กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 18/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สมนึก จันทราพาส อยู่ที่ไหน อนุเชษ จินตนา 18
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ชื่ออยู่ทะเบียนกลาง ผม ศุภชัย แจ้งหิรัญ ตอนนี้ อายุ 18 แต่ผมยังไม่สามารถถ่ายบัตรได้เพราะชื่อผมอยู่ทะเบียนกลาง แต่เวลา ตาผมไปสำนักทะเบียน สำนักเบียนก็บอกว่า ต้องให้มารดามาเซ็นต์ออก แต่ผมไม่ได้ติดต่อกับแม่นานละ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะต้องทำอย่างไรครับ ศุภชัย แจ้งหิรัญ 40
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประจำตัวซ้ำช่วยตรวจสอบหน่อยคะ กรณีสอบ ONET เลขบัตรประชาชนซ้ำ ธัญลักษณ์ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ แจ้งย้ายทะเบียนอาวุธปืน ตอนซื้ออาวุธปืนมีภูมิลำเนาอยู่ กรุงเทพ จากนั้นย้ายภูมิลำเนามาหลายที่ ท้ายสุดมาอยู่ที่ อสามพราน ฯ เกี่ยวกับทะเบียนอาวุธปืน ไม่เคยแจ้ง ฯ อะไรเลย ถามว่า ต้องดำเนินการอย่างไร มนัส มีสมตัว 33
ได้รับคำตอบแล้ว 16/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขชื่อลูกในสุติบัตร เปลี่ยนชื่อให้ลูก แล้วแก้ไขชื่อในสูติบัตรได้ไหมคะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ ชนมน 42
ได้รับคำตอบแล้ว 16/03/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การแก้ไขชื่อในทะเบียนสมรส ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วสามารถแก้ไขชื่อในทะเบียนสมรสได้ไหมคะ ทัชชกร 57
ได้รับคำตอบแล้ว 16/03/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อ ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด อยากจะขอเปลี่ยนชื่อ ไม่ทราบว่าจะให้พ่อซึ่งเป็นเจ้าบ้านไปขอแจ้งเปลี่ยนชื่อแทนได้หรือไม่ มาโนช 48
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน การที่เจ้าบ้านย้ายทะเบียนบ้านออก แล้วจะย้ายกลับ กรณีที่ดิฉันซื้อบ้านและเป็นเจ้าบ้าน มีผู้อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน 1 คน แต่มีความจำเป็นที่เจ้าบ้านต้องย้ายทะเบียนบ้านไปต่างจังหวัดไปเป็นผู้อาศัยผ่านไป 1 ปี แล้วจะย้ายกลับมาเป็นเจ้าบ้านหลังเดิมได้หรือไม่ เนื่องจากบ้านหลังเดิมไม่มีคนเป็นเจ้าบ้านแล้ว เหลือ เบญจพร 44
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การใช้ชื่อสกุลกรณีสมรส จดทะเบียนสมรสตั้งแต่ปี 2549 และปัจจุบัน ฝ่ายชายมีความประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายหญิง ทำได้หรือไม่ และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง ฝ่ายหญิงต้องไปด้วยหรือไม่ ปวี 50
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอใช้ชื่อสกุลของมารดา เด็กอายุ ๑๕ ปี บิดามารดาเสียชีวิต ไม่มีผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฏหมาย อาศัยอยู่กับลุง ปัจจุบันใช้ชื่อสกุลบิดา อยากจะขอใช้นามสกุลของมารดา จะได้หรือไม่ ทำอย่างไร เด็ก ม4 43
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การบริการ อำเภอบริการแย่ร้องเรียนใครค่ะ ต้อม 33
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน เปลี่ยนที่อยุ่ทะเบียนบ้าน แต่ใช้บัตรเดิม ดิฉันเปลี่ยนที่อยู่ทะเบียนบ้านใหม่ค่ะ แต่ใช้บัตรเดิม แล้วอย่างนี้เวลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องไปที่ไหนค่ะ แล้วถ้าเกิดไปใช้สิทธิ์ที่ทะเบียนบ้านใหม่แต่บัตรเดิมยังเป็นที่อยู่เดิมเจ้าหน้าที่จะไม่งงหรือค่ะ สบายใจ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดรับรองบุตร อยากทราบว่าจะไปจดรับรองบุตร ในเขตกรุงเทพรับจดวันเสาร์ไหมค่ะ arnonar 32
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชน ผมไปทำบัตรประชาชนมาแล้ว แต่ตอนนี้อายุ 15 ปีต้องนำพ่อแม่ไปทำด้วยเปล่าครับแล้วไปทำต้องบอกนายทะเบียนวาาอะไร ณภัทร 24
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2556   การย้ายที่อยู่ การย้ายที่อยู่ ไปอยู่ต่างประเทศนานแล้ว และอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศ เพื่อไม่ต้องการเกณฑ์ทหาร ได้หรือไม่ครับ คนรักลูก 26
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อสกุล เด็กต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลของมารดาแต่มารดาเสียชีวิต บิดายังมีชีวิตอยู่ เด็กสามารถเปลี่ยนชื่อสกุลของมารดาได้หรือไม่บิดาต้องยินยอมหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนชื่อสกุลของมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วเปลียน ลีลา 58
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ฐานข้อมูลสามีไม่ตรง ลงทะเบียนเสียภาษีออนไลน์ไม่ได้ เพราะขึ้นรหัสว่าข้อมูลสามีไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่สามารถเสียภาษีออนไลน์ได้ ชื่อ นางหทัยรัตน์ วิจิตรจั่น 3140500323554 สามีชื่อ นายนิพนธ์ วิจิตรจั่น 3140300170886 อยากให้ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ หทัยรัตน์ 55
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนนามสกุล เด็ก 2 คนใช้นามสกุลของบิดา แต่บิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และ บิดาก็ไม่ได้ทำเอกสารการรับรองบุตรแต่อย่างใด เพียงแต่ในสุติบัตรของเด็กระบุว่า ใครเป็นบิดาและมารดาของเด็ก หากต้องการเปลี่ยนนามสกุลจากบิดาเป็นของมารดา ทำได้หรือไม่ ใช้เอกสารใดบ้าง Homey 89
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้าย เนื่องด้วยมีเด็กอายุ 12 ปี จากสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับการอุปาระจาก(สามีภรรยาชาวต่างชาติ) และได้ทำการจดทะเบียนรับเป็นบุึตรบุญธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ้ต้องการย้ายออกจากสถานสงเคราะห์ฯ ไปอยู่บ้านของ(สามีภรรยาต่างชาติที่ปลูกสร้างเองโดยการเช่าที่ดินแปลงนั ผชนายทะเบียน 27
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขสูติบัตร มีชาวบ้านมีติดต่อขอแก้ไขสูติบัตร ซึ่งออกเมื่อปี 2502 แต่วันที่เกิดเป็นปี 2504 ทำให้หลักฐานเพื่อสอดคล้องกัน ได้ตรวจสอบทะิเบียนบ้านปี 2499 และผู้ร้อง พยาน(มารดา) เบื้องต้นแล้ว ให้การตรงกันว่าผู้ร้องเกิดปี 2504 จริง ในการนี้ต้องเสนอให้นายอำเภอพิจารณาหรื ผชนายทะเบียน 23
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว