กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ ผมเกิดมาไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ก็ไม่มีอยู่กับพ่อเลี้ยงไม่แกยังอยู่มัยตอนนี้อยู่แฟน ไม่มีสัญชาติใดๆต้องทำยังไง สุรีย์ 52
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค่าธรรมเนียม แบบ ทร 12/1 การคัดและรับรอง แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และภาพใบหน้า จากฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง (ทร12) ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน 28
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอปบุคคล มีการแจ้งเกิดในทะเบียนราษหรือไม่ นสลอปิวซะ สุปะเวศห์ สมบัติ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ มีการแจ้งเกิดหรือไม่ นส ลอปิซะ สุปะเวศห์ นาย สมบัติ กลัดเพชร 12
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอรหัส Pin code ต้องการตรวจสอบทะเบียนบ้านของตัวเอง แต่ยังไม่มีเลข Pin Code ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ สามารถขอรหัสผ่าน Internet หรือโทรศัพท์ ได้หรือไม่ อัญชลี เอมโอช 17
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรชำรุด กรณีบัตรชำรุดจนไม่เห็นภาพใบหน้า จะไปขอทำใหม่ใ้ช้เอกสารอะไรบ้างคะ น้ำผึ้ง 17
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประจำตัวประชาชนชำรุดครับ อยากทราบว่าหากบัตรประชาชนชำรุดรูปจางหายครับ แต่ต้องการแจ้งทำใหม่ผมไม่มีใบขับขี่ มีแต่สำเนาบัตรประชาชนใบเก่าที่หมดอายุแต่มีรูปครับ เอาไปยื่นทำบัตรใหม่ได้ไหมครับ ไม่ต้องใช้ผู้มีอำนาจยืนยันได้ไหมครับ ผมเป็นคนต่างจังหวัดจึงไม่สะดวกเดินทางกลับไปทำที่บ้านเ อั่งเปา 10
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ชื่อสกุลภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน กรณีชื่อสกุลภาษาอังกฤษบัตรประชาชน ไม่ตรงกันกับชื่อสกุลภาษาอังกฤษในพาสปอร์ต จะเกิดปัญหาหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ yut 15
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชนใหม่เนืีองจากบัตรเก่าชำรุด การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เนื่องจากบัตรชำรุดรูปหาย และจะต้องทำใหม่แต่เรามีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของใบเก่าที่หมดอายุแล้วแต่มีรูปอยู่ที่สามารถยื่นยันบุคคลได้ อยากถามว่าสามารถใช้แนบไปในการทำใหม่ได้ไหมค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้บุคคลยืนยัน เพราะเป็นคนต ฟ้าใส 16
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การหย่า พึ่งจะจดทะเบียนสมรสได้ 3 เดือน จะไปจดทะเบียนหย่าได้ไหมคะ ผึ้ง 20
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายทะเบียนบ้าน+บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่เราย้านทะเบียนบ้านแล้วแต่ที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนแบบนี้ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือเปล่า ( เพื่อให้ตรงกับทะเบียบบ้านที่เราย้ายเข้าใหม่ ) มนัสชัย จ้อยพุฒ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 12/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไม่มี วันและเดือน เกิด ถ้าอยากทราบวันและเดือน เกิด ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ ไกรสร 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ถ้าจะย้ายชื่อพี่ชายออกจากทะเบียนบ้านโดยไม่มีที่อยู่รองรับได้ให้เขาเลยได้ไหมค่ะ จะย้ายออกโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวด้วย เนื่องจากพี่ชายเค้าไม่ได้ช่วยผ่อนบ้านเลย แต่เค้าต้องการเป็นเจ้าของบ้าน ชื่อเจ้าบ้านเป็นชื่อพ่อค่ะ พ่อยินยอมจะให้เป็นชื่อเรา แต่ปีหน้าน่ แบมบี้ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแก้ไขชื่อ สกุลและรายการกลุ่มของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เด็กชายเอ ปัจจุบันอายุ 11ปี อยู่สถานสงเคราะห์ราชการ พ่อแม่ทอดทิ้ง และได้ย้ายเข้าเรียนโรงเรียน และทางโรงเรียนร่วมกับเทศบาลท้งถิ่นทำการสำรวจและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฏ์อยู่ในกลุ่มเด็กนักเรียนใน54 และต่อมาได้พบใบรับรองการเกิดที่เกิดในไทยและไม่ได้แจ้งเกิดเ ณัฐกร 19
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คัดสำเนาทะเบียนบ้าน คัดสำเนาทะเบียนบ้านทั่งเล่มสามารถทำได้มั่ย เดชา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทยของคุณจาย วงค์ใหญ่ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนสุพจน์ กรณีคุณจาย วงค์ใหญ่ ตามที่คุณสุพจน์ท่านแนะนำถูกต้องแล้วครับ ท่านไม่ให้รายละเอียดที่จำเป็นในการวินิจฉัย ส่วนการจะได้สัญชาติไทย กรณีของคุณที่มีบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ถ้าดูตามอายุของคุณจายน่าจะเกิดประมาณ 2539 ซึ ไพบูลย์ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การนับอายุความบัตรฯ ของ จนททะเบียน ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณกาญจนา กรณี จนททะเบียน สอบถามเรื่องการนับอายุความบัตรฯ เมื่อกฎหมายบัตรฯ ไม่ได้ระบุเรื่องการนับอายุความไว้ การนับอายุความจึงต้องไปใช้ประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากกระทำความผิดตามที่กล่าวถึงมีโทษเพียงปรับสถานเดียวจึงเป็นคดีลหุโ ไพบูลย์ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอจดทะเบียนสมรสกับสามีคนสัญชาติไทย เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ สอบถามการจดทะเบียนสมรสกับสามีสัญชาติไทย ข้าพเจ้าสัญชาติพม่าถือพาสปอร์ตและwork permit แต่งงานกับสามีคนไทยและอยากทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ ในการขอจดทะเบียนสมรสและมีโอกาสที่จะขอแปลงสัญชาติได้ไหมค่ะ ขอเรียนปรึกษาค่ะเพื่อเป็น หอมนวล 15
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งเกิดย้อนหลัง ต้อนนี้มีใบรับรองการเกิดจากทางโรงพยาบาลอย่างเดียวค่ะพ่อ-แม่ยังอยู่ เกิดที่จังหวัดประทุมธานี อธัญบุรี ค่ะ ต้อนนี้ย้ายมาอยู่จังหวัดสระบุรีแล้วค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เกิดวันที่06 กันยายน 2534 ค่ะ ต้อนนี้ลำบากมากค่ะไม่รู้จะทำอย่างไรดี ช่วยแนะนำหน่อ โสภิตา 11
ได้รับคำตอบแล้ว 11/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร เด็กอายุ 7 ปีแล้วยังไม่ได้แจ้งเกิด จะได้เลขประจำตัวประชาชนเลข 2 หรือ 5 ครับ นักศึกษา 16
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว