กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สร้างบ้านใหม่บนเนื้อที่เดิมของหลังเก่าในเขตเทศบาลศาลเจ้าพ่อ การที่เราสร้างบ้านใหม่ที่มีสองชั้น บนเนื้อที่เดิมซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านชั้นเดียวตั้งใจที่จะรื้อบ้านออกเพียงครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งเราเปลี่ยนเป็นสองชั้นหลังจากสร้างเสร็จบ้านมันแยกออกจากกันเป็นคนละหลังคาเนื่องจากกฎหมายการสร้างบ้านต้องเว้นระยะห่างมันจึงแยกเ เรณู 9
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เรื่องเปลี่ยนบ้านเป็นสองชั้นแต่ยังมีส่วนของบ้านเก่าเหลืออยู่ ไปขออนุญาติก่อสร้างบ้านใหม่บนเนื้อที่เดิมในเขตเทศบาลตำบลศาสเจ้าพ่อสร้างเสร็จแล้ว เราจะขอ้บ้านเลขที่เดิมแต่เจ้าหน้ากองช่างที่เทศบาลบอกไม่สามารถทำได้เพราะเริ่มแรกเราใช้คำว่าก่อสร้างใหม่ ไม่ใช้ต่อเติม แต่มันเป็นตำแหน่งบ้านหลังเดิมเลยนะค่ะแล้วอย่างนี้จะท เรณู 5
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอใบทร6 การทำเรื่องขอใบทร6 แล้วเจ้าบ้านไม่สามารถมาได้ อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรของเจ้าบ้านบ้างคะ วทันยา มัฏฐาพันธ์ 3
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่ปรากฎชื่อบิดาในใบเกิด ตอนนี้บิดาเสียชีวิต สามารถเพิ่มชื่อได้มั้ยคะ แจ้งเกิดลูกสาวคนเดียวค่ะ โดยลงชื่อแม่คนเดียวในใบเกิด 2 ปีให้หลังทราบข่าวว่า บิดาเขาเสียชีวิต เราสามารถแก้ไขใบเกิดให้ลูกสาวได้มั้ยคะ ชาเนสที 10
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาญาติ ตามหานายศรีสุวรรณ ฅคศรี อยู่อพรมคีรี แต่ไม่รู้อยู่หมู่บ้านไหม มาลี 9
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาญาติ นายศรีสุวรรณ ฅดศรี รู้ว่ารู้ อพรมคีรี แต่ไม่ร้ว่าอยู่หมู่บ้านไหน นายศรีพร ฅดศรี 6
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จากคำถามเรื่องเปลี่ยนสถานะผู้อาศัยเป็นเจ้าบ้าน คำตอบของเจ้าหน้าที่ที่ว่า /เจ้าบ้าน/หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่าหรือ ในฐานะอื่นใดก็ตาม - ในกรณีที่ไม่ปรากฎเจ้าบ้าน หรือ เจ้าบ้านไม่อยู่/ตาย/สูญหาย/สาบสูญ/หรือไม่ สามารถปฎิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้ ดาว 14
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ หนังสือสั่งการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวและคนต่างชาติ ขอความกรุณาแนบหนังสือสั่งการจดทะเบียนสมรสของบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวและคนต่างชาติ 3 ฉบับ ดังนี้ 1หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ด่วนมาก ที่ มท 0313/ว 99 ลว30 มิย2525 2หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0402/ว 1577 ลว23 พย2531 และ 3หนังสือกระทรวงมหาดไทย จนทสำนักทะเบียนอำเภอ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุล ดิฉันจดทะเบียนมาแล้ว3ปีแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลตามสามี ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนมาใช้สกุลตามสามีจะเปลี่ยนได้ทีไหนบ้างค่ะ ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองหรือเขตที่ไปจดทะเบียนสมรสตอนแรกช่วยตอบหน่อยค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเปลี่ยนนามสกุลแล้วจะมีผลต่อใบสูติบัตรของลู นิ่มนวน แก้วพรหม 8
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนสมรส ดิฉันได้ไปจดทะเบียนสมรสตอนจดได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะเปลี่ยนนามสกุลแต่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเอกสารตอนนี้เลยไม่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลแล้วตัองการใช้นามสกุลเดิมต้องทำงัยบ้างค่ะ New 10
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งย้าย อายุ 18 ปี สามารถแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านไปเข้าเรียรนมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าคะ นักเรียน 12
ได้รับคำตอบแล้ว 18/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนคำนำหน้ากับนาสกุล มาเป็นแบเดิม สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากทราบว่า ตอนนี้ดิฉันแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติค่ะแต่ยังไม่ได้หย่าค่ะ แต่ถ้าอยากจะขอกลับไปใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนางสาวและนามสกุลเดิมก่อนสมรสได้รึมั้ยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ นฤถร 13
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปลี่ยนสถานะผู้อาศัยเป็นเจ้าบ้าน ถามเรื่องเปลี่ยนสถานภาพจากผู้อาศัยเป็นเจ้าบ้านค่ะ คือไม่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือได้รับมอบสิทธิให้ครอบครองบ้านจากเจ้าบ้านค่ะ เจ้าบ้านเดิมตายค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ให้คนที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านเซนยิมยอมให้ผู้ร้องเป็นเจ้าบ้านได้ไหมค่ะ เดือนร้อนค ดาว 18
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อเจ้าบ้าน เนื่องจากเจ้าบ้านคนแรกได้เสียชีวิตไปเมื่อ2534 แล้วเจ้าบ้านคนที่2ย้ายออกไปเมื่อ 2552 จึงเหลือผู้อาศัยคือ พ่อหนูและก็หนูค่ะ จึงอยากทราบวิธีเปลี่ยนชื่อจากผู้อาศัยเป็นเจ้าบ้านนะค่ะว่าต้องทำอย่างไงค่ะ ต้องเอาเอกสารการตั้งผู้จัดการมรดกไปด้วยเหรอค่ะ ญาติ นัทธ์หทัย 17
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนสมรส อยากเรียนถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลนี้จดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องไปตรวจสอบที่ไหน ใครจะเป็นผู้ที่สามารถไปตรวจสอบแทนเจ้าตัวได้ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง ขอบพระคุณค่ะ นารี 14
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายชื่อเป็นเจ้าบ้าน ต้องการย้ายชื่อเป็นเจ้าบ้าน แต่มีปัญหาเนื่องจากดิฉัน ไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ซื้อหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์คอนโดฯ (ในสัญญาซื้อขาย) หากต้องการย้ายเข้าเพื่อเป็นเจ้าบ้าน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ น้องชื่อกานพลู 13
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เจ้าบ้าน ต้องการทราบว่าเจ้าบ้านเป็นใคร สุธาสินี 12
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ อยากใช้นามสกุลเดิม จดทะเบียนกับสามีแจ้งความจำนงค์ขอเปลี่ยนใช้นามสกุลตามสามีแต่ยังไม่ได้กำเนินการเปลี่ยนแต่อย่างใดยังใช้ของตัวเองอยู่ แต่ตอนนี้ไม่อยากเปลี่ยนเพราะยุ่งเรื่องเอกสารเลยอยากใช้นามสกุลเดิมต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ ครีส 13
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุล จากคำถามก่อนหน้า กรณีที่จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามี แต่สามีไม่สะดวกไปด้วย ต้องเขียนหนังสือยินยอมไปด้วย ฟอร์มหนังสือยินยอมสามารถขอได้ที่ไหนคะ สามารถดาวโหลดจากอินเตอร์เนต หรือเวบไหนได้ไหมคะ ปานชีวา 10
ได้รับคำตอบแล้ว 17/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรเหลือง ขออนุญาตถามค่ะ คือเมื่อ 3 ปีก่อนได้ทำบัตรประชาชนหาย แล้วไปทำบัตรใหม่ได้บัตรเหลืองมา พอผ่านไป 2 อาทิตย์ได้บัตรประชาชนอันเดิมกลับมาใช้จนถึงปัจจุบัน ตอนนี้บัตรประชาชนหมดอายุเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 เลยไปทำบัตรใหม่แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเคยไปทำบัตรเหลืองไ กรกนก 10
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว