กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 29/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ต้องการเปลี่ยนนามสกุล ปัจจุบัน นามสกุล สิรสุทธิ อ่านว่า สิ-ระ-สุด-ทิ เปลี่ยนเป็น สิรสุทธิ์ อ่านว่า สิ-ระ-สุด สามารถเปลี่ยนได้ไหมครับ ไม่พ้องรูป ไม่พ้องเสียง ชาญ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายเข้าทะเบียนบ้านวันนี้แล้วย้ายออกเลยได้ไม่ ถ้าหากว่าย้ายเด็กจากส่วนกลางเข้าทะเบียนบ้านแม่แต่ในวันเดียวกันต้องการย้ายออกไปทะเบียนบ้านพ่อได้เลยไม่ค่ะได้เลยไม่ วัน 19
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือเปล่าคะ เพราะตอนนี้ดิฉันเป็นเจ้าบ้านเองแล้ว ชิดชนก 19
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ลูกเข้าโรงเรียนไม่มีบัตรประชาชนพ่อ ลูกเข้าโรงเรียนทางโรงเรียนต้องการบัตรประชาชนพ่อ แต่เลิกกับพ่อของลูกตั้งแต่ลูกเกิดแล้ว ไม่ได้ติดต่อกันเลยและก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้จดทะเบียนเพียงแค่ลูกใช้นามสกุลพ่อเฉยๆ จะทำยังไงดีคะ เพ็ญศรี 30
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ที่ซื้อไว้เมื่อสองปี ขอย้ายชื่อตนเองเข้าทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งยังไม่มีชื่อเจ้าบ้าน ซื้อบ้านหลังนี้มาสองปีแล้ว มีทะเบียนบ้านที่ได้มาจากโครงการ วันนี้ต้องการย้ายเข้าแต่เจ้าหน้าที่บอกย้ายเข้าไม่ได้ต้องมีเอกสารครอบครอง 2ปีผ่านมาใบซื้อขายหาย โฉนดอยู่ธนาคาร ทะเบียนบ้านไม่มีเจ้าบ สมชาย วงศ์ทวิชาติ (โทร0818913935) 50
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อจริง และตั้งนามสกุลใหม่ ซึ่งตอนนี้ยังสมรสและจดทะเบียนใช้นามสกุลฝ่ายชาย จดทะเบียนสมรส+ใช้ นาง นำหน้า+ใช้นามสกุลสามี จะเปลี่ยนชื่อใหม่ และตั้งนามสกุลใหม่โดยไม่ใช้นามสกุลสามี (แต่ยังคงสถานภาพสมรสอยู่) ต้องมีเอกสารอะไร ทำอะไรตามลำดับก่อนหลัง สามียังไม่ใช้นามสกุลใหม่ที่เราตั้ง และจะเปลี่ยนชื่อและสกุลใหม่ให้บุตร ซึ่งยังเล็ก เพ็ญ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตรประชาชน เกิดที่ไทย แต่ไม่ได้แจ้งเกิดเพราะต้องไปอยู่ต่างประเทศ พอกลับมาจะแจ้งเกิด โรงพยาบาลเกิดไฟไหม้ ข้อมูลไม่เหลืออะไรเลย บิดา มารดา เป็นคนไทยแท้ๆ แต่ตอนนี้บิดาติดคุกอยู่ ตอนนี้อายุ 17 ปีแล้ว จะขอมีบัตรประชาชนต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องก วันวิสา 27
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนนามสกุล จากทบสมรส ต่างประเทศ ดิฉันจดทบสมรสมาจากออสเตเลีย กลับมาไทยแล้ว ส่งทบสมรสให้สถานทูตรับรอง และแปลเป็นไทยกงสุลรับรองแล้ว ดิฉันสามารถไปเปลี่ยนนามสกุลใน ทะเบียนบ้านได้เลยไหมคะ สุภัสศรณ์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขออคัดข้อมูลบัตรฯ ผมจะฟ้องคดีฉ้อโกง ผมต้องการคัดข้อมูลภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของคู่กรณีได้หรือไม่ครับ และต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง ถ้าไม่ได้ผมต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของคู่กรณีครับ ผู้เสียหาย 19
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนามสกุลที่ไหน สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้ที่ไหนบ้างคะ นอกจากอำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แล้วใช้เวลาดำเนินการนานเท่าไหร่คะ ไปครั้งเดียวเสร็จหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ เวน 33
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดทะเบียนสมรส ใช้นามสกุลตัวเอง เวลาขอกู้ธนาคารจำเป็นต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสประกอบการกู้ไหม เรียนสอบถาม เนื่องจากได้จดทะเบียนสมรสกับสามีเรียบร้อยแล้ว แต่ยังใช้นางสาวและนามสกุลเดิมของตัวเอง ต่อมาต้องการทำสัญญากุ้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง แบบนี้ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสประกอบการกู้ครั้งนี้หรือไม่ แล้วปกติทะเบียนราษฎร์จะมีข้อมูลว่าเราได้จดทะเ สมัย 20
ได้รับคำตอบแล้ว 28/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนนามสกุล สวัสดีครับ เจ้าหน้าที่รบกวนตรวจสอบนามสกุลเพื่อจัดตั้งให้ผมหน่อยครับ ผมได้ตั้งนามสกุลใหม่คือ กิตติรัตนเมธีพงศ์ รบกวนเจ้าหน้าที่ดูข้อมูกให้หน่อยนะครับ ว่ามีท่านไหนนำไปจัดตั้งแล้วครับ คือว่าผมได้ตรวจสอบในเว็บ wwwkhonthaicom แล้วครับผม แต่มีข้อความเด้งขึ อั๋น 37
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ลูกผมอายุ11ปีจะย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่กรุงเทพต้องทำอยางไร ลูกผมอายุ11ปีจะย้ายจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพจะต้องเอาอะไรบ้างคับ ธีรวุธ คงเสนา 22
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้าน ถ้าอยากได้สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดต้องทำอย่างไร ให้ทางนั้นเขาส่งมาให้หรือเราต้องไปขอที่ศาลากลาง หรืออำเภอได้ไหม บุปผา วิเศษแก้ว 29
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ สอบถามเรื่องการจดทะเบียนหย่าตามคำสั่งศาลฯ เรียนถามว่า การจดทะเบียนหย่าตามคำสั่งศาลโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ยื่นคำร้องฝ่ายเดียว หนังสือสำคัญมอบให้ฝ่ายหญิงทั้ง 2 ฉบับหรือไม่ /มีวิธีปฏิบัติอย่างไร /ถ้ามีวิธีปฏิบัติขอทราบหนังสือสั่งการ ได้ค้นหาแล้วแต่ไม่พบ ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน 39
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถามต่อจากที่ คุณสุพจน์ คนึงหมาย ตอบครับ ถ้าพี่สาว ไม่มาเซ็นยินยอม ผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้านได้เลยหรือครับ ทั้งที่เขาย้ายออกไปแล้ว แต่ผมยังอยู่และมีปัญหาที่ต้องจัดการในการดูแลบ้าน มีวิธีแก้ไข อย่างไรบ้างครับ วาที 31
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บัตรประชาชน ลูกทำบัตรประชาชนหาย ทำใหม่ต้องใช้อะไรบ้าง ให้ใครเซ็นรับรับรอง นวพร 28
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เอาหลานมาเรียนหนังสือ พอดีไปเยี่ยมพ่อที่จังหวัดสงขลา มีลูกของพี่ชายอายุ5ขวบ ทิ้งไว้ให้ปู่เขาเลี้ยง เด็กยังไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะปู่เขาแก่แล้วไม่รู้เรื่อง ผมสงสารเด็กจะย้ายเด็กมาเรียนหนังสือและย้ายมาอยู่บ้านผม จึงอยากเรียนถามดังนี้ ถ้าจะย้ายเด็กคนนี้มาอยู่ในทะเบียนบ้าน ประจวบ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายเข้า กรณีเจ้าบ้านไม่อยู่ และไม่สามารถติดต่อได้ มีผมที่อยู่ในบ้านนี้คนเดียว จะให้แฟนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยต้องทำอย่างไรครับ จำนงค์ บุญญา 24
ได้รับคำตอบแล้ว 27/05/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ในทะเบียนบ้านมีพี่น้อง3คน มีพี่สาวเป็นเจ้าบ้านและเป็นเจ้าของกรรมสิทธื์ที่ดิน ต่อมาพี่สาวได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่กับแฟนที่ต่างจังหวัด เหลือผมกับน้องชายยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ (ซึ่งเป็นบ้านของพ่อ จริงๆแล้วที่ดินก็เป็นของพ่อ แต่เมื่อทำการรังวัดแล้ว วาที 31
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว