กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159][1160][1161][1162][1163][1164][1165][1166][1167][1168][1169][1170][1171][1172][1173][1174][1175][1176][1177][1178][1179][1180][1181][1182][1183][1184][1185][1186][1187][1188][1189][1190][1191][1192][1193][1194][1195][1196][1197][1198][1199][1200][1201][1202][1203][1204][1205][1206][1207][1208][1209][1210][1211][1212][1213][1214][1215][1216][1217][1218][1219][1220][1221][1222][1223][1224][1225][1226][1227][1228][1229][1230][1231][1232][1233][1234][1235][1236][1237][1238][1239][1240][1241][1242][1243][1244][1245][1246][1247][1248][1249][1250][1251] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 07/03/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตร เนื่องจากไปติดต่อทำบัตรที่อำเภอ แต่ทางปลัดบอกหน้าไม่เหมือนในรูปเก่าจึงยังไม่ทำให้ จากนั้นไปตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนบ้านพบว่าเคยมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาล จากนั้นทางปลัดอำเภอก็ส่งเรื่องมาให้เทศบาลสอบต้องการทราบว่าทำบัตรประชาชนทำไม่ปลัดอำเภอไม่ทำการสอบสวนเองค่ะ เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลไม่ใช่หรือและเทศบาลจะสอบเรื่องอะไรยังไม่ทราบเลยขอบคุณค่ะ สิริ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 07/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนชื่อต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงหรือป่าวค่ะและต้องมีอะไรไปบ้างค่ะ วรรณารัตน์ มูลสิงห์ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 07/03/2559   การย้ายที่อยู่ การย้ายที่อยู่ เจ้าบ้านอยู่ต่างประเทศ แบบนี้จะย้ายเข้าได้ในช่องทางไหนบ้างค่ะ ศิวพร 20
ได้รับคำตอบแล้ว 07/03/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน ต้องการคัดสำเนาบัตรประชาชนของแฟนสามารถทำได้ไหมค่ะ พอดีแฟนไม่อยู่ต้องการสำเนาในการสมัครเรียนของลูก เบลล่า 20
ได้รับคำตอบแล้ว 07/03/2559   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหาย ตอนนี้ที่ตัวมีสำเนาบัตรประชาชน กับทะเบียนบ้านตัวจริง และใบ รบ อยู่ ต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ เพราะจะลางานไปทำพรุ่งนี้แล่ว จะไห้หาไปจะได้ไปไม่เสียเที่ยวอีก จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ วันวิสาข์ 41
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชน ถ้าบัตรประชาชนจะหมดอายุ เดือนพฤศจิกายน สามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนบัตรจะหมดอายุได้กี่เดือนคับ คม นาดี 19
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   การเกิด ขอคัดสำเนาใบเกิดที่โรงพยาบารพระมงกุตกล้าว หนูเกิดพศ 2536เกิดที่โรงพยาบารพระมงกุตกราวจะขอคัดสำเนาใบเกิดได้ไหมค่ะ นส ตุ๊กตา แสง 24
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   การเกิด คนที่เกิดในเมืองไทยตั้งแต่พศ2536จะขอยื่นขอเป็นสันชาติไทยได้รึไม่ คนที่เกิดในเมืองไทยตั้งแต่พศ2536จะยื่นขอเป็สัชาติไทยได้รึไม่ นส ตุ๊กตา แสง 39
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย ผมได้ตรวจเลือดกับย่า ย่า ได้สัญชาติไทย หัว 5 ปี 2557 บิดาเสียชีวิต ตนเอง 26
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ อยากทำบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน รบกวนหน่อยครับผมหลบหนีเข้ามาอยู่เมืองไทยเมื่อปี 254ผมมี ใบทร 38/1 คับ แต่ผมมีภรรยาและลูกเป็นคนไทยผมอยากทำบัตรหัว 0 ครับแต่ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทำไม่ได้ ผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับถึงจะทำบัตรได้ นายวาสนา อน 46
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   การย้ายที่อยู่ ลูจิบัตรและบัตรประชาชน ภรรยาของญาติดิฉันนามสกุลพ่อในสูจิบัตรผิด ทำให้ไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้ ตอนนี้ชื่อยังอยู่ในทะเบียนบ้านกลางอยู่เลย ถ้าเราจะดำเนินการ เราจะต้องเริ่มจุดไหนก่อน ศศิธร 23
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การหย่า การหย่าสามารถหย่า ต่างวัน ต่างเวลาได้รึป่าครับ Sophon Khorjaroen 23
ได้รับคำตอบแล้ว 06/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ การเดินทาง หนูเป็นเรียนอยู่ค่ะ จะเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพโดยรถบัส สามารถใช้ใบทร ๓๘ได้ไหมคะ op 36
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากได้ สนบ้านแต่หาพ่อแม่ไ่ม่พบ และเราอยู่อีกจวหนึ่งจะทำอย่างใร 1เราจะขอให้ผนงเขตอำเภอ จวที่เราทำงาน ให้ช่วยหาให้ใด้ใหม ในกรณีเร่งด่วน ต้องรีบใช้ เพื่อยื่นสถานรักษาพยาบาล ในยามเจ็ยป่วย 2พ่อเราไปมีแฟนใหม่แล้วจากกันไปอยู่คนละที่แต่สนบ อยู่กับพ่อ แต่เราอยากใด้เอกสาร สนบ เราควรทำอย่างใร วิลาวัณย์ จีนต๊จยี่ 13
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ การรักษาพยาบาล หนูมีบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเล0 คะ ไม่ทราบว่าหนูจะมีสิทธิใช้หลักประกันสุขภาพได้หรือไม่คะ หนูอยากรู้ว่าหนูพอจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลอะไรบ้างหากหนูป่วยไม่สบายขึ้นมา แล้วหนูต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลได้ที่ใดบ้างคะ ธิดา 43
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2559   การพิจารณาสัญชาติ การสอบครูผู้ช่วยของคนหมาย8 สวัสดีคะหนูเพิ่งได้สัญชาติไทยเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ อยากทราบว่ามีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยได้ไมคะหนูจบคณะครุศาสตร์คะ คำดี 38
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2559   การย้ายที่อยู่ ค่าปรับผู้กระทำผิดงานทะเบียนราษฎร กรณีทหารกองประจำการย้ายเข้าค่ายทหาร ซึ่งหน่วยทหารที่รับผิดชอบรวบรวมมาแจ้งย้ายเข้าเกินกำหนด 15 วัน ต้องเสียค่าปรับหรือไม่และสามารถยกเว้นได้หรือไม่ตามระเบียบใด จนท ทะเเบียน 20
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสองที่ แม่ผมเดิมทีเกิดและโตที่ต่างจังหวัดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด จนแต่งงานกับพ่อผม ก็ได้ย้ายชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านพ่อผมที่กรุงเทพ แม่ผมเปลี่ยนชื่อและใช้นามสกุลของพ่อผม เป็นเวลากว่าสามสิบปีแล้ว ปัจจุบันก็อาศัยอยู่ที่กรุงเทพ แต่บ้านหลังเก่าที่ต่างจังหวัดก็มีชื่อแม่ของผมอยู่ ทำให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสองที่ แม่ผมอยากให้ตัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านหลังเก่าที่ต่างจังหวัด และแม่ผมไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทำเรื่องด้วยตัวเอง แบบนี้ต้องทำอย่างไรครับ ให้คนอื่นหรือเจ้าบ้านแจ้งทำเรื่องแทนได้ไหม ขอบคุณครับ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนสมรส ปี51 แต่ไม่ได้รับใบเปลี่ยนนามสกุล เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ใบเปลี่ยนนามสกุล แต่ตั้งแต่จดทะเบียนสมรส ปี51 สำนักงานเขตบางรัก จนทก็ไม่ได้ออกใบเปลี่ยนนามสกุลให้ ได้เพียง ใบ คร2และ คร3 เช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรคะ แล้วทำไมบางคู่ที่จดทะเบียนมี บางคู่ไม่มี ดาวเดือน 52
ได้รับคำตอบแล้ว 05/03/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลแล้วจะหย่า ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับทะเบียนสมรส แล้วต้องการหย่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง จี 23
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว