กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนคำนำหน้าของมารดา คือเปลี่ยนคำนำหน้าของมารดาจาก ดญเป็นนางสาวได้ไหม รัฐนันท์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อสกุลตามมารดา ตอนนี้ดิฉันอายุ 25 ปี ใช้นามสกุลบิดา จะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดา ต้องนำมารดาไปดำเนินเรื่องที่ว่าการอำเภอไปด้วยหรือไม่ สมหญิง 15
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนามสกุลบตรมาใช้นามสกุลมารดา เนื่องจากบิดาเลิกรากันไป 15ปีไม่ได้เลี้ยงดูและติดต่อไม่ได้ มารดาเป็นผู้ดูแลบุตร มารดาต้องการให้บุตรมาใช้นามสกุลตนเองสามารถทำได้เลยหรือไม่เพราะบุตรอายุ 16 ปี และ 19 ปี ค่ะ ขอทราบรายละเอียดการแจ้งเปลี่ยนนามสกุลด้วยค่ะ มารดา 8
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน สอบถามเรื่องขอทะเบียนบ้านแบบไม่มีเจ้าบ้านได้ไหม ได้ซื้อคอนโดไว้นานแล้วยังมีทะเบียนบ้าน อยากทราบว่าีจะขอทะเบียนบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านได้ไหม เพราะตัวเองเป็นเจ้าบ้านอยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่แล้ว รณิดา เกษมนพกิจ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ขอเปลี่ยนชื่อสกุลไปใช้ชื่อสกุลของญาติในหมู่บ้านเดียวกัน (ชื่อสกุลเดิมของปู่ย่า)จะได้หรือไม่ต้องทำอย่างไร สมควร 11
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล อยากเปลี่ยนชื่อตัว จากชื่อณัฎกานต์ เป็น ณัฏกานต์ คือเปลี่ยนจากสะกด ฎ เป็น ฏ สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ ประชาชน 10
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การถ่ายรูปทำบัตร ปชช ไม่ทราบว่าการถ่ายรูปทำบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่มักแนะนำว่า ยิ้มได้แต่ห้ามเห็นฟัน ไม่ทราบว่า จริงๆ แล้วสามารถยิ้มได้ไหมคะ มีระเบียบกฎหมายข้อไหนบังคับไหม ถ้าสมมติอยากจะยิ้มให้เห็นฟัน เอกวุฒิ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การทำพินัยกรรม ขอถามเรื่องการทำพินัยกรรม ดังนี้ ๑ ทำพินัยกรรมให้บุตรอายุ ๑๐ ปีได้หรือไม่ ๒สร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่นทำพินัยกรรมได้ไหม ๓ ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำพินัยกรรมได้หรือไม่ ประชาชน 11
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรบุญธรรม เดิมบุตรใช้ชื่อสกุลบิดาบุญธรรมและได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วจะขอให้บุตรบุญธรรมใช้สือสกุลมารดาบุญธรรมได้หรือไม่ (การหย่าไม่ได้บันทึกอำนาจปกครองบุตรไว้) ผู้สงสัย 6
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การต่อบัตรประชาชนหมดอายุ อยากทราบว่าไปต่อบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตต้องมีคนเซนต์ รับลองหรือเปล่าค่ะ หรือว่าไปทำได้เลย ดา 11
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนหย่า ขอถามว่าการจดทะเบียนหย่าได้บันทึกบุตรเพียง ๒ คน จากบุตรจริง ๓ คน (บันทึกบุตรเฉพาะที่ใสชื่อสกุลบิดา)จะมีผลอะไรกับบุตรที่ไม่ได้บันทึกไหม เพราะเข้าใจว่าบุตรใสชื่อสกุลมารดาแล้วไม่ต้องบันทึก จึงบันทึกเพียง ๒ คน ประชาชน 9
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลาง นาย กในฐานะผู้้ขายได้ทำสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินให้กับนาย ขในฐานะผู้ซื้อ และมีการจดทะเบียนขายตามกฎหมายแล้ว ต่อมานาย ขต้องการใช้สิทธิในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยการย้ายชื่อเข้าไปพักอาศัย และได้พยามติดต่อนาย ก ให้แจ้งย้ายชื่อออกไปอยู่ที่อื่น พร้อม จนทปค 20
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ อยาดทราบว่าจะพาหลานไปขอมีบัตรใหม่(บัตรประชาชน)ครั้งแรกเพราะหลานอายุครบ 7 ขวบ ต้องมีลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองด้วยเหรอคะ น้ำปิง 12
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อ การเพิ่มชื่อทุกกรณี เดี๋ยวนี้ต้องทำหนังสือรายงานสำนักทะเบียนกลางอีกหรือไม่ จนท 17
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ปค14 การบันทึก ปค14 กรณีการเพิ่มชื่อ,แจ้งเกิดเกินกำหนด ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นสามารถลงบันทึกใน ปค14 เป็นผู้สอบสวนเองได้หรือไม่ จนท 11
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน อยากทราบว่าสำเนาบัตรประชาชนใบเก่ายังใช้ได้ป่าวผมได้ทำบัตรประชาชนใบใหม่มาแต่ผมได้ยื่นเอกสารทำธุรกรรมบางอย่างแต่ผมใช้สำเนาของบัตรใบเก่า ตี๋ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน สิทธิในการยื่น บ้านอยู่ อแม่เมาะ จลำปาง แล้วอยู่ในเขตพื้นที่ที่ต้องทำการรื้อถอนตามคำพิพากษาที่ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการทำงานของ กฟฝ ของศาลปกครอง เมื่อวันที่ 10 กพ 2558 ที่ดินที่ปลูกบ้านเป็นที่ไม่มีโฉนด เป็น นส 3 ก่อนหน้านั้นแม่เป็นเจ้าบ้าน ในทะเบียนราษ หลังจากแม่เส ปรียะดา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การตรวจสอบทะเบียนสมรส อยากจะตรวจสอบว่าแฟนจดทะเบียนสมรสกับใครหรือไม่ อารยา 15
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   การย้ายที่อยู่ ชื่อถูกย้ายไปทะเบียนบ้านกลาง เมื่อก่อนเคยอยู่ที่อำเภอแม่ทาบ้านแฟนเก่า พอเลิกกันผมก็ไปทำงานที่ลาว สะหวันเขตโดยที่ไม่เคยรู้ว่าชื่อถูกย้ายไปทะเบียนบ้านกลาง บ้านจนถ้าไห้ไปที่อำเภอแม่ทาก้ยาก ไม่รั้จะทำยังไง อยากทราบว่าผมขอย้ายปลายทางได้มั้ยเพราะมีภาระต้องเลี้ยงลูก2คน ช่วยตอบหน่อยนะคร นายประกอบ เคล้าพิมาย 12
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติมาตรา7ทวิ หนูยื่นเรื่องขอสัญชาติไปตั้งเเต่จำความได้จนถึงตอนนี้หนูยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เลยคะ อยากทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร ตอนนี้หนู19เเล้ว อยากเรียนต่อต่างประเทศ อยากเป็นไกด์ กลับมาพัฒนาประเทศไทย ประเทซเกิดของหนู ไชยปราการ 13
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว