กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอทราบเลขบัตรประชาชน นางวัง สุขเลื้อง ได้ยื่นลดหย่อนบิดาไปชื่อนายเคลื่อน สุขเลื้อง เกิดปี พศ2478 แต่ได้รับข้อความจากสรรพากรว่าต้องการใบสำคัญจดทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา/หรือใบรับรองบุตร ทั้งที่เคยยื่นลดหย่อนมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาด้วย ซึ่งมารดาได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ก่อนปี 2527 จึงไม่สามารถขอเลขบัตรประชาชนได้ จึงอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง กานดา 44
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอเปลี่ยนนามสกุลของลูกสาว ลูกสาวใช้นามสกุลของพ่อตั้งแต่เกิด ปัจจุบันแยกทางกัน 3-4 ปีแล้วและไม่ได้จดทะเบียนกัน มีความประสงค์อยากเปลี่ยนนามสกุลของลูกสาวมาใช้นามสกุลของแม่ สามารถพาลูกสาวไปเปลี่ยนเองได้ไหมคะ โดยที่ไม่ต้องให้พ่อมาด้วย วรินธร 28
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอลดหย่อนภาษีในส่วนค่าเลี้ยงดูมารดาไม่ได้ ขอลดหย่อนภาษีจากค่าเลี้ยงดูมารดาไม่ได้เนื่องจากเลขที่บัตรในทะเบียนบ้าน ไม่ตรงกับเลขที่บัตรมารดา(อยู่คนละทะเบียนบ้าน)ต้องแก้ไขยังไงครับ ยอดชาย 39
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เปลี่ยน นามสกุล ดิฉันจดทะเบียนสมรส และใช้สกุลสามี และภายหลังการหย่าดิฉันยังคงใช้นามสกุลสามีอยู่ถึงปัจจุบันยังไม่ได้ติดต่อเปลี่ยนกลับนามสกุลเดิม ดิฉันมีความประสงค์อยากจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่(ตั้งใหม่) จะต้องดำเนินการอย่างไร ต้องกลับไปใช้สกุลเดิมก่อนหรือไม่ อยากเปลี่ยนนามสกุลค่ะ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ต่อจากวันที่ 23/02/58สิทธิในการยื่น คำตอบ ?- กรณีเจ้าบ้านเสียชีวิต และในทะเบียนบ้านไม่มีเจ้าบ้าน ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน โดยยื่นคำร้องขอแก้ไขสถานภาพเจ้าบ้าน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/เทศบาล ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอรื้อถอนบ้าน ส่วนสิทธิในการรับที่ดินใหม่ให้สอบถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ในการขอรับที่ดิน------------------>>>>จากคำตอบที่ได้ ได้ทำตามคำแนะนำคะแต่เมื่อไปถึงอำเภอเจ้าหน้าที่บอกขอเปลี่ยนเจ้าบ้านไม่ได้ แต่กลับให้ไปแจ้เจ้าบ้านสาบสูญแทน ตอนนี้สงสัยมากเลยคะว่าทำได้หรือไม่ได้แบบไหน ตัวเจ้าหน้าที่เองยืนยันว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากเมื่อแม่เสียแล้วทะเบียนบ้านรันตามผู้อยู่ที่มีสิทธิก่อน แม้ว่าตัวผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านได้บวชไปนานมากแล้วและไม่ได้ทำหน้าที่เลยมานานมากกว่า30ปีอยากให้เข้าหน้าที่ช่วยตอบมากๆคะ หันไปทางไหนทำอะไรก็ไม่ได้ ตอนนี้สถานะการณ์บีบบังคับกับเรื่องรื้อถอนดังที่ได้ให้ข้อมูลในวันที่ 23/02/58ที่ผ่านมาคะ ปรียะดา 23
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหาย ไปทำเรื่องขอทำบัตรประชนใหม่เนื่องจากบัตรเดิมหาย ซึ่งนำเอกสารทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบสูจิบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาบัตรประชาขนเดิม แต่พนักงานบอกต้องเอาบุคคลมารับรองถึงจะทำได้ ไม่ทราบว่าแสดงเอกสารไม่สามารถทำบัตรใหม่ได้เลยหรือครับ จำเป็นต้องเอาบุคคลมารับรองเท่านั้นหรือคะ ศุภชัย 43
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านหาย 1อยากทราบว่าทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร 2เอกสารที่ต้องนำไปแจ้งมีอะไรบ้าง 3ถ้าไปช่วงบ่ายจะสามารถติดต่องานได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ ลงชื่อสุภัคณ์ ใจชอบ เลขที่ บัตร ปชช 3300900662478 ลงชื่อสุภัคณ์ ใจชอบ เลขที่ บัตร ปชช 3300900662478 239
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านหาย ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไรค่ะ สุภัคณ์ ใจชอบ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การขอเพิ่มชื่อ ลูกเกิดที่อเมริกาค่ะ ได้สัญชาติอเมริกา ตอนนี้อยู่อเมริกา อยากจะขอเพิ่มชื่อให้ลูกในทะเบียนบ้านได้มั้ยคะ วรรณภา 29
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เปลี่ยนชื่อสกุลก่อนจดทะเบียนหย่าได้มั้ย ต้องการหย่ากับสามีแต่เนื่องจากเวลายังไม่ตรงกัน สามารถเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นชื่อสกุลเดิมของเราก่อนจดหย่าได้หรือไม่คะ จันญภัค ทองสุข 35
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   การขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรประชาชนหาย บัตรประจำตัวประชาชนหาย ต้องทำยังไงมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ สุกัญญา 42
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   การย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้านกลาง อยากทราบว่า ชื่อ อยู่ทะเบียนบ้านกลางจะขอแจ้งย้ายปลายทางได้ไหมคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ ว่าจะต้องทำยังไงบ้าง นส กาญจนา 36
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนคำนำหน้า ดญ เป็น นส จะเปลี่ยนดญ เป็น นสต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะแล้วจะให้เครื่องแปลชื่อภาษาอังกฤษให้ใหม่ได้ใช่มัยแล้วถ้าไปช่วงเที่ยง-บ่ายทันรึป่าวค่ะ ไอติม 604
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ยื่นลดหย่อนภาษีให้บุตรไม่ได้เนื่องจากปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์ ยื่นลดหย่อนภาษีให้บุตร ใส่เลขประชาชนบุตร13หลักแล้ว ระบบขึ้นว่า พบปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์ ไม่สามารถทำรายการนี้ได้ เกิดจากอะไรและต้องทำอย่างไร เลอสิรี ลิ้มควรสุวรรณ 125
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ลดหย่อนภาษีบุตร แต่พบปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ยื่นลดหย่อนภาษีให้บุตร ใส่เลขประชาชนบุตร13หลักแล้ว ระบบขึ้นว่า พบปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์ ไม่สามารถทำรายการนี้ได้ เกิดจากอะไรและต้องทำอย่างไร ไพโรจน์ หงษ์ษา 146
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ หมายเลขบัตร ปชชของบุตรถูกต้องแล้วแต่ระบบไม่รับรายการ ยื่นแบบภาษี ภงด91 online ตรงที่ช่องระบุเลขที่บัตร ปชชของบุตร เมื่อพิมพ์แล้วระบบแจ้งเตือนว่าเลขที่ ประจำตัวไม่ครบค่ะ ทั้งที่พิมพ์ครบทั้ง 13 หลักแล้ว สาเหตูมาจากอะไร และจะต้องทำอย่างไรคะ ทำให้ยื่นแบบ onlline ไม่ได้เลยค่ะ นางชมพูนุท เสรีภาพ 77
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขที่บัตรประชาชนไม่เชื่อมโยง เสียภาษีและจะหักลดหย่อนบุตร เลขที่บัตรประชาชนเลขที่ 1-1017-00295-75-3 ในระบบเสียภาษีขึ้นว่าไม่มีเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ทำอย่างไร ณัฐชนัญ 74
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2558   การย้ายที่อยู่ การขอแจ้งย้ายปลายทาง หากหนูไม่สามารถไปขอแจ้งย้ายปลายทางได้ด้วยตนเอง แต่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับมารดาไปทำการแทนแล้ว โดยมารดาไปกับบิดาซึ่งเป็นเจ้าบ้าน แต่ที่ว่าการอำเภอปฏิเสธไม่ทำการแจ้งย้ายปลายทางให้ โดยให้เหตุผลว่าหนูต้องไปด้วยตนเองเท่านั้น หนูจะต้องทำอย่างไรคะ เนื่องจากว่าหนูมาเรียนไกลบ้าน และจะต้องใช้เวลาไปกลับนาน ซึ่งกระทบต่อการเรียน แต่มีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ด่วนค่ะ เบญจมาศ 53
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติตามบิดา พ่อเป็นคนไทย และได้สัญชาติไทยโดยการยื่นขอสัญชาติ แต่ตัวผมเองยังไม่ได้สัญชาติไทย เพราะไม่ได้อยู่ทะเบียนบ้านเดียวกัน อีกทั้งยังเกิดจังหวัดอื่น ชื่อพ่อในทะเบียนขอผมก็ไม่ตรงกัน อยากถามว่า เราจะขอสัญชาติได้ยังไง ปรีชา แซ่หล่อ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การกลับไปใช้สกุลเดิม ทำไมการกลับไปใช้นามสกุลเก่าก่อนการสมรสจะต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรสที่แยกกันอยู่ด้วยคะทั้งที่เป้นนามสกุลเดิมของพ่อ-แม่เรา เทียนสว่าง 59
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว