กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 06/04/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ไม่สามารถมาเดินทางไปทำบัตรประชาชนได้ รบกวนสอบถามเนื่องจาก คุณแม่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาล และบัตรประชาชนใก้ลหมดอายุ และไม่สามารถมาทำบัตรได้ภายใย 1 เดือน จะทำให้มีผลบัตรทองหมดอายุ จะไม่สามารถรักษาสิทธินี้ได้ จึงสอบถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะไปทำบัตรประชาชน แทนคุณแม่โดยที่คุณแม่ไม่ต้องไปอำเภอ ค่ อรณี 42
ได้รับคำตอบแล้ว 05/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการให้คุณแม่เป็นเจ้าบ้านค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ทะเบียนบ้านตอนนี้ไม่มีชื่อเจ้าบ้านค่ะมีคุณแม่และลูกอีกสามคนเป็นผู้อาศัยค่ะ(ทะเบียนบ้านเดิมที่เป็นเล่มใหญ่แบบเก่ามีคุณพ่อเป็นเจ้าบ้านค่ะ แต่พอคุณพ่อเสียแล้ว ได้ไปทำทะเบียนใหม่เป็นเล่มเล็ก แต่ก็ระบุว่าทั้งหมดเป็นผู้อาศัยค่ะ) จึงจะสอบถามว วาสนา 152
ได้รับคำตอบแล้ว 05/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ชื่อตนเองตกอยู่อีกเขต หนึ่ง เนื่องด่วย ดิฉัน นางสาววิมลรัตน์ สุขสาม ภูมิสำเนาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ แต่ไม่ทราบว่าชื่อของดิฉันไปตกอยู่ที่ทะเบียนราญกลางของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้อย่าง ไร แต่มีทางออกยังไง โดยที่ดิฉันไม่ต้องไปที่สำนักงานเขต ทศัตรูพ่าย วิมลรัตน์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 05/04/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนเด็ก หลาน 7 ปี ทะเบียนบ้านอยู่อธัญญะจปทุมธานีอยู่กับแม่ส่วนพ่อแยกกันอยู่ทำบัตรฯจะมีปัญหาไหมแม่เด็กยังอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกัน แล้วทำเขตดอนเมืองได้ไหมเพราะอยู่ใกล้กว่า rain 38
ได้รับคำตอบแล้ว 05/04/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส จะจดทะเบียนสมรสใหม่ เพราะคู่สมรสเดิมเสียชีวิต (กรณีเป็นฝ่ายชาย) จะต้องยื่นหลักฐานอะไรบ้าง jj 17
ได้รับคำตอบแล้ว 05/04/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส ไม่ได้สมรสกับสามี สมมุติสามีเสียชีวิตไป จะได้รับสทธิตรงนั้นหรือไม่ นางสาวธัญวรัตน์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 05/04/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การรับรองบุตร ไม่ได้จเทะเบียนกับสามี แตมีบุตรกัน 2 คน บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นางสาวสุปวีณ์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 04/04/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนคนซึ่งไม่มีสันชาติไทย บัตรสีชมพู หน้าหลัง หมดอายุสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรไทยได้ไหมครับ อาทิตย์ ยอดมูลคี 44
ได้รับคำตอบแล้ว 04/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขั้นตอนการให้บริการ อยากทราบขั้นตอนการให้บริการ ตรวจคัดรับรองรายการทะเบียนราษฏร มีขั้นตอนใดบ้าง กี่ขั้นตอนตามที่กรมฯกำหนด ลูกปลา 128
ได้รับคำตอบแล้ว 04/04/2556   การขอมีบัตรใหม่ ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากหมด อายุ กรณีถ้าคิวเต็ม ไม่สามารถทำได้ จะเสียค่าปรับไหม แล้วกรณี ของบัตรถ้าหมด อายุแล้ว ยังสามารถยืนยันสิทธิ ในบัตรเหมือนเดิมได้หรือไม่ นัท 39
ได้รับคำตอบแล้ว 04/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน คัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน ระเบียบการขอคัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน กรณ๊ที่ผู้ขอคัดและรับรองเป็นทนายความ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง เพราะเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ผมได้ไปขอคัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยที่อำเภอหนองม่วง ลพบุรี แต่ได้รับการปฏิเสธจากนายทะเบียน ว่าต้องมีคำส นัน 425
ได้รับคำตอบแล้ว 04/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทะเบียนและบัตรและตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบบัตรฯ หรือไม่ งานบัตรฯ 69
ได้รับคำตอบแล้ว 04/04/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อพ่อของบุตร สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าผู้เป็นแม่สามารถ ร้องขอเปลี่ยนชื่อพ่อของบุตรได้ไหมคะ พรพรรณ 50
ได้รับคำตอบแล้ว 03/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ชื่อในทะเบียนบ้านที่ขายไปแล้ว สวัสดีค้ะ ดิฉันมีเรื่องเรียนถามคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะค้ะ คือดิฉันขายบ้านหลังที่อยุ่้ปัจจุบันแล้วค้ะแล้วไปเช่าบ้านอยุ่ค้ะดิฉันอยากทราบว่าเวลาทำธุรกรรมต่างๆหรือต้องใช้หลักฐานทะเบียนดิฉันจะยังคงใช้ทะเบียนบ้านเดิมได้หรือไม่่ แล้วมีกำหนดกี่เดือนที่ นลินี 72
ได้รับคำตอบแล้ว 03/04/2556   การพิจารณาสัญชาติ การขอมีสัญชาติไทยตามสามี สอบถามกรณีหญิงชาวไทยลื้อ ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เลขบัตรขึ้นต้นด้วย 6 5708 xxxxx xx x ต้องการมีสัญชาติไทยตามสามี จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง // จะยื่นเรื่องได้ที่ไหน // มีค่าธรรมเนียมดำเนินการเท่าไร พรศักดิ์ 081-7131115 43
ได้รับคำตอบแล้ว 03/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปลี่ยนปีทางจันทรคติในสูติบัตร ขอรับการยืนยันการานับวัน/เดือน/ปีทางจันทรคติที่ใช้ในสูติบัตร ซึ่งพบว่าเกิดความสับสนเรื่องปีเป็นอย่างมาก ทองดา พิสัยพันธุ์ พยาบาลห้องคลอด 83
ได้รับคำตอบแล้ว 03/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน การกำหนดบ้านเลขที่ ในเขตเทศบาลมีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(บ้านอยู่อาศัย)ปลูกสร้างเสร็จ จะต้องมีหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารจากกองช่างเพื่อประกอบการขอบ้านเลขที่ด้วยหรือไม่ ทะเบียน 2340 48
ได้รับคำตอบแล้ว 03/04/2556   การตาย รับรองบุคคล ผู้ตายมีชื่ออยู่ที่น้ำพอง โฉนดอยูที่น้ำพองมาให้รับรองบุคคลเดียวกันที่อำเภอหนองเรือเพราะว่าผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาที่อำเภอหนองเรือ หรือให้ยื่นคำร้องที่อำเภอน้ำพองตามภูมิลำเนาครั้งสุดท้ายของผู้ตายหรือยื่นคำร้องขอรับรองบุคคลที่ใดก็ได้ ตามระเบียบเรื่อง จยม 383
ได้รับคำตอบแล้ว 02/04/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เอกสารแจงความสัมพันธุ์ของครอบครัว คู่สามีและบุตร ในกรณีที่แต่งงานกับชาวฟินแลนด์และอาศัยอยู่กับสามีที่ต่างประเทศ สามีได้เสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถถ่ายโอนหรือรับมรดกได้ เนื่องจากทางการของฟินแลนด์ต้องการเอกสารที่กล่าวข้างต้นจากทางไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูล ไม่ทราบว่าเอกสารดังกล่าวนี้ต้องขอจ kanwelu 21
ได้รับคำตอบแล้ว 02/04/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขบัตรประจำตัว ขอทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ เชิดศักดิ์ ชนะกุล ขอยืนยันว่าผมคือเชิดศักดิ์จิง ผมต้องการทราบเพราะผมลืมเอามาด้วย ผมต้องการเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพราะต้องการนำมาสมัครข้อตกลงทางอินเตอร์เน็ตร์ เชิดศักดิ์ ชนะกุล 69
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว