กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159][1160][1161][1162][1163][1164][1165][1166][1167][1168][1169][1170][1171][1172][1173][1174][1175][1176][1177][1178][1179][1180][1181][1182][1183][1184][1185][1186][1187][1188][1189][1190][1191][1192][1193][1194][1195][1196][1197][1198][1199][1200][1201][1202][1203][1204][1205][1206][1207][1208][1209][1210][1211][1212][1213][1214][1215][1216][1217][1218][1219][1220][1221][1222][1223] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน สามารถปล่อยให้บ้านที่เราเป็นเจ้าของ ว่างไว้ คือ ไม่มีเจ้าบ้านและลูกบ้าน ได้หรือไม่ครับ นนทพัทธ์ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ กรอกเลขควบคุมหลังบัตร ปชช ไม่ได้ กรอกเลขหลังบัตรประชาชนไม่ได้ค่ะ กรอกหลายรอบแล้วระบบแจ้งว่าเลขควบคุมหลังบตรไม่ถูกต้อง จะยื่น ภงด91 ทำไม่ได้เลยค่ะ ขอช่วงเวลาติดต่อ1548 ค่ะ ติดต่อไม่ได้ ปริณดา 219
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ใบเกิดของคุณสิริ ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณกิรณา กรณีคุณสิริ สอบถาม \ดิฉันอยากเพิ่มชื่อ พ่อเด็กลงในสูติบัตร เนื่องจากตอนคลอดบุตรใหม่ไม่ได้ลงชื่อแต่ตอนหลังพ่อเด็กกับมาอยู่ด้วยกันจึงอยากจะเพิ่มชื่อในช่อง บิดาค่ะ (ผ่านมา 3 ปีแล้ว) ถาม จะสามารถเพิ่มชื่อในสูติบัตรได้หรือไม่ 2ถ้าไม่ได้จะมีแนวทางอย่างไร\ คุณกิรณา ตอบว่า \นายทะเบียนสามารถดำเนินการแก้ไขรายการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ข้อ 115 โดยสำนักทะเบียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่ - การแก้ไขรายการในสูติบัตร (ทร1,ทร2 , ทร3 ตอนที่1) สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบสำนักทะเบียน ฯ ข้อ 116 ตามหนังสือที่ มท 03091/224 ลว 22 กย2546\ ผมอ่านแล้วคุณสิริยังงง ๆ เหมือนผมหรือเปล่า ผมไม่ทราบว่าคุณสิริเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือไม่ เห็นสอบถามบ่อย กรณ๊นี้เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ครับ การแก้ไขรายการหรือการเพิ่มรายการในสูติบัตรและทะเบียนบ้าน ก็ใช้ข้อ 115 และอำนาจตาม ม10 หากเป็นกรณีที่สูติบัตรออกให้โดยสำนักทะเบียนอื่น สำนักทะเบียนที่แก้ไขก็ต้องส่งสำเนาสูติบัตรที่แก้ไขให้สำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานทะเบียนคนเกิดโดยดำเนิการตามข้อ 116 สำหรับการเพิ่มชื่อบิดาในสูติบัตรควรเป็นการบันทึกเพิ่มเติมไม่ใช่การเติมชื่อลงในช่องบิดา เพราะขณะที่เกิดเป็นข้อมูลที่ออกตามข้อเท็จจริงและความประสงค์ของมารดาแล้ว ขอบคุณ ไพบูลย์ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอเลขรหัสประจำบ้านค่ะ ถ้าเราจะขอเลขรหัสประจำบ้านเลขที่88/9 หมู่ที่5 ตราชาเทวะ อบางพลี จสมุทรปราการ ได้มั้ยค่ะ บจวีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต 55
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขหลังบัตร ทำไมกรอกเลขหลังบัตร JC0-0000000หลัง JC เป็นเลข 0 แล้ว แจังว่าไม่พบในทะเบียนราษ ทั้งที่กรอกข้อมูลถูกต้อง มิน 126
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนทั่วไป ทำไมทะเบียนสมรสจึงมี 2 ฉบับ jj 32
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอเลขที่วัด กรณีวัดจะขอเลขที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตจากกรมพระพุทธศาสนา ว่าเป็นวัด สามารถออกเลขที่ให้ได้หรือไม่ หากได้ต้องดำเนินการอย่างไร ถ้าไม่ได้สามารถออกเป็นทะเบียนชัวคราวได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ 38
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน JT2093685378 วราภรณ์ หลินศรี 49
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้าน ขอสอบถามค่ะ แม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด จึงได้แจ้งย้ายน้าชายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านและแก้ไขรายการเป็นเจ้าบ้าน และต่อมาแม่ได้แจ้งย้ายเข้มาเป็นผู้อาศัย ภายหลังน้าชายผู้ที่เป็นเจ้าบ้านได้ไปแจ้งย้ายชื่อแม่ออก แต่แม่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น ได้ยื่นเอกสารในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ขอเป็นเจ้าบ้าน เจ้าหน้าที่ไม่ดำนเนิการให้อ้างว่าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้านเดิม ในเมื่อเจ้าบ้านเดิมไม่ยินยอมจะดำเนินการอย่างไรค่ะ จะกระทำได้หรือไม่ วราภรณ์ ศิริเทศ 57
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   การตาย การแจ้งตายเกินกำหนด ราษฎรได้แจ้งตายเกินกำหนดที่สำนักทะเบียน(ตายเมื่อวันที่ 26 พย 2545) ไม่สามารถแจ้งให้ได้ เนื่องจากผู้ตายได้แจ้งที่อยู่จากบ้านเลขที่หนึ่งไปอีกเลขที่หนึ่ง (ย้ายออกเมื่อวันที่ 5 พย 2546) จะดำเนินการอย่างไร เนื่องวันที่ตายก่อนวันที่แจ้งย้ายออก ชนิสรา 22
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2559   ทะเบียนชื่อบุคคล การตั้งชื่อสกุล การตั้งชื่อสกุลใหม่หากมีพยัญชนะเกิน และไม่เป็นราชทิสนาม สามารถจัดตั้งได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   การเกิด บุคคลตกหล่น ไม่มีชื่อนามสกุลในทะเบียนบ้าน อยากมีควรทำไงดีค่ะ ณัฐณิชา กักขุนทด 19
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   การพิจารณาสัญชาติ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือ บุคคลตกทะเบียน พ่อหนูไม่มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านหรือใบเกิดก็ไม่มีแต่พ่อเป็นคนไทย ยาทพี่น้องคนอื่นก็มี แต่พ่อไม่มี หนู๋อยากไห้พ่อมีบัตรควรทำอย่างไรค่ะ ณัฐณิชา กักขุนทด 69
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   การย้ายที่อยู่ การย้ายทะเบียนบ้านผู้เยาว์ แต่เจ้าบ้านเดิมไม่ให้ความร่วมมือ ต้องการย้ายทะเบียนบ้านผู้เยาว์อายุ 3ปี แต่ในใบสูติบัตร มีชื่อมารดาแต่ไม่ปรากฏบิดา ตัวมารดาอยู่ทะเบียนบ้านคนละที่กับผู้เยาว์ เจ้าบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการเขียนใบมอบอำนาจให้ตัวมารดาทำเรื่องย้ายผู้เยาว์ออกจากที่อยู่เดิม ปัญหาเช่นนี้มารดาต้องทำเช่นไรเพื่อสามารถย้ายผู้เยาว์ออกจากทะเบียนบ้านเดิมได้คะ รตี 33
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   การพิจารณาสัญชาติ มาตรา7ทวิ สอบถามเรื่องการให้สัญชาติตาม มาตรา7 ทวิ ครับ อยากทราบว่าตอนนี้สามารถยื่นคำร้อง ได้ไหมครับ ถ้ายื่นได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดกี่วัน/เดือน/ปี ครับ เอกสารประจำตัว มี บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+หนังสือรับรองการเกิด+วุฒิการศึกษา เกิดปี พศ2536 ครับ เท่าที่ศึกษามาของผมเข้าข่าย ของมาตรา 7 ทวิ (2)ครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ยู ไม่มีนามสกุล 70
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน อายุ 20 ปีแล้วแต่มีปัญหาใบแจ้งเกิดเลยไม่สามารถถ่ายบัตรประชาชนได้พ่อแม่ทิ้งให้อยู่กับยายตั่งแต่เด็ก มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง กิ่งแก้ว 16
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   การย้ายที่อยู่ การย้ายชื่อออก-เข้าจากทะเบียนบ้าน เรียนสอบถาม ถ้าต้องการย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านเดิม(ลูกบ้าน) เพื่อเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านใหม่ ที่เพิ่งซื้อไว้ในฐานะเจ้าบ้าน จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ และต้องมีหลักฐานอะไรบ้างเพื่อใช้ในการดำเนินการ ส่วนบัตรประชาชนจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องดำเนินการขอเปลี่ยนให้ข้อมูลตรงกับที่อยู่ใหม่โดยทันที อำพล 19
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายบุคคลประเภท 0 ขึ้นทะเบียนบุคคลประเภท 0 ไว้ที่จังหวัดศรีสะเกษ ต้องการจะแจ้งย้ายไปอยู่ จังหวัดนครราชสิมาได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้านค่ะ บุญเติม เรืองฤทธิ์ 44
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   การย้ายที่อยู่ อยู่หมู่บ้าน พฤกษา 28/1 เลขที่ 109/1103 ยังไม่ได้ย้ายเข้าต้องไปทำเรื่องที่ไหน อยู่หมู่บ้านพฤกษา 28/1 ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้า กู้บ้านเป็นชื่อผม สามารถแจ้งย้าย ภรรยา เข้าเป็นเจ้าบ้าน ได้หรือ ไม่ ต้องไป ที่ไหน เพราะ สับสนมาก ว่าต้องไปที่ศาลากลาง หรือ เทศบาลแพรกษา สมภพ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขควบคุมหลังบัตร เนื่องจากทำเรื่องยื่นภาษี กรอกข้อมูลหลังบัตรระบุ JT2094046711 ข้อความปฎิเสธ (E021) ไม่พบเลขควบคุมหลังบัตรประชาชนนี้ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรค่ะ ศิราภรณ์ 259
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว