กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 25/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เรื่อง เลขบัตรประจำตัวบิดาไม่มีในสูติบัตรและทะเบียนบ้าน พอดีอยากสอบถามว่า ไม่มีเลขประจำตัวบิดาในสูติบัตรและทะเบียนบ้านอ่าค่ะ เพราะจะใช้ในการสมัครสอบนายสิบตำรวจ เพราะว่ามารดากับบิดาได้เลิกลากันตั้งแต่ดิฉันยังอยู่ในท้องและไม่มีข้อมูลว่าตอนนี้บิดาอยู่ที่ใด ควรทำยังไงดีค่ะ ชลธิชา 15
ได้รับคำตอบแล้ว 25/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายออกจากทะเบียนบ้าน อยากทราบว่านางสาวจิตราภรณ์บุญยังได้แจ้งย้่ยปลายทางที่ไหนครับผมเป็นสามีตามหาไม่เจอ นายสมานบุญยัง 8
ได้รับคำตอบแล้ว 25/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายทะเบียนบ้านสำหรับเด็กเล็กเพื่อเข้าอนุบาล ต้องการย้ายชื่อลูกอายุ2ขวบเข้าทะเบียนบ้านของแม่เด็กเพื่อเข้าเรียนอนุบาล แต่พ่อและแม่ไม่สามารถไปทำเองได้ ให้ยายของเด็กแจ้งย้ายปลายทางได้หรือไม่และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในกรณีนี้ ปัญญา 18
ได้รับคำตอบแล้ว 25/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทีมาของ ตกูล คำบุรี นามสกุล คำบุรี กิตติศักดิ์ คำบุรี 8
ได้รับคำตอบแล้ว 25/01/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนสมรส ถ้าเราไปจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่เรายังไม่ไปแจ้งการเปลี่ยนเอกสารต่างๆ ในกรณีนี้ถ้ามีการเช็คสถานะที่ว่าการอำเภอ ข้อมูลจะเป็นอย่างไร คือ ข้อมูลจะขึ้นสมรสกับนายนั้นๆรึไม่ หรือข้อมูลยังเป็นโสดอยู่คะ ศศิวิมล 8
ได้รับคำตอบแล้ว 25/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ โอนลอยทะเบียนบ้านออกจากค่ายทหาร ผมได้โอนลอยทะเบียนบ้านออกจากค่ายแต่ยังไม่ได้เอาบ้านมาเป็นเวลา5ปีแล้วจะเป็นอะไรเปล่าคับ ประสิทธิ์ จูแจ่ม 11
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ งานทะเบียนราษฎร - บัตร ประชาชน บัตร ปชชไม่มี วัน เดือน เกิด โดยหาหลักฐานใดๆ เพื่อให้รู่วันเดือนเกิด ถึงที่สุดแล้วหาไม่ได้ จะมีทางออก เช่นไร เนื่องจาก จะเดินทางไป ขอวีซ่า สอบปากคำ ทั้งคนรู้จัก ผู้นำท้องทีแล้ว จนทยังไม่กล้าเพิ่ม โปรดแน่นำครับ วาสนา วีระรัศมี 17
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ไม่มี วัน เดือน เกิด บัตร ปชชไม่มี วัน เดือน เกิด โดยหาหลักฐานใดๆ เพื่อให้รู่วันเดือนเกิด ถึงที่สุดแล้วหาไม่ได้ จะมีทางออก เช่นไร เนื่องจาก จะเดินทางไป ขอวีซ่า สอบปากคำ ทั้งคนรู้จัก ผู้นำท้องทีแล้ว จนทยังไม่กล้าเพิ่ม โปรดแน่นำครับ ธานินทร์ วีระรํศมี 10
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ย้ายเข้าและเปลี่ยนชื่อ จะเปลี่ยนชื่อค่ะแต่ชื่อติดทะเบียนบ้านที่พัทลุง ถ้าย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่หัวหินแล้วทำการเปลี่ยนชื่อเลยภายในวันเดียวได้มั้ยค่ะถ้าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรนอกเหนือจากกลับไปเปลี่ยนในเขตตามที่มีชื่ออยุ่ในทะเบียนบ้านมั้ยค่ะ ดาวจรัส 15
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่ิอตัว-ชื่อสกุลภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ชาวบ้านมาขอเปลี่ยนบัตรประชาชนให้ตรงกับหนังสือเดินทางมีแบบนี้เยอะมาก จนทงานบัีตรฯ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ อยากทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชน อยากจะทราบเลขบัตรประชาชนแม่เพื่อมายืนยันสัญชาติ คือในใบสูติบัตรลูกมีชื่อ-สกุล ก่อนสมรสและที่อยู่ ไม่มีเลขบัตรประชาชนและไม่เคยได้ติดต่อกัน23ปีเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลย เข้าไปค้นในทะเบียนราฏร์คนชื่อ-สกุลนี้ ไม่มี และบ้านเลขที่ให้ไว้ก็ไม่มีคนชื่อนี้ เขาอาจจ สายลม 7
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อเด็ก เมื่อแจ้งเกิดเด็กไปแล้วประสงค์จะเปลี่ยนชื่อใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้าง จอม 10
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทำสมุดสีชมพูลูกหาย ถ้าทำสมุดสีชมพูลูกหาย แต่หายตอนลูกฉีดเข็มสุดท้ายแล้ว หาไม่เจอค่ะ มีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะ เพราะลูกต้องใช้เข้าโรงเรียนชั้นป1 ค่ะ วาริกา 14
ได้รับคำตอบแล้ว 24/01/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอทำบัตรประชาชนในกรณีอื่น ในการทำบัตรประชาชน เราจะสามารถทำได้ในรูปแบบ ที่เปลี่ยนสกุลนะได้ไหม การเปลี่ยนสกุลเป็นการเปลี่ยนสกุลแบบ จดทะเบียนสมรส แต่เอกสารทุกอย่างหายหมดสิ้น เช่นทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนบ้าน <ไม่มีเจ้าบ้าน> ที่ยังคงเหลือก็มี บัตรป นายชินานุ บรรพกลม 35
ได้รับคำตอบแล้ว 23/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูมีบัตรสีชมพู หรือบัตรประจำตัวคนซึ้งไม่มีสัญชาติไทย หนูไม่มีพ่อแม่ ไม่มีหลักฐานเลย แต่ศึกษาอยู่จะมีวีธีไหนบ้างที่จะขอถือบัตรประชาชนคนไทย ประกอบ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 23/01/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนนามสกุล นามสกุลอิทธิบุญพัฒน์มีคนใช้รึยังครับ ถ้ายังไม่มีคนใช้ผมขอจองไว้ใช้ครับ ถนอมเกียรติ ศรีปินตา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 23/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การทำใบ สด9 การทำใบ สด9 ต้องทำตามภูมิลำเนาในใบสูติบัติหรือเปล่าเพราะเด็กย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ จชลบุรี ตั้งแต่เล็ก ต้องไปทำใบ สด9 ที่ จวใด บ้านเกิดอยู่ จอยุธยา จเชษฐ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 23/01/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การใช้ยศหรือคำนำหน้าชื่อของชื่อผู้เสียชีวิตแล้วในทะเบียนบ้าน ผู้ตายมียศ พันตำรวจเอก หลังจากเสียชีวิตแล้ว ในทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่ใช้ในการดำเนินงานด้านเอกสารมาโดยตลอดนั้น มียศ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นทะเบียนบ้านแบบเล่มที่ใช้ในปัจจุบันนั้น กลับไม่มียศนำหน้าชื่อ จึงอยากทราบว่าแบบไหนถูกต้องและระเบียบการใช้เป็นอย่างไร ข นางสาวปรีดาพร รุ่งเรือง 13
ได้รับคำตอบแล้ว 23/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากสอบถามเกี่ยวกับสถานะการย้ายภูมิลำเนา เป็นทหารแล้วต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ากรม ปลดแล้วแต่ ทำไมสถานะของสถานะบุคคลขึ้นว่ากำลังย้าย หมายถึงกำลังย้ายที่อยู่ให้กลับมาเป็นที่บ้านตามเดิมหรือป่าวครับ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าจะย้ายเสร็จเมื่อไหร่ แล้วผมสามารถไปทำบัตรประชาชนใหม่ได้เลยหรือไม่ครับ สมชาย ชาติไทย 11
ได้รับคำตอบแล้ว 23/01/2558   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ แก้ไขข้อมูลในใบเปลี่ยนชื่อ ถ้าใบเปลี่ยนชื่อ มีการระบุชื่อบิดา เเละชื่อมารดาสลับกัน จะต้องทำการแก้ไขที่ เขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เเละสามารถทำที่เขตท้องที่อื่นๆได้หรือไม่ ภาสิตา 9
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว