กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง กานดา 22
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตรใหม่ บัตรหมดอายุจะขอทำบัตรใหม่แต่ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดค่ะจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ ขวัญฤทัย แก้วนาวงศ์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 09/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทำบัตรใหม่ บัตรหมดอายุ1ปี( บัตรเก่ารูปจาง) ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดจะขอทำบัตรใหม่ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ พรพรรณ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ความหมายของชื่อบ้าน ขอรบกวนสอบถามความหมายของชื่อบุคคลที่อยู่ใน ช่องชื่อบ้าน ของหน้าแรก เล่มทะเบียนบ้าน เนื่องจากซื้อบ้านเก่าต่อมา และไปขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ จนท ระบุชื่อบ้านเป็นของเจ้าของเก่า เพราะเป็นผู้ขอเลขที่บ้าน มันถูกต้อง หรือไม่ค่ะ บุษกร 22
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ สวัสดีค่ะ หนูอยากสอบถามเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทยค่ะ คือตอนนี้หนูอายุ18ปี เรียนอยู่ม6 แล้วค่ะ กำลังจะศึกษาต่อมหาลัยค่ะ แต่ตอนนี้หนูยังไม่มีสัญชาติไทย หนูอยากได้สัญชาติไทยต้องทำอย่างไรให้ได้เร็วที่สุดค่ะ หนูเคยยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยแล้วที่อำเภอแม่สายแต่ สายพิน สามแปง 47
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดทะเบียนสมรส จดเเล้วไม่ได้ไปเปลี่ยนนามสกุลที่บัตรประชาชน จะเป็นอะไรไหมคะ ตอนจดนายทะเบียนบอกว่าต้องเปลี่ยนภายใน60วัน ตุ๊กกี้ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทำบัตรประชาชนใหม่ ถ้าบัตรประชาชนหายตอนไฟไหม้บ้านประมาณ25ปีแล้วและไม่ได้ทำการแจ้งไว้จะทำใหม่ต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ วิภาวดี 22
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอบคุณ ขอบคุณครับ คุณสุพจน์ คนึงหมาย ท่ีช่วยแนะนำชี้ทางให้ วิรุณ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทราบเกี่ยกับการขอคัดสำเนาบัตรประชาชน อยากทราบว่าการขอคัดสำเนาบัตรประชาชน กรณีท่ีอำเภอตอบมาว่าไม่มีสำเนาทะเบียนกลางในฐานข้อมูลสำนักทะเบียนกลางหมายความว่าอย่างไร มนฑา เพ็งสูงเนิน 22
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรครั้งแรก เด็กที่มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ถ้าทำบัตรครั้งแรก ต้องนำเอกสารใดไปแสดงต่อเจ้าหน้าครัที่ ดาวว 15
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอย้ายอาวุธปืน มารดาได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ต่างจังหวัดเป็นเวลายี่สิบปีแต่เอาปืนมาด้วยไม่ได้ย้ายทะเบียนปืนด้วยจะกลับขอย้ายทะเบียนปืนมาที่อยู่ใหม่จะทำได้มากน้อยเพรียงใดและทำอย่างไรคะ ถึงจะให้ถูกต้องซึ่งเป็นสมบัติของพ่อทิ้งไว้ให้ เกษร 12
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สูติบัตร กรณีในสูติบัตรไม่ได้ลงรายการชื่อบิดา หรือมารดาตั้งแต่แรก แต่ตอนหลังบิดาหริือมารดา ได้มายื่อขอเพิ่มชื่อลงในสูติบัตร จะสามารถลงรายการในสูติบัตรได้หรือไม่ (หรือสามารถลงได้แต่ในทะเบียนบ้าน) สิริ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอเปลี่ยนนามสกุล ดิฉันต้องการเปลี่ยนนานสกุลไปใช้นามสกุลแม่ สามารถเปลี่ยนต่างท้องที่ได้ไหมแล้วต้องใช้หลัดฐานอะไรมั่งค่ะ ตอนนีอายุ 28 ปีแล้วค่ะ สิรินทิพย์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามี ซึึ่งไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่หลังจดทะเบียน จะเปลี่ยนภายหลัง ต้องพาสามีไปด้วยไหม ยังใช้นางสาวได้อยู่ไหม พร้อมไปเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยคะ ทิพนครินทร์ คงประศุกร์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คนตายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านท่ีตาย มีป๊ญหาเหมือนกับคุณเสมาท่ีถามเมื่อ 7/7/14 ในกรณีตายมีใบมรณบัตรค้นหาชื่อคนตายในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อคนตายอยู่จะเพิ่มก็ไม่ได้ทั้งท่ีตายในบ้านหลังนี้ปัญหานี้มีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ วิรุณ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 08/07/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย เอกสารที่ราชการออกให้หายหมด ใช้สำเนาบัตรประชาชนแทนได้ไหมค่ั ณชริญา ทั่งศรี 31
ได้รับคำตอบแล้ว 07/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้าย ผมจะเอาลูกผมเพิ่งเกิดเข้าทะเบียนบ้านแต่แม่ผมซึ่งเป็นเจ้าบ้านแกหายสาบสูญติดต่อไม่ได้เลยแล้วผมต้องทำยังไงครับ สมศักดิ์ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 07/07/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแจ้งเกิดแม่เป็นต่างด้าว พ่อเป็นไทย แม่เป็นต่างด้าวสัญชาติลาวคลอดลูกที่รพแต่ทางรพไม่ใส่ชื่อบิดาให้ในหนังสือรับรองการเกิด ทั้งที่บิดาก็กรอกแบบฟอร์มที่ทางรพให้กรอกครบถ้วนถูกต้อง แล้วจะแจ้งการเกิดจะต้องทำอย่างไร เจ้าหน้าที่ทะเบียน 26
ได้รับคำตอบแล้ว 07/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอใบรับรองการเปลี่ยนนามสกุล สวัสดีค่ะ เนืองจากดิฉันนางอรอุมา ลาเฮย์ ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วประมาณ 2-3 ปี ก็ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของแฟน เมื่อก่อนใช้นาสกุล สีทาสังข์ (อรอุมา สีทาสังข์) แต่วันที่ไปเปลี่ยนนามสกุลทางอำเภอไม่ได้ให้อะไรมาเป อรอุมา ลาเฮย์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 07/07/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนสมรส เป็นเป็นบุตรของ นางประจบ สิงหล แต่ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อขอสำเนาทะเบียนสมรสที่อำเภอได้ เพราะจดทะเีบยนก่อนจะมีระบบออนไลน์ จึงอย่าจะขอความกรุณาช่วยค้นหาให้หน่อยจะได้หรือไม่ครับ ผมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างเร่งด่วน ติดต่อกลับได้ทีj teehyperdunk@gmailco นาย สันติ สิงหล 16
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว