กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแจ้งเกิดช้า เนื่องจากคุณอาของดิฉันได้ทิ้งลูกของเค้าไว้ เหตุผลมีปัญหาทางการเงิน ตอนนี้ น้องได้อยู่กับครอบครัวของดิฉัน ได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อของดิฉันซึ่ง นามสกุล เดียวกับ คุณอา น้องมีแต่สมุดสีชมพูจากโรงพยาบาล ใบเกิดยังน่าจะยังไม่มี ตอนนี้ น้อง 2 ขวบกว่า แล้ว ค คุณนุจรี 39
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่ได้รับคูปองดิจิตอล เนื่องจากในทะเบียนบ้านระบุประเภทบ้านว่า อื่นๆ อยากจะสอบถามค่ะว่า จะทำอย่างไรที่จะสามารถรับคูปองดิจิตอลเหมือนบ้านอื่น ๆ ได้ ทั้ง ๆ ที่ตัวคุณพ่อเป็นเจ้าบ้าน แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิตอล เพียงแค่ในทะเบียนบ้านระบุประเภทบ้านว่า อื่น ๆ ทั้งๆที่เป็นเจ้าของบ้าน และได้ติดต่อไปยังเทศบาลรังสิตเพื่อขอแก วรมันท์ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติขั้นตอนครบ ส่วนมากการเป็น จนททะเบียน ต้องผ่านการสอบมา ถึงเป็นข้าราชการ และต้องปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติอาจทำไม่ครบ (ซึ่งจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์อย่างมาก) ถ้าหากเกิดความผิดพลาด การทำงาน ควรทำอย่างไร กรณี พลตหญิง ท่านผู้หญิง บุษะบา สุวะดี (ซึ่ง KM 34
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ไม่มีลายนิ้วมือ พิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ พิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้เนื่องจากนิ้วมือลอก ส่วนมากเกิดจากผู้ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวนยาง ช่างปูน กรุณาหาทางแก้ไขด้วยประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก สมภาร 21
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป แนวทางการขอกลับมาใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลตนเองโดย ไม่จดทะเบียนหย่า ฝ่ายชายต้องมายินยอมด้วยตนเอง/มีหนังสือยินยอมด้วยหรือไม่ อย่างไร จีรนุช 18
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ รบกวนสอบถามคะ อยากทราบว่า นายเผ็ดชัย ภักดีโชติยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านท่านอยู่ที่ใด ท่านเป็นอาจารย์ที่เคยสอน ท่าน สจสมบูรณ์ รัตนสำอางค์ เขตหนองแค จสระบุรี ท่าน สจตามหามานานอยากจะไปกราบท่านคะ ปุญยะวีร์ อัครธัญกรสกุล 12
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หมายเลขประจำตัวประชาชน อยากทราบหมายเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายของ ดญพิจิตรา ทองไทย 11396 00159 03 ตัวสุดท้ายขาดหยไปคะ ประจบ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้าน อยากถามที่อยู่ทะเบียนบ้านของ คุณดอกอ้อ ชาติไทย อร 11
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การใช้ชื่อสกุล เด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่ปรากฏบิดา/มารดาและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์แล้วเมื่อได้พิสูจน์สัญชาติไทยแล้วเด็กนั้นต้องแจ้งเกิดเกินกหนดโดยต้องใช้นามสกุลหรือไม่และหากใช้ต้องใช้ชื่อสกุลบุคคลใด สำนักทะเบียนท้องถิ่น 21
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขรายการสัญชาติมารดา บุตรที่เกิดจากบิดาสัญชาติไทยและมารดาสัญชาติเวียดนาม 2546และ2548 ต่อมามารดาได้สัญชาติไทยตามมติคณะณรัฐมตรี เมื่อ ปี 2548 ยื่นคำร้องแก้ไขรายการสัญชาติมารดาให้กับบุตรในทเบียนบ้านจากสัญชาติเวียดนามเป็นสัญชาติไทย ตามระเบียบข้อ 115/1 (2) ได้หรือไม่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น 13
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน จะต้องส่ง ทร25 ให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือไม่ วิโรจน์ คงรอด 17
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   ชนกลุ่มน้อย การแจ้งเกิดกรณีแม่มีชื่อยู่สำนักทะเบียนกลาง กรณีที่แม่ของเด็กโดนโยกชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางสามารถแจ้งเกิดเด็กได้หรือไม่ค่ะหรือต้องให้แม่ของเด็กไปทำการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางก่อน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเทศบาล 19
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนสมรสซ้อน ในกรณีที่สามีจนทะเบียนสมรสกับดิฉันเป็นคนที่หนึ่งซึ่งมีบุตรด้วยกันหนึ่งคน และยังไม่มีการหย่าร้างกัน สามีของดิฉันจะสามารถไปทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนได้กับอีกคนหนึ่งได้มั้ยค่ะ ดิฉันอยากเช็คข้อมูลด้วยจะสามารถเช็คได้ยังไง ที่ไหนได้บ้างค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค ลัดดาวัลย์ อภิเดช 10
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนสมรส ของคุณพัชรินทร์ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณมสารัศม์ กรณีคุณพัชรินทร์ ญาติสืบสายโลหิตข้ึนไป ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ส่วนญาติสืบสายโลหิตลงมา ได้แก่ บุตร หลาน เหลน ลื่อ ส่วนพี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดามีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้ว และก ไพบูลย์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2557   การพิจารณาสัญชาติ การขอลงสัญชาติไทย ม23 ของ สนทอวังชิ้น ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณเทิดบุญ ศิลารมณ์ กรณีสำนักทะเบียน อวังชิ้น ผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยมีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 แสดงว่าน่าจะถูกสำรวจทำทะเบียนประวัติประมาณปี 47 หรือ 55 และบุคคลดังกล่าวเกิด พศ2536 หลังวันที่ 28 กพ35(วันประกาศใช้ พร ไพบูลย์ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทำบัตรประจำตัวต่างด้าว อยากทราบว่า สามีชาวอเมริกัน ได้เพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองแล้ว (ทร13) จะขอทำบัตรประจำตัวต่างด้าวด้วย ได้ไหม และ ได้เพื่อชื่อในทะเบียนบ้านเล่มเหลืองแล้ว ต่้องไปต่อวีซ่าอีกไหม อรอนง 21
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การอำนวยความสะดวกประชาชนเกี่ยวกับทะเบียนบ้านและบัตร ตามที่มีหนังสือแจ้งให้สำนักทะเบียนทุกแห่ง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักทะเบียน โดยให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการตรวจสอบจากระบบ นั้น ส่วนกลาง ควรกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานด้วย เช่น ในระเ สากล 25
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2557   การพิจารณาสัญชาติ บัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถขอสัญชาติได้หรือไม่ เนื่องด้วยผมได้ทำงานกับน้องคนหนึ่งซึ่งได้สอบถามมาว่าได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า10ปี ซึ่งทางการไทยได้ออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ (ขึ้นต้นด้วยเลข 0 )ระยะเวลาบัตรหมดอายุ 10 ปี อยอยากทราบว่าจะพอมีทางไหนที่ทำให้น้องเค้าได้บัตร ชนัฐพงษ์ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตรประชาชน ตอนนี้อายุ30กว่าปีพ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดไม่มีหลักฐานอะไรเลยจะทำบัตรประชาชนต้องใช้อะไรบ้าง นัทธี 25
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อในบัตรประชาชน ท่านผู้หญิง สามารถระบุในบัตรประชาชนได้ไหมคะถ้าได้ต้องทำอย่างไร จิตราภรณ์ 52
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว