กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ๔ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด สถานที่ยื่นค าร้อง ได้แก่ ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ ผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ เว้นแต่กรณีผู้เยาว์ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตา สุนิสา ช้างพลาย 13
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนสมรสแม่หาย ดิฉันนางพรนิภัทร์ กลมลี ข้าราชการครู ต้องการเอาทะเบียนสมสรของแม่มาเป็นหลักฐานประกอบการแก้ไขทะเบียนบ้านระบุุเลขแม่13หลักของแม่ผิด เพื่อลดหย่อนภาษี ปรากฏว่าทะเบียนบ้านแม่หายช่วงย้ายบ้านใหม่ จะมีขั้นตอนการขออย่างไรคะ แม่อายุย่าง88 เดินไม่ได้ พ่อเสียชีว พรนิภัทร์ กลมลี 24
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอมีบัตรประชาชน ตอนนี้หนูอายุ 20 ปีแล้วค่ะ ถือบัตรสีชมพูอยู่ หนูไม่มีนามสกุลค่ะ เพราะยังไม่ได้สัญชาติไทย หนูควรทำยังไงคะ จะต้องรออีกนานไหมคะ ถึงจะได้บัตรประชาชนค่ะ ภาวิณี 27
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย หนูเกิดในประเทศไทย ทำไมหนูถึงขอสัญชาติได้ยากจังเลยคะ เอกสารมีครบทุกอย่าง ไปยื่นทุกๆปี ไม่มีใบตอบกลับมาซักอย่างเลย หนูควรทำยังไงคะ อมยิ้ม 55
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การหย่า อยากทราบว่า แฟนหนีทหาร จะสามารถทำเรื่อง หย่า ได้ไหมค่ะ เพราะตอนนี้เค้าไม่มีเอกสารอะไรเลยนอกจากบัตรทหาร แล้วต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการทำเรื่องหย่าและมีค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องหย่าไหมค่ะ กิตติยา วรินทรา 29
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรสหาย ทะเบียนสมรสหายอยากได้ใหม่เหมือนแบบต้นฉบับเดิม จะสามารถทำได้รึเปล่าคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ รัชนี สมบูรณ์ 46
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด การแจ้งเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่วันในการพิจารณาค๊ะ สุนิสา ช้างพลาย 38
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายที่อยู่ เราจะย้ายที่อยู่ไปเรียนที่ต่างจังหวัด แล้วเราไปอยู่ที่มหาลัยแล้ว ต้องมาย้ายออกจากบ้านแล้วย้ายเข้ามหาลัยด้วยตัวเองหรือป่าวค่ะ แล้วให้พ่อแม่ย้ายแทนได้ไหมค่ะ หรือว่าเจ้าของบ้านย้ายอย่างเดียว แล้วเราจะสามารถย้ายจากปลายทางมหาลัยได้ไหม benjaporn 19
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเอกสารเพื่อให้เด็กเรียนชั้น ปๅ หลานชายจะเข้าเรียนหนังสือแต่เราเป็นญาติทางฝ่ายพ่อเด็ก แม่เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการให้เอกสารเพื่อจะให้เด็กได้เรียนชั้นป1ดิฉันเป็นป้าซึ่งมีนามสกุลเดียวกับเด็ก จะขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านและใบเกิดของเด็กได้หรือมั้ยคะ กรัณฑา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอทะเบียนบ้านชั่วคราว ผมปลูกบ้านบนที่ของบุคคลอื่น ลักษณะบ้านเป็นบ้านชั่วคราวไม่มั่นคง ถาวร สามารถขอทะเบียนบ้านชั่วคราวได้ไหมครับ ไพรัช 22
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบที่อยู่ เนื่องจากคุณแม่ของคุณ สมหญิง เพ็ชรประดับ ท่านเสียชีวิต แต่มีลูกเป็นคุณสมหญิง อยากจะแจ้งให้ลูกทราบค่ะ เอ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหายในต่างจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่ ผมเพิ่งกลับมาจากอำเภอเพื่อที่จะยื่อนเรื่องขอทำบัตรใหม่แต่ทำไม่ได้ครับ เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีราชการระดับ3ขึ้นไปในการทำบัตรประชาชนที่ทำหายในต่างจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่แล้วแบบนี้ผมต้องกลับบ้านใชใหมครับในการทำบัตรประชาชนใหม่ที่หาย อำนาจ ยอดตา 24
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอมีบัตรประชาชน คือว่าหนูมาเรียนที่กทมแล้วอายุครบ 15 ปี แล้วไปขอทำบัตรประชาชนที่ เขตในกทม แต่ชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ตจว แล้วก็ไม่ได้อยู่และติดต่อกับพ่อแม่ จะทำบัตรได้มั้ยค่ะ ธนาภรณ์ ตั้งทองสว่าง 26
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ สถานะภาพทะเบียนสมรส มีการจดทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เบญจวรรณ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่ว่างไปด้วย แต่มีหนังสือมอบอำนาจต้องเส็นชื่อตรงไหนบ้างคะ ล้วใช้อะไรบ้าง บัว บินสุมัน 23
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน อยากจะย้ายทะเบียนบ้านแต่บัตรประชาชนหมดอายุมาได้10กว่าวันแล้ว สามารถย้ายทะเบียนบ้านก่อนแล้วทำบัตรประชาชนเลยได้หรือไม่ครับ ยุทธนันท์ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หลักฐานการเกิดไม่ตรงกัน ผมรับราชการทหาร ทะเบียนเดือนเกิดที่ลงไว้ในส่วนราชการ เป็นเดือน ตุลาคม (ตค) แต่ ในทะเบียนบ้านตรวจสอบแล้วเป็น กรกฎาคม(กค) เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่หลายครั้งทำให้ผิดไป ขอทราบว่าจะตรวจสอบได้ที่ไหน ใบเกิดไม่มี(หาย) จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง วิชัย ศรีจันทร์อินทร์ 17
ได้รับคำตอบแล้ว 18/04/2557   การย้ายที่อยู่ ย้ายออกจากทะเบียนบ้่นเดิมแล้ว กำลังจะไปย้ายเข้า แต่บัตรประชาชนหาย จะทำอย่างไรคะ http//wwwyoutubecom/watchv=QrAvHWgjeXE ริน 22
ได้รับคำตอบแล้ว 17/04/2557   การย้ายที่อยู่ การย้ายออกจากทะเบียนบ้าน คือว่าต้องการจะให้ลูกชายอายุ 8เดือนครึ่งย้ายออกจากทะเบียนบ้านของปู่กับย่าแล้วเอาเข้าทะเบียนของยายแต่ติดตรงที่ว่าทางปู่กับย่าไม่ยอมให้ลูกคืนแต่คนทีี่เป็นแม่จะเอาลูกกลับบ้านมาเลี้ยงดูที่่บ้านยายแต่ทางนู้นไม่ยอมคืนลูกเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ต้องถึงต้องฟ สุวรรณี เฉวียงหงส์ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 17/04/2557   การย้ายที่อยู่ ย้ายที่อยู่ปลายทาง การย้ายเข้าทะเบียนบ้านปลายทางถ้าเจ้าตัวไม่สามารถไปย้ายเองได้สามารถให้เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าไปดำเนินการแทนได้ไหมคะ เอื้อย 68
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว