กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 02/07/2558   การเกิด สอบถามรายละเอียดในใบสูจิบัตรค่ะ จะรบกวนว่าเราสามารถโทรถามหรือเช็คเวลาเกิดที่ระบุไว้ในสำเนาใบเกิดที่อำเภอได้หรือไม่คะ ปี 2512 ค่ะ กุลฑีรา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 02/07/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านหาย อยู่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จะทำอย่างไรและมีหลักฐานอะไรบ้างที่ต้องนำไปแสดง สมพร ไชยจะโป๊ะ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 02/07/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ ดิฉันถือบัตรพื้นที่สูงขึ้นต้นด้วยเลข6 พ่อแม่เข้ามาปี2536 ใช้บัตรเหมือนกันหมดทั้งครอบครัว ดิฉันเกิดในไทยแต่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดเลยไม่มีใบสูติบัตร แต่ก็ได้ทำใบรับรองการเกิดเมืีอปี2551แล้ว กรณีของดิฉันพอมีโอกาสที่จะได้สัญชาติไทยหรือไม่ค่ะ จิน 37
ได้รับคำตอบแล้ว 02/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอคัดทะเบียนบ้าน ของพ่อแม่ หน่วยงานต้องการสำเนาทะเบียนบ้าน, และ สำเนาทะเบียนสมรส ของ พ่อแม่ ซึ่งฃื่อพ่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีตัวตน และไม่เคยรู้จักตั้งแต่จำความได้ ไม่ทราบจะหาหลักฐานท่ีไหน ไปยื่นหน่วยงานค่ะท่างเขตจะมี จมให้ว่าเป็นบุคคลหายสาบสูญ ได้ไหมคะ อัญภัทร นิ่มแย้ม 107
ได้รับคำตอบแล้ว 02/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การนำบุตรเข้าสู่ทะเบียนราษฎรไทยของคุณวีระพงศ์ มีสถาน ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณวีระพงศ์ สอบถามว่า บุตรเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น จะขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติอย่างไร ที่จริงการเพิ่มชื่อกรณีมีระบุไว้ชัดเจนในระเบียบฯ แต่สิ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจกฎหมายคือ จะเข้าใจว่า ถ้าเป็นคนไทยจะมาอยู่หรือไม่ก็สามารถเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้ แต่โดยเจตนาของกฎหมายทะเบียนราษฎรมีเจตนาชัดเจนว่า คนที่จะเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านหลังใดก็ต้องมาพักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้น ไม่ใช่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง นสสั่งการ สทกมท03091/1061 ลว 19 ธค51 ได้อธิบายกรณีเช่นเดียวกับปัญหาของคุณวีระพงศ์ ไว้อย่างชัดเจน ขอบคุณ ไพบูลย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 02/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียในการคัดทะเบียนบ้านของ สทบส่วนภูมิภาค ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณี สทบส่วนภูมิภาค สอบถามว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอคัดรายการทะเบียนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสามารถดำเนินการได้หรือไม่ คุณสุพจน์ระบุว่า ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถขอคัดเอกสารดังกล่าวได้ ผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง เพราะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะถือกฎหมาย 2 ฉบับ คือ เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งตามกฎหมายทะเบียนราษฎร และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พรบลักษณะปกครองท้องที่ โดยเฉพาะ พรบลักษณะปกครองท้องที่ได้เขียนหน้าที่ไว้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทะเบียนในพื้นที่ หากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถขอคัดรายการทะเบียนบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ แล้วจะไปปฏิบัติตาม พรบปกครองท้องที่ได้อย่างไร ประกอบกับการเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งซึ่งเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนด้วย ขอบคุณ ไพบูลย์ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 02/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปิดระบบบริการงานทะเบียนและบัตรฯใหม่ที่คนทะเบียนต้องอ่าน เมื่อเดือน มิย58 สำนักทะเบียนกลางได้ทดลองใช้ระบบคอมฯ การบริการระบบใหม่ โดยระบบคอมฯ บังคับให้ผู้ที่มีบัตรสมาร์ทการ์ดต้องนำบัตรมาเสียบอ่านข้อมูลของตนเองเท่านั้นและการบังคับให้ต้องสแกนจัดเก็บเอกสารในขั้นตอนการให้บริการ ผมไม่ทราบว่าส่วนกลางคิดอะไรอยู่ สิ่งที่ท่านเขียนระบบคอมฯ บริการใหม่ แต่กับไม่มีกฎหมายรองรับ และไปเพิ่มขั้นตอนการบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน แทนที่งานบริการจะรวดเร็วทำให้การบริการช้ามากกว่าเดิม บางกรณีต้องสแกนเก็บเอกสารถึง 2 ครั้งในการบริการเดียว สิ่งที่ทำดูเสมือนว่า เป็นการป้องกันคนทะเบียนเองไม่ให้กระทำการผิดระเบียบกฎหมายโดยที่ทราบอยู่แล้วว่า อัตรากำลังคนทะเบียนไม่เหมาะสมกับการให้บริการประชาชน การที่ทำให้การบริการช้ามากขึ้นกว่าเดิมผมว่าไม่เกิดผลดีจะกลายเป็๋นผลเสียด้วยซ้ำ เพราะประชาชนที่ไม่รู้ก็อาจจะใช้มือถือถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนลงสื่ออนไลน์ร้องเรียนว่า ทำงานช้ามัวแต่สแกนเอกสารแทนที่จะรีบบริการประชาชน ผมคนทะเบียนคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการบริการแบบใหม่ เพราะ การบังคับให้ประชาชนที่มีบัตรสมาร์ทการ์ดต้องนำบัตรมาเสียบอ่านบัตรเท่านั้นเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ที่ีต้องมีบัตรประจำตัวประเภทอื่นด้วย เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้พิการ หรือผู้ได้รับการยกเว้นอื่น เนื่องจากในระเบียบกฎหมายระบุเพียงให้แสดงบัตรประจำตัวเท่านั้น ส่วนการสแกนจัดเก็บเอกสารผมเห็นด้วยแต่ไม่ควรอยู่ในขั้นตอนการบริการประชาชน เพราะ เราจะเน้นการบริการประชาชนหรือการป้องกันใครกันแน่ ผมอยากให้คนทะเบียนเข้ามาดูและแสดงให้ผู้รับผิดชอบท่านได้กับมาทบทวนระบบการบริการที่กำลังเปิดใช้ว่า ท่านมีจุดมุ่งหมายอะไรกับคนทะเบียนหรือกับการบริการประชาชน ผมเชื่อว่า ท่านผู้รับผิดชอบตอบปัญหา 1548 คงไม่มีความคิดเห็นใด ๆ แต่ผมต้องการให้คนทะเบียนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นว่า คนทะเบียนเห็นด้วยกับระบบการบริการใหม่หรือไม่เพื่อทำให้ท่านที่รับผิดชอบได้มีการทบทวนและปรับปรุง ขอบคุณ ไพบูลย์ 53
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอเลขบัตรประชาชน ผมมีข้อสงสัยอยากถามน่ะครับ เนื่องด้วยผมได้ทำเรื่องลงรายการสัญชาติตามมาตรา23 ตอนนี้ทางอำเภอได้ส่งเรื่องมาที่ทะเบี่ยนกลางแล้วครับ ผมอยากทราบว่า ขั้นตอนการพิจารณาออกเลขบัตรให้ ต้องใช้เวลากี่วันครับ ขอบคุณครับ ความหวัง 49
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส อยากทราบว่านสรุ่งฤดี ขวัญเรือน สมรสแร้วรึยัง อำนาจ แสงคำ 46
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฏร โทรหา กยศ ไม่ได้เลย สายไม่ว่าง เครียดมากก ติดต่อยากมากกกอะไรจะยากเย็นขนาดนี้ ยื่นคำร้องขอคัดแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร14/1ร) เเล้วเเต่ติดต่อไม่ได้จะให้ทำไงดี พลอย 25
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   การเกิด เรื่องขอแจ้งใบเกิด คือหนูเกิดในสวนของนายจ้างแต่ไม่ได้เกิดใน รพ จึงไม่ได้ไปแจ้งใบเกิด แต่ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ม6 หนูอยากเรียนพยาบาล หนูสามารถไปดำเนิดเรื่องขอใบเกิดด้วยการนำหมอตำแย เจ้าของสวน ผู้ใหญ่บ้านและพยาน ไปดำเนิดเรื่องได้ไหมค่ะ เด็กเชียงราย 27
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อตัว ผมเปลี่ยนชื่อมาเมื่อปีที่แล้วนี้เองครับ รู้สึกว่าชื่อที่เปลี่ยนใหม่ไม่ค่อยดีเลยครับ เจ็บป่วยบ่อย เข้าโรงพยาบาล 3-4ครั้งแล้ว เสียเงินค่าหมอเยอะเลย คุณแม่และคุณเมีย แนะนำให้ไปเปลี่ยนใหม่ แต่ผมเปลี่ยนมาก็หลายครั้งแล้ว แถมชื่อใหม่นี้ เพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนี้เอง ถ้าจะไปเปลี่ยนอีกที ไม่ทราบว่าจะได้มั๊ยครับ นายเปลี่ยนชื่อ บ่อยจัง 21
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   การเกิด แจ้งเกิด กรณีแม่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่พ่อมีเลข 13 หลัก สามารถแจ้งเกิดลูกได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง จนท 27
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   การเกิด ขอคัดใบเกิด เกิดปี2511 ขอใบเกิดๆได้ที่ไหนค่ะคุณสุพจน์ใครสามารถขอให้บ้าง นินนภา 32
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ภาพถ่าย ไมโครฟิลม์ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ที่เก็บเป็นภาพถ่ายไมโครฟิลม์ ผชนายทะเบียนสามารถรับรองให้ประชาชนได้ไหม สำนักทะเบียน 29
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน บุคคลที่ จะอยู่ใน ทร13 ได้ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร บุคคลต่างชาติ ที่จะอยู่ใน ทร13 ได้ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร ขอทราบหนังสือสั่งการด้วยค่ะ จนท ใหม่ 51
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส จะขอเช็คว่าคนที่จะจดทะเบียนสมรสด้วยมีการจดทะเบียนสมรสไปแล้วหรือยัง กลัวจะจดทะเบียนซ้อน ญาดา คำหอม 38
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การนำบุตรเข้าสู่ทะเบียนราษฎร์ไทย กระผมมีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่น มีบุตร 1 คน ได้ขอสูติบัตรที่สถากงศุล ณ กรุงโตเกียว เจ้าหน้าที่ที่นั่นแนะนำว่า เพื่อให้เป็นคนไทยโดยถูกต้อง ควรนำบุตรเข้าไปขึ้นทะเบียนไทย แต่เจ้าหน้าที่ทางอำเภอบอก (ทางโทรศัพท์) ว่า กระทำมิได้ เพราะบุคคลจะอยู่ ที่ไม่ได้ คำถามคือ เพื่อยืนยันว่า ดช ก ไก่ ซึ่งเป็นบตรจากสองสัญชาติ (คือไทยและญี่ปุ่น) เป็นคนไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติในกรณีอย่างไร นายวีระพงศ์ มีสถาน 43
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฏร ให้ท่านยื่นคำร้องขอคัดแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร14/1) ได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศและนำหลักฐาน (ทร14/1) ที่ได้คัดจากสำนักทะเบียนยื่นเรื่องให้ กยศ แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองต่อไป ถ้าไปขอมาเเล้ว จะติดต่อ กยศยังไงคะ มีเบอร์หรือเปล่า คือเบอร์ 026104888 โทรไปมันไม่ติดเลย มีช่องทางไหนบ้าง พลอย 107
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามเรื่องเจ้าบ้าน เนื่องจากก่อนนั้นผมอยู่ที่ 307/3 ถท่าคราวน้อย ตสบตุ่ย อเมือง จลำปาง เป็นเจ้าบ้าน และได้ย้ายออกมาอยู่ที่เชียงใหม่ ต้องการสอบถามว่าปัจจุบันใครในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน เพราะในสมุดทะเบียนบ้านไม่ได้แจ้งไว้ครับ จำรัก เกตุโฉม 19
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว