กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
เปิดอ่านแล้ว 12/09/2556   การย้ายออก ถ้าต้องการย้ายไปต่างจังหวัดไปเข้าทะเบียนบ้านทางโน้น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ อุบล 18
เปิดอ่านแล้ว 11/09/2556   เลขบัตรประชาชน อยากทราบหมายเลขบัตรประชาชน นายรัฐชาต แก้วผัด 23
เปิดอ่านแล้ว 11/09/2556   การย้ายเข้าทะเบียนบ้าน การย้ายเข้าทะเบียนบ้านในกรณีที่พี่หนูไปซื้อบ้านต่อจากเขา แล้วเจ้าของเดิมเป็นเจ้าบ้านเขาได้เสียชีวิตลงเราก็ยังไม่ได้เขาไปเปลื่ยนเจ้าบ้าน กรณี้นี้จำเป็นไมค่ะต้องเป็นคนกู้อย่างเดี่ยวที่สามารถไปทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านได้คนเดียวคนในบ้านสามารถทำได้ไมค่ะกรณ Sillyclass@gmailcom 26
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอสำเนาบัตรประชาชน จะขอดูสำเนาบัตรประชาชนของคนที่ทำการซื้อขายของกันอ่าคะ พอดีโดนโกงไป ต้องใช้บัตรประชาชนของเขามายืนยันในการที่จะได้ของกลับมา ถ้าดิฉันให้สำเนาบัตรประชาชนของดีฉันแลกกับข้อมูลของเขา จะได้ไหมคะ คือจำเป็นจะต้องใช้คะ แต่ถ้าไม่ได้พอมีวิธีอื่นไหมคะ เดือดร้อนมาก ชลธิชา แย้มพรายภิรมย์ 51
เปิดอ่านแล้ว 11/09/2556   แจ้งเกิด การแจ้งเกิดบุตรที่เกิดกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในการแจ้งต้องใช้เอกสารใดบ้าง สามารถใส่ชื่อบุตรและนามสกุลของบุตรเป็นเป็นภาษาอังกฤษ ได้หรือไม่ หากบิดาไม่ได้มาแจ้งเกิดเองสามารถใช้นามสกุลของบิดาชาวต่างชาติได้หรือไม่ พรทิพย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   การเกิด แจ้งเกิด แจ้งเกิดใช้หลักฐานอะไรบ้าง ธิดารัตน์ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ต้องการสมรสใหม่ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเสียชีวิต ตอนนี้ต้องการจะทะเบียนสมรสกับคนใหม่ แต่หาใบมรณะบัตรของภรรยาเก่าไม่ได้ เพราะไม่ได้ติดต่อกัน ต้องทำอย่างไร ถึงจะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ ปรายฟ้า 52
เปิดอ่านแล้ว 11/09/2556   เอกสารในการเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของลุง จะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลลุง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องให้เจ้าของนามสกุลมาเซ็นมั้ยค่ะ เอ็ม 24
เปิดอ่านแล้ว 11/09/2556   การย้ายออกย้ายเข้า ดิฉันมีทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้านถ้าย้ายออกไปทำธุระเสร็จแล้วจะขอย้ายกลับเข้ามาเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิมต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ หนู 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนเด็ก ดิฉันทำงานอยู่กรุงเทพแต่ลูกอยู่ต่างจังหวัดจะพาลูกมาทำบัตรประชาชนเด็กที่กรุงเทพได้มั้ยแต่ชื่อเด็กทะเบียนบ้านชุมพร วิ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม แก้ไขชื่อสกุลบุตรตามมารดา บิดา มารดา จดทะเบียนหย่า สัญญาหย่า ให้บุตรมีอายุ 10 ปี อยู่ในอำนาจปกครองมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว บุตรมีความประสงค์แก้ไขชื่อสกุลตามมารดา(เดิมใช้ชื่อสกุลตามบิดา)มารดาสามารถยื่นคำร้องแทนบุตรแก้ไขชืื่อสกุลบุตรตามมารดา โดยไม่ต้องให้บิดามาให้ความยินยอมเปลี่ย ศักดา เลย 49
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอหนังสือยินยอมใมห้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ การขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศนั้นไปทำที่อำเภอ เตรียมเอกสารไปครบแล้ว แต่ขั้นตอนการดำเนินเอกสารต้องมีการสอบพยาน และต้องให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองที่เราจะไป ไปทำอะไร ด้วยหรอค่ะ poppy 31
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส ทะเ้บียนสมรส สไล 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการสอบถามเรื่องการแจ้งตาย ด้วยญาติของดิฉันได้ตายที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทางโรงพยาบาลออกหนังสือรับรองการตายให้ ดิฉันได้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย/หนังสือรับรองการตายจาก โรงพยาบาล/บัตรประจำตัวผู้แจ้ง แต่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้ตาย ทำไมทางอำเภอจึงไม่ยอมรับแจ้งตายให้ บอกว่าไม่มีบัต ประชาชน 28
เปิดอ่านแล้ว 11/09/2556   การจำหน่ายทะเบียนบ้าน @การแจ้งจำหน่ายทะเบียนบ้านถ้าเจ้าบ้านไม่ได้มอบหมายให้ดำเนินการ ผู้ใหญ่บ้านจะแจ้งจำหน่ายได้ในกรณีใดบ้าง @ บ้านเลขที่ที่ถูกจำหน่ายจะมีการนำไปใช้ในวันเดียวกันได้หรือไม่ @ การขอบ้านเลขที่ที่ใช้ทับต้องขออนุญาติจากเจ้าของบ้านเลขที่เดิมหรือไม่ @ บ้านเลขท สุทธิ์รัศมิ์ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง แม่ลูกคู่นึงเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่เคยได้รับการศึกษาไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ตอนนี้ คนแม่อายุ 60 ลูกอายุ 38 ปี คนลูกมีใบสูติบัตรอย่างเดียว คนแม่บ้านถูกไฟใหม้ไม่มีเอกสารใด ๆ เหลือ ยกเว้นแต่ การมีบัตรประจำตัวประชาชนของลูกสาวคนเล็กอีกคน ที่อายุ 29 นางสาวสุขจี ฮวดเจริญ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีเลขบัตรประชาชน กรณีไม่ได้แจ้งเกิด และไม่มีเลขบัตร ต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะขอมีเลขบัตรได้ เป็นคนไทย ผู้ใหญ่บ้านรับรอง มีพ่อยืนยันมีตัวตน แต่ยื่นที่อำเภอเพื่อขอตรวจดีเอ็นเอแล้ว แต่นายอำเภอไม่เซ็นต์รับรองเพื่อขอรับการตรวจ บอกว่ามีงบในจำนวนจำกัด หาทางออกให้หน่อยคะสงสา จารุวรรณ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2556   การตาย ใบมรณะบัตร พ่อผมต้องการใบมรณะบัตรของคุณตา ใปเข้าโครงการยางพาราชึ่งต้องใช้ใบมรณะบัตรของคุณตา ซึ่งคุณตาตาย โดยไม่ได้แจ้งที่ทะเบียน เสียได้ประมาณ 30 ปีแล้ว ต้องทำอย่างไรคับ ปายี 61
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล แก้คำนำหน้านาม แก้คำนำหน้านามจาำกเด็กชายเป็นนายทำอย่างไรครับ ศักดิฺ์์ดา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทร13 เนื่องจากเล่ม ทร13 หาย (สำเนาทะเบียนบ้านเล่มเหลือง)จะต้องทำอย่างไรบ้างคับ ประชาชน 21
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว