กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชน การหนีทหารจะทำนอกเขตที่อยู่ได้ไหมเพราะเป็นคนต่างจังหวัดแต่จะทำที่บางบัวทองเพราะลูกเข้าโรงเรียนต้องใช้เอกสาร นายสิทธ์ บุญรัมย์ 39
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การสมรส ได้จดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติที่ต่างประเทศแล้ว จะขอจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสเดิมที่ประเทศไทยได้มั้ยคะ ปรีดา 27
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การย้ายทะเบียน ผมขอรบกวนถามหน่อยคับ ในทะเบียนบ้านผมอยู่จังหวัดนครศรีมีผมเป็นเจ้าของบ้าน ปี 52 ผมย้ายมา กทมเพื่อบรจุทหารอากาศ แต่ตอนนี้ทะเบียนบ้านว่างมานาน ผมอยากย้ายกลับไปที่ทะเบียนบ้านเดิม ต้องทำไง ทำได้มั้ย เนื่องจากทะเบียนบ้านเก่าไม่มีผู้เปนเจ้าบ้านหรือไม่มีใครใ จออมรศักดิ์ หวังปาน 57
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การตาย การตาย เนื่องจากมารดาเสียชีวิตมา30ปีแล้วหาใบมรณบัตรไม่เจอ บุตรต้องการแบ่งที่ดินมรดก สำนักงานที่ดินต้องการใบมรณบัตรไปประกอบหลักฐาน ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ปชชตาดำๆ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอคัดสำเนาบัตรประชาชน ส่วนราชการ (อบต) ขอคัดสำเนาบัตรประชาชนของคนอืนได้หรือไม ส่วนราชการ (อบต) เป็นคู่สัญญากับ หจก ที่ต้องการคัดสำเนา ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ สอชาญชัย เอกคณาสิงห์ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนหย่า กรณีขอจดทะเบียนหย่า เพราะความเชื่อหรือเพื่อแก้เคล็ด โดยที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายไม่ได้แยกทางกันจริงๆ สำนักทะเบียนสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด หญิง 27
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายที่อยู่ เมื่อก่อนเราจะป้อนเลขที่แจ้งย้ายเข้าจากสมุดคุม แต่ปัจจุบันเราจะเอาเลขที่จากเครื่องที่รันให้ แต่มีข้อข้องใจคือ เหตุใดเครื่องถึงรันเลขที่ไม่ต่อเนื่อง (ปล รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบด้วยน่ะค่ะ) มีหลายสำนักทะเบียนที่ข้องใจในเรื่องนี้ ทำให้เป็นปัญหาใ ลูกจ้าง สย 17
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เพิ่ม วัน-เดือน-เกิด นาย กอายุ 64 ปี บัตร ปชชไม่มี วัน เดือน เกิด โดยหาหลักฐานใดๆ เพื่อให้รู่วันเดือนเกิด ถึงที่สุดแล้วหาไม่ได้ จะมีทางออก เช่นไร เนื่องจาก จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในปีหน้า สอบปากคำ ทั้งคนรู้จัก ผู้นำท้องทีแล้ว จนทยังไม่กล้าเพิ่ม โปรดแน่นำครับ นายสาการียา เจ๊ะเตะ 50
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน คือบัตรประจำตัวหนูไม่มีตั้งแต่เกิดแม้แต้พ่อกับแม่ก้ไม่มี แม่ได้แฟนคนอินเดีย พ่อก้ไม่มีบัตร ทางเราไม่มีเอกสารอะไรเลย เราต้องทำไงค่ะ ตุ๊กตา 24
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย ดญสุทธิดา ซือมือ วดปเกิด 26 สค2544 สัญชาติ ไม่ได้ไทย เลขประจำตัว ปชช 75085-00001-03-1 สถานที่เกิด รพพร้าว อพร้าว จชม จบการศึกษา ป6 อายุ 13 ปี บิดา นายลีจื่อ ซือมือ วดปเกิด 2505 สัญฯชาติ ไม่ได้ไทย เลขประจำตัว ปชช 6-5011-71004-79-1 สถา นายธำรงศักดิ์ ยาดี อพร้าว จชม 34
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย นสธิดา จะอือ วดปเกิด 20 พย2539 สัญชาติ ไม่ได้ไทย เลขประจำตัว ปชช 7-5011-00015-86-1 สถานที่เกิด รพพร้าว อพร้าว จชม จบการศึกษา ม3 อายุ 18 ปี บิดา นายจะมี จะอือ วดปเกิด 7 สค2521 สัญชาติ ไทย เลขประจำตัว ปชช 8-5711-84014-65-6 สถานที่เกิด นายธำรงศักดิ์ ยาดี อพร้าว จชม 19
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย นายสรชัช อาซัง วดปเกิด 2541 สัญชาติ ไม่ได้สัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน 6-5011-71005-89-4 เกิด อพร้าว จชม จบการศึกษา นักธรรมชั้นตรี อายุ 17 ปี จดทะเบียน ไม่จด บิดา นายสุรพล อาซัง สัญชาติไทย วดปเกิด 1 มค2516 เลขประจำตัว ปชช 5-5011-0105 นายธำรงศักดิ์ ยาดี อพร้าว จชม 21
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย นายอาแช หมึ่ปุ วดปเกิด 1 มค2507 สัญชาติ ไม่ได้สัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน 6-5011-50006-68-9 สถานที่เกิด อแม่จัน จชร จบการศึกษา ไม่ได้เรียน อายุ 51 ปี จดทะเบียน ไม่จด บิดา อาฮึ ไม่ได้ไทย มารดา หมี่ชู ไม่ได้ไทย นายธำรงศักดิ์ ยาดี อพร้าว จชม 16
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติไทย นายย่าฉ่าย แซ่จาง วดปเกิด 1 มค2504 สัญชาติ ไม่ได้สัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน 6-5011-50000-51-6 สถานที่เกิด อแม่แตง จชม จบการศีกษา ม3 อายุ 54 ปี จดทะเบียน ไม่ได้จดทะ บิดา นายหลวง มารดา นางอะเลมะ ทั้งสองเสียชีวิต ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน นายธำรงศักดิ์ ยาดี อพร้าว จชม 20
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรส ณ ปัจจุบันนี้เป็นการจดแบบปีต่อปีไหมค่ะ ณัฏฐิณัณ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 22/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อลูกชายหายคะต้องทำยังไงบ้างคะ ใบเปลี่ยนชื่อลูกหายอยากทราบว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วต้องแจ้งความก่อนไปเขตไหมคะ พลอย 29
ได้รับคำตอบแล้ว 21/01/2558   การเกิด การขอหนังสือรับรองการเกิดของผู้สูงอายุ ทำไมต้องใช้ข้อมูลมากมาย และต้องมีพยานที่มีอายุมากกว่าหายากและเดินทางมาเป็นพยานที่เขตไม่ไหว อายุขนาด70กว่าต้องีคนมารับรองว่าเกิดจริงหาลำบาก แค่ดูเอกสารและข้อมูลประวัติก็น่าจะทำให้ได้แล้ว เอ๋ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 21/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ยังมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมั้ย ทะเบียนบ้านเดิมมีคุณแม่เป็นเจ้าบ้าน ซึ่งบ้านใด้ขายให้คนอื่นไปแล้วและเล่มทะเบียนบ้านยังอยู่ที่เรา ซึ่งตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว อยากทราบว่าตอนนี้ตัวเรายังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมั้ย เพราะไม่ทราบว่าคุณแม่ขายบ้านให้ใคร นิรชา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 21/01/2558   การขอมีบัตร ทำบัตรประชาชนเด็กวันเสาร์ได้หรือป่าว ใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำบัตรประชาชนบัตรเด็กวันเสาร์ได้มั้ยเขตหลักสี่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ศศิ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 21/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อตัวมาใหม่ แต่เอกสารยังเป็นชื่อเดิม เราต้องเซ็นรับรองเป็นชื่อใหม่เลยใช่ไหมค่ะ สวัสดีค่ะ พอดีดิฉันได้ไปเปลี่ยนชื่อตัวใหม่มาค่ะ แล้วตอนนี้ต้องใช้เอกสาร เช่น ใบปริญญาบัตรหรือใบทรานสคริป ซึ่งยังเป็นชื่อเดิมอยู่ จึงอยากถามว่า เราต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องเป็นชื่อใหม่เลยแล้วแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวใช่มั้ยค่ะ หรือว่าเซ็นชื่อเดิมให้ตรงก นางสาว 35
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว