กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159][1160][1161][1162][1163][1164][1165][1166][1167][1168][1169][1170][1171][1172][1173][1174][1175] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ หนูอยากจะทำงานในโรงพยาบาลรัฐค่ะ หนูอยากทราบว่าหนูจะได้สัญชาติตอนไหนค่ะ หนูยื่นเรื่องโอนสัญชาติหลายรอบแล้วค้ะแต่ก็ไม่มีการเรียกตัวไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสักที ตอนนี้หนูเรียนจบผู้ช่วยพพยาบาลหนูอยากทำงานแต่ติดที่ว่าหนูมีบัตรประจำตัวคนพื้นที่สูงหนูเลยไม่สามารถทำงานในโรงพยาบาลรัฐได้ หนูเลยอยากถามว่าเมื่อไหร่จะมีชื่อ นางสาว ศิวนาถ กันทะวัง สักทีคะ หนูอยากมีหน้าที่การงาน ที่มั่นคงและอยากดูแลครอบครัวค่ะ ยังไงหนูความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ นส ศิวนาถ กันทะวัง 42
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านแผ่นใหญ่ ทะเบียนบ้านแผ่นใหญ่สรุปว่าเรียกปี พศไหนครับ บางเทศบาลเรียก ปี 30 หรือบางเทศบาลเรียก ปี 38 สิริ 56
ได้รับคำตอบแล้ว 06/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถ้าอยู่ต่างประเทศต้องการตรวจสอบ รายชื่อของบรรพบุรุษ อยู่ต่างประเทศต้องการ ตรวจสอบประวัติของครอบครัวและ อยากรู้ว่า เราต้องทำยังไง ครับ ออฟ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ หมายเลขบัตรกับการสอบข้าราชการ บัตรประชนขึ้นต้นด้วยเลข8 สามารถเป็นข้าราชการตำรวจ หรืออื่นๆได้ไหม รัชมลภรณ์ จำปา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ จะขอเปลี่ยนเลขนำหน้าบัตร13หลัก พ่อถือบัตรขึ้นต้น ด้วยเลข6 แม่ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน ถือบัตรเลขขึ้นต้นด้วยเลข 5 ส่วนตัวหนูตอนนี้ถือบัตรประจำตัวไทยขึ้นต้นด้วยเลขแปด แปลงสัญชาติ จะขอเปลี่ยนเลขเป็นเลข2ได้ไหม รัชมลภรณ์ จำปา 31
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ แจ้งเรื่องเกิดยังไงดีค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะ พอดีพี่สะไภ้เกิดที่ไทย แต่พ่อแม่เป็นคนต่างด้าว และไม่ได้เกิดที่โรงบาลเกิดที่บ้าน จึงไม่ได้แจ้งเกิด ปัจจุบันอายุ 25 แล้ว ต้องการจะยื่นเรื่องขอมีเลข 13 หลัก แต่ไม่มีสูติบัต ต้องแจ้งเรื่องยังไงดีค่ะ เพราะเกิดเองที่บ้าน รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ทิพย์ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   การเกิด แจ้งเกิดยังไงดีค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะ พอดีพี่สะไภ้มีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าว ตอนเกิดไม่ได้แจ้งเกิดเพราะคลอดเองที่บ้าน ปัจจุบันอายุ 25 ถ้าต้องการแจ้งเกิดตอนนี้ต้องดำเนินการยังไงค่ะ (พี่สะไภ้กำลังจะยื่นเรื่องขอมีเลข 13 หลักค่ะ แต่ไม่มีสูติบัตร) ทิพย์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอบ้านเลขที่ เพิ่มเติม ในบริเวณบ้าน รบกวนสอบถามคะ พอดีในบริเวณบ้านมีการต่อเติมบ้านเพิ่ม(บริเวณที่ต่อเติมไม่มีการสร้างแปลนและอยู่คนละส่วนกับตัวบ้านที่มีแปลน) เนื่องจาก มีอยู่กันหลายครอบครัว จึงจำเป็นต้องสร้างเพิ่ม แต่สร้างมาเกิน 10 ปีแล้วหละคะ ปัญหาตอนนี้คือมีปัญหาภายในบ้าน เลยอยากได้้ บ้านเลขที่ใหม่ ไปขอน้ำขอไฟแยก กันไปเลย แต่ไม่มีแปลน จะขอได้ยังไงหละคะ รบกวนขอข้อมูลด้วยคะ ขอบคุณมากคะ อาร์ตตี้ 41
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ทำบัตรประชาชนครั้งแรก พศ 2556แต่ได้เป็นใบเหลืองแล้วไม่ได้ไปรับบัตรเพราะมันหมดอายุและหายประมาณ2ปีกว่า ต้องทำยังไง พร 28
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอเปลี่ยนคำนำหน้า ผมเปลี่ยนคำนำหน้าจากนาย เป็น สอ(ยศ รด) แต่ผมต้องการกลับมาใช้คำนำหน้า(นาย)เหมือนเดิมได้ไหมครับ เนื่องจากเราไม่ได้เป็นทหารจริงๆ ซึ่งทำให้เรายากลำบากในการสมัครงานต่างๆ วิทยา 42
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน ใบเหลือง หาย ทำบัตรประชาชนครั้งแรก พศ 2556แต่ได้เป็นใบเหลืองแล้วไม่ได้ไปรับบัตรเพราะมันหมดอายุและหายประมาณ2ปีกว่า ต้องทำยังไง แอน 24
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อใหม่ใช้เอกสารอะไรบ้าง อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ และบัตรประชาชนได้หายไปประมาน3วัน คือถ้าจะไปทำบัตรใหม่ชื่อเก่าแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ในวันเดียวกันได้มั้ยค่ะ หลักฐานตอนนี้มี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรนักศึกษา ใบรบ การเรียนระดับ ปวส ค่ะ นริศรา 31
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   การตาย การแจ้งตาย กรณีมีคนเสียชีวิตมานาน 10 ปีที่บ้าน แต่เจ้าบ้านยังไม่ได้แจ้งตาย ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างค่ะ จนทท้องถิ่น 38
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนรับรองบุตร/จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม เนื่องจาก ในใบสูจิบัตรลูกไม่ได้ระบุไว้ว่าใครเป็นบิดา (ระบุว่าไม่ปรากฏ) แล้วเด็กต้องย้ายโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าต้องการใบรับรองบุตรจากบิดา หรือเอกสารที่เป็นบุตรบุญธรรมของเด็ก จึงต้องการสอบถามกรณีนี้สามารถให้ใครมาจดทะเบียนรับรองบุตรได้หรือไม่ หรือกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมสามารถให้คุณตาของเด็กรับเป็นบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ ฐาญรินทร์ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 05/10/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม หาใบจดทะเบียนสมรสไม่เจอ ต้องการหย่า แต่หาใบจดทะเบียนสมรสไม่เจอ จะต้องทำไง จึงจะเดินเรื่องต่อได้ ประวีณา เกษรบัว 52
ได้รับคำตอบแล้ว 04/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอทำบัตรประชาชร ผมถือบัตรชุมชนบนพื้นที่สูง สีชมพู อาศัยอยู่ในแรัเทศไทย10ปีแล้วอยากทราบว่า การขอสัญชาติไทย สามารถทำได้ใหมครับ คำ ปัญญา 40
ได้รับคำตอบแล้ว 04/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ ทร38\\1 มี ทร38\\1 พ่อแม่มีบัตร ทร38\\1 ทร38 ทำเมื่อ พศ2547 ไม่มีใบเกิด ตอนนี้ใช้บัตรนักเรียนอยู่ อยากทราบว่าจะมีสิทธิได้บัตรไหมค่ะ แล้วสามารถเข้ามหาลัยได้ไหมค่ะ มีโอกาศเรียนต่อมหาลัยไหมค่ะ จะต้องรออีกกี่ปีถึงจะมีบัตร หรือไม่มีทางได้บัตตรแล้วค่ะ ตอนนี้เรียน ปวช3 ค่ะ po 41
ได้รับคำตอบแล้ว 04/10/2558   การพิจารณาสัญชาติ อนุมัติ 7ทวิ(วรรคสอง) จะตรวจสอบว่า การประกาศไห้สัญชาติไทย ม7 ทวิ(วรรคสอง)ได้ที่ไหน sema 48
ได้รับคำตอบแล้ว 04/10/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนคำนำหน้า คือดิฉันอย่ากันกับสามีได้ปีกว่าแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอย่กเปลี่ยนคำนำหน้าจากนางเป็นนางสาวแล้วกลับมาใช้นามสกุลตัวเองได้หรือไม่ไม่อยากกลับไปทำที่บ้านเกิดค่ะ กุลวานิช ขัดคำ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สิทธิของบัตรหัว 6 อยากทราบว่าบัตรหัว 6สามารทำพาสปอร์เดินทางออกนอกประเทศไทย ได้ไม และสามารถจดทะเบียนกับต่างชาติได้ไม มิ้น 30
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว