กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 04/10/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน หลานชายเกิดสุพรรณเกิดได้2เดือนฟ่อเขาก็รับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับแม่ด้วยแม่ไทยครับฟ่อญี่ปุ่นหลานชายตอนนี้18ปีแล้วอยากทราบว่าหากต้องการกับมาทำบัตร์ประชาชนได้หรือเปล่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ กมลวัชร 21
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ PIN CODE เนื่องจากผมต้องการ PIN CODE มาตรวจสอบประวัติย้อนหลัง ของตนเอง ซึ่งได้ไปทำเรื่อง ขอ ที่อำเภอ มาแล้ว แต่พนักงานกลับ ปฎิเสธ ที่ จะให้ PIN CODE แล้ว ผมจะ วิธีไหน ซึ่ง จะได้ PIN CODE มาครับ สิทธิผมหายไป 17
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจคดีความ สอบถาม หมายเลขบัตร 1149900040721 สามารถทำบัตรใหม่ได้ไหมคับ มีคดีความอยุ่ไหมคับ ขอบคุณครับ สุรสิทธิ์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้านกลาง ไม่แน่ใจว่ารายชื่อได้ถูกคัดไปยังทะเบียนบ้านกลางรึยังสามารถตรวจสอบได้จากทางไหนบ้างขอบคุณค่ะ การ์ตูน 29
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   การย้ายที่อยู่ สอบเรื่องการย้ายทะเบียนเข้า-ออก ชื่อดิฉันอยู่ในทะเบียนที่อุบล อวารินชำราบ ต้องการย้ายเข้าทะเบียนบ้านคุณเเม่ อยู่ม่วงสามสิบคะ เเต่ตัวดิฉัน ณ ปัจจุบัน ทำงานอยู่กรุงเทพฯ คะ สามารถดำเนินการที่กรุงเทพฯ ได้มั่ยคะ โดยให้คุณเเม่ส่งเอกสารมาให้ที่กทม fak2519@hotmailcom 26
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บุคคลที่นาเชื่อถือ บุคคลที่น่าเชื่อถือทางทะเบียนราษฎรที่จะนำมาเป็นพยานหมายถึงผู้ใดบ้างขอบคุณคับ ไพโรจน์ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขสูติบัตร สำนักทะเบียนจะทำการแก้ไขรายการในสูติบัตรรายการบิดา ตามหลักฐานการตรวจ DNA ใครเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขระหว่างนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน จนทมือใหม่ 42
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้าน นางสุกัลยา มาขอเลขรหัสบ้านเจ้าหน้าที่ออกเลขรหัสของสำนักทะเบียนท้องถิ่น แต่ตามความเป็นจริงบ้านของนางสุกัลยา อยู่ในเขตสำนักทะเบียนอำเภอ เจ้าหน้าที่จะต้องทำอย่างไร จนทมือใหม่ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 03/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ มอบอำนาจ กรณี แจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก แจ้งย้ายปลายทาง ขอเลขรหัสประจำบ้าน คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านหาย อื่นๆ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้หรือไม่ (จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือไม่และผู้มอบผู้รับมอบจะต้องมีอายุเท่าไหร่ขอบคุณคับ สิริ 41
เปิดอ่านแล้ว 03/10/2555   การจัดตั้งสมาคม ได้ไปยื่นคำรอจัดทั้งสมาคมกับที่ว่าการอำเภอแล้วได้รับแจ้งว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีนายอำเภอ ต้องรอให้มีคำสั่งแต่ตั้งนายอำเภอก่อนถึงจะดำเนินการให้ได้ ถามว่าถ้าจะให้ปลัดอวุโสเป็นผู้ดำเนินการได้หรื่อไม่ คนอยากรู้ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 02/10/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เรื่องจดฐานะแห่งครอบครัว กรณีจดสมรส ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและได้รับการรับรองจากสถานทูตสถานกงสุลของประเทศนั้นแล้วจำเป็นหรือไม่ที่ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทยอีกครั่งหนี้งโดยมีนิติกรณ์รับรอง ถ้าได้ตามหนังสือเลขที่เท่าไหร่ เจ้าหน้าที่ 52
ได้รับคำตอบแล้ว 02/10/2555   การย้ายที่อยู่ ย้ายปลายทางบุตร ถ้าบิดาต้องการจะย้ายปลายทางบุตรชายอายุ 8 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่บุตรอยู่กับบิดา บิดา 41
ได้รับคำตอบแล้ว 02/10/2555   การย้ายที่อยู่ ย้ายออกทะเบียนบ้านกลาง ผมเคยรับราชการทหารกองประจำการได้ประมาณุ ๖ เดือน แล้วกลับมาเยี่ยมบ้านผมก็ไม่กลับเข้าราชการทหารกองประจำการอีกเลย และปัจจุุบันชื่อของผมอยุ่ทะเบียนบ้านกลาง โดยผมต้องการให้สำนักทะเบียนต้นทางติดประสานงานให้ เนื่องจากผมป่วยไม่สามารถเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองไ ใจหนุ่ม 39
ได้รับคำตอบแล้ว 01/10/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน อยากทราบว่าต้องทำบัตรประชาชนใหม่หรือเปล่า หากเราต้องการไปต่างประเทศ แต่ที่อยู่ในบัตรประชาชน กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านมันไม่ตรงกัน แล้วถ้าหากต้องทำใหม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือเปล่าค่ะ พิไลวรรณ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 01/10/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล นามสกุล ปัจจุบันใช้นามสกุลบิดาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีความประสงค์ใช้นามสกุลมารดาที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ต้องทำอย่างไร นาง 38
ได้รับคำตอบแล้ว 01/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เข้าอีเมล์ไม่ได้ เข้าอีเมล์ไม่ได้ครับ หน้าเวปมันขึ้นว่า ไม่สามารถติดต่อ IMAP Server ได้ นายสถาปนิก ดียิ่ง 9
ได้รับคำตอบแล้ว 01/10/2555   การย้ายที่อยู่ การขอย้ายชื่อ นายสร้อย อายุ ๖๓ เคยทำบัตรครั้งเดียวแล้วบัตรหายนานแล้วไม่ได้ติดต่อขอทำใหม่ นายสร้อยแต่งงานแล้วย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านภรรยา แต่หลังเลิกกันภรรยานายสร้อยแจ้งจำหน่ายชื่อนายสร้อยออก ปัจจุบันชื่อนายสร้อยถูกย้ายเข้าทะเบียนกลาง จเชียงราย นายสร้อยต้องการย้ายม นายสงสัย 18
ได้รับคำตอบแล้ว 01/10/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ต้องการทราบเลขที่บัตรประชาชน ถ้าต้องการทราบเลขที่บัตรประชาชนของประชาชนได้มั้ย เจ้าหนี้ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 01/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การคัดสำเนาทะเบียนบ้านอาคารของบริษัท ต้องการทราบว่าการคัดสำเนาทะเบียนบ้านอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทมีเอกสารอะไรที่ต้องใช้บ้าง ต้องยื่นที่ไหนถ้าอาคารอยู่ขอนแก่น วันทนีย์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 01/10/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน อยากถามว่า เมื่อก่อนมีบ้านอยู่ค่ะ แต่พอขายบ้านไปแล้วก็ไปเช่าห้องอยู่แล้วไม่มีบ้านของตัวเองอยู่ ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วแล้วจะมีบัตรประชาชนได้ไหม มีอย่าไรได้บ้างที่จะทำบัตรประชาชนได้ค่ะขอบคุณค่ะ ลูกหยี 22
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว