กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 24/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค่าธรรมเนียม ต้องการทราบค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรทั่วไป ว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่กรณีขอคัดจากเครื่องคอมขอบคุณค่ะ ประชาชน 17
ได้รับคำตอบแล้ว 24/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอจดทะเบียนหย่า แต่ทะเบียนสมรสหาย เคยจดทะเบียนสมรสเมื่อปี ๒๕๒๖ ที่เขตหลักสี่ แต่ทำหาย จึงไปขอคัดสำเนารับรองรายการการจดทะเบียนสมรส สามารถนำสำเนาตัวนี้ไปขอหย่า ที่สำนักทะเบียนอื่นได้ไหมคะ ในสำเนารับรองฝ่ายชายเลขบัตรปะชาชนเป็นศูนย์ค่ะ น้ำผึ้ง 21
ได้รับคำตอบแล้ว 24/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป การที่มีหนังสือแจ้งจากสำนักงานความมั่นคงของมนุษย์ให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถ้าผู้ยื่นไม่มาติดต่อจดทะเบียนที่อำเภอมีเวลากำหนดเวลาการยื่นหรือไม่อย่างไรคะ จนททป 11
ได้รับคำตอบแล้ว 24/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกรณีสามีเป็นชาวต่างชาติต้องจดทะเบียนในทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด้วยหรือไม่ (เพราะไม่มีใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) จนท 8
ได้รับคำตอบแล้ว 24/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บุคคลประเภท 0 มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง (ไม่แน่ใจเพราะฟังจากข่าว)ต้องการทราบการยื่นเปลียนสัญชาติ(พม่า บุคคลประเภท 0) เป็นสัญชาติไทย เกิด 5ตค2535 จะต้องมีวิธีปฎิบัติอย่างไรบ้างค่ะ ญาติ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 23/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจDNA กรณีบุคคลบัตรหัว0ได้ตรวจDNAหาญาติและพบกว่ามีญาติในทะเบียนราษฯแต่ได้ลงรายการแจ้งเกิดไม่ตรงประวัติจริงเช่นตอนทำบัตรหัว0ได้แจ้งว่าเกิดกรุงเทพเมื่อตรวจDNAและสอบพยานแล้วพบกว่าอยู่ต่างจังหวัด ควรให้เด็กไปออกใบรับรองสถานที่เกิดอย่างไร คุณมลฤดี 17
ได้รับคำตอบแล้ว 23/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ที่อยุ่ นางวิไล เขียวเหลือง อยากรู้ที่อยุ่ปัจบัน นาย พิทักษ์ จันต๊ะนาเขต 13
ได้รับคำตอบแล้ว 23/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ รับรองการตายกรณีไม่มีชื่อในหลักฐานใดๆ มีราษฎรมาติดต่อขอให้รับรองการตายของน้องชายตายมากว่า40 ปีเมื่อตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่พบชื่อและนามสกุลนายบุญสวน ในหลักฐานใดๆเลยโดยจะเอาหลักฐานนี้ไปประกอบการโอนที่ดิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองบอกให้ทำให้แถมพูดว่าถ้ามีกรณีมาให้ทำเลยอย่าให้ราษฎรข ปลัดใกล้เมืองขก 24
ได้รับคำตอบแล้ว 23/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายออกในกรณีเป็นเจ้าบ้านเอง ถ้าเราเป็นเจ้าบ้านหลังหนึ่ง แต่จะย้ายออกไปอยู่บ้านใหม่โดยเป็นผู้อาศัย แล้วบ้านหลังเก่าจำเป็นต้องมีเจ้าบ้านมาแทนรึเปล่า อ้อม 23
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อลูก ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณณัฐวดี คุณไม่ระบเลยว่า ชื่อลูกที่ไปขอเปลี่ยน เป็นไปตามเงื่อนไขของ พรบชื่อบุคคลหรือไม่ และสำนักทะเบียนที่ไปขอเปลี่ยนชื่อลูก เป็นสำนักทะเบียนอำเภอที่ลูกคุณมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีชื่อในสำนักทะเบียนท้องถิ่นก็ได ไพบูลย์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อนามสกุลในทะเบียนเพื่อทำพาสปอร์ตในต่างประเทศ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณเทิดบุญ กรณีคุณสุภา การส่งหนังสือมอบอำนาจให้ไปแก้ไขชื่อสกุลของคุณสุภากรณีจดสมรสตามกฎหมายต่างประเทศ ตามขั้นตอนประการแรกต้องนำเอกสารการจดสมรสตาม กมต่างประเทศแปลและรับรอง แล้วนำไปบันทึกในทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัวเสียก่อนจึงจ ไพบูลย์ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สิทธ์เจ้าบ้านร่วมขอถอดชื่อลูกบ้าน สวัสดีครับ กระผมมีเรื่องร้อนใจอยากจะปรึกษา ดังนี้เนื่องด้วยบ้านที่กระผมอยู่ปัจจุบันนั้น เจ้าบ้านเป็นบิดาของกระผมเอง กระผมก็อยู่มีชื่อเป็นลูกบ้าน โดยมีน้องอีกสองคน และแม่ ทั้งหมดห้าคน แต่เนื่องจาก บ้านหลังนี้ติดธนาคารยังผ่อนไม่หมด ด้วยความที่บิดาผม อา ชัยชนะ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จำหน่าย ทร97 จากการตรวจสอบนาง ใจ ในข้อมูลทร14/1 บันทึกเพิ่มเติม โดยมีข้อความว่า( บุคคลถูกจำหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านด้วย ทร97) จากการสอบสวนนางใจ ได้เสียชีวิตนานแล้วจึงต้องการทราบว่าจะต้องส่งเรื่องเพื่อแก้ไขจากการจำหน่ายชื่อ)เป็นการจำหน่ายตายเพื่อทางเทศบาลจะได้ดำเนิ สนท 20
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนนามสกุลของฝ่ายหญิงกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้วมีความประสงค์จะกลับมาใช้นามสกุลเดิม กรณีที่ฝ่ายหญิงจดทะเบียนสมรส แล้วประสงค์ใช้นามสกุลของฝ่ายชาย ต่อมาภายหลังมีความประสงค์จะกลับมาใช้นามสกุลเดิมก่อนสมรส และจะต้องให้ฝ่ายชายยินยอมให้กลับไปใช้นามสกุลเดิมหรือไม่ - และถ้ากรณีฝ่ายชายเสียชีวิต จะใช้นามสกุลเดิมสามารถดำเนินการได้หรือไม่ จนท 25
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาเพื่อนที่จากกันมานานครับ นายสงกรานต์ ทิพย์โอสถ นักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 26 โรงเรียน 7 จังหวัดนครปฐม ออกจากราชการไปสามสิบปีแล้ว เพื่อนร่วมรุ่น อยากให้ไปงานเลี้ยงรุ่นเดือนตุลาที่จะถึงนี้ แต่ไมีมีเพื่อนคนใดทราบข่าวคราวเพื่อนคนนี้เลย ขอความกรุณาจากท่านโปรด ค้นหาที่อยู่ให้ด้วยครับ รชต กึ่งวงศ์ 9
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายเข้า ถ้าเราย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ (บ้านสวัสดิการ) เพื่อไปอยู่ ตจว เราจะต้องไปเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านปลายทาง ตจวภายในกี่วัน ถ้าเราเป็นเจ้าบ้านที่ ตจว ด้วย (กำหนดกลับ ตจว คือวันที่ 15 พย) โอ๋ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านเลขที่ ด้วยขอสอบถามเกี่ยวกับบ้านเลขที่ คือมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้ายในส่วนของ ที่เป็นทับ เช่น 143/666 ต้องการเปลี่ยนเลข 666 เป็นเลขอื่น สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไรครับ ขอบคุณครับ ราเชน 19
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อ เหตุเกิดหลายเดือนมาแล้วพอดีต้องการเปลี่ยนชื่อลูกแล้วไปติดต่อ จนทอำเภอแห่งหนึ่งในจ สระบุรี แต่จนทกลับปฏิเสธและไม่ยอมให้เปลี่ยนดิฉันและสามีจึงกลับบ้านกันโดยมีข้อสงสัยติดไปด้วย ทั้งที่คนอื่นเขาก็เปลี่ยนกัน ณัฐวดี 25
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อ บัตรประชาชนหมดอายุถ้าจะเปลี่ยนชื่อเลยได้ไหมคะ เอ้ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2557   บ้านและทะเบียนบ้าน สอบถามเรื่องการคัดสำเนาทะเบียนบ้านครับ คือผมย้ายเข้ามาที่อแกลง จระยอง เมื่อปี2552 แต่เมื่อปี2555ผมได้ย้ายบ้าน และย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่บ้านหลังใหม่ ถ้าผมต้องการสำเนาทะเบียนบ้านตอนที่อยู่บ้านหลังเก่า(พศ2552-2555) ผมสามารถไปคัดสำเนาทะเบียนบ้านหลังเก่าที่อำเภอได้ไหมครับ ถ้าได้ต้องนำหลักฐานอะไ สหรัฐ 19
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว