กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติไทย ผมเกิดในไทย(บ้านเทอดไทย)ด้วยหมอตำแยแต่ไม่ได้ทำใบเกิด ตอนนี้ใช้บัตรประจำตัวบุคคลพื้นที่สูง พ่อกับแม่ก็เหมือนกัน(พ่อไม่อยู่แล้ว)ครอบครัวผมมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2516 ผมเกิดปี2533 จะขอยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ7ทวิได้ไหมครับ นายเดือนวัน 41
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อบุตร ต้องการเปลี่ยนชื่อบุตร เนื่องจากต้องการพาเข้าโรงเรียน แต่แม่เด็กอายุยังไม่ 20 ปี หากพาผู้ปกครองของแม่เด็กไปด้วย สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ นงลักษณ์ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียน หญิงถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียน(กัมพูชา)อรัญประเทศสามารถที่จะย้ายตามสามีคนไทยไปอยู่ที่จังหวัดอุบลฯต้องทำอย่างไรบ้าง ออกเอก กัณหา 46
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การเกิด การแจ้งเกิด กรณีเด็กเกิดที่โรงพยาบาล จะย้ายเด็กเข้าทะเบียนบ้านญาติได้หรือไม่โดยในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดามารดา หรือจำเป็นต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านพ่อหรือแม่เท่านั้น ประชาชน 36
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การย้ายที่อยู่ ขอย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ดิฉันรับเด็กมาเลี้ยงตั้งแต่ 2 เดือน แม่ที่ให้กำเนิดเด็ก ให้ทั้ง สูติบัตรตัวจริง และใบฉีดวัคซีนกับดิฉัน ดิฉันสามารถย้ายเด็กเข้าทะเบียนบ้านดิฉันได้ไหมค่ะ(ดิฉันเป็นเจ้าบ้าน) ตอนนีเด็กมีชื่ออยู่ทะเบียนกลาง เพราะตอนนี้เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งแล้ว ถ้าไม่ย้ายเข้ากลัวไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ / ดิฉันติดต่อแม่เด็กไม่ได้ค่ะ /ติดต่อได้แต่พ่อเด็ก (พ่อแม่ของเด็กไม่ได้จดทะเบียนกันค่ะ แต่มีชื่อเปงพ่อในสูติบัตรค่ะ) มีคำแนะนำไหมค่ะ ออย 47
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาอา ตามหาอาติดต่อไม่ได้ ชื่อนสปวรรัตน์ พุทธศิริ รู้ว่าอยู่แถวรามอินทรา แต่ไม่ทราบบ้านเลขที่ แต่รู้ว่าอยู่หมู่บ้านนันทวันครับ ช่วยหน่อยนะครับ บอย 48
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน อยากทราบขั้นตอนการขอบ้านเลขที่ เนื่องจากว่ากำลังทำการขอบ้านเลขที่ ซึ่งอยุ่นอกเขตเทศบาล แต่มีการแจ้งว่าต้องมีการเขียนแบบบ้านให้ชัดเจน คือเป็นเล็กๆไม่ใหญ่มาก ต้องมีการส่งแบบพิมพ์เขียวบ้านในกับทางอำเภอเลยหรอคะ ซึ่งค่าจ้างเขียนแบบค่อยข้างแพง อยากทราบว่าเป็นกฏหมายใหม่ หรือยังไงคะ รบกวนตอบกลับ และแบบบ้านที่ต้องการมีอะไรบ้าง เช่น แบบแพลนบ้าน ด้านหน้า ด้านข้าง etc รบกวนหน่อยค่ะ อนัญญา 37
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อใหม่ กรณีที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่สามารถเปลี่ยนข้ามจังหวัดได้หรือไม่ รวิสรา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อตัวเอง ในกรณีที่เรามีลูกแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อของตัวเองจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วต้องเอาเอกสารอะไรเกี่ยวกับลูกไปแก้ไขด้วยรึเปล่า อยากทราบด่วนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ พรรณวิภา 25
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลางกรณีอยู่ต่างประเทศ เอกสานที่ให้สำหรับการขอย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางเข้าที่อยู่บ้านเกิด กรณีอยู่ต่างประเทศต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ จำเป็นไหมที่ต้องบินกลับไปทำด้วยตัวเองครับ นาวิน 37
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ นส ชาลิยา ตรีอินทร์ อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ อนุเทพ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 06/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ จะไปขอทำบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรที่ทำมาเหมือนบัตรปลอม จะไปขอทำบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรที่ทำมาเหมือนบัตรปลอมเพราะเนื่องจากตัวเลข13หลักในบัตรจาง เจ้าหน้าที่จึงใช้ปากกาสีน้ำเงินเขียนตัวเลขแทนตัวเลขที่จางไป(ชึ่งถ้าแนบรูปถ่ายได้อยากจะแนบให้ดูว่าเหมือนบัตรปลอมมากๆ) การPrint ที่ไม่สมบูรณ์ ก็เหมือนการออกบัตรที่ไม่สมบูรณ์ อย่างนี้สามารถขอทำบัตรใหม่ได้หรือไม่ พิมพิรา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอคัดลอกสำเนาทะเบียนบ้าน อายุสิบเก้าค่ะไปขอคัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านตัองพาเจ้าบ้านไปไหมค่ะแล้วถ้ากรณีที่เจ้าบ้านไปต่างจังหวุดแล้วตัองใช้เอกสารแต่หาที่บ้านไม่เจอไกขอคัดลอกได้ไหมค่ะ วชิรญาณ์ 23
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชนหมดอายุ บัตรประชาชนหมดอายุตั้งแต่ปี56แล้วยังไม่ได้ทำใหม่ ถ้าจะขอทำบัตรใหม่ต้องเตรียมเอกส่ารอะไรบ้างค่ะแล้วเสียค่าปรับเท่าไรค่ะ อีกอย่างหนึ่ง ต้องพาใครในทะเบียนบ้านไปเซ็นยืนยันหลักฐานหรือเปล่าค่ะ ฉัตรตรียา 41
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยน ชื่อตัว และ ชื่อสกุล จะเปลี่ยน ชื่อตัว และ ชื่อสกุล พร้อมกันเลยภายในวันเดียวจะได้มั้ยครับ อุ้ย 35
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายทะเบียนบ้านบุคคลไม่่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรหัว 0) บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรหัว 0) สามารถย้ายทะเบียนบ้าน ทร 14 ได้หรือไม่ ย้ายอยู่ในอำเภอและจังหวัดเดียวกัน ต้องทำอย่างไร นพเกษตร 38
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สถานะของบุคคล อยากทราบว่า นาย สำเนียง ฟองอินทร์ ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ นาย รัตน์ ฟองอินทร์ 30
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   การย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียนบ้านเด็กปลายทาง สวัสดีค่ะสอบถามกรณีเด็กอยู่ในความดูแลของบิดาเพียงผู้เดียวโดยแยกทางกับมารดาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาต้องการย้ายชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านตัวเอง เด็กอายุ 5 ขวบ โดยที่แม่เด็กไม่ต้องมาเซ็นเอกสารย้ายโอนได้ไหมค่ะ หรือต้องให้แม่เด็กย้ายได้เท่านั้น ขอบคุณค่ะ ศศิธร 35
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ พร้อมกับจดทะเบียนสมรส ต้องการเปลี่ยนชื่อจริง พร้อมกับจดทะเบียนสมรส อยากทราบว่าควรจะทำขั้นตอนไหนก่อนค่ะ นิตจญา 31
ได้รับคำตอบแล้ว 05/01/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม -(ต่อ) และถ้าจะขอเป็นเจ้าบ้าน แทนเจ้าบ้านฉบับเดิม สามารถทำได้หรือไม่ เพราะบ้านปลูกสร้างในที่ดินของวัด จนท 26
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว