณาแยกกัน ตามที่คุณสุพจน์แนะนำถูกต้องแล้วครับ ขอบคุณ ไพบูลย์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล มารดาเปลี่ยนชื่อ หากมารดาเปลี่ยนชื่อ บุตรจะต้องแก้ไขเอกสารอะไรบ้าง ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ต้องแก้ไขชื่อมารดาหรือไม่ หรือแก้ไขเพียงทะเบียนบ้านอย่างเดียว (ชื่อมารดาก็จะไม่ตรงกับสูติบัตร) และหากบุตรมีใบเปลี่ยนก่อนมารดา จะต้องแก้ไขชื่อมารดาในใบเปลี่ยนชื่อบุตรหรือไม่ ขอบคุณครับ กิจ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 21/03/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน สอบถามค่ะ พ่อดิฉันเป็นคนไทย อายุ 77 ปี แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการทำทะเบียนราษฎร์ขึ้นมาใหม่ ทำให้ท่านกลายเป็นบุคคลสูญหาย ถ้าดิฉันต้องการพาพ่อไปทำบัตรประชาชน จะหาข้อมูลบุคคล (เลขประจำตัว 13 หลัก) ของพ่อได้จากที่ไหนคะ ขอบคุณค่ะ วาสนา 14
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว