กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 04/09/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อแต่สะกดต้องการแก้ไขคะ พอดีดิฉันเปลี่ยนชื่อแต่สะกดผิดอยากกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องจะเป็นไรมั๊ยคะ ภัคร์ภัสสร ทองอุทัยศรี 114
ได้รับคำตอบแล้ว 04/09/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อตัวเองคะ พอดีเมื่อวันก่อนไปเปลี่ยนชื่อมาคะพอเปลี่ยนเสร็จมาดูชื่อที่บัตรปรากฎว่าเราเองที่สะกดผิดแต่จะกลับแก้ไขให้ถูกต้องได้อยู่ใช่มั๊ยคะ(ดิฉันผิดเองคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่) ภัคร์ภัสสร ทองอุทัยศรี 29
ได้รับคำตอบแล้ว 04/09/2555   การย้ายที่อยู่ การแจ้งการย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง เจ้าบ้านมาแจ้งย้าย นาย ก(ลูกเขย)อ้างว่าไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว เพราะไปมีแฟนใหม่ เจ้าบ้านโกรธ จึงมาแจ้งย้ายเข้าบ้านกลาง สนททตพุมเรียง 52
ได้รับคำตอบแล้ว 04/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ศึกษาอบรม จบหทะเบียนและบัตร ได้ทราบเกี่ยวกับโครงการอบรม จบหทะเบียนและบัตร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลจัดโดยวิทยาลัยการปกครอง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ จะเริ่ม ตค๕๕ เป็นต้นไป กระผมอยากถามว่ากระผมเคยเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวเมื่อประมาณ ปี ๒๕๔๗ ที่วิทยาลัยปกครองเช่นกัน จบหทบ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 04/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตอบไม่ตรงคำถาม(ทะเบียนทั่วไป) คำถามของเจ้าหน้าที่เทศบาล ลง 18/08/2555 เรื่องขอเพิ่มชื่อสิทธิเลือกตั้ง แต่คำตอบทีได้รับเป็นแนวทางการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล เจ้าหน้าที่เทศบาล 90
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอเปลี่ยนนามสกุล รบกวนถามว่าถ้าต้องการเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลของคุณย่าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่บ้านเดียวกัน คุณย่าท่านตอนนี้อายุ 90 ปีแล้ว และอยู่ในการดูแลของรพเนื่องจากอัลไซเมอร์ จะต้องทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ ธนพร 46
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จำหน่ายเลขบ้าน การจำหน่ายเลขบ้านที่รื้อถอนแล้ว(1)มีขั้นตอนอย่างไร (2)ทำคำร้อง ทร31 หรือแบบพิมพ์ ทร9(ยังใช้แบบพิมพ์นี้อยู่หรือไม่) (3)และอำนาจในการอนุญาตให้จำหน่ายเลขบ้านเป็นของผู้ช่วยนายทะเบียนได้เลยหรือไม่ หรือต้องเสนอให้นายทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เจ้าหน้าที่ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ โดนกำนันแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน ทั้ง ๆ ที่เป็นเจ้าบ้าน ได้รับการแจ้งจากทางปลัดอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางว่า ชื่อของตนเองถูกกำนันตำบลวิเชตนคร แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านของตัวเอง ทั้ง ๆ ที่เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของโฉนด ตั้งแต่ปี 2551 โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเป็นเวลาหลายปี ทั้ง ๆ ที่ก็กลับไปบ้าน (1-2 ปี / ครั้ง) รู้ นางถนอมขวัญ เพ็ชร์ทอง 31
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนนามสกุล บ้านเกิดอยู่ที่ลำปางสามารถเปลี่ยนนามสกุลที่ว่าการอำเภออื่นๆได้ไหมคะ ศิริโสภา 32
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   การย้ายที่อยู่ ย้ายปลายทาง มีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่บ้านฉางจระยองค่ะ ต้องการย้ายกลับไปที่ กิ่งอเขวาสินรินทร์ จสุรินทร์ สามารถไปดำเนินการที่จสุรินทร์ ได้เลยหรือไม่ เอกสารที่ต้องนำไป จสุรินทร์ มีอะไรบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ จะได้ไปไม่เสียเที่ยวนะคะ วธิดา 107
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายบุคคลต่างด้าว แจ้งย้ายปลายทางบุคคลต่างด้าวที่มีชื่อและรายการในทร13 ได้หรือไม่ครับ กรุณาตอบให้ทราบด้วยว่าใช่วิธีการอย่างไร 2391 43
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรหมดอายุต่อ จะทำได้ที่อำเภอหรือเทศบาลไหนก็ได้จริงหรือและถ้าโดนปฎิเสธว่าต้องไปทำที่อำเภอตามทะเบียนบ้านละจะทำอย่างไรคะ นิด 100
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   การพิจารณาสัญชาติ เรื่องขอติดตามผลการดำเนินการการขอลงรายการสัญชาติไทย ม23 เราเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยอไทรโยค อทองผมภูมิ อสังขละบุรี ได้ทำเรื่องขอสัญชาติไทยตาม มาตรา 7 ทวิ และ ปี 2551 ได้ทำเรื่องขอลงรายการสัญชาติไทย ฉบับ 4 มาตรา 23 ปัจจุบันเรื่องเรางีบหายไปเราติดตามงานไม่ได้เลยบ้างก็อ้างเปลี่ยนนายอำเภอ บ้างก็อ้างเอกสารไม่ครบแต่ ชนกลุ่มน้อยกาญจนบุรี 33
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอข้อมูลในสูติบัตร/ขอรหัสบุคคล (PIN Code) เรียน เจ้าหน้าที่ ค่ะ ดิฉันต้องการวันเวลาตกฟาก ของตัวเอง ค่ะ จึงต้องการค้นหาในข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ไม่ทราบว่า สามารถ สอบถามได้ที่ไหนบ้าง ค่ะ กรุณา ติดต่อกลับ 0840613133 หรือ love_nan2@hotmailcom อรชุมา สวนยา 92
ได้รับคำตอบแล้ว 03/09/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนามสกุล เปลี่ยนนามสกุล ใช้เอกสารใดบ้าง เฉลิมกียรติ 40
ได้รับคำตอบแล้ว 02/09/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนหมดอายุและชื่อุถูกย้ายไปอยู่ทะเบียนกลางต้องการไปต่อบัตรใหม่จะต้องเริ่มทำอะไรก่อนต้องไปต่อบัตรก่อนหรือไปทะเบียนกลางก่อนและสถานที่ที่ต้องติดต่อที่ไหนบ้าง มาลี?โรจน์จิราวงศ์ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 02/09/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชน ถ้าทำบัตรประชาชนตอนอายุ 13 ปีแล้วจะต้องเปลี่ยนตอนอายุ 15 ปีจะต้องทำอีกไหมครับ จากดช เป็น นายครับ สุรเดช จันทร์สุข 31
ได้รับคำตอบแล้ว 02/09/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทราบผลตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๗๕(๑๗๕)(พิทักษ์) /๑๗๙๙๖ กรณีส่งบัตรประชาชนมาตรวจสอบ ขอรับผลเพื่อประกอบสำนวนคดีอาญา รตอพิทักษ์ เนินแสง 29
ได้รับคำตอบแล้ว 02/09/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชนชำรุด ดิฉันไปทำบัตรฯที่เทศบาลนครขอนแก่น อเมือง จขอนแก่น ภายหลังจากได้รับบัตรฯจากเจ้าหน้าที่สังเกตุเห็นว่าบัตรที่ได้มีรอยขีดลึกเป็นทางยาวจากซ้ายไปขาวในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษ สอบถามแล้วได้ความว่าเป็นที่เครื่องผลิตบัตรฯซึ่งได้แจ้งไปที่ศูนย์ จขอนแก่นแล้วแต่ยังไ ประชาชนเจ้าของภาษีอากร 29
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2555   การย้ายที่อยู่ การย้ายที่อยู่และการเปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดา สามีภรรยา มีลูกด้วยกัน1คน ยังไม่ถึง1ขวบไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่ได้รับรองบุตร ตอนแจ้งเกิดเลูกสามีเป็นคนแจ้งเกิดโดยใช้นามสกุลสามี ตอนนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลมารดา และย้ายที่อยู่ให้ลูกใหม่ สามารถทำได้เลยหรือไม่ และต้องให้สามีเซ็นยินยอม คนทุกข์ใจ 22
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว