กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 31/01/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ จำรหัสลับของบัตรประชาชนไม่ได้ จำรหัสลับของบัตรประชาชนแบบสมาทการ์ดไม่ได้ต้องทำยังไงครับ อดิักดิ์ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 31/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การใช้สิทธิิ์เลือกตัั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้งนอกพื้นที่งนอกพื้นทีงนอกพื้นทงนอกพื้นงนอกพื้งนอกพืงนอกพงนอกงนองนง ผมได้เลือกตั้งล่วงหน้านอกพื้นทีี่เที่ยวที่แล้วมาแต่ครั้งนี้ไม่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วตอนนี้หมดเขตการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วผมสามารถเลือกตั้งนอกพื้นที่ในวันเลือกตั้งจริงไหมครับ ชุมพร 54
ได้รับคำตอบแล้ว 31/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเลือกตั้งนอกเขต ในวันที่ 26 มค 2557 ที่ผ่านมาไม่ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดปทุทธานี อยากทราบว่า ในวันที่ 2 กพ 2557 สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสถานที่ดังกล่าวได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ขอบพระคุณค่ะ เสาวลักษณ์ 67
ได้รับคำตอบแล้ว 31/01/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ที่อยู่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน หากมีปัญหาว่าย้ายทะเบียนบ้านมาที่อยู่ใหม่แล้ว และมีสิทธิเลือกตั้งตามที่อยู่ใหม่แล้ว แต่บัตรประชาชนยังเป็นที่อยู่เก่าและยังไม่หมดอายุ มีปัญหาในการใช้สิทธิเลือกตั้งมั้ย เจมส์ 49
ได้รับคำตอบแล้ว 31/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ปรึกษาเรื่องทะเบียนบ้าน มีบ้านดั้งเดิมอยู่1 หลัง สร้างนานมากแล้ว ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีก 1 หลัง ในบริเวณเนื้อที่เดียวกัน โฉนดเดียวกัน เมื่อมีการขายบ้านดั้งเดิมไปแบ่งขายตามสิทธิ์ เจ้าบ้านที่เป็นพี่สาวไม่ยอมให้ทะเบียนบ้านตัวจริง เพราะทะเลาะกัน จะต้องทำอย่างไรดี พวงเพ็ชร์ กาวิน 25
ได้รับคำตอบแล้ว 31/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเลือกตั้งนอกเขต ดิฉันทำงานที่เพชรบูรณ์ เคยทำำเรื่องเลือตั้งนอกเขตนานมาแล้ว แต่ วันที่ 26 มค 57 ที่ผ่านมาไม่ทราบข่าวว่าเลือกวันนี้ จะสามรถกลับไปเลือกตั้งตามทะเบัยนบ้านตัวเองที่ ชลบุรี ในวันที่ 2 กพ 57นี้ได้ไหม ถ้าไม่ได้จะให้ทำอย่างไรเพื่อรักษาสิทธิ์เลือกตั้งครั้งต่อ นพ 72
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายปลายทางและเปลี่ยนชื่อ การย้ายปลายทางและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนสามารถทำได้เลยในวันเดียวได้หรือไม่ครับ คนต้องการทราบข้อมูล 34
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เลือกตั้งล่วงหน้า ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน เพิ่งมาทำงานต่างจังหวัด ไม่อยากเสียสิทธิ์ สามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธ์เลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งจริงได้มั้ยค่ะ ภูมิลำเนาเดิมไกลค่ะไม่อยากกลับ พอจะมีทางเลือกมั้ยค่ะ วนิดา 43
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้าน มีทะเบียนบ้านแต่ย้ายออกมาในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อผู้อาศัยจะย้ายกลับได้ไหม จิน 22
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอคัด ทร 38/1 มีแรงงานต่าวด้าวที่เป็นแรงงานตามมติ ครม 15 มค 2556 ที่ไม่มี ทร 38/1 ครับ อยากทราบว่าต้องไปคัดได้ที่ไหนครับ ฝ่ายบุคคล 109
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ซื้อบ้านและย้ายมาเป็นเจ้าบ้านที่ศรีราชา คือผมเพิ่งซื้อบ้านที่ศรีราชาเมื่อเดือนธันวาคม และได้เป็นเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่าจะต้องไปเลือกตั้งที่ศรีราชาใช่มั้ยครับ ธนภัทร สิขิวัฒน์ 18
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไปเลือกตั้งได้หรือไม่ เพิ่งย้ายทะเบียนบบ้านค่ะ แล้วค้นหาแล้วไม่พบว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียยนเก่าเลย อย่างงี้ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งไห มคะ ที่ไหนคะ เพราะในทะเบียนบ้านใหม่และเก่าไม่มีชื่ออเลย 32
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อยากถามว่า เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัด แต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปยื่นขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ถ้ากลับไปเลือกตั้งที่บ้านเกิด ตามที่อยู่ทะเบียนบ้านที่สุรินทร์ เราจะมีชื่อที่นั่นไหมค่ะ นิสา 54
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรหาย บัตรหายต้องทำยังไงบ้าง จุฑาภรณ์ 30
ได้รับคำตอบแล้ว 30/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ด่วน เปลี่ยนชื่อตัว เมื่อปี 2529 ภายใน 2 เดือนแล้วไม่มีใบ ช3 แบบปัจจุบัน ดิชั้นเกิด 23 สิงหา 2529 พ่อเปลี่ยนชื่อให้หลังเกิดได้ 2 เดือน ทางเจ้าหน้าที่เลยเขียนด้านหลังเอกสารว่าอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ จาก รจนา เป็น ปรียาพร เป็นที่เรียบร้อย ต่อมาสถานทูตนอร์เวย์ต้องการใบเปลี่ยนชื่อตัวแบบ ช3 ซึ่งเราก็ได้กลับไปที่ภูมิลำเนาแต่ทางอำเ ปรียาพร 40
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เลือกตั้งนอกเขต 26มคที่ผ่านมาไม่ได้ไปเลือกตั้งที่เขตราชเทวี แต่ยังสามารถไปเลือกตั้งในจังหวัดบ้านเกิดได้ไหมในวันที่2กพ ถ้าเราไม่มีเวลาไปวันที่2กพ เราจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดไปหรือไม่ กี่ครั้งที่โดนตัดสิทธิ์ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง ไก่ 57
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเลือกตั้ง ดิฉันมีชื่อให้ไปลงคะแนนนอกเขต คือเขตบางเขต แต่วันที่26 มกราคม กปปสไปปิด ดิฉันเลยไม่ได้เลือกตั้ง 1อยากทราบว่าดิฉันต้องทำอะไรบ้างค่ะ 2ดิฉันสามารถกลับบ้านไปเลือกตั้งที่บ้านต่างจังหวัดในวันที่2 กุมภาพันธ์ ได้ไหมค่ะ กานดา 47
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอถามเลขบัตรประชาชน จำเลขบัตรประชาชนๅม่ได้ มันจาง ไม่มีเวลาไปทำ เลยอยากขอสอบถามในการทำธุรกรรม อภัณตรี คูณแก้ว 28
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไทย ชื่อใช้สิทธิ์ เลือดตั้งอยู่ ประเทศลาวแต่อยากกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไทยจะทำได้อย่างไร ภิรมย์ แจ้งเกษตร 26
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอ pin code การขอ pin code จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ อังคณา ภาคศาสตร์ 21
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว