กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159][1160] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อและนามสกุล แต่อยู่ต่างประเทศ สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลได้ไหม ในกรณีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทย วรรณภา 120
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การคัด ทร14 กรณีทนายความมาขอคัด ทร14 ของบุคคลอื่น มีแต่บัตรทนายความกับบัตรประชาชน แต่ไม่มีใบแต่งทนายความ จะสามารถคัดให้ได้หรือไม่ จนทมือใหม่ 85
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   การพิจารณาสัญชาติ อยากเปลี่ยนชื่อในบัตรสีชมพู สวัสดีค่ะหนูเรียนเป็นคนต่างด้าวที่มาจากพม่าตั้งแต่ยังเล็กตอนนี้ยู่ม4อล้วหนูเครียดเรื่องชื่อหนูมากอยากทราบว่าเปลี่ยนชื่อได้ไหมแล้วต้องดำเนินการการอย่างไรขอบคุนค่ะ มุก 48
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตร กรณีบัตรประชาชนหมดอายุแต่สำเนาทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด มาอยู่ที่จังหวัดอื่น ต้องมีข้าราชการรับรองด้วยหรือค่ะ พอดีพึ่งไปทำมาที่อำเภอท่าตะเกียบ จฉะเชิงเทรา ไม่ยอมทำให้บอกต้องเอาข้าราชการรับรองอย่างเดียว ก็ถามว่าเป้นระบบออนไลย์แล้วทำให้ไม่ได้หรือค่ะ เขาบอกต้องข้าราชการอย่างเดียว แล้วประชาชนน้อยนักนะค่ะที่จักรู้จักข้าราชการโดยเฉพาะคนต่างถิ่น เจ้าหน้าทำบัตรก็พูดไม่ดีเลย เห็นบางคนร้องให้ออกไปเลยนะ ขอบคุณค่ะ ป้อม 35
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอให้บุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดาก่อนสมรส มารดาหย่ากับบิดาเด็กแล้ว อำนาจปกครองอยูกับมารดา ต่อมามารดาจดทะเบียนกับสามีใหม่(ฝรั่ง) และใช้ชื่อสกุลตามสามีฝรั่ง ตอนนี้ มารดาต้องการให้บุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเอง(ก่อนสมรส) อำเภอ แจ้งผู้ร้องแล้วว่าไม่ได้เนื่องจากปัจจุบันมารดาใช้ชื่อสกุลตามสามีฝรั่งแล้ว ขอเรียนถามว่า แนะนำถูกต้องหรือไม่ และขอเลข นส สั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ(ถ้ามี) เขาต้องการคำร้องที่เราไม่อนุญาต เพื่อนำไปประกอบการยื่นต่อศาล ขอให้มีคำสั่งให้บุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดา สนทสว่างแดนดิน 31
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขรายการมารดาในทะเบียนบ้าน ตอนแจ้งเกิดบิดาแจ้งชื่อผู้อื่นเป็นมารดา ต้องการแก้ไขชื่อมารดาในทะเบียนบ้านให้ถูกตามความเป็นจริง (บิดาตายไปแล้ว) มุก 36
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   การขอมีบัตรใหม่ บัตร บัตรประจำตัวประชาชนขาดเกือบ 2 ปี แล้วจะถูกปรับหรือไม่และต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ เหมี่ยว 35
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตร คำถามเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 กรณีจะทำบัตรตอนนี้อายุ 35 ปีมีเอกสาร คือสูติบ้ตร และใบรับรองการศึกษาจากรร จากคำตอบจะเข้า ข้อ 4การขอมีบัตร ครั้งแรกเมื่อมีอายุมาก หรืออายุเกิน 20 ปี (มีชื่ออยู่ที่ จกำแพงเพชร บิดาแจ้งเกิดไว้จากการตรวจเจ้าหน้าที่ แต่ปัจจุบันอยู่กับมารดาและญาติ จนครปฐม (ไม่เคยมีบัตรเนื่องจากพักอาศัยอยู่ที่ จนนทบุรีกับเพื่อน ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึงปัจจุบัน ได้กลับมาอยู่กับมารดา จากการาสอบถามทางอำเภอบอกว่าให้ไปทำที่บ้านเกิด จกำแพงเพชร ตามทะเบียนบ้านที่คัด ต้องการทราบว่าถ้าติดต่อและให้เจ้าหน้าที่สนทกลางพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อำเภอได้ไหมค่ะเพราะถ้าไปที่ จกำแพงเพชรก็ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ ผู้เดือดร้อน 41
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   การย้ายที่อยู่ การแจ้งหายเอกสาร กรณีใบแจ้งย้ายที่อยู่หาย บัตรประจำตัวประชาชนหาย ต้องแจ้งความหรือเปล่าคะ ประชาชน 141
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อลูก(ไทย-เยอรมัน) ลูกเชื้อชาติไทย-เยอรมัน เกิดที่ไทย ตอนแจ้งเกิดแจ้งเป็นชื่อภาษาไทย จะเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาเยอรมันได้มั้ยคะ การเปลี่ยนชื่อจำเป็นต้องมีความหมายตามพจนานุกรมไทยหรอคะ พรบฉบับแก้ไขเพิ่มเติมก็มีมานานแล้วแต่ยังมีหลายเคสที่สามารถตั้งชื่อลูกเป็นภาษาอังกฤษหรือคำที่ไม่มีความหมายในพจนานุกรมได้อยู่เลย รบกวนขอคำชี้แจงด้วยค่ะ สมิตา 49
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านสามารถย้ายข้ามเขตได้ หรือ ไม่ ซื้อบ้านที่สมุทรปราการ แต่ทำงานอยู่แถวบางรัก จะทำการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดยย้ายที่ สนงเขตบางรักได้รึเปล่า รัตนภิมล 23
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัต5ปี ที่อำเภอแม่สอดเขาเปิดทำบัต5ปีที่ำหนค่ะ สา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ร้องเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ผมขอให้ท่านช่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ชาย ตัวเล็กๆนั่งอยู่โต๊ะทำงานโต๊ะแรกชื่อ พรจุติผมได้ไปติดต่องานกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้ และได้รับเรื่องของผมไว้แล้วได้ให้ผมรอส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองกับหายไปไหนไม่รู้ ผมรอนานมากอยู่พักใหญ่ผมเลยไปถามเจ้าหน้าที่ท่านอื่นแต่กับไม่มีใครตอบผมได้เลย หมายความว่าไง จนผมถามเรื่องของผมจึงรู้ว่าอยู่กับอีกเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโดยที่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ งานก็กองเต็มไปหมด แล้วผมก็รออยู่พักหนึ่งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องของผมท่านแรกไว้ก็เข้ามา ผมจึงถามว่าเรื่องของผมล่ะ เขากับว่าให้ไปรอทำกับเจ้าที่คนที่สองที่ผมกล่าวไว้ส่วนตัวเองก็เดินหายไปจากห้องผมโกรธมากในเวลานั้นผมรอนานมากจนกว่างานผมจะเสร็จแล้วได้กับ พอผมลงมาจึงเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนแรกที่รับเรื่องผมไว้กับมาเดินเล่น พูดคุยอย่างสนุกสนาน แต่กับโยนงานผมให้คนอื่นหรอ มันดูน่าเกลียดไปไหมครับ ทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือนราชการเลย วันๆรับงานแล้วก็โยนงานส่วนตัวเองมาเดินเล่นไปเล่นมาหรอ บอกตรงๆเลยนะ ทุเรศมาก กนก 60
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ร้องเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ผมขอให้ท่านช่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย ตัวเล็กๆนั่งอยู่โต๊ะทำงานโต๊ะแรกชื่อ พรจุติผมได้ไปติดต่องานกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้ และได้รับเรื่องของผมไว้แล้วได้ให้ผมรอส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองกับหายไปไหนไม่รู้ ผมรอนานมากอยู่พักใหญ่ผมเลยไปถามเจ้าหน้าที่ท่านอื่นแต่กับไม่มีใครตอบผมได้เลย หมายความว่าไง จนผมถามเรื่องของผมจึงรู้ว่าอยู่กับอีกเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโดยที่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ งานก็กองเต็มไปหมด แล้วผมก็รออยู่พักหนึ่งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องของผมท่านแรกไว้ก็เข้ามา ผมจึงถามว่าเรื่องของผมล่ะ เขากับว่าให้ไปรอทำกับเจ้าที่คนที่สองที่ผมกล่าวไว้ส่วนตัวเองก็เดินหายไปจากห้องผมโกรธมากในเวลานั้นผมรอนานมากจนกว่างานผมจะเสร็จแล้วได้กับ พอผมลงมาจึงเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนแรกที่รับเรื่องผมไว้กับมาเดินเล่น พูดคุยอย่างสนุกสนาน แต่กับโยนงานผมให้คนอื่นหรอ มันดูน่าเกลียดไปไหมครับ ทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือนราชการเลย วันๆรับงานแล้วก็โยนงานส่วนตัวเองมาเดินเล่นไปเล่นมาหรอ บอกตรงๆเลยนะ ทุเรศมาก กนก 39
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ งานบัตรประจำตัวประชาชน ได้มีหนังสือสั่งการเรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกรณีการเปรียบเทียบปรับบัตรคือไม่เข้าใจในประเด็นการปรับบัตรที่ขาดอายุความ (ยื่นคำขอมีบัตรเกิน 1 ปี) ขาดอายุความหรือปรับไม่ทราบว่าประเด็นข้อนี้หรือไม่ บัตรฯ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามบุคคล อยากทราบว่า นางสาวศิรีรัตน์ ม้าวิ่ง อยู่จังหวัดไหน ตอนนี้ทำงานอะไร จ๊ะโอ๋ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   การตาย จำหน่ายตาย เนื่องจากทราบว่ามีคนตายแต่ยังไม่ได้แจ้งตายยังมีชื่อในทะเบียนบ้าน(เทศบาล)แต่ตายมาประมาณ 20 กว่าปี จึงทำการสอบเจ้าบ้านผู้อยู่ในเหตุการณ์ สรุปว่าตายตั้งแต่ ขวบกว่าไม่สบาย ต้องการทราบว่าเมื่อรวบรวบพยาน เอกสาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งหนังสือถึงสำนักทะเบียนกลางหรือไม่ครับ (จากการสอบถามอำเภอก็ไม่ได้คำตอบ) เหมียว 29
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขชื่อบิดาและมารดา ถ้าหากต้องการแก้ไขชื่อบิดาและมารดาในฐานข้อมูลทางทะเบียนเนื่องจากได้มีการแจ้งชื่อบิดาและมารดาอันเป็นเท็จในใบสูติบัตร โดยลุงได้แจ้งชื่อลุงกับป้าเป็นบิดาและมารดาแทนบิดามารดาที่แท้จริง(เนื่องจากขณะนั้นบิดาอยู่ต่างประเทศและญาติได้ทำใบรับรองจากโรงพยาบาลหาย จนทำให้มีการแจ้งเกิดล่าช้าเป็นระยะเวลา 2 ปี (เกิดปี 2528 แจ้งเกิดปี 2530) จะต้องทำอย่างไรบ้าง และต้องมีการตรวจ DNA ร่วมด้วยหรือไม่ พิชัย 70
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   การเกิด การแจ้งเกิดทารก อยากทราบว่า สามีหนูเป็นไทยใหญ่แต่หนูเป็นคนไทย ถ้าหนูคลอดลูก สามีหนูสามารถแจ้งเกิดลูกได้ไหมคะ นน 28
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ซื้อบ้านมือสอง ได้ซื้อบ้านจากเจ้าของเดิม มีหนังสือสัญญาซื้อขายถูกต้อง ต้องการย้ายเข้าบ้านหลังที่ซื้อแต่เจ้าบ้านเดิมไม่ยอมย้ายออกและไม่คืนทะเบียนบ้านแบบเล่มให้ สามารถไปขอคัดทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้หรือไม่และจะย้ายเข้าไปเป็นเจ้าบ้านด้วยได้หรือไม่ นิยา 76
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว