กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การหย่า การหย่า สามารถทำคนละที่ได้หรือไม่ ถ้าอยู่คนละจงหวัด แล้วนำหลักฐานมาแจ้งที่อำเภอที่จดทะเบียนสมรส มินตรา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ถ้าต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็น นางสาว เปลี่ยนชื่อและขอตั้งสกุลใหม่ ในกรณีที่ยังไม่ได้หย่า สามารถทำได้หรือไม่ และการจะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของลูกตามมารดาที่ตั้งใหม่เลยได้หรือไม่ โดยอายุของลูก5ปี มิน 12
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชน ขอทำบัตรใหม่กรณีบัตรหายต้อวแจ้งความรึเปล่า พลอย 15
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชน ทำบัตรใหม่กรณีบัตรหาย น้ำฝน 22
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2558   การตาย รับรองบุคคล การรับรองบุคคลเป็นหน้าที่ของอำเภอหรือเขตใช่หรือไม่ เนื่องจากผมจะไปให้รับรองบุคคล (เสียชัวิตไม่มีหลักฐานมีแต่พยาน) กลอยใจ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนหย่า ดิฉันได้หย่ากับสามีชาวต่างชาติที่ประเทศเขาแล้วแต่ติดที่ทะเบียนหย่าที่เมืองไทยเขาไม่สามารถเดินทางมาได้ต้องทำอย่างไร อรุณ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 21/08/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายทะเบียนบ้านเด็ก พ่อเด็กอยู่บุรีรัมย์ต้องการย้ายเด็กจากกรุงเทพไปบุรีรัมย์แต่เค้ามีแค่สำเนาใบเกิดกับสำเนาทะเบียนบ้าน เค้าสามารถย้ายได้มั๊ยคะโดยที่ไม่บอกแม่เด็ก หญิง 15
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายที่อยู่ยัง ข้อมูลจากใบเกิดเมื่ิอปี พศ 2533หนูพิท อรัญญภูมิ บ้านเลขที่ 52หมู่ 5ตสะอาด อโพธิ์ชัย จร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบันคนนี้ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลและที่อยู่ไหมคะ (อยากทราบข้อมูลเพราะอยากตามหาแม่ไม่เคยเจอหน้าแม่เลยจนตอนนี้อายุ25ปีแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าแม่เลย) สุภาภรณ์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คนต่างดาว พ่อดิฉัน เป็นคนจีน ฮ่องกง เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วประมาณ30ปี พาสปรอตหายเอกสารการเข้ามาหายหมด ดิฉันควรทำยังไงให้ถูกต้องตามกฏหมาย ไปสถานทูตที่ไหนหรือต้องเตรียมิะไรบ้างค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ นารี 11
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนหย่า จดทะเบียนหย่า 3 ครั้ง อยากทราบว่าหลักฐานการหย่าทั้ง 3 ครั้ง ยังเก็บไว้ที่นายทะเบียนหรือไม่ครับ สาเหตุที่อยากทราบ คือ พี่ชายรับราชการแล้วเสียชีวิตใน 3 จชต ต้องใช้หลักฐานใบสำคัญการหย่าของภรรยาคนที่ 2 ได้สูญหายไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบเพื่อขอรับบำเหน็จ จสอมนัส ประชุม 13
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย ยื่นเอกสารครบแล้วทางอำเภอแจ้งมาว่านายยังไม่ให้ส่ง หมายความว่าอะไรคะ ไปที่อำเภอกี่ครั้ง ๆ ก็ตอบมาคำเดิม ดิฉันกลัวเอกสารหายค่ะ กว่าจะรวบรวมได้ และต้องรออะไรอีกคะทางอำเภอถึงจะส่งเรื่องไป มอน 24
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คัด ทร12 ทนายความจะขอคัด ทร12 ของ ลูกความ หรือ ของคู่ความ ได้หรือไม่ ทนาย 28
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายเข้า ลูกสาวเป็นเจ้าบ้านจะแจ้งย้ายพ่อเข้าทะเบียนบ้านไหมตอนพ่อนอนรพไม่มีกำหนดจะได้ออกจากรพเพราะพ่อไปอาศัยทะเบียนบ้านญาติที่ต่างหวัด1ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง (พ่อยังอยู่ICU )ไม่สามารถ เซ็นต์เอกสารอะไรได้ แต่ลูกมีบัตนประชาชนของพ่อ สำเนาทะเบียนบ้านที่ต่างจ ช่วยหน่อย 16
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายที่อยู่ ในการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ว่างไม่มีเจ้าบ้าน ไม่มีผู้อาศัยในบ้านเลขที่นั้น ใครมีหน้าที่มาเซ็นยินยอมให้ย้ายเข้าในฐานะเจ้าบ้าน และใช้หลักฐานอะไรในการอ้างอิงว่าเป็นเจ้าบ้าน ณียา 16
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายเข้า หนังสือมอบหมายมอบอำนาจของผู้ย้ายที่อยู่ ให้เจ้าบ้านดำเนินการย้ายให้ (กรณีผู้ย้ายไม่สามารถไปดำเนินการย้ายได้)(พ่่อICUต้องทำไง) แจ้งย้ายเข้า 15
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายเข้า ลูกสาวเป็นเจ้าบ้านจะแจ้งย้ายพ่อเข้าทะเบียนบ้านไหมตอนพ่อนอนรพไม่มีกำหนดจะได้ออกจากรพเพราะพ่อไปอาศัยทะเบียนบ้านญาติที่ต่างหวัด1ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง แจ้งย้ายเข้า 21
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านหาย สามารถทำแทนเจ้าบ้านได้ไหม ทะเบียนบ้านหาย เจ้าบ้าน(น้า)ไม่ค่อยสะดวกไปดำเนินเรื่อง เนื่องจากทำงานจันทร์-ศูกร์ที่ต่างอำเภอ จึงจะให้ดิฉันไปเดินเรื่องแทน ซึ่งดิฉันไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดิฉันสามารถเดินเรื่องแทนได้หรือไม่ (ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจไหม) อมรา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การตาย หนังสือรับรองตาย หนังสือรับรองการตายของบิดามารดาซึ่งเสียชีวิต4-50 กว่าปีแล้วหาพยานบุคคลก็ไม่มี อำเภอจะออกให้ได้หรือไม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ลูกหลานผู้ตาย 22
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติ ครอบครัวผมเป็นคนจีนครับ พ่อแม่ผมอพยบมาจากพม่าในปีพศ2525 ตอนนี้ก็33ปีแล้วครับ พี่น้องของผมทุกคนเกิดในไทยหมดเลยครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญชาติไทยเลยครับ ทั้งๆที่มีข้อมูลทางทะเบียนครบทุกอย่าง ตอนนี้ผมก็เรียนปี2แล้วครับ ไกล้จบแล้ว อยากจะได้สัญชาติไทยมากครั ตี้ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 20/08/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขหรือเพิ่มยศ ของทหาร ตำรวจ ในช่องบิดาผู้ให้กำเนิด นาย ก มีความประสงค์จะให้นายทะเบียน เพิ่มยศในช่องบิดาผู้ให้กำเนิดของเจ้าประวัติ จาก ไม่มี เป็น รต และ นาย ข มีความประสงค์จะให้นายทะเบียน แก้ไขยศในช่องบิดาผู้ให้กำเนิดของเจ้าประวัติ จาก สอ เป็น รต สามารถกระทำได้มากน้อยเพียงไรและตามระเบียบกฎหมายใด ธนพล คนเมืองหยิ่ง 28
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว