กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 09/10/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ข้อมูลคือ มีคนอาศัย(สร้างบ้าน)อยู่ในที่ดินของเรา(โดยที่เรายินยอมให้อาศัย) และเกิดเหตุการณ์มีคนในบ้านเสียชีวิตทั้งหมด อยากทราบว่าเจ้าของที่ดินสามารถ เข้าทะเบียนบ้านเลยได้ไหมค่ะ (คือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของบ้านในทะเบียนบ้าน) รบกวนตอบคำถามหน่อยค่ะ นางสาวเดือน คงสุข 30
ได้รับคำตอบแล้ว 09/10/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ย้ายทะเบียนบ้าน อยากทราบว่าเมื่อเราย้ายทะเบียนบ้านเราต้องเปลี่ยนเอกสารอะไรบ้างคะ กรทิพย์ เกตุด้วง 20
ได้รับคำตอบแล้ว 09/10/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ คือตอนนี้น้ำท่วมค่ะ บัตรประชาชนหนูหายไปกับน้ำ ต้องใช้เลขบัตรประชาชนสมัคร GAT PAT ค่ะ ต้องตรวจสอบที่ไหนหรอคะ ออกจากบ้านไปอำเภอไม่ได้ นส ณัฐธิดา คงยืน อุบลราชธานีค่ะ Sasinapa 25
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ นางสาวเกษร นะภาพล อยู่บ้านเลที่ กัญญณัช 32
ได้รับคำตอบแล้ว 08/10/2556   การย้ายที่อยู่ การย้ายที่อยู่ ย้ายที่อยู่จาก หมู่ 1 ไป หมู่ 2 ไม่ถึง 1 ปี จะเลือกตั้งอะไรได้บ้าง (สอบต / นายก ) ที่หน่วยไหน ในการเลือกตั้ง อปท อบต, จนททำบัญชี 22
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล ตรวจสอบรายการทะเบียนชื่อสกุล ใช้ไม่ได้ ทำไมตรวจสอบรายการทะเบียนชื่อสกุล ไม่ได้ครับคือผมต้องการเปลี่ยชื่อสกุลครับ พิมพ์ชื่อเข้าไปค้นหาแล้ว web คน้หาให้ไม่ได้ หรือมีวิธีใช้ยังงัยครับช้วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ หนิง 34
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามจำนวนประชากร ขอข้อมุุูลจำนวนประชากร จนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (๑ ตค๕๕ - ๓๐ กย๕๖) เพื่อนำไปประกอบตัวชี้วัด ของ ภจวนครราชสีมา รตตหญิง อรทัย 23
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ระบบทำบัตรประชาชนขัดข้อง ทำบัตรได้ช้ามาก ระบบที่ขัดข้องจะแก้ไขให้เสร็จ และให้บริการแก่ประชาชน ได้เพียงพอต่อความต้องการ ในวันนี้ได้ทันเวลา 1600น หรือไม่คะ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าระบบเพิ่งขัดข้อง มา 2 ชั่วโมง ขณะนี้รอคิวอยู่ที่ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือค่ะ รบกวนแจ้งข้อมูลกลับด้วยค่ะ ภินันท์พร 107
เปิดอ่านแล้ว 07/10/2556   ปัญหาการใช้ชื่อสกุล บิดา ของบุตรนอกสมรส ผมเป็นทนายความนะครับ จะขอสอบถามเป็นประเด็นดังต่อไปนี้(ขอ เจ้าหน้าที่ช่วยตอบเป็นรายข้อ) ๑การแจ้งเกิดของเด็กที่บิดามิได้สมรสกับมารดา สามารถให้ผู้อื่นแจ้งแทนได่ไหม ใช้เอกสารใดบ้าง ๒ในการใช้นามสกุลของบิดานั้นผู้แจ้งจะสามารถแจ้งให้เด็กใช้ได้ทันที หรือต ทนายไกรสิทธิ์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2556   การเกิด สูติบัตรชำรุด สูติบัตรตัวจริงชำรุด เราสามารถนำสูติบัตรตัวจริงที่ชำรุดไปไห้เขตคัดลอกออกไหม่ไห้ได้มั้ย และจำเป็นต้องไปแจ้งเรื่องที่เขตที่เราเกิดหรือป่าว หรือแจ้งที่ที่ไกล้กับที่เรายุ่ เพราะตอนนี้ทำงานยุ่ที่กรุงเทพคับ ธรณ์ธวัช นันทปรีดา 39
ได้รับคำตอบแล้ว 07/10/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาบุคคล นางพิทยา ศรีภูไฟ เลขบัตรประชาชน 3349900149761 ทำงานอยู่บริษัทอะไร มาลี 38
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชน ต้องการทำบัตรประชาชนครั้งแรก สามารถทำนอกเขตได้หรือไม่ค่ะ และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างค่ะ เพ็ญทิพย์ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอตรวจสอบชื่อตัวเพื่อตั้งชื่อใหม่ ดิฉันนางสาวลัดดา แกล้วกล้า มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อตัวจากลัดดา เป็นเกวลิน เนื่องจากดิฉันเคยทำงานฝ่ายทะเบียนที่เขตดุสิตจึงทราบว่าชื่อตัวและนามสกุลของดิฉันมีเหมือนกันทั้งหมด 5 คน ดังนั้นจึงมีต้องการจะเปลี่ยนชื่อตัวเป็นนางสาวเกวลิน แกล้วกล้า แทนจึ เหน่ง ลัดดา 45
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2556   ทะเบียนสมาคม การขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและที่ตั้งสมาคม ต้องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและที่ตั้งสมาคม จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนในการยื่นเรื่องอย่างไร รบกวนแจ้งรายละเอียดที่ kp_bird@hotmailcom ขอบคุณครับ kp_bird 18
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชนครั้งแรก เด็กในปกครองอายุครบ 15 ปีต้องพาไปทำบัตรมีคำถามดังนี้ 1หากชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในกทมแต่ต้องการไปทำต่างจังหวัดได้หรือไม่ 2 ต้องพาพ่อหรือแม่ไปด้วยหรือไม่ 3 ชื่อตามทะเบียนบ้านที่อยู่ชื่อเจ้าบ้านเป็นชื่อญาติต้องให้เจ้าบ้าน(ญาติ)เซ็นรับรองก่อนหรือไม Pupae 27
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ แจ้งเกิด และชื่อสกุล ตามระเบียบ กรณีบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรส หากมารดาต้องการให้บุตรใช้ นามสกุลของบิดา สามารถทำได้โดยให้บิดาให้การยินยอม ถ้าบิดาไม่ได้ให้การยินยอม แต่ตอนแจ้งเกิด ฝ่ายหญิงเพียงเอาสำเนาบัตรฝ่ายชายไปแจ้งเกิดแล้วให้ใช น้อย 27
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชน บัตรหายต้องแจ้งความหรือเปล่า สมเกียรติ เสริมจุเคือ 51
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ดิฉันจะทำอย่างไรถังจะได้ทะเบียนบ้านทุกวันนี้ใช้แต่ใบคัดสำเนา นำไปทำธุระบางอย่างก็ใช้ไม่ได้ ดิฉันเครียดมากไม่รู้จะมีอนาคตยังไง คือว่า ดิฉันติดต่อเจ้าบ้านที่ดิฉันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่ได้เลย ไม่เคยพบกันเป็น10กว่าปีแล้ว แล้วที่สำคัญเจ้าบ้านของดิฉัน อำภา 51
ได้รับคำตอบแล้ว 04/10/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ตรวจสอบสิทธิ์การทำบัตรประชาชน ปฐมพงษ์ มีมั่ง ชื่อนี้มีสิทธิ์ทำบัตรประชาชนหรือไม่ นสเพชรคำพร งามช่อชัยพฤกษ์ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 04/10/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน อำเภอเมืองหนองบัวลำภูเปิดทำการวันเสาร์มั้ยคะ กี่โมงถึงกี่โมงคะ ทัด 25
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว