กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 17/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบรหัสประจำบ้าน อยากทราบรหัสประจำบ้าน เลขที่ 165 ตน้ำน้อย อหาดใหญ่ จสงขลา ภญรัตนา นวลทอง yanawimut@hotmailcom 10
ได้รับคำตอบแล้ว 17/12/2555   การตาย แจ้งตาย กรณีมีคนตาย(แก่ชรา)ในหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสามารถเซ็นหนังสือรับรองการตาย(ทร4 ตอนหน้า)ได้หรือไม่ขอบคุณคะ่ สิริ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 17/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามข้อมูลบุคคล ขอทราบข้อมูลของบิดา-มารดา ของข้าราชการที่เสียชีวิต ราย นางสาวประเสริฐศรี เพฑูรย์สิทธิชัย เพื่อประโยชน์ในการโอนเงินกบขเข้าบัญชีทายาท ค่ะ(ถึงแก่กรรมตั้งแต่ ปี 2541) สุปาณี 16
ได้รับคำตอบแล้ว 17/12/2555   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า ในกรณีที่ผู้อาศัยได้เป็นเจ้าบ้านนั้น แต่เนื่องจากเจ้าของบ้านตัวจริง จะย้ายเข้ามาในทะเบียนนั้น และจะมาเป็นเจ้าบ้านเอง จึงอยากทราบว่าควรดำเนินการอย่างไร ถาวรีย์ แซ่ย่อง 28
ได้รับคำตอบแล้ว 17/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาแม่ แม่ของผมหายจากบ้านไป 10 ปีแล้วอยากทราบว่ายังมีชีวิตอยู่เปล่าคับแม่ผม ชื่อนางอำภรณ์ อินทร์สืบวงษ์ รหัสประชาชน 3260100304284 นัฐกรณ์ อินทร์สืบวงษ์ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 16/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามบุคคลค่ะ ถ้ารู้ชื่อ นามสกุล จะสอบถามที่อยู่คนนั้นได้หรือไม่คะ เพราะขาดการติดต่อมาหลายวันอยากทราบที่อยู่เค้าค่ะขอบคุณค่ะ บี 19
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส ชายสัญชาติไทยขอจดทะเบียนสมรสกับหญิงต่างด้าวที่มีอายุไม่ครบ ๒๐ปีบริบูรณ์ โดยบิดามารดาของหญิงต่างด้าวได้หย่าขาดจากกันโดยคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ขอเรียนถามว่านายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนสมรสจะต้องเรียกหลักฐานอะไบ้าง และให้บุคคลใดมาเป็นพยานบ้าง ปอ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เช่าที่ ปลูกบ้าน ให้พ่อเป็นเจ้าบ้าน พ่อตาย จะโอนบ้านให้หลาน ต้องไปยื่นเรื่องที่ไหน และหลักฐานอะไรบ้างคะ บ้านหลังนี้มีแม่เป็นผู้อาศัยคนเดียวในทะเบียน ลูกๆๆ มีบ้านที่อื่นและไปซื้อบ้านให้แม่หลังใหม่แล้ว ญาวดี 16
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เว็บ ฅนไทย เว็บฅนไทยเปิดไม่ได้อะครับ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ wwwkhonthaicom กฤษกร 12
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการเบอร์โทร ต้องการเบอร์โทร นส สุทธิรัตน์ รับไพรรี อุไรวรรณ 14
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้านกลาง คือตอนนี้ผมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่รู้ว่าไปอยู่ได้ยังไง ผมต้องการย้ายออกผมต้องทำอย่างไรบ้างคับ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอบคุณครับ นัฐพร 30
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คนหาบุคคลย้าย อยากตามหาคนที่ย้ายจากจังหวัดอื่นเข้ามาอีกจังหวัดหนึ่ง โดยทราบเฉพาะชื่อตัว และตำบล อำเภอที่ย้ายเข้า ไม่ทราบว่าจะค้นหาได้หรือไม่ว่าย้ายเข้าอยู่บ้านเลขที่อะไร หมู่อะไร สุวิม 10
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2555   การเกิด ขอทราบเวลาเกิดในสูติบัตร นางสาวจินตนา บุญประเสริฐ เกิด 20 พฤษภาคม 2523 จินตนา 21
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2555   การเกิด การแจ้งเกิด มารดามีบุตรมาแล้ว 1 คน ต่อมาเลิกกับบิดาของเด็ก และมีสามีใหม่ ต่อมามีบุตรอีก 1 คน ในสูติบัตรต้องลงว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ในใบเกิดเป็นคนที่ 1 หรือ 2 น้อง 40
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อนาคตของลูกจ้าง ทำงานกันเหนื่อยแต่ความเป็นผู้น้อยถูกเอารัดเอาเปรียบไม่มีความก้าวหน้า ผู้น้อย 25
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2555   การเกิด แจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งเกิดเกินกำหนดสามารถแจ้งได้สำนักทะเบียนท้องที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักทะเบียนที่เด็กเกิดได้หรือไม่ และต้องอ้างระเบียบ ใด ประนพ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ วันเดือนปีเกิด อยากรู้วันเดือนปีเกิดพีสาว พี่สาวชื่อชลธิชา ผลภักดี เราไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วคะจะทำประกันให้ไม่ทราบอายุคะ รุดจิรา ผลภักดี 16
ได้รับคำตอบแล้ว 13/12/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ มูลนิธิจะซื้อสลากออมสิน มูลนิธิจะนำเงินทุนของมูลนิธิไปซื้อสลากออมสินได้หรือไม่(เคยอ่านพบตอบข้อหารือว่ามูลนิธิสามารถนำเงินทุนไปซื้อพันธบัตรได้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อสลากออมสินได้หรือไม่) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ พงศธร สัตย์เจริญ 15
ได้รับคำตอบแล้ว 13/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คำนำหน้าทะเบียนบ้านไม่ตรงกับบัตรประชาชน อยากทราบว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปลี่ยนจากดญเป็นนางสาวในทะเบียนบ้าน เนื่องจากในทะเบียนบ้านก็มีปีเกิดที่ระบุได้ว่าอายุเท่าไหร่เป็นนาวสาวแล้วหรือไม่อีกทั้งในบัตรประชาชนก็เป็นนางสาวแล้วค่ะ เพราะไม่ทำธุรกรรมบางอย่างแล้วไม่ผ่านเนื่องจากคำนำหน้าไม่ตรงกัน พัด 28
ได้รับคำตอบแล้ว 13/12/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บัตรประชาชน ย้ายที่อยู่ใหม่ (ย้ายทะเบียนบ้าน) ต้องทำบัตรประชาชนใหม่ภายในกี่วัน เนื่องจากไปติดต่อตามสำนักทะเบียนต่างๆ แจ้งว่าบัตรหมด ไปติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้เนื่องจากที่อยู่ในทะเบียนบ้านและบัตร ปชชไม่ตรงกัน สืบพงษ์ 0838477665 22
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว