กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายทะเบียนบ้าน เปลี่ยนคำนำหน้า และทำบัตรประชาชน ต้องการเปลี่ยนคำหน้าจากนาง เป็นนางสาวคะ และจะย้ายทะเบียนบ้านด้วย ถ้าจะทำเรื่องเปลี่ยนคำนำหน้าก่อน แล้วค่อยย้ายเข้าทะเบียนบ้าน แล้วถึงจะไปทำบัตรประชาชนได้หรือไม่คะ และในทะเบียนบ้านจะมีการขีดฆ่าหรือป่าวคะ ขอบคุณคะ ปุ้ม 48
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คัดรายการบุคคล ผู้มีส่วนได้เสียขอคัดรายการบุคคลในทะเบียนบ้านแต่ถูกจำหน่ายด้วย ทร97 และถูกจำหน่ายตามระเบียบข้อ 110 สามารถคัดรับรองได้ไหมค่ะ แก้ว 55
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คนหาย นางสาวสุภาพร สังคำพันธ์ ขาดการติดต่อกับญาติมาแล้ว3ปี อยากทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วหรืออยู่ที่ใหน จะตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร์ได้ไหมค่ะ ศิริพร สีโนนยาง 33
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน รุ่น พศ๒๕๕๐ จัดเก็บข้อมูลและขอแปลงสัญชาติเมื่อ ๕ ธันวาคม พศ ๒๕๕๖อยากทราบความคืบหน้า พอจะตอบได้ไหมคะ อีกอย่างอยากทราบว่าทำใบขับขี่ได้หรือยังคะ นางสาวสุนทรี ปัญญาสว่าง 18
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่่อมารดาในใบเกิดและทะเบียนบ้าน ตอนดิฉันเกิดญาติทางพ่อหวังดีไปทำใบเกิดของดิฉันที่อำเภอให้เรียบร้อย และแจ้งชื่อมารดาผิดไปคนละชื่อเลย พอดีทีีบ้านคุณพ่อ คุณแม่เรียนมาน้อยอ่านหนังสือไม่ค่อยออก ไม่ได้ดูรายละเอียดใบเกิด จึงผิดมาตลอด ส่วนพี่สาว 2 คนของดิฉัน ชื่อมารดาถูกต้องหมดเลยทั้งทางใบ น้องวิน 14
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร ต้องการทราบว่าทะเบียนบ้านมีปีอะไรบ้าง(พศ)และแตกต่างกันอย่างไร นักเรียน 20
ได้รับคำตอบแล้ว 17/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแก้ไขรายการเลข 13 หลักในช่องบิดามารดาผู้ให้กำเนิด สนออกุมภวาปี มีกรณี กรมฯ ให้เลข 13 หลักแก่ราษฎรใหม่ แต่ไม่แก้ไขเลข 13 หลักในช่องบิดามารดาผู้ให้กำเนิดใฐานข้อมูล เลขจึงปรากฏใน ทร14 ซึ่งเป็นปัญหาในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ป ทะเบียน 13
ได้รับคำตอบแล้ว 16/03/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทำบัตรประชาชนใหม่หลังจากจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุล ปัจจุบันย้ายทะเบียนบ้านมาที่ อเมือง จสมุทรปราการแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนบัตรปชชใหม่ พอดีว่าเพิ่งจดทะเบียนสมรสมีการระบุเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามี และคิดว่าจะไปทำบัตรใหม่ พร้อมเปลี่ยนนามสกุลในคราวเดียวค่ะ แต่ที่อยากทราบคือสามารถเปลี่ยนนามสกุล ถ่ายบั สาวหล่มสัก 25
ได้รับคำตอบแล้ว 16/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ อยากทราบว่าผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ มีความประสงค์ที่จะย้ายทะเบียนบ้านปลายทางสามารถกระทำได้มั้ยค่ะ และขั้นตอนในการดำเนินการต้องทำยังไง มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ดำเนินการ (ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ /ขอบคุณค่ะ) piyawan 29
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร แบบรับรองทะเบียนราษฏรมีวันหมดอายุไหม ภารดี 23
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่่ยนชื่อและนามสกุลไปใช้อันเก่า ไม่ทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อและสกุลกลับไปใช้ของเดิม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ (เคยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลมา 1 ครั้ง) ดั่งดวงหฤทัย 30
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขบัตรประชาชนซ้ำกับผู้อื่น ผมไปเปิดบัญชีธนาคาร แต่เลขบัตรประชาชนผมกับขึ้นเป็นชื่อของคนอื่นโดยไม่ตรงกับชื่อผมตามบัตร นครินทร์ สุวรรณไตรย์ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การติดตามเอกสาร ในกรณีที่พ่อเสียชีวิต และได้ทำการประสานงานสำนักอัยการสูงสุด ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก โดยต้องมีเอกสารใบมรณะบัตรปู่และย่า หรือหนังสือรับรอง โดยได้ทำการตรวจสอบแล้ว ปู่สามารถคัดเอกสารใบมรณะบัตรได้ แต่ย่า ทางญาติของพ่อไม่ทราบนามสกุล และไม่มีใบสูติบัตรและทะ ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก 21
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษในบัตร สามารถขอทำบัตรใหม่เพื่อเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษที่ BMA Express ได้หรือเปล่าคะ สุรีย์ 44
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายกลับเขตผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้ง สส ใช้สิทธนอกเขตที่จังหวัดภูก็ต ยังไม่มีการประกาศเลือกตั้งเนื่องจากมีปัญหาในการเลือกตั้ง จะสามารถย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมได้ไหม โดยไปใช้สิทธินอกเขตจังหวัดที่ภูเก็ต แต่ปัญจุบันไม่ได้ใช้เนื่องจากย้ายกลับกรุงเทพแล้ว จะสามารถแจ้งย้ายกล ธีรนารถ พัฒนสุข 18
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่ได้แจ้งยกเลิกใช้สิทธิ์นอกพื้นที่ ไม่ได้แจ้งยกเลิกใช้สิทธิ์นอกพื้นที่ สามารถแจ้งทางอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ - สามารถแจ้งทางไหนที่สะดวกและรวดเร็ว สมควร 26
ได้รับคำตอบแล้ว 15/03/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุล กรณีที่บุตรจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่ โดยไม่ใช้นามสกุลของพ่อและแม่จะสามารถเปลี่ยนได้เลย หรือว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการเปลี่ยนครับ ธนายุทธ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร์ พบว่าทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นเก็บข้อมูลโดยการทำสำมะโนประชากรและเคหะ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการนับจำนวนประชากรตามที่อยู่จริง เพื่อเป็นการฉายภาพประชากร ณ วันสำมะโน แต่พบว่ากรมการปกครองใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้ทะเบียนราษฎร์ อยากสอบถามว่าทางกรมการปก วริสา วิมลเกียรติ 79
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การจดทะเบัยนหย่า ถ้าหากหาต้นขั้วทะเบียนสมรสไม่เจอไม่มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าจดทะเบียนสมรสกันจะสามารถหย่าได้ไหมค่ะ แอน 26
ได้รับคำตอบแล้ว 14/03/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาคน ที่อยู่ ชื่อ ปุณภัทร เทพอักษร เสาวรส ยสสิงห์ 38
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว