กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 28/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ถ่ายบัตรประชาชนใหม่ (อันเดิมหาย)แต่เป็ฯคน ตจว เป็นคน จมหาสารคามค่ะ มาฝึกงานแถวพระราม3ได้ทำการถ่ายบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตยานนาวา เพราะ อันเดิมชำรุดเมื่อ 31 มีนาคม2557 แต่ปัจจุบัน (28ตุลาคม2557) ทำบัตรประชาชนหายที่สยามพารากอน ทำการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่าถ้าจะถ่ายใหม่ต้องนำคนค้ำไป คุณพชรพรรณนารี คำบุญเกิด 8
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายที่อยู่ เราสามารถย้ายที่อยู่ปลายทาง กับ เปลี่ยนชื่อจริงในวันเดียวกันที่ปลายทางที่ย้ายเข้าเลยได้ไหมค่ะ พิริดา สีจันทึก 10
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนบ้าน อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าจากเด็กหญิงเป็นนางสาวถ้าจะเปลี่ยนต่างอำเภอที่ไม่ใช่บ้านเกิดได้ไหมค่ะ ศุภัสสร 11
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   การพิจารณาสัญชาติ การประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 10ตค57ให้สัญชาติไทยแก่หญิงต่างด้าวสมรสกับสามีไทย คำถาม1หญิงต้องสละสัญชาติเดิมหรือไม่ 2ประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจาฯ หรือยัง หากยังคาดว่าเมื่อใด บุญขว่าง แซ่ตัน 29
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน คือมาเที่ยว กทม ครับ แล้วกระเป่าหาย บัตรประชาชนอยู่ในนั้น คือต้องใช้ บัตรประชาชน ขึ้นเครื่องกลับครับ สามารถไปทำบัตรประชนที่สำนักงานเขตได้ไหม และตอนนี้ ก็อายุ 15 ปีครับ และไม่มีสำเนาทะเบียบบ้านด้วยครับ ต้องทำอย่างไรดีครับ ปานศักดิ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย ผมได้มีบัตรประชาชน(ครั้งแรก) ออกบัตรโดย สนงเขตสายไหม กทม และผมเองได้ทำบัตรฉบับนี้สูญหายไป ต่อมาผมได้ย้ายทะเบียนบ้านกลับไปอยู่กับคุณพ่อที่ จชลบุรี ผมสามารถขอทำบัตรใหม่ที่ จชลบุรีได้หรือไม่ และต้องดำเนินการ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง/ขอบคุณครับ ปองพงษ์ 7
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอหนังสือ(ยืนยันเบอร์แฟกซ์) ขอหนังสือ มท 03096/ว323 ลว12กพ2557 fax 053-447325 หรือ Somchainamjaidee@hotmailcom (comment 1548 ไม่ได้เลย) เจ้าหน้าที่ 10
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งเป็นเจ้าบ้าน เดิมแม่เป็นเจ้าบ้าน แต่ได้เสียชีวิตแล้ว ในทะเบียนมีชื่อลูก ๆ เป็นผู้อาศัย ถ้าจะเอาลูกคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าบ้าน ต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง พรพิไล 17
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย บัตรประชาชนหาย ทำงานอยู่ต่างจังหวัดมีเอกสารเป็นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อทำได้เลยมั้ยค่ะ ต้องใช้บุคคลยืนยันมั้ย อังคนา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการเปลี่ยนเล่มทะเบียนบ้านค่ะ มีการย้ายเข้า-ออกหลายรายการ ต้องการเปลี่ยนเล่มใหม่ทำได้ไหมถ้าเจ้าบ้านกับเจ้าของบ้าน(กรรมสิทธิ์) เป็นคนละคนกันและใช้เอกสารใดบ้างคะ วิชชุดา 12
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อและใบหย่าหาย สอบถามเรื่องใบเปลี่ยนชื่อจริง กับใบหย่าหายต้องทำอย่างไรบ้าง อยู่อำเภอลำลูกกา ชัญญา ภูมิพันธุ์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอหนังสือ ขอหนังสือ ที่ มท 03096/ว323 ลว12 กพ 2557 เจ้าหน้าที่ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อจริง อยากเปลี่ยนชื่อจริงค่ะ เพราะชื่อเก่ามีตัวกาลากิณี มัณฑนา สิงห์สี 20
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายเป็นเจ้าบ้าน ดิฉันซื้อคอนโดต่อจากเจ้าของบ้านเดิมแต่เจ้าของบ้านเดิมยังไม่ย้ายออกแล้วทีนี้ดิฉันจะไทำเรื่องเพื่อเป็นเจ้าของบ้านและย้ายเขาออกเลย(คอนโดมีทะเบียนบ้าน) เขาให้บัตรประชาชน และหนังสือมอบอำนาจมาให้ดิฉันทำแทนเขาได้ไหมค่ะ ลักขณา การะพันธุ์ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอสูติบัตร จะแต่งงานกับฝรั่ง แต่ไม่มีสูติบัตร(ลูกกำพร้าไม่มีพ่อแม่)และย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด มีขั้นตอนดำเนินการขอสูติบัตรอย่างไร นางละเอียด 11
ได้รับคำตอบแล้ว 27/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอสูติบัตร ต้องแต่งงานกับฝรั่งแต่ไม่มีสูติบัตรจะดำเนินการอย่างไร นางสาวิตา แม็กพิมาย 5
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สอบถามเรื่องบัตรประชาชนหมดอายุ บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วเราจะยังสามารถใช้งานในเรื่องอะไรได้มั่งไหมครับเช่นใช้ประกอบการกู้ยืมเงินหรือใช้เป็นหลักฐานในการรับเอกสารสำคัญทางราชการ(รับเล่มทะเบียนรถกับบริษัทสินเชื่อรถยนต์เป็นต้น) ขอบคุณครับ สกล 12
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งเกิดลูก คลอดลูกที่กรุงเทพ เป็นคนต่างจังหวัดต้องแจ้งชื่อลูกลงในใบทะเบียนบ้านต้องกลับไปทำเรื่องที่ต่างจังหวัดหรือทำที่กรุงเทพได้เลยค่ะ มุก 12
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชนเด็กอายุ7ขวบ ลูกจะครบ7ขวบวันที่2พย57นี้แต่ต้องการพาลูกไปทำบัตรประชาชนก่อนถึงวันเกิดได้หรือไม่เนื่องจากต้องการบัตรประชาชนเพื่อนพไปยื่นเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศในวันลอยกระทงปี57นี้คะ ชลิตา 18
ได้รับคำตอบแล้ว 26/10/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขประจำตัวประชาชนผิด เจ้าบ้านได้ไปขอเปลี่ยนเล่มทะเบียนบ้านใหม่ เนื่องจากมีการย้ายออกของผู้อาศัยหลายคน หลังจากนั้นพบว่า ในทะเบียนหน้าของผู้อาศัยรายหนึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานป้า นั้น เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของมารดา ของหลาน ผิด (ทะเบียนบ้านเล่มเก่า ไม่ได้ระบุเลข 13 หลักข สุดรัก 11
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว