กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ผู้อาศัยคนก่อนย้ายออกไปแล้ว คัดชื่อออกเรียบร้อยแล้วแต่ต้องการลบข้อมูลออกไปจากทะเบียนบ้านเลย (คือไม่ให้มีปรากฏในทะเบียนบ้าน) จะทำได้หรือไม่ นา 52
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอบนามสกุล ตั้งนามสกุลใหม่จะตรวจสอบว่าซำักับคนอื่นหรือไม่พอเข้าไปตรวจในเวฟของทะเบียนราษฎร์เวฟใช้ไม่ได้จะทำอย่างไรดี กัญภร 49
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การใช้ชื่อสกุลของสตรี กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วได้ใช้ชื่อสกุลตามสามี ต่อมามีความประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของตนเอง ต้องให้สามียินยอมหรือไม่ อย่างไร เจ้าหน้าที่ทะเบียน 62
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทร13 กรณีที่ออกทะเบียนบ้าน ทร13(เล่มเหลือง)เทศบาลต้องเก็บรักษาไว้หรือมอบให้กับเจ้าบ้านหลังที่ผู้เพิ่มชื่อใน ทร13 อาศัยอยู่ขอบคุณคับ สิริ 56
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม สมรส และหย่า 1กรณีสมรส จนทจะต้องเก็บ คร7 หรือไม่ 2กรณีหย่า จนทจะต้องเก็บ คร3 หรือไม่ jj 52
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ผู้ใหญ่บ้าน กรณีผู้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขอคัดข้อมูลทะเบียนราษฎรของทุกคนภายในหมู่บ้านจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและสามารถให้ได้หรือไม่ขอบคุณคับ สมาชิก 58
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหาย บัตรประชาชนออกให้ที่จังหวัดเชียงใหม่ หายที่ กทมทำที่ กทมได้หรือไม่ นายอรรถการ บุญประเสริฐ 49
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชือและนามสกุล เปลี่ยนได้ทุกที่หรือเปล่า หรือต้องไปเปลี่ยนที่อยู่ในทะเบียนบ้านครับ อัสนี 51
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบว่่าเราจะเช็คได้อย่างไรว่าเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง anlee_@hotmailcoth ต้องการน้าได้ซื้อบ้านมาจากคนอื่นแต่จะไปย้ายดิฉันเข้าทะเบียนบ้านเพื่อเป็นเจ้าบ้านหลังที่ซื้อนี้ นส อัญชลี แซ่เจียง 41
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชนใหม่ ผมไปทำบัตรประชาชนครั้งแรกตอนอายุ 14 ในบัตรเป็น เด็กชาย ตอนนี้ผมอายุ 15 ผมอยากเปี่ยนคำนำหน้าในบัตรประชาชนเป็น นาย ต้องทำอย่างไรครับ ภูริณัฐ 60
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   การเกิด แจ้งเกิดเกินกำหนด(ต่างด้าว) แจ้งเกิดเกินกำหนด(ต่างด้าว)พม่าอายุไม่เกิน 7 ปีต้องปฎิบัติตามระเบียบข้อใด และออกสูติบัตร ทรอะไรให้กับมารดา(พม่า)ขอบคุณคะ่ หมอ 30
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาหมายเลขบัตรประจำตัวประชารชน นายพีรพัฒน์ เกตุเนตร จนนบุรี นายพิเชษฐ เกตุเนตร 31
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนนามสกุล อยากทราบว่าเราจาตรวจสอบเบื้องต้นได้ไงค่ะว่านามสกุลซ้ำกับของคนอื่นหรือป่าว สุพรรณี 51
ได้รับคำตอบแล้ว 17/06/2556   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายที่อยู่ เนื่องด้วยดิฉันต้องการย้ายชื่อลูกสาวออกจากบ้านคนรู้จักแต่ทางเทศบาลบอกว่าต้องให้เจ้าบ้านมาดำเนินการให้แต่ทางเจ้าบ้านไม่ยอมมาทำให้ดิฉันจะทำอย่างไรดีเพราะตอนนี้เราไม่ถูกกันเค้ากลั่นแกล้งดิฉัน นางชัชชนัน ศรีนายอด 55
ได้รับคำตอบแล้ว 16/06/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อ ต้องการค้นหาใบเปลี่ยนชื่อของน้าที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าน้าเปลี่ยนชื่อที่เขตไหน จุฑาทิพย์ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 16/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหานายชัยวัตน์ ควรฤๅชัย ช่วยค้นหาด้วยนะค่ะ ชาย อายุ 27 ปี เกิด เดือน มกราคม 2529 ปีขาล ชุลีพรรณ ควรฤๅชัย 26
ได้รับคำตอบแล้ว 15/06/2556   การเกิด การแจ้งเกิดเกินกำหนด หญิงไทยไปอยู่พม่า มีสามีพม่า มีบุตรด้วยกัน 4 คน ต้องการแจ้งเกิดในประเทศไทย คนโตอายุ 9 ปี ต้องการเข้าเรียนที่ไทย ไม่มีหลักฐานการเกิดใดๆเลย ต้องทำอย่างไรบ้าง จนท 54
ได้รับคำตอบแล้ว 15/06/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอหนังสือรับรองการมีส้วมจากสถานีอนามัย ปัจจุบันการขอเลขบ้านใหม่ต้องมีหนังสือรับรองการมีส้วมหรือไม่ ใช้ระเบียบข้อไหนคะ เจ้าหน้าที่ใหม่ 44
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2556   การเกิด แจ้งเกิดเกินกำหนด(ต่างด้าว) ต้องการทราบการแจ้งเกิดเกินกำหนดต่างด้าว(พม่า) เด็กอายุ ประมาณ 2 ขวบจะมีวิธีปฎิบัติอย่างไรอยู่กับแม่พม่า พ่อพม่าเลิกกันปัจจุบันแม่เด็กอยู่กับนายจ้างคนใหม่แต่ยังไม่ได้แจ้งกับจัดแรงงาน จะมีขั้นตอนอะไรบ้างกรุณาตอบด่วนด้วยคับขอบคุณคับ พระแท่น 33
ได้รับคำตอบแล้ว 14/06/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน (คอนโดฯ ที่ซื้อใหม่) คือ เขตบึงกุ่ม แต่บัตรประชาชนยังคงเป็นที่อยู่เดิม คือ เขตสาทร จะมีปัญหาเวลายื่นเอกสารเกี่ยวกับ บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน พร้อมกันหรือไม่ บุปผา 42
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว