กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2559   การย้ายที่อยู่ ย้ายกลับเข้าทะเบียนบ้านเดิม แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมตั้งแต่ 2556 แต่จนปัจจุบันยังไม่ได้ไปดำเนินการย้ายเข้า ตอนนี้ต้องการย้ายชื่อกลับเข้าทะเบียนบ้านเดิม ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง Kingmanee 9
เปิดอ่านแล้ว 22/09/2559   การขอออกทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล ของปลัดปฏิบัติการ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียน 1548 กรณีปลัดปฏิบัติการสอบถาม \กรณีปลูกสร้างบ้าน(ในเขตเทศบาล) มานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ขอบ้านเลขที่ จะดำเนินการขอเลขที่บ้าน ต้องใช้เอกสารหลักฐานอย่างไร และขอหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องด้วย\ กรณีนี้้ต้องไปดู พรบ ม 34 วรรคสาม รบฯ ข้อ 20 ทำความเข้าใก่อนและส่วนหนังสืออธิบายมีหลายตัว แต่ตัวที่สำคัญน่าจะเป็น 32 ลว 7 กพ 45 ประกอบ ว 11 ลว 17 เม ย 46 และ 187 ลว 4 ต ค 45 ขอบคุณ ไพบูลย์ 8
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2559   การพิจารณาสัญชาติ ขอบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน แฟนเป็นคนจังหวัดตราดเป็นคนไทยที่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดให้แล้วพ่อแม่เสียชีวิตจนตอนนี้แฟนอายุ35ปีแล้วจะขอทำบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้ใหมเพราะคนที่รับดูแลแกไม่ได้ดำเนินการทำบัตรให้แฟนเลยแล้วตอนนี้แกก้อไม่มีญาติเหลืออยู่เลย อรพิน 34
เปิดอ่านแล้ว 22/09/2559   แบบรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลางของนครอุบล ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีนรอุบล สอบถาม \แบบรับรองรายการดังกล่าวฯ ซึ่งปรากฎ กรายการทะเบียนบ้าน ขรายการบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีภาพใบหน้า นายทะเบียนหรือผู้ช่วยฯ มีอำนาจในการรับรองเอกสารดังกล่าวหรือไม่\ คุณสุพจน์ แนะนำ \ นายทะเบียนหรือ ผู้ช่วยนายทะเบียนสามารถรับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎรต้องได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 03091/ว6 ลว 30 มกราคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนฯ และการปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนฯ\ เอกสารที่กล่าวถึงเป็นเอกสารที่จัดทำตาม นส ว 1 ลว 3 ม ค 58 ซึ่งสืบเนื่องมาจาก นส ว 3784 ลว 3 พ ย 57 ในข้อ 3 ระบุคัดสำเนาจากฐานข้อมูลโดยไม่ต้องลงชื่อรับรอง ส่วน ว 6 เป็นเรื่องการแต่งตั้ง ผช นทบ และการลงนามใน นส ที่ส่งออกจาก สทบ ส่วนเอกสารที่กล่าวถึงมีทั้งข้อูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการจะกล่าวอ้างว่า ผช นทบ ลงนามได้นั้นน่าจะมีปัญหา แต่กรณีเอกสารข้อมูลนี้ยังไม่ปรากฏในระเบียบ กฎหมายทั้งทะเบียนราษฎรและบัตรฯ ที่ัชัดเจน มีเพียงหนังสือสั่งการโดยเฉพาะ ว 1 ซึ่งไม่มีผู้ลงนามสั่งการเป็นเพียงหนังสือจากสำนักทะเบียนกลางสั่งการเท่านั้น ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 126 ระบุชัดเจนว่าให้นายทะเบียนเรียกหลักฐานจากผู้ร้อง การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวเสมือนเป็นการขัดแย้งกับระเบียบ ส่วนการรับรองข้อมูลปฏิบัติตามข้อ 127 ระบุการลงนามรับรองไว้ชัดเจน สำหรับผู้ที่สามารถลงนามรับรองข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนน่าจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ การใช้เอกสารตาม ว 1 น่าจะมีปัญหาทั้งข้อ กม หรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งบางแห่งปริ้นส์ประกอบไม่ลงนาม บางแห่งให้เจ้าของข้อมูลลงนาม บางแห่งเจ้าหน้าที่ปกครองลงนามเองหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยนาบทะเบียน เอกสารข้อมูลดังกล่าวเวลานำขึ้นสู่กระบวนการทางศาลไม่ทราบว่าศาลท่านจะยอมรับหรือไม่ ขอบคุณ ไพบูลย์ 4
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2559   การย้ายที่อยู่ ย้ายเข้า ถ้าเราจะย้ายคนเข้าบ้านเลขที่ 56 จะต้องนำเจ้าตัวที่จะย้ายเข้ามาด้วยหรือไม่ หรือว่าเจ้าบ้านสามารถย้ายบุคคลดังกล่าวเข้าบ้านได้เลยค่ะ สิริ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2559   การขอมีบัตร เรื่องทำบัตรประชาชนไม่ไก้เพราะไม่มีใบเกิด ยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ อรอนงค์ บุญยิ่งเหลือ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนาสกุล อยากทราบจะเปลี่ยนนามสกุลว่ามีใครใช้นามสกุล อภิพงศ์เวโรจน์ ภูริภัทร เป๊กธนู 12
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เอกสารทีีใช้ ในกรณีที่บุตรที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม เป็นบุตรนอกสมรส และไม่มีการรับรองบุตร อายุ 4 ปี ต้องได้รับความยินยอม หรือเอกสารจากบิดาที่แท้จริงหรือไม่ นิภาพร 17
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล พระสงฆ์ การที่พระย้ายเข้าทะเบียนบ้านวัดแล้วแก้ไขคำนำหน้าเป็นพระ กับอำเภอบางที่แก้ไขโดยเอาฉายาพระลงไปแทนสมณศักดิ์ ทำให้เกิดความสับสนกันเองระหว่าง จนท เก่า กับปลัดอำเภอใหม่ ตกลงอย่างไหนมันถูกต้อง คะ จนท 24
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การมอบอำนาจให้ดำเนินการเรื่องทะเบียนครอบครัว เรียนถามดังนี้ค่ะ ผู้หญิงจดทะเบียนสมรสกับช่าวต่างชาติ โดยจดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายต่างประเทศ เมื่อ พศ2554 โดยมิได้กลับมาบันทึกฐานะครอบครัว ในประทเศไทย และฟ้องหย่า ณ ศาลต่างประเทศเมื่อ พศ2558 หย่าแล้วตามกฎหมายต่างประเทศ มาขณะนีั้ เจ้าตัวผู้หญิงอาศัยอยู่ต่างประเทศ โดยได้ทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการดังนี้ 1จดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จากของตนเป็นของสามี และ เปลี่ยนจากชื่อสกุล สามีมาเป็นชื่อสกุลเดิมของตนเอง 3ออกหนังสือรับรองสถานะ (โสด) ขอเรียนถามว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการโดยผู้รับมอบอำนาจได้หรือไม่ อย่างไร ตามหนังสือสั่งการฉบับใด ขอทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ สำนักทะเบียนอำเภอ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม พินัยกรรม พระภิกษุ สามเณร สามารถทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองได้หรือไม่คะ ปลัดทะเบียน 15
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   การตาย สาเหตุการตาย อยากสอบถามสาเหตุการตายของ นายภาศภูมิ จันทมิตร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2551 นงนุช ชุติชัยวีระกุล 18
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ผมมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ยังเป็นเด็กชายอยุ่ผมสามารถนำไปแก้เป็นนายด้วยตัวเองได้หรือไม่หรือต้องเป็นพ่อแม่เท่านั้น คมสัน คนหมั่น 23
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   การเกิด ใบเกิดชำรุด ใบเกิดชำรุดสามารถทำใหม่ได้ใหมคับหรือนำไปเครื้อบได้ใหมคับ คมสัน คนหมั่น 14
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน ถ้าเราย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านใหม่แต่บัตรประชาชนยังเป็นทะเบียนบ้านเก่า(ยังไม่หมดอายุ)เราสามารถใช้บัตรเก่าได้หรือไม่ครับ และใช้ทำนิติกรรมหรือติดราชการได้หรือไม่ครับ จตุรงค์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน บุคคลอื่นสามารถเช็คออนไลน์ได้มั้ยว่าเราไปต่อบัตรประชาชนที่ไหน น้องเมย์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส ดิฉันจดทะเบียนกับแฟนชาวเยอรมัน ที่สถานกงสุลเซี่ยงไฮ้ แต่ในใบ คร2 ระบุสัญชาติสามีว่าในส่นภาษาอังกฤษว่า WGernany มันแปลว่าอะไรคะ Wย่อมาจากอะไรคะ วรางคณา ศศิธร 13
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ถ้าเราเปลี่ยนนามสกุลใหม่ แล้วเรายังจะสามารถใช้ เกียรติบัตรที่เป็นนามสกุลเก่าได้ไหม ถ้าใช่ไม่ได้ควรทำยังไง thitima 11
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   การเกิด ทะเบียนการเกิด สวัสดีครับ พอดีผมมีญาติซึ่งเป็นน้องชาย อายุ 20 ปีแล้ว เกิดที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ได้แจ้งเกิด เนื่องจากพ่อแม่จากไปตั้งแต่ยังเด็กและก็อาศัยอยู่กับญาติห่างๆที่ไม่ใช่ญาติแท้เพราะพ่อแม่มาจากที่อื่น อยากทราบว่ามีขั้นตอนหรือวิธีเพื่อจะแจ้งเกิดเพื่อให้ได้สัญชาติไหมครับ วิฑูรย์ 12
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ทะเบียนราฏร แม่อายุ53ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเอกสารเพราะบ้านไฟใหม้ตั้งแต่ยังเด็กเอกสารใหม้หมด สุพิชชา 20
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว