กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 19/10/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขที่บัตรประชาชน อยากทราบเลขที่บัตรประชาชน นภัสดลแก้วนิล 27
ได้รับคำตอบแล้ว 18/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากได้ pin coad ต้องสมัครขอรับตรงใหนค่ะ เหนว่าสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต jaa 20
ได้รับคำตอบแล้ว 18/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่รู้PIN CODEของตัวเอง เรียนถามเรื่อรหัสPIN CODEไม่รุ้ค่ะ ชื่อสิริวรรณ วอนน้ำเพชร 1759900252898 จะติดต่อได้ที่ไหนถึงจะทราบค่ะ สิริวรรณ 28
ได้รับคำตอบแล้ว 18/10/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดทะเบียนรับรองบุตร เด้็กอายุเท่าไหร่จึงจะจดทะเบียนรับรองบุตรได้คะ จิราภา 40
ได้รับคำตอบแล้ว 17/10/2555   การย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียบบ้านคนชรา ต้องการย้ายแม่(เดินไม่ได้) มาเข้าทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่ ตัวแม่ต้องมาเองหรือให้คนอื่นทำให้คะ(ย้ายปลายทาง) และต้องการใช้บัตร30บาท ตามทะเบียนบ้านใหม่ ต้องแจ้งที่ไหนคะ ฉัตรศรินทร์ ฉายา 38
ได้รับคำตอบแล้ว 17/10/2555   การย้ายที่อยู่ การย้ายยออกบุคคลไม่ทราบที่อยู่ เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ มาแจ้งย้ายออกบุคคลในทะเบียนบ้าน โดยไม่ทราบว่าบุคคลนั้นไปอยู่ที่ใดเกิน 180 วัน ซึ่งย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน เป็นจำนวน 16 คน ภายในวันเดียว สำนักทะเบียนสามารถดำเนินการให้กับผู้ร้องได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ 41
ได้รับคำตอบแล้ว 17/10/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนหายค่ะ ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นชื่อตัวเองค่ะ อุมาพร 24
ได้รับคำตอบแล้ว 17/10/2555   การตาย แจ้งการเกิดหลังวันตาย ปชชอยู่อำเภอซี มาคลอดลูกวันศุกร์ที่ ๑๒ ที่อำเภอเอ วันอาทิตที่ ๑๔ เสียชีวิตที่อำเภอบี ญาติมอบศพให้ รพบี เมื่อไปติดต่อแจ้งตายที่ทะเบียนบี จนทแจ้งว่าเด็กยังไม่ได้แจ้งเกิดให้กลับไปดำเนินการทุกอย่างได้ที่ทะเบียนเอ ทะเบียนเอไม่ทราบข้อเท็จจริงรับแจ้งการเกิด ทะเบียนเอ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 17/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ โปรแกรมควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน เมื่อไรจะปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการปฏิบัติงานได้แก่การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านทุกกรณี และการแจ้งเกิดเกินกำหนดสำหรับนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้รับรู้ว่าลูกน้องของตนทำอะไร ถูกต้องตามระเบียบ กันไว้ดีกว่าแก้ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 16/10/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ จดรับรองบุตร อยากทราบว่าจะจดทะเบียนรับรองบุตรได้ บุตรต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไป นิชา 33
ได้รับคำตอบแล้ว 16/10/2555   การย้ายที่อยู่ ทำบัตรประชาชนใหม่(ย้ายที่อยู่อาศัย) ทำบัตรประชาชนใหม่(ย้ายที่อยู่อาศัย) มีที่ทำที่ห้างสรรพสินค้าได้รึไหม เต้ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 15/10/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมอายุเท่าไหร่ที่ยื่นเรื่องต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ้าเด็กอายุ 9 ปี และ 17 ปี มีคำสั่งศาลให้จดทะเบียนรับบุตรธรรมแล้วแต่ยังไม่ยืนเรืองที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ กรณีนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง ผู้ปฏิบัติ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 15/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก ไม่ทราบว่าสามารถสอบถามเลขรหัสประจำบ้านได้หรือไม่คะ ถ้าบอกบ้านเลขที่ แขวง เขต ให้ครบถ้วน มะลิ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 15/10/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เช็คการจดทะเบียนสมรส ต้องการเช็คว่านายอดิศักดิ์ สุทธินนท์ เคยจดทะบียนสมรสหรือยัง นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ 35
ได้รับคำตอบแล้ว 13/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประชาชนอยู่เขตบางพลีใช้สิทธิรักษาได้ที่ไหน เมย์ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 13/10/2555   การขอมีบัตร ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ทำบัตรประชาชนครั้งแรกทำไมถึงได้บัตรเหลืองนานจังทำมาประมาณ5เดือนแล้วยังไม่ได้บัตรเลยยังเป็นบัตรเหลืองอยู่เลย นุช 20
ได้รับคำตอบแล้ว 13/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เจ้าบ้าน พี่ชายย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วไปซื้อบ้านใหม่อยู่กับเมียแต่ให้เมียเป็นเจ้าบ้านหลังใหม่แต่ตัวพี่ชายเป็นเจ้าบ้านหลังเก่าแต่พ่อแม่ยกบ้านหลังนี้ให้ผมแล้วแต่ชื่อผมเป็นผู้อาศัยผมต้องทำยังไงถึงจะย้ายชื่อตัวเองมาเป็นเจ้าบ้านได้เนื่องจากติดต่อพี่ชายไม่ได้ ปกรณ์ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 13/10/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชนครั้งแรกที่กรุงเทพได้ไหม ตอนนี้อายุ17ปีแต่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนครั้งแรกเลยบ้านอยู่จสมุทรปราการอยากทราบว่าจะทำบัตรในกรุงเทพได้หรือไม่และให้แม่แฟนไปเซ็นต์รับรองได้ไหมเพราะแม่เสียไปแล้วและไม่รู้จักญาติตัวเองสักคนมีแต่ใบเกิดกับสำเนาทะเบียนบ้านที่แม่เก็บไว้ให้เท่านั้น พีรกานต์ เครือวัลย์ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 12/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งกลับ1548 เรื่อง ธนาคารให้รับรอง ลว4ตค55 ผู้ถาม สิริเพราะว่าธนาคารต้องการให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ยืนว่ามีสิ่งปลูกสร้างจริงตามที่ประชาชนกล่าวอ้าง สิริ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 12/10/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอทราบเลขรหัสประจำบ้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารการจดทะเบียนซึ่งต้องระบุรหัสประจำบ้านด้วยจึงขอทราบเลขรหัสประจำบ้านเลขที่ 200/4 หมู่ที่ 8 ตเชียงรากน้อย อบางปะอิน จพระนครศรีอยุธยา และเลขที่ 939 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ถอุดมสรยุทธ ตคลองจิก อบาง กษิดิศ มิตรงาม 36
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว