กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอคัดและรับรองสูติบัตร เกิด 1 สค2506 สวัสดีค่ะ เพื่อนทำสูิบัตรหายตอนนี้อยู่ต่างประเทศต้องการขอคัดและรับรองสูติบัตร เกิดที่ รพศิริราช เขตบางกอกน้อย เกิดเมื่อ 1 สค2506 และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปทำการแทน ได้หรือ ไม่ และต้องใช้เอกสารใดบ้าง ขอบคุณมากค่ะ ณัฐกานต์ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คัดสำเนาใบมรณบัตร กรณีลูกซึ่งอยู่จเชียงใหม่ ต้องการคัดสำเนาใบมรณบัตรของพ่อ ซึ่งเสียชีวิตที่ กทม แต่ลูกไม่สะดวกในการเดินทางไปดำเนินการเอง สามารถมอบอำนาจคนอื่นไปทำแทนได้หรือไม่ หากทำได้ จะหาใบมอบอำนาจได้ที่ไหน และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ พชรวรรณ เผดิมชัย 40
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2556   บัตรประชาชน การเปรียบเทียบปรับบัตรประชาชน ๑ในคดีอาญาที่มีความผิดจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่นมีอายุความ๑ ปี ๒พรบบัตรฯกำหนดให้ประชาชนต้องทำบัตรฯภายใน๖๐วันนับแต่วันที่อายุครบ ๗ ปี บัตรหาย/ถุกทำลาย บัตรหมดอายุหรือบัตรหมดอายุ หากพ้นกำหนดต้องถูกปรับ ผชนทบ 198
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ขอรับรองบุตร 1บิดาเป็นชาวต่างชาติจะขอจดทะเบียนรับรองบุตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง(เด็กอายุ 9 ปี /มารดาให้ความยินยอม) 2ตามข้อ 1 ขณะที่แจ้งเกิด อำเภอไม่ใส่ชื่อบิดาในสูติบัตร(อ้างว่าจะต้องให้บิดามาแสดงตนแต่บิดาอยู่ต่างประเทศ) 3ปัจจุบันจะดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 อำเภอจ มือใหม่ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 25/11/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอทะเบียนบ้าน ชื้อคอนดโดแล้ว ต้องการขอทะเบียนบ้าน จะใช้ชื่อของญาติเป็นเจ้าบ้านได้หรือเปล่า สนอง ธนาพงศ์ไพบูลย์ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 24/11/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การทำใบขับขี่รถยนต์ แจ้งย้ายปลายทางแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนบัตรประชาชน สามารถทำใบขับขี่รถยนต์ได้ไหมค่ะ Piyaporn 22
ได้รับคำตอบแล้ว 24/11/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายพ่อมาลงทะเบียนบ้านปัจจุบันต้องทำอย่างไร บิดาอายุ 72 ปีลูกๆต้องการให้ย้ายที่อยู่มาลงทะเบียนบ้านปัจจุบัน โดยบิดายังถือบัตรประชาชนรุ่นที่ 2 สมัยก่อนแบบไม่มีเลขบัตรประชาชน และ รูปเป็นรูปสมัยหนุ่มเนื่องจากท่านหนีออกจากบ้านตอน 20 กว่าๆและไม่กลับไปเขตพื้นที่เดิมอีกเลย และสมัยก่อนต้องกลับไปถ่ายบัต ปติมาพร 34
ได้รับคำตอบแล้ว 24/11/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอบที่ดิน อยากทราบว่าที่ดินที่ให้คนอื่นเช่าทำกินมานานหลายปีแต่ไม่ได้ทำใบสัญญาในการเช่าเพราะเป็นพี่ชายแม่เค้ามีสิทธ์ที่จะไปแก้ไขใบ นส3ของเราได้ไหมโดยท่ีเราไม่รับรู็ใบเดิมยังอยู่กับเราเค้าไปทำใหม่ได้ไหม หากเราจะไปขอตรวจสอบที่กรมที่ดิน เราควร เขียนคำร้องว่ายังไร นิ๓า 20
ได้รับคำตอบแล้ว 24/11/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านหลังที่สองทำอย่างไร อยากถามเรื่องบ้านเพราะดิฉันมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่มาชื้อบ้านอยู่อีกหลังที่กรุงเทพแต่ไปขอแสดงชื่อเป็นเจ้าบ้านเข้าในทะเบียนบ้านใหม่ไม่ได้เค้าบอกต้องแจ้งย้ายออกจากบ้านที่ต่างจังหวัดก่อนหมายความว่าต้องสละสิทธิ์บ้านที่ต่างจังหวัดหรือเปล่าตอนนี้บ้านที่กรุ นิภา 59
ได้รับคำตอบแล้ว 23/11/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ข้อมูลชุมชนวัดศรีปิง เมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูล ทางศาสนา ประชากร และสถานศึกษา นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดร 16
ได้รับคำตอบแล้ว 23/11/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เอกสารที่ต้องใช้สำหรับจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับต่างด้าว อยากทราบว่าถ้าคนไทยกับต่างด้าวต้องการจดทะเบียนสมรสกันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ และสามารถติดต่อทำเอกสารเหล่านั้นได้ที่ไหนบ้าง ในที่นี้ทั้งสองคนมีบุตรด้วยกันแล้ว 2 คน (ตอนนี้เอกสารของต่างด้าวที่มีคือ 1passport สำหรับทำงานในไทย 2ใบทร38/1 3หนังสือรับรองจา แก็ป 41
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร แก้ไขวันเกิดในสูติบัตรและทะเบียนบ้าน จะขอแก้ไขรายการ วันที่ ที่เกิดในสูติบัตรและ ทะเบียนบ้าน จากเดิมที่ วันที่ 17 เป็น วันที่ 16 สามารถแก้ไขได้หรือไม่ นฤมล สายแสน 31
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร อยากแก้วันเกิดในบัตรประชาชน อยากแก้ไขวันเกิดในบัตรประชาชน เพราะโรงพยาบาลลงวันที่เกิดผิด ต้องทำอย่างไรบ้าง นฤมล 50
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การถ่ายบัตรประชาชน ถ้าเราเปลี่ยนชื่อ นามสกุลใหม่ แล้วเราลืมถ่ายบัตรประชาชนที่เขตเรา เราสามารถขอถ่ายที่เขตอื่นได้มั้ย แล้วถ้าอายุไม่ถึง 20 ปีต้องทำไง โอลิฟ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน คนไทยตกหล่น พ่อหนีทหารและเสียชีวิตแล้ว เจ้าตัวเขายินดีจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ หรือท่านใดมีข้อมูล ก็แจ้งไปได้ที่หมายเลข 0878273269นี้ครับคืออยากช่วยแต่ไม่มีข้อมูล คิดว่าคงมีคนเมตตาให้คำแน่ะนำที่ดีๆมา มูลนิธิรักษ์ไทย 25
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน คนไทยตกหล่น พ่อหนีทหารและเสียชีวิตแล้ว และมีฐานะยากจนหาเช้ากินไปวันๆ แต่งงานกับคนไทย อาศัยอยู่ตำบลเดียวกันมีลูกด้วยกันแล้ว อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไปขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎร์เคยไปขอเพิ่มชื่อหลายครั้งแล้วแต่ล้มเหลวนายทะเบียนบอกว่าให้ไปเอาข้อมูลประวัติของพ่อที่ค่ายทหารที่หนองสำโรงมาก่อ มูลนิธิรักษ์ไทย 19
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   การพิจารณาสัญชาติ คนไทยตกหล่น พ่อหนีทหารและเสียชีวิตแล้ว เจ้าของเรื่องเป็นลูกคนโต น้องสาวและน้องชาย ได้รับแจ้งเกิดเพราะมีญาติผู้ใหญ่เป็นญาติฝ่ายพ่อไปแจ้งเกิดให้จึงได้สัญชาติไทยแต่เจ้าของเรื่อง ตอนนี้ยัง เป็นคนไทยก็ไม่ใช่ หรือคนต่างด้าวก็ไม่เชิง อายุตอนนี้ 46ปีแล้ว กลุ้มใจมากอยากขอคำแน่ะนำด้วยจะเป็นพระคุณอย มูลนิธิรักษ์ไทย 24
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถูกทะนายน้องชายฟ้องให้ย้ายออกจากทะเบียนบ้าน พ่อถูกฟ้องให้ย้ายออกจากทะบ้านบ้านที่มีชื่ออยู่ มีบ้าน พ่อเป็นเจ้าบ้านมีสิทธิ์เลือกตั้งมากว่า10 ปีแล้ว เขาสามารถฟ้องให้ออกได้เหรอคะ( น้องชายพ่อต้องการได้ที่ตรงนั้นที่พ่ออยู่) ศิ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน คนไทยตกหล่น พ่อหนีทหารและเสียชีวิตแล้ว และผู้ที่จะเขียนคำร้องขอหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน อีกอย่างเคสนี้ พ่อเขาเป็นคนไทยแม่เป็นคนต่างด้าว ตอนที่เกิดใหม่ๆ นั้นพ่อจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารที่ค่ายทหารที่ขึ้นกับหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานีไม่ทราบว่าเป็นค่ายไหน หนีทหาร จนสุดท้ายเสียชีวิต มีลูก 3 มูลนิธิรักษ์ไทย 20
ได้รับคำตอบแล้ว 22/11/2556   การพิจารณาสัญชาติ คนไทยตกหล่น พ่อหนีทหารและเสียชีวิตแล้ว ตกหล่นเรื่องทะเบียน พ่อหนีทหาร ตอนนี้ไม่มีบัตรประชาชน แต่ได้เข้าเรียนจนจบ ชั้น ป6 มีหมอตำแยที่ทำคลอดอยู่ สามารถยื่นคำร้องขอทำทะเบียนขอสัญชาติไทยได้หรือไมและต้องทำอย่างไรบ้าง มูลนิธิรักษ์ไทย 23
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว