กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2557   ทะเบียนราษฎร รายชื่อ ชื่อย้ายกับมายัง นิสิต แต่งสง่า 12
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ประชากรวัยเรียน จำนวนประชากรวัยเรียน ค้นหาจากช่องทางไหน บอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมคะ อาภรณ์ 10
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เดิมในรายการชื่อบิดามียศ จสต ปัจจุบันบิดาใช้ยศ ดต จะขอแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าแก้ไขได้เฉพาะชื่อบิดาเท่านั้น เขมิกา 23
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การลงรายสัญชาติมารดา ในสูติบัตร เนื่องจากไม่มีเอกสารแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติใด แต่จากการสอบถามแล้ว บิดา อ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติลาว โดยอาศัยอยุ่เป็นเวลานานแล้ว ไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัว เช่นนี้ เราสามารถลงรายการ สัญชาติ มารดาว่าเป็น สัญชาติลาว ได้หรือไม่ จากการสอบปากคำบิดา หรือใ เอกพงศ์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ใครเป็นผู้ลงสาเหตุการตายในใบมรณบัตร กรณีตายที่บ้าน คนตายในบ้าน(กทม) แพทย์ไม่ได้มาชันสูตรศพด้วย แต่ตำรวจลงสาเหตุการตายในรายงานประจำวันไว้ด้วยเอามาใช้เป็นหลักฐานลงสาเหตุการตายในใบมรณบัตรได้หรือไม่ จำเป็นต้องให้แพทย์มาชันสูตรที่บ้านด้วยหรือไม่คะ ขอทราบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับแจ้งตายและใครเป็นผู้วินิจฉัยก มือใหม่หัดแจ้งคะ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนสมรส เป็นคนไทยพลัดถิ่นสามารถจดทะเบียนสมรสกับคนไทยได้ไหมค่ะ อุมาพร 27
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ชื่อสกุลสมรส หย่า ขออนุญาตแสดงความเห็น กรณีคุณ fay คุณไม่ได้บอกว่าจดสมรสเมื่อไหร่ เพราะถ้าจดทะเบียนสมรสก่อนการใช้ รบชื่อบุคคล 51 กมบังคับให้ต้องใช้ชื่อสกุลสามี แต่ถ้าจดหลัง ปศใช้ รบชื่อบุคคล 51 การใช้ชื่อสกุลเป็นข้อตกลงฝ่ายชายหรือหญิงจะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดก็ได้ ไพบูลย์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ใบรับรองโสด อยากเรียนถามว่า ใบรับรองโสดมีอายุการใช้งานกี่เดือน ศศิ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อหาย ถ้าใบเปลี่ยนชื่อหายเราต้องทำอย่างไรบ้างแล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะ เชอรี่ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การหย่าโดยไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเดิม ดิฉันจะหย่ากับสามีแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นของสามียังใช้นามสกุลเดิมอยู่สามารถทำได้เลยไหมค่ะ fay 26
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   การตาย เด็กทารก คำว่าเด็กทารกหมายความว่าต้องเกืดมาแล้วไม่เกินกี่วันค่ะ และถ้าเสียชีวิตจะแจ้งตายได้หรือไม่ (มรณบัตร) สิริ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขที่บัตรประชาชนซ้ำกับคนอื่น ต้องการทราบเลขที่บัตรประชาชนซ้ำกับคุณมัณชุกานต์ หงษ์สิบเจ็ด นายเอกพงษ์ ประเสริฐสังข์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ pin code 4 หลัก เข้ารหัส Pin code แล้ว มันขึ้น pin code ไม่ถูกต้อง เนาวรัตน์ เฉยบำรุง 16
ได้รับคำตอบแล้ว 19/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย อยากทราบว่า ถ้าเราไม่มีญาติที่พัทยา เราจะนำบุคคลค้ำประกัน มาได้ยังไง ปลา 22
ได้รับคำตอบแล้ว 19/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย มาทำงานที่พัทยา แล้วบัตรหาย จะทำใหม่ที่นี้ได้ไหมแล้วใช้เอกสารอะไรบ้าง ปลา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 19/08/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดิม อยากทราบว่าเราสามารถกลับมาใช้สกุลเดิมได้ไหมแม้ไม่ได้หย่ากับสามี อ้อ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 19/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ผมขอ สำเนาบัตรประชาชน ได้ไหม ผมขอ สำเนาบัตรประชาชน ได้ไหม จากทางนี้อะครับ หมายเชขบัตรประชาชน 1709901240214 นาย อิสราพันธ์ บุญทา 17
ได้รับคำตอบแล้ว 19/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน ตอนหย่าแจ้งเปลี่ยนนามสกุล แล้วเราไม่เปลี่ยนได้หรือไม่ มีผลต่อกฏหมายหรือไม่ นิภาพร 18
ได้รับคำตอบแล้ว 19/08/2557   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรสนามสกุลจริงกลับฐานข้อมูลไม่ตรงกัน นามสกุลของผมกลับฐานขอ้มูลไม่ตรงกันในใบทะเบียนสมรสเป้นโปยขุนทดแต๋ในฐานข้อมูลอำเภอเป็นโม่ยขุนทด จรุงโปยขุนทด 26
ได้รับคำตอบแล้ว 19/08/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนใหม่ บัตรหมดอายุต้องการทำบัตรใหม่แต่ไม่มีทะเบียนบ้าน นส ดรุณี คำลอย 22
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว