กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ สอบถามการทำเรื่องย้ายที่อยู่ ตอนแรกผมเรียนอยู่ที่ฉะเชิงเทรา ปิดเทอมผมมาเที่ยวพ่อที่เชียงใหม่ พอจะกลับพ่อผมไม่ให้กลับ ก็เลยได้อยู่ที่เชียงใหม่แต่ไม่ได้ทำเรื่องย้ายที่อยู่ อยากทราบว่าจะทำเรื่ิองย้ายที่อยู่ต้องเตรียมอะไรบ้างครับ ปลผมถือบัตร 10 ปี กล้า 27
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนบ้านยังเป็นคำนำหน้า ดญ ในทะเบียนบ้านคำนำหน้ายังเป็นดญอยู่คะ สามารถไปเปลี่ยนที่เขตอื่นได้ไหม หรือสามารถให้ผู้อื่นไปเปลี่ยนให้เเทนได้ไหม ตัวเล็ก 16
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   การเกิด คัดรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีที่สูติบัตรหรือมรณบัตร ได้สูญหายหรือถูกทำลาย เมื่อเจ้าตัวหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอคัด ในทางปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเราควรดำเนินการ อย่าง 1คัดสำเนา ทร1 ตอน2 หรือ คัดสำเนาทร4ตอน2ให้ หรือ 2คัดทร1/ก หรือ ทร4/ก จึงจะเป็นการถูกต้อง สนทท้องถิ่น 31
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เพิ่มวันเดือนเกิด บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านมีแต่ปีเกิด มีความประสงค์เพิ่มวันเกิดและเดือนเกิดในทะเบียนบ้านแต่มีหลักฐานบัตรที่ทางราชการออกให้คือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ของทหาร (บัตรมีวันเดือนปีเกิด) สามารถแก้ไขในทะเบียนบ้านได้หรือไม่ เฟม 20
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม รับบุตรบุญธรรม บันทึก คร14 เขียนนามสกลุผิดมีผลในวันข้างหนัาอย่างไง ละมัย ประธาน 13
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนามสกุลของลูกชาย ลูกชายอายุ ๓ ขวบ อยากจะเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นของแม่ ได้หย่ากับพ่อเด็กมานานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า แม่จะมายื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลได้หรือไม่ขอบคุณค่ะ ปัจจุบันติดต่อพ่อเด็กไม่ได้ กวาง 18
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ สอบถามเรื่องการจดทะเบียนสมรส รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าถ้าผู้ชายถือบัตร 10 ปี ผู้หญิงเป็นคนไทย สามารถจดทะเบียนสมรสได้มั้ยคะ แล้วมีสิทธิ์ที่จะขอโอนสัญชาติได้หรือไม่ เขาเป็นคนที่ราบสูง มีวุฒิการศึกษา พูดอ่าน เขียน ภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี น้อง 33
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การเปลี่ยนชื่อสกุลระหว่างการสมรส สถานภาพการสมรสฝ่ายหญิงใช้ชื่อสกุลของสามีอยู่ภายหลังมีความประสงค์กลับมาใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเอง (นามสกุลก่อนสมรส) ต้องได้รับความยินยอมจากสามีหรือไม่และสามารถไปยื่นค้ำร้องตามทีอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้ไปบันทึกท้ายสมรสจะทำได้หรือไม่หากเจ้าหน้าที่ไม่รับคำร้องต้องทำอย่างไรบ้าง เทสโก 19
ได้รับคำตอบแล้ว 11/08/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลึ่ยนชื่อ เอาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปเปลี่ยนต่างจังหวัดได้ไหมครับ จังโกัปานวิเศษ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ บัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนหมดอายุ บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเมื่อครบ10ปีสามารถยื่นทำใหม่ได้ไปค่ะ และสามารถเปลี่ยนที่อยู่ในบัตรได้ไหมค่ะ สามารถจดทะเบียนสมรสกับภรรยาที่มีสัญชาติไทยได้ไหมค่ะ น้ำผึ้ง 51
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ การขอมีสัญชาติไทย - เป็นบุคคลซึ่งถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียน - ไม่มีประวัติของบิดามารดาและไม่สามารถติดต่อได้ - มีภรรยาเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย - มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและกำลังศึกษาระดับมัธยมต้น ของระบบการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ทราบว่าจะมีวิธีการอย่างไรค่ะ จิราภรณ์ 44
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถเรียนปริญญาตรีได้ไหม บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถเรียนต่อปริญญาตรีที่กรุงเทพได้ไหมคะ แล้วต้องนำเอกสารอะไรไปบ้าง ต้องออกหนังสืออะไรจากราชการอีกหรือป่าวคะ หรือว่าไปสมัครเหมือนคนปกติได้เลยคะ เปิ้ล 22
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ช่วยเช็คทะเบียนบ้าน อยากทราบว่า นายพงษ์สิทธิ์ อัปมะเย 1-4502-00136-06-7 ปัจจุบันอยู่ในทะเบียนไหนครับ พงษ์ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   การเกิด การแจ้งเกิด เด็กเกิดโรงพยาบาลแม่เด็กไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่พ่อมีพาสปอตแต่พยาบาลไม่ยอมใส่สัญชาติบิดาบอกว่าได้โทรปรึกาาอำเภอแล้วบอกว่าไม่ต้องสัญชาติพอมาแจ้งเกิดที่อำเภอก็บอกว่าแจ้งเกิดไม่ได้ให้ถือหนังสือรับรองไว้เฉยๆแล้วอย่างนี้เวลาเด็กจะเข้าโรงเรียนได้หรือเปล่าและเวลาพาไปโรงพยาบาลจะทำอย่างไรถ้าแจ้งเกิดได้สัญชาติตามพ่อได้ไหมและทำอย่างไรถึงจะให้โรงพยาบาลใส่สัญชาติทั้งที่พ่อก็มีพาสปอตช่วยแนะนำด้วยเพราะอำเภอยืนยันอย่างเดียวว่าแจ้งเกิดไม่ได้ รัตน์มณี 20
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ กรณีบันทึกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณีบันทึกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อยากทราบหนังสือสั่งการ จนทงานทะเบียนราษฎร 19
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน การทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนบ้าน อำนาจการแจ้งย้ายเข้าหรืออื่นๆในทะเบียนบ้านเป็นของใคร กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านกับผู้ทำหน้าที่เจ้าบ้านมีข้อขัดแย้งกัน มีหนังสือสั่งการที่เป็นแนวทางปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร จนท งานทะเบียน 22
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เวลาเกิด หาสูติบัตรไม่เจอค่ะ อยากทราบเวลาเกิด อรุณวรรณ ลาภะ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล การแก้ไขคำนำหน้านาม การแก้ไขคำนำหน้านามของนายทหารชั้นสัญบัตรใช้คำสั่งกองทัพอย่างเดียวได้หรือไม่ อย่างไร ขอหนังสือสั่งการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ จนท งานทะเบียน 18
ได้รับคำตอบแล้ว 10/08/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคล การเพิ่มชื่อบุคคลตามระเบียบข้อ 94 โดยใช้หลักฐานทะเบียนบ้านเก่า ตามระเบียบต้องเพิ่มในท้องที่ที่มีชื่อครั้งสุดท้าย หมายความถึงทะเบียนบ้านกลาง หรือบ้านปกติก่อนถูกย้ายเข้าบ้านกลาง (บ้านปกติที่เคยมีชื่อถูกจำหน่ายตอนถูกแจ้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง) จนท งานทะเบียน 19
ได้รับคำตอบแล้ว 09/08/2559   การพิจารณาสัญชาติ โอนสัญชาติ เมื่อไรจะเปิดทำบัตรสักทีคับ ไปไหนมาไหนก็ลำบากมากคับ จะเรียนต่อด้วยคับพอจบมาก็หางานทำยากด้วย ธนาดล 47
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว