กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขั้นตอนการหย่าต่างสำนักงานทะเบียนกรณีอยู่คนละประเทศ ดิฉันและสามีชาวเบลเยียมได้จดทะเบียนสมรถภายใต้กฏหมายไทย เมื่อสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากเราสองคนอยู่คนละประเทศละมีความประสงค์จะหย่ากัน แต่ผ่ายชายไม่สามารถเดินทางมาจดทะเบียนหย่าที่ไทยได้ ดิฉันจึงอยากทราบขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องที่สำนักงานทะเ สรชา 91
เปิดอ่านแล้ว 14/09/2556   ความแตกต่างกรณีการเพิ่มชื่อ ตามระเบียบฯข้อ 97 และ 103 เนื่องจากต้องขึ้นเป็นพยานในชั้นศาล อยากทำความเข้าใจกรณีการขอเพิ่มชื่อ ข้อ 97 และ 103 ข้อ 97 มีพ่อแม่เป็นคนไทย หรือ มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทย แต่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นพ่อแม่ เพิ่มชื่อตามข้อ 97 ข้อ 103 พ่อแม่เป็นคนไทย หรือ มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทย ต้องมีหลักฐ กาย 21
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาแม่ อากทราบว่า นางถนอม มูลเมือง ยังมีชีวติอยู่หรือเปล่าค่ะ อภัย บุญดา 18
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้าน 1 อยากทราบว่าถ้าชื่อบิดาไม่ตรงกับความเป็นจริงจะแก้ไขอย่างไรคะ 2 และถ้าไปขอแก้ไขแล้วมีทั้งพยานบุคคลไปยืนยันแล้วจะแก้ได้หรึเปล่าคะ 3 ชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านเป็นชื่อเล่นที่ใช้เรียกแต่ไม่ใช่ชื่อจริงซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกัน (อายุมากและได้เสียชีวิตแล้ว) นางสาวกชพร วงศ์อาษา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายกลับทะเบียนบ้านเดิม หากย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านเดิมไปอยู่ทะเบียนบ้านใหม่ หมดรวมทั้งเจ้าบ้าน แต่จะย้ายกลับไปอยู่ทะเบียนบ้านเดิมได้รึป่าวค่ะ ศรัญยา 17
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนคำนำหน้า ดชเป็นนาย อยากถามเรื่องการการเปลี่ยนคำนำหน้า ดชเป็นนาย ครับ 1ต้องนำหลักฐานอะไรไปบ้างครับ 2ผู้ปกครองไปเปลี่ยนให้แทนได้ไหมครับ สิริภาส 31
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เจ้าบ้านเสียชีวิตและยังไม่ได้ทำพินัยกรรม เจ้าบ้านเสียชีวิต และ ยังไม่ได้ทำพินัยกรรม ในทะเบียนบ้านมีชื่อเจ้าบ้านเพียงท่านเดียว (เจ้าบ้านมีน้องชายแต่อยู่คนละบ้านกันและเป็นผุ้ดูแลเจ้าบ้าน ทำอย่างไรถึงจะมีสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นถูกต้องตามกฏหมาย ธนิษฐา ด้วงสอาด 21
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ผู้พิการต้องการต่อบัตรประชาชนหมดอายุ คุณพ่อดิฉันเป็นอัมพาต ค่ะ มีบัตรผู้พิการและบัตรประชาชนหมดอายุแล้ว แต่ดิฉันและครอบครัวอยากต่อบัตรประชาชนให้คุณพ่อ เพราะเราจำเป็นต้องใช้เอกสารทำธุรกรรมอีกหลายอย่างที่บัตรผู้พิการแทนไม่ได้ คำถาม คือ ดิฉันจะทำบัตรแทนคุณพ่อได้ไหม และ หากพาคุณพ่อไปทำบั ศิริลักษณ์ ยศอาจ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บิดาเป็นผู้พิการอัมพาต แต่เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน เนื่องจากบิดาเป็นผู้พิการ และเป็นเจ้าบ้านค่ะ ซึ่งก่อนหน้านั้นดิฉันย้ายชื่อออกไปจากบ้านเพราะเหตุการเรียน แต่ปัจจุบันกลับมาบ้านแล้ว แต่จะย้ายชื่อตัวเองกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะคุณพ่อดิฉันถูกรถชนกลายเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินได้เขียนได้สักอย่าง คำถามคือ ศิริลักษณ์ ยศอาจ 49
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   การขอมีบัตรใหม่ บัตรหมดอายุ วันนี้ทำบัตรประชาชนทันไมเพราะตรงวันเกิด อัญชลี 23
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ รายบุคคลถูกแจ้งเป็นบุคคลเฝ้าระวัง เรื่องรายการบุคคลเราถูกจำหน่ายเป็นบุคคลเฝ้าระวังมีวิธีแก้ไขอย่างไร สุคร พาสุข 29
ได้รับคำตอบแล้ว 13/09/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ สอบถามเรื่องขอชื่อสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงประทาน สอบถามเรื่องการขอชื่อที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานหน่อยค่ะ ว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ supus 16
ได้รับคำตอบแล้ว 12/09/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ พินัยกรรม การถอนพินัยกรรมคณะที่มานิเทศก์งานทะเบียนได้แนะนำให้เจ้าของพินัยกรรมยื่นหลักฐาน พก 7 แล้วให้ลงชื่่อใน พก 7 และทะเบียนคุมพินัยกรรม แล้วแนะนำให้ถ่ายเอกสารพินัยกรรมแล้วให้เจ้าของพินัยกรรมรับรองสำเนาและผนึกใส่ซองแล้วเขียนว่สสำเนาพินัยกรรมของใครแล้วเก็บไว้ วิวัฒน์ 53
ได้รับคำตอบแล้ว 12/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอทราบวันมรณะ อยากจะทราบวันมรณะของบรรพบุรุษ ต้องทำอย่างไรคะ ได้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านมานานแล้ว และบ้านได้เปลี่ยนเจ้าของ(มีการซื้อขายแล้ว) ต้องมีวิธีปฏิบัติ อย่างไรคะ เพื่อนำวันมรณะไปประกอบการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ล่วงลับ ซึ่งมรณะมานานนับสิบๆปีแล้ว ขอบพระคุณค่ะ นางประมวลมาศ ชิตเดชะ 21
เปิดอ่านแล้ว 12/09/2556   การใช้งานตรวจสอบประวัติตนเอง PIN Code จะได้มายังไงครับ และเห็นในหน้าเว็บบอกใช้ SmartCard แทนใช้ยังไงครับ แสนชัย 15
ได้รับคำตอบแล้ว 12/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหา เจ้าหน้าที่บุคลากรในเขตบางพลัด นางรัศมี โชคศิริ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 12/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาบุคคล จัยณัฐ สวัสดีจิระกุล (ผู้หญิง) นางรัศมี โชคศิริ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 12/09/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาบุคคล สุจิตรา ศิริสวัสดิ์ กก 18
เปิดอ่านแล้ว 12/09/2556   การย้ายออก ถ้าต้องการย้ายไปต่างจังหวัดไปเข้าทะเบียนบ้านทางโน้น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ อุบล 18
เปิดอ่านแล้ว 11/09/2556   เลขบัตรประชาชน อยากทราบหมายเลขบัตรประชาชน นายรัฐชาต แก้วผัด 23
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว