กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร บิดาสัญชาติไทยมีบุตรกับชาวสวีเดนแจ้งเกิดแปลเป็นสูติบัตรลงรายการบุตรเป็นสัญชาติตามมารดามาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของบิดาต้องดำเนินการอย่างไร จนท 28
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชนหายต้องแจ้งความแล้วทำใหม่หรือไม่ พรทิพย์ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การทำสูจิบัตร ผมมีลูกกกับภรรยาเก่าไม่ได้จดทะเบียน จะคลอดต้นปี 57 แต่มาจดทะเบียนภรรยาใหม่ สามารถ ลงชื่อในสูจิบัตร และใช้นามสกุลผมได้หรือไม่ ศิวพจน์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ข้อมูลประชากรวัยเรียน โหลดข้อมูลประชากรวัยเรียน จะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ โหลดตรงไหน วิลาวัลย์ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ถามหาตัวตน นายสงบ รามวงค์ บ้านอยู่ไหน ทำงานอะไร คม 15
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปลี่ยนสัญชาติ เปลี่ยนสัญชาติเป็นคนเยอรมันแล้ว ในทะเบียนราษฎร์ไทย จะยังคงมีชื่ออีกไหมค่ะ การโยกย้ายทะเบียนราษฎร์จะแจ้งไหมค่ะ ปทิตตา 32
ได้รับคำตอบแล้ว 16/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอคัดสำเนาใบมรณบัตร 1 ภรรยาสามารถขอคัดสำนาใบมรบัตรได้หรือไม่ 2ใช้หลักฐานประกอบการแจ้งอะไรบ้าง 3ต้องขอคัด ณ ท้องที่ที่แจ้งตายหรือไม่ขอบคุณมากค่ะ ทัศนีย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สมุดสีชมพู อยากทราบว่าต้องไปแจ้งที่ไหนะได้ข้อมูลกลับมา ปรียานุช 13
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สมุดสีบมพู อยากได้ข้อมูลการฉีดวัคซีน ปรียานุช 12
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แม่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ แม่ผมตอนเกิดตากับยายไม่ได้ไปแจ้งเกิดจึงไม่มีเอกสารหลักฐาน ทำให้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ตากับยายก็ได้ตายแล้ว ซึ่งแม่ผมมีพี่น้องต่างพ่ออีก 2 คน (มีบัตรประชาชน) และมีพยานบุคคลที่รู้จักแม่ตอนเด็กยืนยันได้ว่ารู้จัก อยากามว่าไปติ มงคล 27
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชน อยากทราบว่า เวลาสมัครงาน จะมีช่องให้กรอกว่า \บัตรประชาชนออกให้ ณ จังหวัด\ อยากทราบว่า ชื่อจังหวัดที่ต้องกรอก หมายถึงจังหวัดที่ไปขอมีบัตรครั้งแรก หรือจังหวัดที่ออกบัตรประชาชนให้ครั้งล่าสุดคะ เนื่องจากภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัด มาอยู่ กทม ก็ขอต่ออายุ หัสญา พิมพ์สระเกษ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งเกิดนามสกุลบิดา ดิฉันคลอดบุตรที่รพ สามีไม่อยู่ เลยให้พี่ชายสามีไปแจ้งเกิดแทน เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าบิดาไม่มายินยอมต้องใส่นามสกุลของมารดา เพราะดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ดิฉันอยากให้บุตรใส่นามสกุลสามีอย่างนี้ต้องรอสามีกลับมาหรือทำยังไงดีคะ นงค์ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการใบมรณะบัตรของปู่ เนื่องจากปู่กับย่าได้เลิกกันตั้งแต่พ่อยังเด็กและไม่ได้มีการติดต่อกับปู่อีกเลย ทำให้ไม่มีการทราบถึงประวัติ ที่อยู่ข้อมูลใดๆของปู่เลยและย่าได้เสียชีวิตแล้วเช่นกัน ทราบเพียงชื่อปู่คือ นายดาว ศรีเพ็ง เมื่อพ่อเสียชีวิตทางประกันสังคมต้องการใบมรณะบัตรของปู่ คุณวุฒิ ศรีเพ็ง 24
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ หลักฐานและสถานที่ขอเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อตัว ปัจจุบันต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ และจำเป็นไหมว่าต้องเปลี่ยนที่อำเถอ/สำนักงานเขตที่ทะเบียนบ้านสังกัดอยู่ (ผมเป็นลูกบ้านมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ) วิทยา 26
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ทีเดียวเลย ขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ทีเดียวเลยได้ไหมค่ะ และต้องทำยังไงบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ namo 26
ได้รับคำตอบแล้ว 15/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ อายุ20ยังไม่มีบัตรประชาชน ผมมีหลักฐานสูติบัตรทะเบียบบ้าน แต่ผมกับคุณพ่อไปสำนักงานเขตเค้าไม่ให้ผมทำเพราะต้องมีอีกบุคคลมายืนยัน ในทะเบียนบ้านผมมีแค่คุณแม่แต่คุณแม่เสียไปแล้ว เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้าน ควรทำยังไงครับ ผมไม่ญาติพี่น้องที่ไหนซึ่งไม่ทราบญาติฝ่ายแม่เล นัท 28
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ย้ายทะเบียนบ้าน ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเก่าแล้วยังไม่ได้เข้าทะเบียนบ้านใหม่ใบแจ้งย้ายหายจะขอใหม่ได้ไหม นางสาวรัตน์ชนนก พูลคุ้ม 23
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจัดตั้งชื่อสกุล อยากทราบว่าการจัดตั้งชื่อสกุลใหม่ นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ และใช้เวลานานไหมครับ ค่่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ ต้องอายุเท่าไหร่ครับถึงจะจัดตั้งได้ครับ พันธ์ศักดิ์ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ คนลาวทำบัตรประชาชนลาว หายที่ไทย คนลาวทำบัตรประชาชนลาว หายที่ไทยต้องแจ้งที่ไหนครับ ยศศิริ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 14/09/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนกลาง ดิฉัน ชื่อ มัลลิกา ธำรงธนทรัพย์ อยากสอบถามว่ารายชื่อดิฉันอยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือไม่ อีเมลล์ติดต่อmanlika_joyzy@hotmailcom มัลลิกา 26
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว