กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตรประชาชน ผมมีน้อง6คนแต่มีอยู่คนนึงไม่มีบัตรมีแค่หลักฐานการศึกษาเท่านั้นเคยไปทำแล้วทำไม่ได้พาแม่ไปด้วยผู้ใหญ่บ้านด้วยและคนในหมู่บ้านอีกหลายคนไปรับรองยังทำไม่ใด้ ผมกับน้องอีก5คนทำแล้วตอนที่เขาเปิดให้ทำตอนนั้นน้องอีกคนทำแล้วตอน ตอนนี้น้องผมอายุ35แล้วอยากมีบัตรไปทำหลายครั้งแล้วทำไม่ใดั ขอคำปรึกษาหน่อยครับ ธนาดล 31
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   การเกิด รับรองสถานะ มีเด็กไม่ทราบสถานะคนหนึ่งมาขอให้ ผมพาไปทำบัตร ปัจจุบันเขาอายุ25ปี พูดไทยชัด แต่ผมเคยเห็นเด้กคนนี้ตั่งแต่อายุ10ขวบ แต่เพิ่งมาทราบว่าเขาไม่มีบัตรอะไรเลย และตอนนั้นผมเองก้ไม่ได้เป้นผู้ใหญ่บ้าน แต่ปัจจุบันผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน อยากทราบว่า เขาอยากให้ผมรับรองการเกิด หรือสถานที่เกิด หรือสถานที่รับรองการอยู่ เพื่อนำไปเป้นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ผมควรทำอย่างไร ผู้ใหญ่บ้าน 35
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอหนังสือรับรองการเกิด ผมเกิดประเทศไทยปี2533 พ่อแม่คนพม่าและมอญ ไม่ได้แจ้งเกิดผมตอนเกิดเพราะคบอดที่บ้าน ปัจจุบันพ่อแม่เสียชีวิตไร้ญาติ แต่เคยเรียนหนังสือสมัยเด็ก อยากถามว่า หากเราจะให้อดีต ผอ โรงเรียนสมัยเรียนไปรับรองการเกิดของเราได้หรือไม่ และหลักฐานวันเดือนปีเกิด เรียนสมัยเด้ก สามารถมารับรองสถานที่เราเกิดได้หรือไม่ สอบถาม 49
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การเปลียนบัตรประชาชน เมื่อมีอายุครบ 15 เมื่ออายุครบ 15 ปี บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ แต่ประสงค์จะเปลี่ยนบัตร (ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง) นภัทร 24
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากรู้ชื่อนามสกุล มีเลขบัตรประชาชนอยู่ 3530100856012 อยากรู้ชื่อและนามสกุลว่าเป็นใคร ตู่ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   การย้ายที่อยู่ ถ้าบ้านถูกธนาคารยึด ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ปล่อยให้บ้านถูกธนาคารยึด แล้วในทะเบียนบ้านมีชื่อเราอยู่ เราจะทำยังใงค่ะ จริยา 38
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอแจ้งเป็นเจ้าบ้าน แม่เป็นเจ้าบ้าน แม่ขายบ้านให้ลุง ลุงบอกมีเงินก็มาซื้อคืนได้ แต่แม่เสียแล้ว พ่อและน้องย้ายออกจากทะเบียนบ้านหมด เหลือดิฉันอยู่ในทะเบียนบ้านคนเดียว จะขอซื้อบ้านคืนจากลุง แต่ลุงเอาโฉนดไปเข้าธนาคารและติดธนาคารอยู่ยังใม่มีเงินไปไถ่คืน ดิฉันขอแจ้งย้ายเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านได้หรือไม่ อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านนี้มา 30 ปีแล้ว และต้องทำยังใงถึงจะใด้บ้านคืน เพราะดูท่าทางลุงไม่อยากขายคืนจามที่เคยบอกแม่ใว้ ตอนนี้แม่เสียชีวิตแล้วเกือบ 10 ปี จริยา แนบเนียน 27
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตร ประชาชนหายค่ะ หายที่ ตจว พอดีว่าทำบัตรประชาชนหายค่ะ ทำหายที่ ตจว แล้วต้องการทำบัตรใหม่ ต้องแจ้งความไหมคะ หรือว่าไปทำได้เลย แล้วเราต้องมีผู้ยืนยันที่เป็นญาติไหมอะคะ น้ำมนต์ 72
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยน จาก ดญ เป็น นส ต้องทำอย่างไรบ้างใครสามารถไปทำแทนได้บ้างพอดีทะเบียนบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่มาทำงานที่กรุงเทพต้องทำยังไง วรรณิส่ 54
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทําบัตรประชาชนของคนที่มี2สัณชาติ (จะขอทําบัตรประชาชนของไทย) 1 มีแต่ใบเกิด ทะเบียนบ้านยกเลิกไปแล้ว(ไม่มีทะเบียนบ้านนี้แล้ว) 2 ไปอยู่ต่างประเทศเกิน 20 ปี แล้ว มีแต่แม่ และพี่น้อง ที่รู้ข้อมูล 3 จะต้องทําอย่างไรในการขอทําบัตร ติดต่อที่ ไหนเป็นอันดับแรก 4 ในใบระบุเกิดที่ อ ทัพทัน จ อุทัยธานี นานมาแล้วเกีน 20 ปีกว่า 5 ต้องใช้ เอกสารอะไรในการขอทําบัตรบ้างระบุให้ด้วย 6 แล้วมีโอกาศจะได้บัตรประชาชนของคนไทยไหม 7 ในการทําบัตรต้องมีการใครไปรับรองบ้างกี่คน 8 ตอนนี้ใช้สัณชาติฮอลแลนด์อยู่ 9 ใช้เวลาในการขอทําบัตรประมาณกี่วันแล้วเสร็จเนื่องจากมีเวลาแค่ 1 เดือนอยู่ในไทย 10 ถ้าเอาใบเกิดไปเข้าทะเบียนบ้านที่มีอยู่แล้วและขอทําบัตรประชาชนเลยทางอําเภอ(หรือสัมนักงานเขต) จะถามหรือไม่และอายุมากแล้วไปอยู่ไหนมาได้ไหม (ขนาดเด็กเกิดมาใหม่ยังได้เลย) 11ขอรายละเอียดให้ชัดเจนหน่อยครับตอนนี้ทุกข์ใจมากเลยครับ ไปไม่ถูกทางเลยครับ ขอขอบพระคูณมากๆครับ อํานวย อมรแมนนันท์ 57
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหายจะขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล อยากทราบว่าบัตรประชาชนหายแต่เวลาไปทำบัตรอยากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลใหม่ จะทำได้หรือเปล่าครับ ทศพร 32
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง อยากทราบเรื่องการขอย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง สามารถทำที่ปลายทางได้หรือไม่คะ เนื่องจากตอนนี้อยู่ที่สงขลา แต่ทะเบียนบ้านกลางอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ไม่สะดวกเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดค่ะ ไกลมาก เลยค่ะ สงสัย 82
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร แก้ไขสูติบัตร พอดีไปเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่คะเลยอยากทราบว่าต้องเปลี่ยนชื่อในสูติบัตรของเราและลูกด้วยไหมคะ ส่วนชื่อในทะเบียนบ้านของลูกเราที่ระบุชื่อมารดายังชื่อเดิมของเราอยู่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยหรือป่าวคะพอดีลูกเข้าอยู่ทะเบียนบ้านของแฟนคะต้องเป็นตัวเรายืนขอคำร้องหรือแฟนเราคะเพราะเป็นทะเบียนบ้านของแฟนซึ่งเราไม่ได้มีชื่อผู้อาศัยในทะเบียนบ้านนั้นและถ้าต้องเปลี่ยนชื่อในสูติบัตรและชื่อในทะเบียนบ้านของลูกต้องไปทำเรื่องที่ไหนคะ ณัฐชานันท์ พิพัฒน์ณราธร 35
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอคัดสำเนา ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลหาย-สูติบัตร-ใบทะเบียนบ้าน-ใบทะเบียนสมรส-สามารถคัดได้ที่กรมการปกครองได้มั้ยคะ นิทิยา 45
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล ขั้นตอนการคัดใบเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล คือเปลี่ยนที่อำเภอแต่ สามารถคัดทที่ กทม ได้ไหมค่ะ หรือสำนักทะเบียนเขตอำเภอเมืองในตัวจังหวัดได้ไหมค่ะ ภัททรา 64
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน คัดทะเบียนบ้าน ไปคัดทะเบียนบ้านแล้วเขาไม่ให้คัด เพราะไม่มีบัตรประชาชน ผมหนีทหารบัตรประชาชนหมดอายุ เลยจะขอไปคัดทะเบียนบ้านว่าติดอยู่ในทะเบียนบ้านกลางรึเปล่า แต่เขาไม่ให้คัดผมจะต้องทำยังไง Glaxyzier 135
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ การนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน รบกวนขอความช่วยเหลือ ด้วยครับ เราสามารถนำชื่อคนต่างชาติเข้าในทะเบียนบ้านเราได้หรือไม่ครับโดยที่เขามีเอกสารติดตัวดังนี้ครับ 1 Passport(Temperary) 2หนังสือขออนุญาตทำงาน(Work Permit) เพิ่มเติมครับน้องอยู่ในไทยประมาณ7ปีแล้วพอจะมีเงื่อนไขใดบ้างสำหรับการขอสัญชาติไทยครับ ผมกราบขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ ประมณฑ์ 53
ได้รับคำตอบแล้ว 13/06/2558   การเกิด ใบสูติบัตร ใบสูติบัตรเป็นแบบเก่าค่ะคือแบบใช้ปากกาเขียนจะสามารถไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แบบใช้เครื่องคอมพิมพิ์ได้ไมค่ะ นางสาว อัญณิกา 68
ได้รับคำตอบแล้ว 12/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอเลขที่บ้านใหม่ ไปขอเลขที่บ้านใหม่ที่อำเภอ ในเอกสาร ทร9 จากผู้ใหญ่บ้านระบุต่อเลขที่บ้านใหม่เป็น 212 แต่ทางอำเภอไม่ยอมออกให้แต่กลับ ออกเลขที่บ้านใกล้เคียงให้แล้วทับให้ เช่น 173/1 ให้แทน เรียนถามว่า ทางอำเภอทำถูกหรือไม่คับ ทั้งๆที่เจ้าของบ้านไม่ประสงค์ที่จะเอา สมศักดิ์ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 12/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ของนามสกุลของเพื่อน นามสกุลของคนที่ชื่ออุฤทธิ์ วรรณภา 19
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว