กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 19/09/2555   การเกิด การขอคัดสำเนาสูติบัตร อยากทราบว่า การขอคัดสำเนาสูติบัตรเด็กสามารถขอคัดได้ที่อำเภอ หรือสำนักงานเขตอื่น ได้หรือไม่ อ้อย 70
ได้รับคำตอบแล้ว 19/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ โดนคัดชื่อออก เจ้าบ้านคัดชื่อเราออกจากทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่ เลยทำบัตรประชาชนไม่ได้ ถ้าจะทำบัตรประชาชนที่กทมได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องไปทำที่เชียงใหม่ น้ำทิพย์ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่นายจักรพงษ์ ชูศรี กัญชลา 85
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากรู้ที่อยู่ของบุคคล นายจักรพงษ์ ชูศรี กัญชลา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การแก้ไขรายการชื่อบิดาในทะเบียนบ้าน บิดาได้เปลี่ยนชื่อปี พศอะไร ที่ไหน จำไม่ได้ โดยหลังจากเปลี่ยนชื่อแล้ว ไม่ได้แก้ไขชื่อบิดาในทะเบียนของบุตร ปัจจุบันใบเปลี่ยนชื่อหายสอบถามแล้วจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนที่ไหน เข้าไปตรวจสอบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงก็ไม่พบ จะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าบิดาของเด็กเปลี่ ผู้เดือดร้อน 45
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2555   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อ การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่สมประกอบ (ตรวจดีเอ็นเอลูกกับแม่) อายุ 35 ปี แม่สามารถยื่นคำร้องเพิ่มชื่อให้ได้หรือไม่ และบิดา-มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เวลาระบุชื่อ - นามสกุล เราจะระบุนามสกุลของมารดา หรือบิดาเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือว่าระบุนามสกุลของมาร มือใหม่ 33
เปิดอ่านแล้ว 18/09/2555   แจ้งย้ายเข้า และขอเป็นเจ้าบ้าน ผมได้รับทะเบียนบ้านมา แต่ยังไม่มีชื่อใครที่แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านหลังนี้เลย หลังโฉนดเป็นชื่อของภรรยาและน้องสาวร่วมกัน ถ้าผมจะขอย้ายเข้าและเป็นเจ้าบ้าน ทำได้หรือไม่ และต้องไปแจ้งย้ายออกก่อนใช่หรือไม่ สมนึก รังษีวงศ์ 21
เปิดอ่านแล้ว 18/09/2555   ทะเบียนบ้านทับซ้อน กรณีที่ทะเบียนบ้านทับซ้อนกับคนอื่น อย่างเช่นบ้านฉันเลขที่ 274-276 และบ้านคนอื่นมีเลขที่ 275 และอีกหนึ่งหลัง 276 แต่ทางเจ้าหน้าที่หมู่บ้านบอกให้ฉันไปขอเลขที่บ้านใหม่เพื่อจะได้ไม่ทับซ้อนกับคนอื่น แต่เนื่องจากฉันไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเนื่องจากต้องเกี่ยวพัน เจนจิรา 13
เปิดอ่านแล้ว 18/09/2555   ตามเรื่องขอคืนรายการจำหน่ายบุคคลบนพื้นที่สูง ตามหนังสือ ที่ ชม 651014/1271 ลว16สค55 ได้ขอคืนรายจำหน่ายบุคคลบนพื้นที่สูง จำนวน 3 รายดังนี้ 1 นายดอน แสงแก้ว 6-5001-72004-73-4 2 นายแดง แสงแก้ว 6-5001-72004-71-8 3 นายชัย แสงแก้ว 6-5001-72004-72-6 อยากทราบว่าสามารถคืนรายการได้หรือไม่ อยากทราบ เจ้าหน้าที่ 6
ได้รับคำตอบแล้ว 18/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คัดรับรองเอกสาร เนื่องจากองค์การขนส่งมวลชน ได้ทำหนังสือและหมายบังคับคดียึดทรัพย์ ขอคัดรับรองและตรวจรายการของนาย กดังต่อไปนี้ 1ตรวจว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 2 บุคคลใดขออนุญาติปลูกสร้างบ้าน 3 เอกสารสิทธิ์เลขที่โฉนดเท่ใด 4 เอกสารทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ 40
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนคำนำหน้าจากนางเป้นนางสาว อยากทราบว่าตอนนี้ยังเปลี่ยนคำนำหน้าจากนางเป๊นนางสาวได้อยู่หรีอเปล่าเพราะไปที่อำเภอแล๊วเขาบอกว่าทำไม่ได้แล๊วไม่อธิบายด๊วยทำมั้ย แด่ดิฉันหย่ามานานมากแล้ว ฐาปนีย์ 39
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อ ถ้าผู้ที่จะมาเพิ่มชื่อ ไม่ค่อยเต็มบาท อายุ 35 ปี สามารถให้แม่ยื่นคำร้องได้หรือไม่ และบุคคลดังกล่าวจะเพิ่มชื่อโดยไม่มีหลักฐาน แต่จะใช้ผลตรวจ ดีเอ็นเอ พึ่งย้ายเข้ามาในพื้นที่เมื่อปี 47 โดยบิดาอ้างว่า เคยแจ้งเกิดกับผู้ใหญ่บ้านคนก่อน แล้วยังไม่ได้ใบเ ท้องถิ่น 37
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล การใช้นามสกุล กรณีบิดา-มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ปัจจุบันบุตรใช้สกุลของมารดา แต่ต้องการเปลี่ยนใช้ของบิดาได้หรือไม่ รอคอย 110
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ต้องการหนังสือสั่งการ ที่ มท040/ว530 ลว25 พค2533 คันนายาว 61
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ชอเลรหัสประจำบ้าน การปลูกบ้านจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นคนออกแบบให้หรือว่าให้ที่อื่นออกแบบบ้านให้ก็ได้เคยสอบถามอบต/เทศบาลบอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่อบต/เทศบาล ออกแบบให้ถึงจะขอได้ สิริ 58
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การใช้นามสกุล บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน บุตรสามารถเลือกใช้นามสกุลก่อนจดทะเบียนสมรสของมารดาได้หรือไม่ ประชาชน 48
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้านกลาง อยากทราบว่าเด็กอายุ 8 ปี โดนย้ายออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง จะย้ายเด็กออกจากทะเบียนบ้านกลางค่ะน้องอยู่ทะเบียนบ้านกลางมาจะ 3 ปีแล้วเพราะติดต่อ พ่อ แม่ น้องเค้าไม่ได้เลย ไม่ทราบว่านอกจาก พ่อ แม่ แล้วผู้ปกครองสามารถแจ้งย้ายออกได้ไหมเพราะตอนนี ทิพย์วิมล 39
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน หารือการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลเป็นใบ้ ผู้ยื่นคำขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเป็นใบ้ไม่สามารถพูดหรือตอบคำถามนายทะเบียนได้จะทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน วิภา 43
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   การเกิด สูติบัตรหาย สูติบัตรหายอายุ3ขวบต้องใช้เอกสารแลัติดต่อที่ไหน ธนกมล จำปาทอง 57
ได้รับคำตอบแล้ว 17/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บคคลประเภท 0 ต้องการทราบความหมายของบุคลประเภท 0 เมื่อมีบัตรแล้วสามารถใช้ยื่นในการรักษาพยาบาลได้หรือไม่ ปราโมทย์ 119
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว