กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159][1160][1161][1162][1163][1164][1165][1166][1167][1168][1169][1170][1171][1172][1173][1174][1175][1176][1177][1178][1179][1180][1181][1182][1183][1184][1185][1186][1187][1188][1189][1190][1191][1192][1193][1194][1195][1196][1197][1198][1199][1200][1201][1202][1203][1204][1205][1206][1207][1208][1209][1210] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ การยืนขอสัญชาติมีขั้นตอนยังไงบ้าง ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ค่ะ ถึงจะรับอนุมัติเลขบัตรใหม่มาค่ะ อรพรรณ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   การตาย รับรองบุคคลตาย ญาติผมได้ตายมาเป็นเวลา สี่สิบกว่าปีแล้ว ไม่มีหลักฐานนอกจากพยานจึงต้องการทราบว่าถ้าต้องการเอกสาร หนังสือรับรองเพื่อไปยืนกับหน่วยงานทหาร จะขอหนังสือรับรองการตาย หน่วยงานไหนอำเภอหรือเทศบาล ที่เป็นคนทำเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการไหมครับเพื่อจะยืนยันกับเจ้าหน้าหรือปลัดอำเภอทีชอบปัดงานขอบคุณคับ โพทอง 53
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน ไม่ปรากฏ สถานะ ทำงานในประเทศไทย แบบถูกต้องตามกฎหมายได้ใหม ศิรินทร์ภรณ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ ในทะเบียนประวัติ เขียนไว้ว่า พ่อแม่ ผมเข้ามาเมื่องไทย พ ศ 2532 ขอ 7ทวิได้ไม (หลักเกณ อย่างอื่นได้หมด) ต้อม 32
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประจำตัวประชาชน พระภิกษุขอทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย พนงจนทต้องอนุญาตให้ทำบัตรกรณีบัตรหายหรือบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอมีบัตร / ข้าราชการ อายุ 76 ปี หลังจากพ้นสภาพผู้ได้รับการยกเว้นไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องขอมีบัตรกรณีใด คนทะเบียน 75
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การตรวจดีเอ็นเอของบุคคลไม่ใช่สัญชาติไทย 1 บิดาของเด็กที่มาติดต่อ ไม่สามารถนำหลักฐานและพยานบุคคลมาพิสูจน์ความเป็นบิดา และมารดา ก็ไม่สามารถมาเป็นพยานได้ 2 นายจ้างมีความประสงค์จะนำผลดีเอ็นเอมาเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความเป็นบิดา โดยจะชำระเงินด้วยตนเอง 3 เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งการเกิดเกินกำหนดแล้ว เด็กก็จะเพิ่มชื่อเข้าในบ้านขที่จัดทำทะเบียนประวัติ ของบิดาใช่หรือไม่ 4เด็กชายแต้ม สามารถเพิ่มเข้าเล่มเหลืองได้หรือไม่ และเด็กจะได้ ทร031 ใช่หรือไม่ จนท 28
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   การพิจารณาสัญชาติ สอบถาม ถือบัตรหัว0 ตคลองใหญ่ อคลองใหญ่ จตราด จะไปเทียวกัมพูชาไม่เกิน7วัน เราสามารถขอหนังสือผ่านแดน(border pass)ที่อำเภอได้ไหมค่ะ วันดี 32
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ จากนาง เป็น นางสาว หย่าเมื่อปี 2540 ต้องใช้เอกสารอะไรไปติดต่อบ้างคะ นางโชติกานิพิษฐ์ อารยะชัย 20
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนรับรองบุตร ก่อนผมหย่ากับภรรยา ภรรยาตั้งครรภ์โดยไม่ทราบมาก่อน ผมอยากจดทะเบียนรับรองบุตร ต้องทำอย่างไรบ้างครับ วิเชียร 27
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส ดิฉันจะจดทะเบียนสมรส แต่อยากทราบว่าสามีในอนาคตจดทะเบียนนมาก่อนหรือไม่จะทราบได้อย่างไรคะ อังสนา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 22/09/2558   การพิจารณาสัญชาติ พี่สาว3คนได้สัญชาติไทยจะขอเปลี่ยนเป๋นไทยด้วยได้ไหม ดิฉันอายุ28 เกิดในไทย พ่อถือสัญชาติลาวแม่ถือสัญชาติไทยแต่ต้องไปมาไทยลาวเพราะแม่พ่อไปทำนาที่นั่นครอบครัวจนมากไม่ได้ไปแจ้งเกิดคลอดกับหมอตำแยและพี่สาว3คนได้สัญชาติไทยตั้งแต่อายุ17ค่ะตอนนี้ตัวเองถือสัญชาติลาวอยากขอสัญชาติไทยค่ะมีทางเป็นไปได้ไหมค่ะตอนนี้พ่อแม่เสียหมดแล้วญาติพี่น้องอยู่ไทยหมดหนูอยู่ที่ไทยไปต่อพาสปอร์ตทุกเดือนค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ตอนนี้ที่พิมพ์อยู่ก็ร้องไห้อยู่เลยไม่รุ้จะไปทางไหนดีความรู้อ่านเขียนไทยได้แต่ไม่จบสูงขอความกรุณาด้วยนะคะ รินลดา 28
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การกำหนดประเภทบ้าน 1ประชาชนมาติดต่อขอเลขที่บ้านใหม่โดยสร้างในที่ดินมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด ซึ่งเริ่มสร้างมาประมาณเมื่อ 5 ปี โดยเริ่มสร้างทีละขั้นตอน คือพอมีเงินก็สร้างและตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ มี พรบควบคุมอาคาร จังหวัดประกาศใช้เริ่มเมื่อปี พศ2556 อยากทราบว่า ตรงประเภทบ้าน จะกำหนดให้เป็น บ้าน หรือ ทะเบียนบ้านชั่วคราว หากกำหนดเป็น ทะเบียนบ้านชั่วคราว มีแนวทางอย่างไรถึงจะเป็น บ้าน 2เอกสารเป็น สปก ระบุว่าเพื่อที่ดินทำกิน จะขอปลูกสร้างบ้านได้หรือไม่ 3อยากได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากกว่านี้เนื่องจากมีกฏหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง กัลยา 48
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   การพิจารณาสัญชาติ การขอสัญชาติ กรณีจะขอสัญชาติตามบิดาซึ่งได้รับสัญชาติไทย เลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข ๕ ส่วนมารดา ได้สัญชาติไทย เลขบัตรขึ้นต้นด้วย ๕ (เสียชีวิตแล้ว)ภูมิลำเนาอยู่ จเชียงราย ส่วนผู้ขอสัญชาติเป็นบุตรที่ตกสำรวจ เนื่องจากได้ย้ายตามครอบครัวมาอยู่แม่ฮ่องสอน เป็นเวลากว่า ๒๐ปี แล้ว ขณะนี้ อายุ ๔๗ ปี (ซึ่งมีเลขบัตรประจำตัว ขึ้นต้นด้วยเลข ๖ ) และได้ดำเนินการตรวจ DAN ผลยืนยันเป็นพ่อลูกกัน ดังนั้น จะดำเนินการยื่อคำขอที่ไหนและต้องปฏิบัติอย่างไร นิภาพร 32
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ หนีทหารทำบัตรทองได้ไหมครับ พอดีผมไปตรวจโรคที่สาธารณะสุขมาเขาบอกชื่อของผมยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่าย ผมเลยอยากรู้ว่าถ้าผมไปขอทำบัตรทองใหม่ผมยังจะสิทธิตรงนี้อยู่รึป่าวครับ ขอบคุณครับ ศิริชัย 62
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การใช้นามสกุลบิดา บิดา,มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาคลอดบุตรแจ้งเกิด จนทออกสูติบัตรเด็กใช้นามสกุลมารดา บิดาทำงานต่างประเทศกลับมาต้องการอยากให้เด็กใช้นามสกุลบิดา ทำได้ใหมใช้หลักฐานอะไรบ้าง ภูธร 29
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอจัดทำทะเบียนประวัติตามมาตรา 38 วรรค 2 ได้รับคำร้อง ขอจัดทำะทะเบียนประวัติตามมาตรา 38 วรรค 2จาก นางสาวบัวเหลว แสนสมบัติ ได้สอบปากคำมีดังนี้ ค่ะ 1เกิดที่ วันที่ 20 มิย 2524 ที่บ้านหัวเมือง อเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี บิดาเป็นคนสัญชาติลาว (เสียชีวิต)มารดาเป็นคนสัญชาติลาว(ยังมีชีวิตอยู่) 2ลักลอบเดินทางเข้ามาในไทย เมื่อปี 2541 ทางด่านบ้านฮวก อภูซาง จพะเยา ทำงานรับจ้างทั่วไป อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง จนมาอยู่กินกับสามีคนไทย และเมื่อสามีเสียชีวิต ได้อยู่กินกับสามีใหม่ และมีบุตร 1 คน ปัจจุบันอายุ 8 ขวบ 3ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว (ทร38/1) มีหมายเลข 00-5605-100028-3 ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เมื่อวันที่ 23กค2547และยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานจนถึง 19 พค2553 หลังจากนั้นไม่เคยยื่นต่ออีก มีผลทำให้สิ้นสภาพ 4ไม่เคยยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ หลังจากลักลอบเข้ามา เคยเดินทางกลับ 3 ครั้ง ในฐานะผู้ติดตาม เจ้าตัวอ้างว่าออกเดินทางมาไทยนาน จึงไม่มีชื่อในประเทศลาว ไม่มีเอกสารทางราชการ ตามหนังสือ มท 03091/ว3ลว22มค2558 เรื่องการรับแจ้งการเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติ กรณีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยื่นคำร้องขอให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติตามมาตรา 38 วรรค 2 แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่จริงในพื้นที่สำนักทะเบียน เช่นตั้งบ้านเรือน ประกอบอาชีพ หรือมี ครอบครัว (บุคคลดังกล่าว มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีครอบครัวและบุตรอาศัยอยู่ในสำนักทะเบียน) 2เป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฏร ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ( บุคคลดังกล่าวมีเลขประจำตัวต่างด้าว 00-5605-100028-3 แต่ ไม่ได้ต่อใบอนุญาตทำงานทำให้สิ้นสภาพ มีข้อสงสัย 1 ลงทะเบียน00 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบุคคลเลข 0 ได้ (ถูกไหมคะ) 2เมื่อสิ้นสภาพจากเลข 00 เนื่องจากไม่ไปต่ออายุ ถือว่าสิ้นสภาพ สามารถเปลี่ยนเป็น 0 ได้ ข้อไหน ถูกคะ 3ไม่มีเอสารราชการแสดงว่าเป็นคนสัญชาติอื่น (อ้างว่าออกจากประเทศลาวมานาน จึงไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของประเทศลาว และไม่เคยไปยื่นขอพิสูจน์สัญชาติที่ประเทศลาว กรณีนี้ ถือว่า ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือไม่) ช่วยชีแนะด้วยค่ะ สำนักทะเบียนท้องถิ่น 486
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   การพิจารณาสัญชาติ สอบถามครับ ผมได้ไปตรวจสอบตามที่บอก แต่ไม่เห็นอะไร ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรเพิ่มมั้ยครับ (wwwDOPAGOth หัวข้อคลินิคกฎหมายสัญชาติ คลิ๊กที่คลินิคกฎหมายสัญชาติ เลือกหัวข้อข่าวเด่น ดูรายละเอียดรายชื่อของกลุ่มที่ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทย) เอ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายปลายทางได้หรือไม่ เดิมลูกชายอายุ 4 ขวบ อยู่ทะเบียนบ้านคุณตา อยู่ต่างอำเภอ เมื่อปี 57ที่่ผ่านมาได้ย้ายลูกชายไปเข้าทะเบียนบ้านในเมืองเพื่อจะเข้าเรียนอนุบาลในเมือง แล้วจะย้ายลูกชายกลับมาทะเบียนบ้านเดิมคุณตา โดยคุณตาเป็นเจ้าบ้าน สามารถแจ้งย้ายปลายทางได้เลยหรือไม่ ไปถามที่อำเภอเค้าให้แม่พาเด็กไปด้วยพร้อมเจ้าบ้าน คำถามถือคุณตาซึ่งเป็นเจ้าบ้านสามารถดำเนินการคนเดียวได้เลยหรือไม่ โดยแม่กับลูกไม่ต้องไปด้วย เพราะไม่สะดวก peerapan 29
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนามสกุล อยากเปลี่ยนนามสกุลลูกสาว ที่ใช้นามสกุลแฟนเก่า อยากเปลี่ยนใหม่ให้เขาว่าจะสามารถใช้นามสกุลใครได้บ้าง อย่างเช่น แม่ หรือพ่อใหม่ แนน 37
ได้รับคำตอบแล้ว 21/09/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ใช้เอกสารอะไรไปติดต่อบ้างคะ หย่าปี2540 ใช้ นาง จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ นางโชติกานิพิษฐ์ อารยะชัย 18
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว