กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   การพิจารณาสัญชาติ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสัญชาติแม่ในใบสูติบัตร สวัสดีครับ ผมชื่อ เบิร์ด ผมมีข้อสงสัยอยากสอบถาม ผมเกิดประเทศไทย ปี 2528 คุณพ่อผมเป็นคนไทยถูกต้องตามกฎหมาย คุณแม่ผมเป็นบุคคลสัญชาติลาว มีพาาสสปอร์ตและวีซ่า คุณพ่อผมและแม่แต่งงานกันเมื่อ ปี 2555 แต่ปัจจุบันคุณพ่อผมเสียชีวิตแล้ว ผมจะไปทำเรื่องขอเปลี่ย เบิร์ด 34
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด พอดี หนูตามหาเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกัน ประมาณ9-10ปีได้ มีคนบอกว่าเค้าเสียแล้ว หนู จะสามารถเช็คที่อยู่และเบร์โทรของเค้าได้ไหมคะ เขาชื่อ นายธีระพงษ์ สีอ่อน อายุ26ปี เกิดวันที่30/10/32 อยู่โคราช อลิษา ปัญญาชัย 19
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน คำแนะนำของคุณสุพจน์และคุณไพบูลย์ สวัสดีค่ะ จากคำถาม29/5/58การเพิ่มชื่อข้อ97และ1/6/58การเพิ่มชื่อข้อ97ของคุณมาลา หนูได้ไปตามหาเอกสารตามที่คุณไพบูลย์แนะนำแล้วค่ะแต่ไม่พบเนื่องจากอำเภอเคยถูกไฟไหม้ พยานบุคคลที่คุณสุพจน์แนะนำ ที่หนูมีคือลูกๆของคุณปู่ที่นำแม่มาอุปการะที่เห็นแม่ตอนเกิดคือเ มาลา 27
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   การขอเปลี่ยนบัตร ทำบัตรประชาชนหาย พักอาศัยอยู่ อป่าโมก จอ่างทอง ทำบัตรประชาชนหายต้องพาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยหรอคะ จัน 26
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหาย กรณีทำบัตรประชาชนหาย สามารถติดต่อทำที่ไหนได้บางคะในกรุงเทพ ไม่ทราบมีแบบที่ทำในวันอาทิตย์ไหมคะ ศิริวรรณ 50
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หนังสือ ผมสงสัยว่ากรณีที่ไม่ได้ไปทำเรื่องงานทะเบียนเอง เช่น แจ้งย้ายต่างๆ ขอเลขที่บ้าน เป็นต้น ต้องให้บุคคลอื่นทำจะต้องใช้หนังสือยินยอมแบบไหน 1หนังสือยินยอม 2หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการผมเองเคยเห็นตามข้อ 2 (เป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0703/ว328 สิริ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   การย้ายที่อยู่ ยินยอมให้เป็นเจ้าบ้าน การเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าบ้านต้องให้บุคคลในทะเบียนบ้านที่อายุเกิน 20 ปีทั้งหมดในบ้านหรือเพียงคนเดียวยินยอม นิว 30
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาบุคคล พยายามตามบุคคลที่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเราเมื่อตอนสมัยเป็นเด็กน้อยแต่ไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลาสิบกว่าปีได้ครับ ผมไม่ทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหม ( ผ่องศรี วงษาพัด ) เขาเป็นคนจังหวัดนครพนม อำเภอนาหว้า ตำบลท่าเรือ แต่จำหมู่บ้านเขาไม่ได้เพราะเท่าที่จำได ชัชนันท์ รักชอบ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 10/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างเหมา พนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน การแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ อส เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เกี่ยวกับทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป ทะเบียนพินัยกรรม นายทะเบียนอำเภอจะอาศัยอำนาจตามกฎหมายตาม พรบใด มาตราใด ในการออกคำสั่ง เพราะว่าบางอำเภอมีนายทะเบียนอยู่คนเดียวใ นายอยากรู้ ว่า พรบใด 28
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   การพิจารณาสัญชาติ สอบถาม ดิฉันถือบัตรพื้นที่สูง เลข 6 ตอนนี้อายุ 21 สามารถยื่นคำร้องขอโอนสัญชาติด้วยตัวเองได้หรือไม่ แต่อำเภอบอกให้พ่อแม่มาเซ็นรับรองด้วย เราบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่สามารถยื่นขอเองได้หรือ จิ่ง 20
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจกรณีเจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งย้ายเข้าต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่ วิชาญ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทำแบบสำรวจหาย ทำแบบสำรวจจัดบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน(แบบ89)หาย จะสามารถขอใหม่ได้ไมคะ แล้วต้องขอจากใคร ขอคุณคะ คนไร้รัฐ 9
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส คือหนูเป็นคนไทยใหญ่ ถือบัตรสีชมพู หัว 6 แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นคนไทย มาแล้ว 2 ปี ตอนนี้ คือตอนนี้ เราอยากจะจดทะเบียนสมรสค่ะ อยากทราบว่าเราจะจดได้ไหมแล้วต้องจดที่อเภอไหน เพราะหนูกับแฟนอยู่คนละอเภอค่ะ จ๊ะเอ๋ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติของคนบัตรเลข 0 ผมเกิดวันที่ 23 ต ค 39 ถือบัตรเลข 0 พ่อกับแม่ถือบัตรเลข6 ผมเกิดในราชอาณาจักรไทยที่โรงพยาบาลของรัฐ การศึกษาผมกำลังจะจบการศึกษา ปวช3 ครับผมอยากทราบว่าผมสามารถจะขอสัญชาติไทยได้ไหมครับ แล้ว บัตรเลข 0 อย่างผมมีสิทธิอะไรได้บ้างครับ นายปิยะ บุญช่วย 51
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอเปลี่ยนเลขที่บ้านใหม่ กำลังสร้างบ้านใหม่ยังไม่เสร็จดีและได้เลขที่บ้านแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าอยู่ จะขอเปลี่ยนเลขที่ใหม่ได้ไหมคะ และต้องทำอย่างไรบ้าง chayakan 27
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนหย่าที่สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส กรณีชายไทยและหญิงไทย จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตในกทม และได้ไปหย่ากันที่ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ถือว่าการหย่าสิ้นสุดแล้ว ต้องกลับมาดำเนินการที่เมืองไทยอีกหรือไม่ น้ำผึ้ง 16
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่มีวันเดือนเกิดในทะเบียนบ้าน กระผมไม่มีวันเดือนเกิดในทะเบียนบ้านมีแต่ปีเกิด 2499 ตอนนี้กระผมรับราชการอยู่ที่กองทัพเรือ บ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนนี้กระผมย้ายครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดพังงา ตอนเกิดสึนามิเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หายไปกับน้ำ และผมได้นำใบสุทธิและบัตรประจำตัวข้าราช นาวาโท ชูศักดิ์ พูลมาก 21
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งย้ายปลายทาง เข้าทะเบียนบ้าน ตแพรกษาใหม่ อเมืองสมุทรปราการ ต้องไปทำเรื่องที่ไหนค่ะ น้ำ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ รับรองบุตร หลักฐานของบุตรในการขอใบรับรองบุตร นั้น ใช้ ปชชบุตรกับสำเนาทะเบียนบ้านได้ไมครับ หาสูติบัตรบุตรไม่เจอครับ สงสัย 18
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม พยานบุคคล จดทะเบียนสมรส กรณีจดทะเบียนสมรส พยานบุคคลจะต้องไปลงนามต่อหน้าจนททะเบียนหรือเปล่าครับ ซี 16
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว