กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตครั้งก่อน(ไม่ได้ยกเลิก) และครั้งนี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เราสามารถที่จะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่เรามีชื่ออยู่ ในวันที่ 2 กพ ได้หรือไม่ อริยา 78
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเลือกตั้ง ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตั้งแต่ปี 2550 อยากจะกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน จะทำอย่างไร รพีพรรณ สง่าดี 49
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เรื่องสัญชาติไทยของต่างด้าว การยื่นขอสัญชาติ มาตร 7 ทวิต้องใช้เวลาดำเนินการกี่เดือนกี่ปี ส่วนมาตรา23ขอไปแล้วเราจะสามารถรู้ว่าเราผ่านได้ยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ พิม 24
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2557   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม รับรองบุตร ขอเพิ่มคำถามตัวเด็กอยู่กับบิดาของเขาแล้วมารดาจะเอาตัวเด็กมาได้ยังไงฝ่ายมารดามีแต่สำเนาของเด็ก ไม่อยากให้เรื่องถึงศาล คุณแม่ร้อยใจ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2557   การย้ายที่อยู่ สอบถามเรื่องย้ายเข้าย้ายออก ย้ายออกแล้วไม่ได้ย้ายเข้าเป็นเวลา7ปีแล้วชื่อเราจะยังอยู่ในทะเบียนกลางหรือป่าวค่ะ แล้วถ้าอยากย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมต้องทำยังไงคะ บุษยา โสวรรณะ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 20/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎ์ วีระพงษ๋ ตาคำ มีชีวืต อยู่ใหม พัชรีกร ทัพซ้าย 30
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถามเรื่องเลขประจำตัวประชาชน อยากทราบเลขบนบัตรประจำตัวประชาชนครับ บัตรผมหายผมต้องการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผม ผมชื่อ เชนวัฒน์ รอดภัย เชนวัฒน์ รอดภัย 28
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   บ้านและทะเบียนบ้าน ป้ญหาทะเบียนบ้าน ซื้อบ้านจากเพื่อนแต่ให้เพื่อนเช่าต่อโดยไม่ได้แก้ชื่อเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านตอนนี้เพื่อนไม่จ่ายค่าเช่าและไม่คืนทะเบียนบ้านให้ต้องทำอย่างไรครับ ประเทือง 40
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามชื่อที่อยู่ในทะเบียน สามารถสอบถามชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านได้หรือไม่ค่ะ กรณีที่รู้ชื่อ - นามสกุล แล้วต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างในการที่ขะขอทราบชื่อที่อยู่ค่ะ มินตรา 23
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ สอบถามเรื่องชื่อกลาง ชื่อกลาง (middle name) แต่ก่อนเป็น ชื่อกลาง จริง ๆ แต่ภายหลัง พบว่า ชื่อกลางถูกบังคับให้เป็นเสมือนชื่อสกุลที่ 2 ไป (แทนที่จะเป็นชื่อเรียกเปล่า ๆ กลายเป็นว่า ห้ามซ้ำนามสกุลใคร และมีฐานะเป็นนามสกุล) จึงอยากเรียนถามว่า กรณีเด็กลูกผสม ที่มีทั้งชื่อรอง ณิชชา 32
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนกลาง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่ต้องการย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเพื่อสมัครเรียน สามารถย้ายเข้ามาทะเบียนกลางได้หรือไม่ ปรียา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การรับรองบุตร มารดาสามารถไปยื่นขอรับรองบุตรได้หรื่อไม่ แล้วต้องทำยังไง เพราะตอนนี้ตัวเด็กไม่ได้อยู่กับมารดา แต่อยู่กับบิดา ตัวเด็กอายุ 4 ขวบ คุณแม่ร้อยใจ 38
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จะจดทะเบียนรับรองบุตร จะจดทะเบียนรับรองบุตรโดยที่บิดาเป็นพ่อเลี้ยงแล้วบุตรมีอาย 30 แล้วพ่อเลี้ยงมีอายุ55 จะจดได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง จดรับรองบุตรเพื่อนำไปใช้ในการออกรถค่ะ ต่าย 21
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่มีชื่อลงคะแนนเลือกตั้งในต่างประเทศ ทำไงดีเพราะลงคะแนนไปเมื่อวาน ชวลิต 25
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอที่อยู่บ้านเลขที่ นายKHANIT SAYWAEO อโกสัมภีนคร จกำแพงเพชร 62000(เกิดวันที่30กย2525 ) นางสาว ปรียา อินภูวา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 19/01/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ อยากเปลี่ยนชื่อ คือทางมหาวิทยาลัยให้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามามหาวิทยาลัย แล้วทีนี้ผู้ปกครองจะพาไปเปลี่ยนชื่อ จะสามารถไปเปลี่ยนชื่อในอำเภอเก่าได้มั้ยครับ คือย้ายเข้ามา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่ทะเบียนบ้านเก่าอยู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม คือสรุปคือ ผมต้องเปลี่ยนชื่อที่อำเ พีลพล 30
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหมดอายุมา30ปี ขอความความช่วยเหลือด้วยครับ คุณยายบัตรหมดอายุมากว่า30ปีแล้ว ดั้งเดิมคุณยายเป็นคนศรีษะเกษ แต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ช่วงอายุ 20กว่าบัตรหมดอายุก็ไม่ได้กลับไปทำบัตรที่ศรีษะเกษอีกเลยตั้งรกรากที่กรุงเทพ จนตอนนี้อายุ 63ปี ตอนนี้ลูกหลานอยากให้ท่านมีบัตร เคยไป กานต์ 80
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ถ้าบัตรประชาชนหายเราสามารถใช้ใบขับขี่แทนได้หรือไม่ หรือ ใช้สำเนาบัตรประชาชนได้หรือไม่ครับ ด่วนมาก เลือกตั้งพรุ่งนี้ เพิ่งรู้ว่าบัตรหายทำไม่ทันแล้ว สุุพรชัย คลังสามี 41
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด การขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดหมดเขตไปตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ไปแล้ว แต่ผมเพิ่งมาทราบข่าวการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ไม่ทราบว่ายังสามารถที่จะขอลงทะเบียนได้อีกหรือไม่ และถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน และถ้าไม่ได้ มีน 65
ได้รับคำตอบแล้ว 18/01/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ใช้ใบขับขี่แทนบัตรประชาชน ในกรณีบัตรประชาชนหาย เราสามารถใช้ใบขับขี่แทนได้หรือไม่ สุพรชัย คลังสามี 32
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว