กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 22/04/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญญาติคับ ผมจะขอสัญชาติให้พ่อทำได้ไหมคับ ณภัท 18
ได้รับคำตอบแล้ว 22/04/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญญาติคับ ผมจะขอสัญชาติให้พ่อทำได้ไหมคับ น้องเล็ก 11
ได้รับคำตอบแล้ว 22/04/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้าน ผมอยากรู้ว่าดญวิลาวัณ ผมอยากรู้ว่าเด็กหญิงวิลาวัลย์ถาวรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ใครเป็นเจ้าบ้าน ผมชื่อนายสุนทรถาวรอยากรู้ว่าเด็กหญิงวิลาวัลย์ถาวรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ใครเป็นเจ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 22/04/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บัตรปะชาชน จำวันเกิดตัวเองไม่ได้ นายทวิต เนรสมมุติ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 22/04/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ วันเดือนปีเกิด อยากวันเดือนปีเกิดของนายทวิด เนรสมมุติ อยู่บ้าน เลขที่ 6/3 ตจำปาหล่อ อเมือง จอ่างทอง นายสุนทร ถาวร 17
ได้รับคำตอบแล้ว 22/04/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เปลี่ยนแปลงรายการในใบมรณบัตรของมารดาของผู้ร้อง ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุผู้ร้อง น่าจะเป็นการแจ้งสถานที่เก็บ ฝัง เผา ทำลาย หรือย้ายศพผิด ถ้าเป็นกรณีนี้ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายผู้รับแจ้งที่ท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ แต่ถ้าเป็นกรณีการแจ้งรายการอื่น ๆ ในใบมรณบัตรผิดพลาดผู้มีส่วนได้เสีย ไพบูลย์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีอื่น ๆ บัตรประชาชน อยากรู้ค่ะ ว่า ถ้าบัตร ประชาชนเรา เป็น เด็กหญิง แต่ อายุ 15 แล้วเรา สามารณไปเปลี่ยนบัตร เป็น นางสาวได้ไหมค่ะ แต่บัตรยังไม่หมดอายุค่ะ ทิพากร ศิริสาย 23
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เรื่องการเพิ่มชื่อข้อ103 กราบสวัสดีครับผมอยากเรียนถามดังนี้ครับีผมได้สัญชาติไทยตามมาตรา23เมื่อปี57อยากถามว่าจะขอเพิ่มชื่อให้กับลูกสาวที่เกิดปี56ตามข้อ103ตามบิดาที่ได้สัญชาติไทยตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่มท03091/ว2ลงวันที่27มกราคม2554เรื่องการเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎรกรณี เมืองชัย ลานนา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้านฝ่ายชายอยู่กับพ่อแม่ฝ่ายชาย คนละจังหวัดกับที่จะไปจดทะเบียนสมรสกัน เราทั้งคู่เพียงนำบัตรประชาชนของเราทั้งสองไปจดที่อำเภอใดๆได้เลยหรือไม่โดยที่ไม่ต้องนำทะเบียนบ้านไป เพราะเข้าใจตอนแรกว่าทางอำเภอก้ต้องตรวจสอบได้อยู่แล้วในเรื่องภูมิลำเนา จึงไม กัลยา 29
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อจริง (ชื่อตัว) สวัสดีค่ะ จากที่อ่านมาเห็นว่าต้องใช้เอกสาร ดังนี้ เอกสารประกอบการดำเนินการ 1 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 บัตรประจำตัวประชาชน อยากทราบว่าสำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องใช้เป็นสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงเฉพาะของเจ้าตัวผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อจริง (ชื่อตั วริศรา 11
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   การย้ายที่อยู่ ทะเบียนหย่าและย้านซื่อออกจากทะเบียนบ้าน พ่อตากะลูกเขยมีปัญหาเรื่องที่ดินกันพ่อตาจะย้ายชื่อลูกเขยกลับไปที่ภูมิลำเนาเดิมได้หรือไม่ แต่ลุกเขยยังมีทะเบียนสมรสติดอยู่กะลูกสาว ยังไม่ได้หย่ากันจะทำได้หรือไม่โดยเขาไม่มาหย่าก่อนจะย้ายเขากลับภูมิลำเนาเดิม สุภาภรณ์ ติละบาล 16
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถแจ้งย้าย หรือติดต่อแก้ไขข้อมูลงานทะเบียนราษฎรได้หรือไม่ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นติดต่อขอแจ้งย้ายที่อยู่หมดอายุ หรือแจ้งเกิด แจ้งตาย ขอเลขที่บ้าน หรืองานอื่น ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร จะสามารถติดต่อขอดำเนินการทางทะเบียนราษฎรได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ แล ณัฐพล 24
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การออกทะเบียนบ้าน กรณีที่บ้านหรืออาคารที่สร้างมาก่อนจะมีพรบควาบคุมอาคารใช้บังคับ ยังไม่มีทะเบียนบ้าน นั้น เราจะออกทะเบียนบ้านให้ตามปกติ หรือให้ทะเบียนบ้านชั่วคราว สำนักทะเบียนท้องถิ่น 13
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เปลี่ยนแปลงรายการในใบมรณบัตรของมารดา ผู้ตายมีชื่ออยู่ที่ร้อยเอ็ด ตายที่ปทุมธานี เผาแล้วที่นครนายก บุตรมีชื่อที่ชัยนาทนำใบมรณบัตรมาขอแก้ไขจังหวัดจากปทุมธานีเป็นนครนายก (วัดถูก แต่แจ้งผิดจังหวัด) บุตรต้องไปติดต่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จังหวัดไหน ผู้ร้อง 15
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม รับรองบุตร แม่เป็นกระเหรี่ยง พ่อสัญชาติไทย บุตรอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถรับรองบุตรได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง เจ้าหน้าที่ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ กรณี ซื้อบ้านมือ2 เจ้าของบ้านเดิม(เจ้าบ้าน)ไม่ได้คืนทะเบียนบ้านเดิม และไม่สามารถติดต่อ เจ้าของบ้านเดิมได้ จะสามารถคัดทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้หรือไม่ และหากประสงค์จะย้ายเข้ามาเป็นเจ้าบ้านแทน ต้องดำเนินการอย่างไร เจษฎา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล อยู่จอุดรขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ได้ที่ไหนบ้างคะ ทะเบียนบ้านอยู่ อเมือง สุทธิฉันท์ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บุคคลประเภท 0 เนื่องจากว่านาย ก เป็นบุคคลประเภท 0(เดิมเป็น 00) ได้มาติดต่อทางเทศบาลสอบถามว่าญาติเป็นบุคคลประเภท 00 สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลประเภท 0 เหมือนเข้าได้หรือไม่ จากการพูดคุยกับนาย ก ได้ความว่า นาย ก เคยเป็นบุคคลประเภท 00 มาก่อนที่จกาญจนบุรี ต่อจากนัน้ไม่ สิริ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อสกุล อยากทราบว่าสามีตั้งชื่อสกุลใหม่แล้วภรรยาใช้ร่วม ต่อมาภรรยาไม่ประสงค์ใช้ชื่อสกุลที่จัดตั้งใหม่ ภรรยาสามารถกลับมาใช้ชื่อสกุลสามีก่อนจัดตั้งชื่อสกุลใหม่ได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสกุล 17
ได้รับคำตอบแล้ว 21/04/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปิดทำการไหม สอบถามวันที่1พค58นี้เปิดทำการไหม ไชยพงษ์ 16
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว