กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุแต่อยู่ต่างประเทศ บัตรประจำตัวประขาชน สามีหมดอายุ พค 58 แต่เจ้าตัวอยู่ต่างประเทศ และดิฉันมีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ของุ๋สมรสในการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร จะต้องทำยังไงคะ อบอบ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ ติดตามเรื่องการแปลงสัญชาติ ได้ทำเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคุณพ่อ ใช้เวลา 1 ปี และผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด ยื่นผ่านสันติบาล เข้ากระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 จนปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ บอกว่าไม่สามารถกำหนด หรือประเมินเวลา การพิจารณาได้ แปลว่าอะไรค่ะ และต้ อำพร 23
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่ระบุสัญชาติในใบเกิด 1 บุตรของข้าพเจ้ามี 2 คน คนที่ 1 อายุ 14 ปี คนที่ 2 อายุ 11 ปี เกิดที่ประเทศไทยจังหวัดระยองในใบเกิดตรงช่องสัญชาติ ระบุว่าไม่ได้สัญชาติไทย 2ข้าพเจ้าและภรรยาเป็นคนสัญชาติศรีลังกา เข้าเมืองทุกต้องตามกฎหมาย 3ข้าพเจ้าทำงานงานที่เมืองไทย 20 ปี ทุกต้อง นายอราวินแทน เวลุ่มมายลุ่ม มือถือ 08-1723 8860 Email hometools287@gmailcom 20
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เอกสารการยืนยันใช้นามสกุลเดิมหาย หลังจากจดทะเบียนสมรสดิฉันได้ขอใช้นามสกุลเดิมเจ้าหน้าที่เลยให้เอกสารการยืนยันการใช้นามสกุลเดิม แล้วเอกสารหายต้องทำไงคะแต่ดิฉันได้จดทะเบียนสมรสที่จระยอง ตอนนี้ได้กลับมาอยู่บ้านที่เชียงรายดิฉันจะไปติดต่อขอเอกสารใหม่ที่อำเภอที่ดิฉันอยู่ได้ไหมคะ พลอย 8
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย เนื่องจากดิฉันทำบัรประชาชนหาย 2 ครั้งค่ะ แต่เจออันเดิมจะหมดอายุปีหน้า แล้วจะต้องทำอย่างไรค่ะ นสปัทมา แสงเพชร 29
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ ท่าจะเปลี่ยนชื่อสำเนาทะเบียนบ้านต้องใช้ตัวจิงอย่างเดวหรือป่าวคับ ป้าง 32
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนรับรองบุตรของคุณฟ้า ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณมสารัศม์ กรณีคุณฟ้าสอบถาม จะขอจดทะเบียนรับรองบุตรอายุ 5 ปี โดยคุณมสารัศม์ตอบว่า ถ้านายทะเบียนพิจารณาแล้วว่า เด็กพ้นจากความไร้เดียงสาก็สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ผมไม่ทราบว่า ทำไมส่วนกลางไม่ว่าท่านใดก็ตามไม่เคยค้นหาคำพิพ ไพบูลย์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ต้องการใช้นามสกุลกับสามีชาวเยอรมันของคุณพิรุณ ขออนุแสดงความเห็น เรียนคุณมสารัศม์ กรณีคุณพิรุณ สอบถามว่า ต้องการใช้นามสกุลตามสามีชาวเยอรมัน ผมไม่ทราบว่า ส่วนกลางเข้าใจประเด็นปัญหากรณีลักษณะนี้อย่างไรโดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของต่างประเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติประการแรก คือ แปลและรับรองความถูกต ไพบูลย์ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ จะเปลี่ยนจาก ดญ เป็น นส แด่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดสามารถเปลี่ยนนอกเขตได้ไหม รุ่ง 10
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   การขอเปลี่ยนบัตร งานบัตรประชาชน อื่นๆ คือบัตรประชาชนหายน่ะค่ะต้องการทำบัตรใหม่แต่สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงอยู่ต่างจังหวัดมีแต่เอกสารต้องทำไงงัยบ้างค่ะและต้องเตรียมเอกสารอื่นอะไรบ้างตอนนี้อายุ19ปีค่ะพึงทำบัตรหายค่ะ อาภาภรณ์ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนนามสกุล ช5 เอกสารที่ราชการออกให้ทำไมมีแต่ใบที่เป็นหนังสือรับรองที่เป็นกรัดาษa4 ที่มีตราประทับ แต่ไม่มีใบเปลี่ยนนามสกุล ต้องการจะเอาไปใช้แปลเอกสารไปต่างประเทศค่ะ สามารถขอได้จากเขตอื่นไม๊ค่ะ ขอบคุณค่ะ ชนิดา 9
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติไทย พ่อแม่มีสัญชาติอินเดียเด็กเกิดประเทศไทยปี44มีสิทธิได้สัญชาติไทยไหมครับ หนึ่ง 21
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ ต้องการคำตอบ สัญลักษณ์ขึ้นว่าได้รับคำตอบแล้วไม่หราบว่าอ่านคำตอบที่ไหนคะหาไม่เจอ ธิญตา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การรับบุตรบุญธรรม สวัสดีค่ะดิฉันอยากสอบถามเรื่องการรับบุญธรรมคะ ดิฉันรับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงแต่ทำเอกสารใบ รพ เด็กหาย เลยไม่ได้แจ้งเกิด ติดต่อพ่อแม่แท้ๆของเค้าไม่ได้เลยไม่รู้ชื่อและที่อยู่ ตอนนี้เลี้ยงเค้ามา21ปีแล้วค่ะ เค้าถือบัตรเลข0 ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้าน อยาก แวว 10
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ มีน้าที่สูญหายไปประมาณ30ปีแต่ชื่อยังอยู่ในทะเบียนบ้าน มีน้าที่สูญหายไปประมาณ30ปีแต่ชื่อยังอยู่ในทะเบียนบ้านเมื่อเดือนที่แล้วทางอำเภอแจ้งว่ามีชื่อน้าไปทำบัตรใหม่ที่เชียงใหม่เป็นไปได้หรือไม่ อำเภอให้ไปพ่อไปยืนยันว่าใช่น้าหรือไม่ซึ่งพ่อจำไม่ได้แล้วเพราะไม่เจอกัน30กว่าปีน้าออกจากบ้านตั้งแต่อายุประมาณ14 หรื สา 7
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ส่งอีเมล์ถึงคุณ กาญจนา อุตตะระนาค ที่ขอตัวอย่างแบบคำร้องตรวจสอบใบหน้าค่ะส่งเมล์มาให้zadlad_foam@hotmailcom ขอบคุณมากๆน่ะค่ะ และเอกสารรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้องแนบมาด้วยไห๊มค่ะเพราะมาทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะ ครูไร้บัตรประชาชน 6
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนหย่า ขออนุญาตสอบถาม เนื่องจากได้มีประชาชนได้นำคำพิพากษาและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด มาขอจดทะเบียนหย่าที่ สนท แต่ในคำพิพากษาระบุว่าไม่มีบุตร และไม่ได้พิพากษาเกี่ยวกับอำนาจการปกครองบุตรไว้ แต่จริง ๆ แล้ว ค่หย่ามีบุตรด้วยกัน ๒ คน(ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จึงขอเร สนทสว่างแดนดิน จสกลนคร 5
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขึ้นทะเบียนทหาร ผมอายุ 20ปี แต่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนทหาร พ่อเสียชีวิต อยากทราบว่าวันที่ไปขึ้นทะเบียนทหารต้องพาแม่ไปด้วยมั้ยครับ นาวิน 5
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม อยากเปลี่ยนชื่อ และคำนำหน้าของตัวเอง พร้อมกับนามสกุลลูก อยากเปลี่ยนชื่อ และคำนำหน้าของตัวเองค่ะ เลิกกับสามีนานแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่า สามารถทำได้หรือไม่คะ และอยากเปลี่ยน และนามสกุล ของลูกมาเป็นนามสกุลตัวเองค่ะ เพราะสามีไม่เคยสนใจดูแลลูก เปลี่ยนเลยได้ใช่มั้ยคะ วลัยพรรณ บุญศรี 14
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส สอบถามเรื่องถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียน สามารถจดทะเบียนสมรสได้มั้ยคะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ วันทนา 12
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว