กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 09/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ มีชือในทะเบีบน นายศิริธนาพงศ์ ศริบุุรณพล เลขที่ระหัสประจำบ้าน10340151021 เลขบัตรประชาชน 3100901876449 เอ๋ 6
ได้รับคำตอบแล้ว 09/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ มีชือในทะเบีบน นายสุระพงศ์ ลัฐกาวิบูลย์ มีชือในทะเบีบนบ้านหรือเปล่า ธันรดา รัศมีเทศ 10
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม ตาม พรบการทะเบียนราษฎร มีใครบ้างครับ สุพจน์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอคัดทร14/1 และ ข้อมูลทะเบียนบัตรประชาชน ขอคัดทร14/1 และแบบรับรองรายการข้อมูลทะเบียนบัตรประชาชน เอกสารนี้เราสามารถขอคัดนอกเขตภูมิลำเนาได้หรือไม่ เช่นมีชื่อในทะเบียนบ้านเชียงราย แต่ขอคัดทร14/1 ที่เขตกรุงเทพฯได้หรือไม่ นฤมล 20
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   ทะเบียนชื่อบุคคล การใช้คำหน้าชื่อตัว ถามว่า บุคคลที่มียศ อส สามารถนำมาใช้เป็นคำนำหน้าชื่อตัว ในทะเบียนราษฎร ได้หรือไม่ เพราะยศ อส ก็เป็นยศที่ได้รับพระราชทานเช่นเดี่ยวกับยศตำรวจ นางสาวอ้อยทิพย์ ทางทอง 25
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การคัดรับรอง อยากทราบว่าการคัดขอสำเนาหรือรับรองสำเนา ทร14/1 เสียค่าธรรมเนียม เท่าไหร่ ต่างจ่ากการขอคัดสำเนา หรือคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนตามาตรา 6 (ใช่การขอถ่ายเอกสารใช่หรือไม่) จนท 20
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บุคคลประเภท 0 จากคำถามเม่อ 6ตค57 ขอบคุณคับ ต้องการสอบถามต่อว่า 1ใช้แบบสำรวจฯ (แบบ 89 และ89/1 นะคับ) 2ต้องมีการสอบสวน(ปค14) ผู้ที่ยื่นคำขอและพยานบุคคลด้วยไหมคับ 3เม่ือเสร็จสิ้นขบวนการออกใบ ทร38 ก จึงให้ไปไปยื่นขอถ่ายบัตรฯ ที่อำเภอใช่ไหมคับขอบคุณครับ สิริ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนสมรสหาย ทำทะเบียนสมรสหาย ไปแจ้งความแล้ว ไปขอคัดที่อำเภอที่จดทะเบียน เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองการจดทะเบียนสมรสให้ ถ้าอยากได้เป็นใบแทนทะเบียนสมรสจะได้ใหมคะ ทางเจ้าหน้าที่บอกออกให้ไม่ได้ อย่างนี้แล้วเวลาจะใช้ก็ต้องไปขอคัดทุกครั้งใช่ไหมคะ น้ำผึ้ง 26
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คนตาย กรณีมีคนตายต่างท้องที่หรือในท้องที่ได้ไปแจ้งตายแล้ว(ได้ใบมรณบัตร) แต่ว่ายังไม่ได้นำใบมรณบัตรไปจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านจึงต้องการทราบว่า 1เมื่อแจ้งตายได้ใบมรณบัตรแล้วถ้าตรวจสอบในทะเบียนราษฎรจะยังมีชื่อผู้ตายอยู่หรือไม่ (กรณีที่ยังไม่ได้ไปจำหน่ายตา สิริ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณ จนท การเพิ่มชื่อตามข้อ 105 มีหนังสือและคำอธิบายชัดเจน แต่ข้อ 106 น่าเป็นห่วงครับ เพราะ ยังไม่มีหนังสือสั่งการใด ๆ ให้ความชัดเจนกรณีผู้ยกเว้น เนื่องจาก ตามกฎหมายของ ตมบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศมีหลายประเภท มี ไพบูลย์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายเข้าบ้านกลาง ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณโดนเอง ผมว่า ใช้ ม33 ไม่น่าจะถูกต้องในการใช้เงื่อนไข 180 วัน และใช้อำนาจตาม ม10 ของนายทะเบียน เพราะเป็นกรณีการกระโดยมิชอบหรือรายการผิดพลาด สำหรับกรณีนี้เป็นการซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านโดยบังคับคดี น่าจะใช้ ม30 ไพบูลย์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เพิ่มชื่อเด็กเกิดต่างประเทศมีหลักฐานว่าเป็นคนไทย ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณแม่ลา ผมให้กำลังใจครับ คุณสุพจน์ท่านแนะนำถูกต้องตามระเบียบ แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ การสร้างระเบียบของเอง เพราะหลักฐานที่คุณแม่ลาระบุเป็นหลักฐานที่ออกโดยสำนักทะเบียนของไทยในต่างประเทศ(สถานเอกอัครราชทูต) มีราย ไพบูลย์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงหมายเลข ปปช ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณมสารัศม์ กรณีคุณไชยโย การแก้ไขรายการที่ต้องออกหลักฐานสำคัญให้ ณ ปัจจุบันมีเพียงกรณีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตาม พรบชื่อบุคคลเ่ทานั้น ที่ปรับปรุงกฎหมายใหม่ล่าสุดปี 51 เป็นการแก้ไขชื่อสกุลเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเนื่ ไพบูลย์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอใบรับรองใบมรณะ อยากทราบว่ากรณีพ่อของลูกได้แต่งงานใหม่และเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรแต่รู้จังหวัดค่ะเราจะสมารถขอใบสำเนามรณะได้หรือไม่ที่อำเภอที่เราอยู่น่ะค่ะขอบคุณค่ะ วรรณา ยาพิเลิศ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การลงรายการในสูติบัตร หลักการการลงรายการลำดับบุตรในสูติบัตร ปคำตากล้า 16
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้านกลาง อยากทราบว่า ผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถโอนเข้าทะเบียนบ้านกลางได้หรือเปล่า โดยไม่มีหนังสือแจ้งคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ครับ คุณ สง่า แก้วสีบุตร 24
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลือง - บุคคลสัญชาติจีนมีความประสงค์จะขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนใช้ระเบียบข้อใดในการพิจารณาในการดำเนินการ จนท 18
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายเข้าบ้านกลาง กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซื้อขายบ้านพร้องที่ดินกับกรมบังคับคดี แล้วนำเอกสารหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินมายื่นขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และขอแจ้งย้ายบุคคลในทะเบียนบ้านออกไปเข้าทะเบียนบ้านกลางเลยได้หรือไม่ อ้างระเบียบข้อใด โดนเอง 21
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงหมายเลข ปปช การเปลี่ยนแปลงหมายเลข ปปช ของผู้ที่เกิดปี 2527 ทางอำเภอต้องออกเอกสารให้เข่นเดียวกับการเปลี่ยนชื่อหรือไม่ นาย ไชยโย สุดตา 11
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ตรวจสอบนามสกุลซ้ำ อยากตรวจสอบว่านามสกุล ปฏิมาประทีปโภคิน มีชื่อนี้หรือยังค่ะ สุปรียา 20
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว