กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   การย้ายที่อยู่ การย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ผมเป็นเจ้าบ้าน ต้องการย้ายบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านผม ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน อำเภอทำเรื่่องเดียวกัน ต้องการทราบว่าเอกสารที่ต้องนำไปอำเภอ ของเจ้าบ้าน และเอกสารผู้ย้ายเข้ามีอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ ภูวนัย สีมา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหายแต่ไม่ได้อยุ่ภูมิลำเนาที่เกิด อยากทราบว่า ถ้าบัตรประชาชนหายแต่ไม่ได้อยู่ที่ลำเนาเกิด เราสามารถไปทำบัตรในสถานที่ใกล้บ้านได้ไหมคะ แล้วต้องแจ้งอย่างไงคะ Bo 27
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ โอนลอยปืน เจ้าของย้ายทะเบียนบ้านกลาง ผมซื้อปืนจาก นาย ก จาก จกาญจนบุรี เซ็นสลักหลังมาให้ เป็นทะเบียนบ้านกลาง นายทะเบียนที่ผมยื่นขอ แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได่้ ผมจะต้องถือปืนลอยอยู่อย่านี้ จะแก้ปัญหายังไงครับ เจ้าของปืนก็หาตัวไม่เจอ สอศักดิ์ดา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอทราบชื่อของบ้านเลขที่ 917 ขอทราบชื่อเจ้าของบ้าน /บริษัท ของบ้านเลขที่ 917 หมู่ 15 ตบางเสาธง อบางเสาธง จสมุทรปราการ 10540 จินตนา 20
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   การขอมีบัตรใหม่ บัตรประจำตัวประชาชน ถ้าบัตรหมดอายุสามารถทำที่อำเภออื่นได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมแพงหรือไม่ ประมาณเท่าไร ลักขณา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนายเป็นนางสาว เพื่อนเป็นผู้ชายและไปเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิง สามารถที่จะเปลี่ยนคำนางนามได้หรือไม่ ลักขณา 24
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรายางสำนักทะเบียนท้องถิ่น มีระเบียนเกี่ยวกับการทำตรายางสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือไม่ครับ หากมีช่วยบอกที่ ว่าหนังสือที่ มทเท่าไร ลงวันที่ใด คนคน 42
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   การเกิด แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา บิดามารดาได้หย่ากันแล้ว และบุตรพักอาศัยอยู่กับปู่กับบิดา มารดาอยู่ต่างอำเภอ ถามว่าปู่สามารถเป็นผู้ร้องแจ้งเกิดเกินกำหนดแทนมารดาได้หรือไม่ค่ะ ลักขณา 22
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนหย่า จดทะเบียนสมรสกับสามี เมื่อปี 2554 ไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามีตั้งแต่จดทะเบียน แต่ตอนนี้ต้องการหย่า สามมารถหย่าได้เลยไหมค๊ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามี บานช่ำ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอยกเลิกเลขที่บ้าน เนื่องจากดิฉันเป็นเจ้าบ้านได้แจ้งย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังอื่น โดยบ้านหลังเก่าของดิฉันได้ปลูกบ้านอยู่ในโฉนดของญาติดิฉันแต่บ้านเป็นของดิฉันโดยบ้านดังกล่าวไม่มีคนอยู่ดิฉันจะปล่อยให้ร้างไปโดยจะขอยกเลิกเลขที่บ้านหลังดังกล่าวจะต้องทำอย่างไรค่า นส ณปรางค์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 26/08/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอทราบที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ ขอที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ชื่อนายทองสุข แสวงเงิน นายวินัย ชมชื่่นจิตร์ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 25/08/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน จะไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่ค่ะแต่เคยเปลี่ยนชื่อมาต้องเอาใบเปลี่ยนชื่อและสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยไหมค่ะ มีนา 37
ได้รับคำตอบแล้ว 25/08/2556   การขอมีบัตร บัตรประชาชนเด็ก บัตรประชาชนเด็กยังทำได้อยู่ไหม ศิริพร 48
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอทำบัตรแพทย์ประจำตำบล ขั้นตอนขอทำบัตร สิริลักษณ์ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร ถ้าให้อำเภอตรวจสอบว่าสามีเก่าอยู่บ้านเลขที่อะไรเพราะไม่เจอกันมา8ปีได้หรือไม่ อุ๊ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การหย่าร้าง จดทะเบียนกับแฟนเก่าแต่ไม่อยู่ด้วยกันมา8ปีไม่มีลูกด้วยอยากหย่าแต่หาแฟนเก่าไม่เจอ ชลธิชา 41
เปิดอ่านแล้ว 24/08/2556   การขอเปิดพินัยกรรมฝ่ายเมือง เมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย ใครบ้างสามารถขอเปิดอ่านพินัยกรรมบ้าง ถ้าคู่ฉบับพินัยกรรมฝ่ายเมืองสูญหายจะทำอย่างไร ธรรมศักดิ์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ชื่อภาษาอังกฤษในบัตรประชาชนผิด ชื่อภาษาอังกฤษในบัตรประชาชนผิดคือในบัตรมันจะเป็น Napasorn แต่ที่จริงมันต้องเขียนว่า Nupasorn คือมันอ่านกันคนละแบบเลยคะ ถ้าไปเปลี่ยนนี้จะได้ไหมคะ จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ หมิว 192
ได้รับคำตอบแล้ว 24/08/2556   การเกิด การแจ้งเกิด กรณีบิดามารดายังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่ได้จดทะเบียนสมรส ดังนั้น ใครจะเป็นผู้สามารถแจ้งเกิดได้ ถ้าต้องการให้เด็กใช้นามสกุลเดียวกันกับบิดา พ่อหรือญาติ (ปู่่ ย่า ตา ยาย) เป็นผู้แจ้งเกิดค่ะ จนท 29
ได้รับคำตอบแล้ว 23/08/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรใกล้หมดอายุต้องการเปลี่ยนบัตรใหม่ ได้ไปทำการขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตใกล้ที่พัก ดดยถือบัตรเดิมที่หมดอายุ และมีบัตรนักศึกษาไป เมื่อไปถึงพอดีว่าคนไม่เยอะเลยได้คิวเข้าพบเจ้าหน้าที่ทันที เจ้าหน้าที่ขอดูบัตร เราก้ยื่นให้ แต่เนื่องจากบัตรใช้มาครบกำหนดคือเกือบ6ปี ทำให้รูปหน้าบัตรเลือนลางเห นารีรัตน์ 33
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว