กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหาย บัตรประชาชนหาย แล้วก็กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนนามสกุลด้วย ทำพร้อมกันได้เลยมั๊ยค่ะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง วัสนกรณ์ 46
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า กรณีจดทะเบียนหย่าโดยบันทึกท้ายทะเบียนหย่าให้บุตรอยู่ในอำนาจปกครองของมารดาฝ่ายเดียว ต่อมาบิดามารดากลับมาอยู่กินด้วยกันและจดทะเบียนสมรสใหม่อยากทราบว่าอำนาจปกครองของบิดาจะได้กลับคืนมาโดยปริยายหรือไม่อย่างไร ถ้าบิดาไม่ได้อำนาจปกครองจะมีวิธีการได้มาอย่างไ ฝ่ายคดี สถานพินิจฯสกลนคร 49
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   บัตรประชาชน ขอดูวันออกบัตร อยากทราบว่า บัตรประชาชนออกเมื่อวันที่เท่าไร หมดวันไหน นสอันทิกา ผ่องแผ้ว 30
ได้รับคำตอบแล้ว 13/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชนที่ต่างจังหวัด บัตรหมดอายุสามารถทำที่ำไหนก็ได้ใช่ไหมครับ ผมไปที่ปทุมมาได้รับคำตอบว่าไม่ใช่คนปทุมไม่รับทำ ถ้าทำไม่ได้อย่างที่โฆษณาว่าทำที่ไหนก็ได้ ก็ไม่ต้องสร้างภาพครับ เสียเวลาทำมาหากิน ถ้าบอกบัตรหมดจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะไปสายแล้ว ปารเมศ รัตนกุล 58
ได้รับคำตอบแล้ว 12/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาพี่สาวชื่ออำพัน ชื่อพเยาร์ ชือประพัฒ ชือ พยัพ จันทร์ศรี อยากได้ที่อยู่ทำไงดีคะไม่ใด้เจอกัน20ปีแล้ว ประไพ จันทร์ศรี 44
ได้รับคำตอบแล้ว 12/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สำเนาทะเบียนบ้าน นาวสาว ประไพ จันท์ศรี บ้านเลขที่6หมู่9ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จนนทบุรี ต้องการเลขบัตประจำตัวประชาชน ประไพ จันทร์ศรี 34
ได้รับคำตอบแล้ว 12/03/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนบ้านอยู่นครพนม ทำงาน กทม แจ้งที่ กทมได้หรือไม่ เพราะไม่สามารถลางานติดต่อกันได้ค่ะ สุริยา 50
ได้รับคำตอบแล้ว 12/03/2556   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายปลายทาง ในกรณีที่ย้ายปลายทางเด็กยังอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กยังใช้สูติบัตรอยู่ พ่อหรือแม่เด็กใครจะเป็นผู้แจ้งย้ายเข้าได้ในกรณีที่ไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย แต่ถ้าสิทธิ์อยู่กับแม่ แล้วแม่แจ้ง แต่ว่าแม่ยังอายุไม่ถึง 20ปีเต็ม จะสามารถแจ้งย้ายลูกได้หรือเปล่าครับ ขอขอบค อ็อฟ 430
ได้รับคำตอบแล้ว 12/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ หมายเรียกบัตรประจำตัวประชาชน ต้องการยื่นชำระภาษีผ่านเวปไซต์ แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาไม่ถูกต้อง ทั้งที่เคยยื่นผ่านเวปไซด์ได้ เคยแจ้งไปทางสำนักงานเขตแล้ว แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า ไม่ทราบว่าต้องแจ้งเรื่องไปที่ใคร เยาวลักษณ์ 61
ได้รับคำตอบแล้ว 12/03/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน บ้านถูกไฟไหม้ บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังไม่เหลือสภาพความเป็นบ้านต้องทำอย่างไรกับทะเบียนบ้านคะ เจ้าของบ้าน 68
ได้รับคำตอบแล้ว 12/03/2556   อื่น ๆ ระเบียนผลการเรียน ถ้าระเบียนผลการเรียนตอนม3หายทำไงค่ะ แอน 36
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาลูกสาว หลังจากแยกทางกันกับสามีเมื่อ 4 ปีที่แล้วสามีพาลูกสาวไปด้วยนับจากวันนั้นไม่ได้เจอลูกสาวอีกเลยอยากทราบว่าลูกสาวอยู่ที่ไหน ชื่อ ดญ นิราวรรณ ( คงศักดิ์ศรีสกุล ,หวู) น้องนุ้ย อายุ 12 ขวบ เคยเรียนที่ สารสาร์ทบางบอน ,ตรีมิตร ช่วยดิฉันด้วยนะคะ from xiqing wu xiqing wu 57
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เข้ารับการฝึกแล้วลากลับบ้านแล้วไม่กลับไปหนีทหารได้หนึ่งปีแล้วบัตรประชาชนใกล้จะหมดอายุแล้วจะต่อบัตรได้คะและด้วยวิธีไดคะ เข้ารับการฝึกแล้วลากลับบ้านแล้วไม่กลับไปหนีทหารได้หนึ่งปีแล้วบัตรใกล้จะหมดอายุแล้วจะต่อได้ไหมคะแล้วด้วยวิธีใดคะ ประจำ 90
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน หาทะเบียนบ้าน ที่ประทับตราว่าตาย พ่อแม่ ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อ พศ2508 อยากได้ทะเบียนบ้านที่ประทับตราว่าตาย รุ่นเก่า หาได้ที่ไหน หรือคัดสำเนาได้ เพราะต้องการเอาหลักฐานไปบรรจุเข้ารับราชการทหาร สามารถทำได้ไหม จสอสุชาติ ทองคง 49
ได้รับคำตอบแล้ว 11/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ถ่ายรูป ทร38/1 เด็กต่างด้าวอายุไม่ถึง 5 ปี ถ่ายรูป ทร38/1 เด็กต่างด้าวอายุไม่ถึง 5 ปี ได้หรือไม่ครับ ไม่ได้ทำบัตร ต้องการถ่ายรูปเพื่อขอบัตรประกันสุขภาพ เกียรติ 52
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ วางนิ้วไม่ผ่าน ผมทำบัตรแล้วสแกนนิ้วไม่ได้เลยมองที่เครื่องเจ้าหน้าที่ให้ดูแล้วลายก็ไม่ยอมอ่าน เขาเลยให้กลับไปทำที่เดิมซึ่งผมอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกกลับไปทำทำไงดีครับ ต้องการบัตรด่วน 22
ได้รับคำตอบแล้ว 10/03/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ อยากได้รูปที่อยู่ในบัตรประชาชนของพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว อยากทราบว่าจะไปขอที่อำเภอได้ไหม เพราะไม่มีรูปหน้าตรงๆของพ่อเลย อยากได้มาก ซึ่งเคยไปขอมาแล้วเป็นเอกสารขาวดำ อยากได้ภาพสีจะได้ไหมค่ะ Moeiing 25
ได้รับคำตอบแล้ว 09/03/2556   การย้ายที่อยู่ การขอทราบที่อยู่ ถ้าเกิดเราอยากรู้ที่อยู่ของเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานและไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบัน เราสามารถขอไปคัดทะเบียนราษฎร์ได้หรือไม่และมีขั้นตอนมีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างไรค่ะ ใหม่ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 09/03/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนประวัติต่างด้าวศูนย์หาย ทะเบียนประวัติตัวจริงทางอำเภอทำหายเองครับรายชื่อยังถูกจำหน่ายออกอีกไม่ทราบว่าต้องทำอยางไงดีครับเลขที่บัตร์ต่งด้าว657095506909นางสร้อย นวลคำออกโดยอแม่สายจเชียงรายครับช่วยแน่นำหน่อยครับอยากให้แม่มีฐานข้อมูลครับ สมชาย 24
ได้รับคำตอบแล้ว 09/03/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การย้ายทะเบียนบ้านและการเปลี่ยนชื่อ 1กรณีจะย้ายเข้าทะเบียนสามารถทำได้โดยวิธีใดและคนที่จะย้ายเข้าต้องไปดำเนินการกับเจ้าบ้านด้วยหรือเปล่า 2กรณีเมื่อย้ายเข้าแล้ว ณ วันที่ทำการย้ายเข้านั้น สามารถเปลี่ยนชื่อตัว ได้เลยหริอเปล่า ภัทรภรณ์ 44
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว