กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 22/05/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน ต้องมีอายุเท่าไร่ ลูกสาว อายุ18 ปีเต็ม ใช้ชื่อลูกสาว เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านได้หรือไม่ ณัฐมน แซ่เอี้ยว 15
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน มีเปิดบริการในวันอาทิตย์ที่ไหนบ้าง/เวลา ธันทมล เอื้อพงศ์สุขกิจ 10
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   การขอมีบัตร การทำบัตรประชาชนเด็ก ใบเกิดลูกใบจริงหายและทะเบียนมีแตที่ถ่ายเอกสารไว้แต่มีวุติการศึกษาตัวจริงและพ่อกับแม่ยังอยู่สามารถพาลูกไปทำบัตรประชาชนเด็กได้ไหมคะ นดา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส ผมต้องการจดทะเบียนสมรสครับ ผมอายุ20เต็มแล้ว แต่แฟนอายุ19กับ6เดือน แต่แม่ของแฟนผมไม่สามารถมาด้วยได้ในวันที่ไปจดทะเบียนเพราะอยู่ต่างจังหวัด อยากทราบว่าเราสามารถให้ทางแม่แฟนเขียนหนังสือยินยอมแล้วแนบเอกสารมาได้ไหมครับ แล้วต้องมีพยานในวันที่จดไหมครับ กฤษณ์ทกรณ์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง เป็นชาย เคยหนีทหารตอนอาย 22 ปี ตอนนี้อายุ 47 ปี โดยคัดทะเบียนราษแฃ้ว อยู่ทะเบียนบ้านกลางเขตดอนเมือง ดอนเมือง โดยทางตนไม่สามารถใช้สิธทิใดๆได้ อยากทำบัตรประชาชน แต่บิดา มารดา เสียหมดแล้ว และไม่มีเอกสารใดๆในการรับรองตนเองทั้งบัตรประชาชน สูติิบัตร ทะเบียนบ้าน อยากสอบถามว่าตนจะสามารถขอออกบัตรประชาชนได้ไหม และต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้าง ตอนนี้ลำบากมาก นายสงวน โสมะทา 12
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร แก้ไขรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว (ทร38/1) หากต่างด้าวมีหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport - TP) แต่ระบุวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับ ใบ ทร38/1 สามารถแจ้งแก้ไขประวัติใน ทร38/1 ได้หรือไม่ บุศยรินทร์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เรื่องการหย่า ถ้าเราจดทะเบียนที่ อำเภอเมืองเลย เราสามารถปจดทะเบียนหย่าที่อำเภออื่นได้หรือไม่ครับ รัฐศาสตร์ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   การย้ายที่อยู่ การย้ายทะเบียนบ้าน(ย้ายออก) คือว่า ต้องการย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม ซึ่งเป็นทะเบียนบ้านฝ่ายสามี ซึ่งตอนนี้ได้เลิกรากันหลายปีแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่ยอมให้ทะเบียนบ้านฉบับจริงให้เรามาย้ายชื่อออก ควรทำยังไงค่ะ อาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาบอกว่าย้ายปลายทางไม่ได้ ควรทำอย่างไรดี เขายื่อมาหลายครั้งแล้ว จันทิรา 14
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   การขอมีบัตร ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน เด็กเจ็ดขวบขอมีบัตรประชาชนจำเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือไม่คะ หรือใช้แค่สูติบัตร กับสำเนาทะเบียนบ้าน และกรณีบัตรเดิมหมดอายุต้องเอาทะเบียนบ้านไปด้วยไหมคะ เจ้าบ้านที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่ได้ค่ะ ต้อย 13
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อ อายุยังไม่ถึง20 เอกสารยินยอมการเปลี่ยนชื่อ สามารถปริ๊นไปเองได่เลยหรือป่าวค่ะ อ้อม 10
ได้รับคำตอบแล้ว 21/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ วัแข เราสามารถขอหนังสือรับรองการตายที่เขตเทศบาลได้หรือไม่ นายภูมิธนพัฒน์ 9
ได้รับคำตอบแล้ว 20/05/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อ ถ้าทำการเปลี่ยนชื่อแล้ว ต้องทำเรื่องเปลี่ยนชื่อเดิมในเอกสารสำคัญต่างๆอย่างไร นางสุภักดี สุวรรณเอนก 10
ได้รับคำตอบแล้ว 20/05/2559   การย้ายที่อยู่ การย้ายปลายทาง ถ้ามีแต่บัตรประชาชนย้ายปลายทางได้ไหมค่ะ อภิรัตน์ ชัยรัตน์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 20/05/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ พ่อไม่สบายนอนโรงพยาบาล บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุควรทำอย่างไรดีค่ะ นุช 15
ได้รับคำตอบแล้ว 20/05/2559   การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชน บัตรประชาชนหมดอายุถ้าเราไปต่อบัตรประชาชนบุคคลอื่นสามารถตรวจสอบได้มั้ยว่าเราต่อบัตรประชาชนที่ไหน อ้อมใจ 15
เปิดอ่านแล้ว 20/05/2559   การเปลี่ยนชื่อสกุลฝ่ายหญิง ของเจ้าหน้าที่ืทะเบียน ขออนุยา๖แสดงความเห็น เรียนคุณมสารัศม์ กรณีเจ้าหน้าที่ทะเบียนสอบถาม \ขอหนังสือสั่งการแจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีการสมรส ซึ่งฝ่ายหญิงขอใช้ชื่อสกุลของสามี แต่ฝ่ายหญิงยังมิได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี ตามบันทึกข้อตกลงการสมรส ต่อมาต้องการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงไม่ต้องเปลี่ยนชื่อสกุลก็สามารถจดทะเบียนหย่าได้โดยให้บันทึกหมายเหตุไว้\ คุณมสารัศม์ แนะนำว่า \หนังสือสั่งการแจ้งแนวทางปฏิบัติโดยตรงไม่มีแต่แนวทางปฏิบัติต้องทำตามขั้นตอนที่บันทึกไว้ในคร2ก่อนถึงจะทำการหย่าได้ ไม่สามารถจดบันทึกหมายเหตุได้\ หนังสือเกี่ยวกับประเด็นที่สอบถามให้ดูหนังสือ มท 0402/17684 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 ประกอบกับหนังสือสำนักทะเบียนกลาง มท 03093/11549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นข้อสั่งการที่ตรงกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2543 เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนทะเบียนปัจจุบันมีมากมายยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องก็มีมากข้ึน ผมจึงนำประสบการณ์มาเขียนเป็นตำรารวบรวมแบบผู้ปฏิบัติโดยตรงอย่างน้อยก็พอทราบว่า มีหนังสือสั่งการ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คำพิพากษา ความหมายตามหลักภาษาไทย หรือข้อแนะนำให้พึงระมัดระวัง มาอธิบายให้คนทะเบียนได้ใช้วิจารณาญาณอย่างรอบครอบ ค้นหาได้ง่ายหรือย่อความอย่างสั้นไว้ให้เพื่อใช้แก้ไขปัญหาในขณะที่มีผู้มาขอรับบริการโดยไม่ต้องนัดให้มาวันใหม่หรือให้รอนานเกินควร จะได้สามารถอธิบายทำความเข้าใจได้ทันท่วงที ผมเขียนคู่มือวิเคราะห์งานทะเบียนราษฎร รวมประมาณ 600 หน้า คู่มือ มาตรา 23 ประมาณ 300 หน้า และกำลังเขียนคู่มืองานทะเบียนทั่วไปขณะนี้น่าจะได้ประมาณ 80 เปอรฺเซ็นต์ ซึ่งอาจจะเป็นตัวช่วยคนทะเบียนได้อีกช่องทางหนึ่งครับ ขอบคุณ ไพบูลย์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 20/05/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การหย่า (เพิ่มเติมของคุณเอลวิส) 2ถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง จดทะเบียนที่เขตพญาไท 3 ถ้าทั้งสองตกลงจดทะเบียนหย่าที่เขตพญาไทโดยฝ่ายหญิงเซ็นไว้ก่อนและฝากเอกสารไว้ที่เขตพอเดือนสิงหาฝ่ายชายไปเซ็นต์ทีหลังกรณีนี้จะได้ไหมค่ะ ถ้าใช้เอกสารอะไรบ้าง เอลวิส 8
ได้รับคำตอบแล้ว 20/05/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การหย่า กรณีที่คู่สมรสอยู่คนละประเทศ ช่วงนี้ฝ่ายหญิงเดินทางกลับไทยและพักอยู่ที่เพชรบูรณ์และจะเดินทางกลับออสเตเลียเดือนหน้า ถ้าฝ่ายหญิงเซ็นต์ใบหย่าไว้ก่อน เรื่องสมบัติไม่มีอะไรแล้วและไม่มีลูกด้วยกัน ฝ่ายชายอยู่ไนจีเรียและจะเดินทางไปไทยประมาณปลายปีช่วงเดือนสิงหาคม แล้วไปเซ็นต์ทีหลังได้ไหมค่ะ 1 ถ้าได้ฝ่ายหญิงต้องดำเนินการอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (ฝ่ายหญิงทะเบียนสมรสหาย ฝ่ายชายยังมีทะเบียนสมรสอยู่) 2ถ้าได้ได้ต้องดำเนินการอย่างไร รบกวนตอบด่วนค่ะ เอลวิส 16
ได้รับคำตอบแล้ว 20/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้านที่อยู่ หนูต้องการอยากจะทราบที่อยู่ของพี่ชายที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกจะสามารถเช็คที่อำเภอได้ไหมค่ะ นางสาวปรางทิพย์ พินขุทด 12
ได้รับคำตอบแล้ว 19/05/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ข้อมูลประวัติ ถ้าหนีคดีอยู่แล้วไปทำบัตรประชาชนจะมีข้อมูลประวัติคดีขึ้นที่หน้าcomไหม มนตรี 13
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว