กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ข้มูลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ ลงทะเบียน กยศ ให้ลูก แต่ระบบบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ค่ะ บัตรประชาชนเลขที่ 1101700206688 ชื่อ สุชานันท์ เจริญยั่งยืนสุข รัชนีวรรณ เจริญยั่งยืนสุข มารดา 71
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล ตั้งชื่อสกุล จะตรวจสอบขื่อสกุล ทางเวบไซค์อย่างไรครับ กมลกานต์ 61
เปิดอ่านแล้ว 01/07/2556   หลายคำถาม ยังไม่มีการตอบ ส่วนใหญ่จะได้รับคำตอบภายในกี่วันค่ะ คำตอบของเจ้าหน้าที่ที่แจ้ง รบกวนแจ้งวันที่ตอบด้วยก็ดีค่ะ เพราะตอนถาม ยังมีขึ้นวันที่ถาม แมวเหมียว 21
เปิดอ่านแล้ว 01/07/2556   เจ้าของบ้านจะแจ้งชื่ออีกคนให้เป็นเจ้าบ้าน ทะเบียนบ้านตอนนี้ไม่มีชื่อเจ้าบ้าน เจ้าของบ้านไม่สามารถไปดำเนินการเองได้ อยู่อีกจังหวัดนึง อยากทราบว่าทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ย้ายไปดำเนินการเป็นเจ้าบ้านเองได้หรือไม่ หมายเหตุ มีหนังสือสัญญาซื้อขาย (บ้านยังผ่อนอยู่) แมวเหมียว 14
เปิดอ่านแล้ว 01/07/2556   การขอบัตรประชาชนกรณีผู้ไร้สัญชาติ การขอบัตรประชาชนของผู้ที่ไร้สัญชาติทางภาคเหนือต้องทำยังไงบ้างค่ะ คนน่าสงสาร 15
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจองนามสกุลพระราชทานของสมเด็จพระสังฆราช เปิดจองในอินเทอร์เน็ตยังไงคะ ลัดดา 77
เปิดอ่านแล้ว 01/07/2556   แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น สามารถแต่งตั้งลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนราษฎร เป็น ผู้ช่วยนายทะเบียนได้หรือไม่ หรือเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้หรือไม่ ลูกจ้างประจำ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 01/07/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอย้ายทะเบียนบ้าน ผมมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อปากเกร็ด จนนทบุรี ต้องการย้ายไปที่่เขตจตุจักรจะขอไปทำเรื่องการขอย้ายที่เขตบางเขนได้หรือไม่ครับ เสกสรร 081-296-5115 57
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนนอกเขต สวัสดีคะ พอดีดิฉันมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำบัตรครั้งแรกที่บ้านเกิด พอบัตรหมดอายุดิฉันมาต่อบัตรประชาชนที่ศูนย์บริการเพรียวเพลสของเทศบาลนครรังสิต พอดีดิฉันจะสมัครงานราชการ เขามีให้กรอกข้อมูลว่า \ ออกให้ ณ จังหวัด\ ดิฉันควรกรอกจังหวัดอะไ สุวิมล 27
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ได้ติดต่อเรื่องเจ้าบ้าน นางปานรดา รัฐวิเศษ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส ภรรยาผมไปอำเภอฟ้องย่ากับผมจริงหรือไม่ นายประพนธ์ รัฐวิเศษ 30
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม สอบถามเรื่องการหย่าครับ ผมอยากหย่าเนื่่องจากได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาเก่ามีลูกด้วยกัน1คน แต่ได้ทิ้งร้างกันไปเป็นเวลา5ปีแล้ว แล้วหาตัวภรรยาเก่าไม่เจอจะหย่าฝ่ายเดียวได้รึเปล่าครับ ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ ชาญ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 30/06/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เปลี่ยนนามสกุลกลับมาใช่นามสกุลเดิมโดยไม่หย่า จดทะเบียนสมรสกับสามีเปลี่ยนนามสกุลเป็นของสามีแต่อยากกลับมาใช่นามสกุลเดิมของตัวเองต้องทำแบบไหนยื่นเขียนคำร้องได้ที่อำเภอไหนระหว่างอำเภอที่จดทะเบียนหรืออำเภอที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง พัช 31
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม สมรสใช้นามสกุลสามี ดิฉันจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามีต้องให้ใครเซ็นยินยอมให้คะ ดารัตน์ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 29/06/2556   การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีอื่น ๆ บัตรประชาชนคุณแม่หายค่ะ สวัสดีค่ะ บัครประชาชนคุณแม่หาย ต้องทำใหม่ แต่ตอนนี้ พาคุณแม่ทำบัตรใหม่ไม่ได้ค่ะ สาเหตุคือแกเดินไม่ได้เหมือนก่อน กรณีแบบนี้จะไปทำเช่นไรดีค่ะ มีปัญหาเวลาไปที่รพ ทุกครั้งๆต้องใช้บัตรประชาชน ปัจจุบันดิฉันใช้เอกสารที่ถ่ายบัตรของคุณแม่แทนค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ จิราพร ตั้งบวรพานิช 42
เปิดอ่านแล้ว 29/06/2556   ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง เด็กอายุ 13 ปี มีบัตรประชาชนแล้วสามารถแจ้งย้ายทะเบียนบ้านปลายทางพร้อมเจ้าของบ้านซึ่งเป็นยายได้ไม โดยไม่มีผู้ปกครองไปเซ็นรับรองเพราะผู้ปกครองทำงานที่กรุงเทพและตอนนี้ท้องอยู่ด้วยไม่สะดวกเดินทางไปขอนแก่น ผู้ปกครองมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ชลบุรี ส่วนเด็กปัจ วิลาวรรณ ยิ่งยืน 26
เปิดอ่านแล้ว 29/06/2556   เลข 13 หลัก อยากทราบเลข 13 หลักของบุคคล ชื่อ ดชคณาธิป ทองปุย เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน ศุภลี 13
เปิดอ่านแล้ว 28/06/2556   สอบถามเรื่องเลขที่บ้าน คือหนูเคยเห็นคนนึงเลขที่บ้านเค้าไม่ดี มีคนแนะนำให้ไปเปลี่ยน มันสามารถเปลี่ยนได้หรอค้ะ และขั้นตอนมีอย่างไรบ้าง อยากทราบมากๆ เพราะอยากเปลี่ยนเลขที่ บริษัทเหมือนกันค่ะ ppmie 19
ได้รับคำตอบแล้ว 28/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การใช้ประชาชนเชื่อมทะเบียนราษฎร์ของนางพยอม สุทธมงคล เชื่อมสัญญาณได้แล้วคะ โดยการดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเใหม่ พยอม สุทธมงคล 19
ได้รับคำตอบแล้ว 28/06/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การยื่นเอกสารใบอนุญาตเล่นการพนัน การยื่นขออนุญาตเล่นการพนัน ชิงโชคด้วยการจับสลาก จะต้องใช้เอกสาร หลักฐาน ประกอบการยื่นอะไรบ้าง weena@pacificcoth วีณา เสรีอรุโณ 51
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว