กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   การย้ายที่อยู่ ถามต่อเนื่องจากแปลงสัญชาติไทยตามสามี (20 มค58) บ้านที่หญิงต่างด้าวมีชื่ออยู่เลขที่ 111 ไม่มีเจ้าบ้าน จะย้ายตนเองออกได้ไหม มีหนังสือเดินทางจีนใช้เป็นหลักฐานย้ายตนเองได้ไหม จนท 16
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนามสกุลของบุตรสาวมาใช้นามสกุลของสามีใหม่ ดิฉันมีลูกติดอายุ 17 ปี จากสามีเก่า ซึ่งได้จดทะเบียบหย่ากันนานแล้วโดยไม่ได้ทำบันทึกการหย่าแต่อย่างใด แต่ปัจจุบันได้จดทะเบียบสมรสใหม่ จึงอยากเปลี่ยนชื่อของลูก และเปลี่ยนนามสกุลของลูกมาใช้นามสกุลของสามีใหม่ (ปัจจุบันลูกใช้นามสกุลของสามีเก่าอยู่) ซึ่งส คุณเปิ้ล 23
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอทราบแนวทางการการแปลงสัญชาติตามมาตรา12 วรรคหนึ่ง กรณีมาตรา 11(4) ข้าพเจ้าชื่อ นายอุดม สุขเสน่ห์ อายุ 39ปี เลขประจำตัวประชาชน 6-5402-01009-03-4 ถือสัญชาิตอเมริกาัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ใบอนุญาตทำงานเลขที่ 029 540 นายอุดม สุขเสน่ห์ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อหาย ถ้าใบเปลี่ยนชื่อหาย แจ้งเปลี่ยนชื่อที่ จอุดรธานี ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ จระยอง เราสามารถไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอที่ระยองได้หรือไม่ หรือต้องไปทำที่ จอุดรธานี แหม่ม 29
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   การเกิด ทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิดบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่เคยมีบุตรมากก่อนแล้วต่อมาได้บุตรที่เกิดจากบิดามารดาใหม่การนับจำนวนบุตรในสูติบัตรต้องนับอย่างไร จนททะเบียน 21
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ แปลงสัญชาติไทยตามสามี ได้สัญชาติไทยตามสามี ขอถามค่ะ 1)มีชื่อใน ทร13 บ้านเลขที่ 111 จะเพิ่มชื่อใน ทร14 บ้านเลขที่ 222 เลยได้ไหม หรือต้องเพิ่มตามบ้านเดิมคือ 111 ก่อน 2)จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นไทยด้วยไหมคะ ใช่ชื่อสกุลเดิมได้ไหม จนท 32
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   การเกิด สูติบัตร ต้องการขอสำเนาสูติบัตรเพื่อทราบเวลาเกิดค่ะ นางสาวกลิ่นสุคนธ์ พิมพ์สาย 19
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เรื่องเปลี่ยนชื่อ ถ้าเราบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดแต่เรามาทำงานที่กทมจะเปลี่ยนชื่อที่กทมได้มั้ยค่ะ สุชาดา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอแก้ชื่อภาษาอังกฤษในบัตรประชาชน ต้องการทำบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากสะกดชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษผิด เพราะต้องไปทำเอกสารการศึกษาค่ะ สามารถทำที่อำเภอไหนก็ได้หรือไม่ค่ะ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ นัฐระวี 30
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายเข้ากรณีไม่มีเจ้าบ้าน - กรณีทะเบียนบ้านมีคนอาศัยอยู่ 1 คน ต่อมาได้เสียชีวิต ทำให้ไม่มีเจ้าบ้าน และผู้ตายได้มีบุตร 4 คน แต่อยู่ต่างประเทศ 2 คน ต้องทำอย่างไร และโฉนดที่ดินเป็นชื่อของน้องสาวคนที่ 4 และชาวบ้านผู้มาติดต่ออ้างว่าน้องคนที่ 4 จะให้ย้ายเข้าได้เลย โดยที่ไม่มีเอกส จนท 24
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ใบขับขี่หาย ใบขับขี่หายค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ อรพรรณ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การร้องขอสัญไทย หนูชื่อ นส อาหมี่ แชมือกู่ อยู่ที่ ตแม่สลองนอก อแม่ฟ้าหลวง จเชียงราย คือหนูได้ยื่นเรื่องยื่นเอกสารใบรับรองเกิดไปเรียบร้อยหมดแล้วนานแล้วค่ะ แต่เรื่องก็เงียบหายไปวานช่วยติดตามดูให้หน่อยค่ะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณค่ะ นส อาหมี่ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ใบพ้นภาระทหารหาย จะต้องไปแจ้งที่ใหน ชัยรัตน์ วงษ์แก้ว 8
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายเข้าทะเบียนบ้าน รบกวนถามหน่อยครับ ในกรณีถ้าย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ต้องไปทำที่อำเภอหรือเขตที่ทะเบียนบ้านนั้นอยู่หรือไม่ครับ สามารถทำที่อื่นได้ไหมครับ ในกรณีถ้าทำได้จะสามารถออกบัตรประชาชนได้เลยไหมครับ ธาดา 22
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การประกาศราชกิจจานุเบกษา วันนี้ได้รับหนังสือจาก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล พร้อมกับแนบ ปีะกาศราชกิจจานุเบกษา เนื้อความในหนังสือวรรคท้าย ใจความว่า ให้ไปติดต่อกับ จนทเพื่อดำเนินการตามสิทธิหน้าที่เกีายวกับรายการในทะเบียนราษฏร์ ถามว่า1ต้องรอหนังสือใดๆจ่ากสันติบาลอีก2หากไม่ต้องรอ ต บุญขว่าง แซ่ตัน 24
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ หลักฐานที่ต้องใช้ พ่อกับแม่ผมเกิดที่ประเทศลาวแต่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อ 20 แล้วและได้ดำเนินการขอสัญญาตามกฎหมายต่อมาพ่อผมได้รับสัญญาชาติไทยดดยการแปลงสัญชาติพร้อมกับคนอื่นๆที่ขอพร้อมกัน แต่แม่ยังไม่ได้ทางราชการแจ้งว่าเอกสารชื่อของยายผิด ถ้าผมจะให้การตรวจ DNA ในการข มืดแปดด้าน 20
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เปลี่ยนนามสกุลและทำบัตรประชาชนใหม่หลังหย่า หย่ามานานแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเดิมของสามี แล้วจะไปขอเปลี่ยนและทำบัตรประชาชนใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ 1คือทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทำงานที่กรุงเทพฯ 2บัตรประชาชนหาย 3ใบหย่าหาย ต้องทำอย่างไรคะ อยากทราบขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรและเตรียมอะ ชชนาภา 21
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ใบทะเบียนสมรสหาย แจ้งหายและขอใหม่ข้ามจังหวัดได้ไหมค่ะเดิมจดที่จภุเก็ตตอนนี้อยุ่จกระบี่ค่ะ ณัฏฐิณัณ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บุคคประเภท 0 ผมได้ทำประวัติบุคคลประเภท 0 ที่เทศบาลเมื่อ ต้นดเดือนมกราคม 2558 ต้องการทราบว่า 1จะได้ทำบัตรบุคคลประเภท 0 หรือไม่ 2จะขอคัดประวัติได้หรือไม่ 3ถ้าไปหาหมอสามารถยิ่นเอกสารได้หรือไม่ ปราโมท 20
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2558   การย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียน หนังสืองยินยอมให้ย้ายเข้าของเจ้าบ้านหลังที่จะย้ายเข้า เราดาวโหลดได้จะกูเกิ้ลเลยใช่ไหมค่ะ แล้วในวันที่ไปย้ายทะเบียนสามารถเปลี่ยนด้วยได้หรือไม่ค่ะ เมย์ 17
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว