กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 14/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ต้องการทราบที่อยู่บุคคล ต้องการทราบที่อยูของ นายอเนก ภักดี อยู่จังหวัดกาญจนาบุรี (ด่วน) จิราพร ภักดีดำรง 41
ได้รับคำตอบแล้ว 14/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ต้องการทราบที่อยู่ของบุคคล ต้องการทราบที่อยู่ของคุณสุวรรณา ปรางค์โคกกรวด และคุณอนุวัฒน์ เพ็งแก้ว ขอบคุณค่ะ เอมอร พงศ์พัชราพันธุ์ 30
ได้รับคำตอบแล้ว 12/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน อยากทราบที่อยู่ โดนโกงเงินไปอ่ะค่ะ เลยอยากทราบที่อยู่ของบุคลนี้ว่าอยู่ที่ไหน ชื่อ นางประภา ปัญญสิน ธัญญา แก้วรัตนานันท์ 51
ได้รับคำตอบแล้ว 11/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามเรื่อง การให้สถานะคนไม่มีสถานะทางทะเบียน ตอนนี้ผมได้ดู ม17 ต่างด้าว ผมถือบัตร บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน อยู่ครับ เห็นทางกระทรวงแจ้งประกาศมาครับ ผมเข้าข่าย ประเภทบุคคลที่ จบปริญญาตรี ครับ ไม่ทราบว่าผมจะติดต่อทำเนินเรื่องได้ที่ไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ หนุ่ม หาดใหญ่ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 11/04/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ทะเบียนสมรส แม่หย่ากับพ่อเมื่อวันที่26กพ56เปลี่ยนใช้นามสกุลเดิมแล้ว แต่อยากใช้นามสกุลพ่อเหมือนเดิมได้ไหม เนื่องจากยุ่งยากเรื่องเอกสารกู้ยืมกับธนาคารที่ทำไว้ก่อนหย่าน่ะค่ะพ่อก็ยิมยอมถ้าทำได้ แหม่ม 35
ได้รับคำตอบแล้ว 11/04/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอจดนามสกุลใหม่ การขอจดนามสกุลใหม่ผู้ที่ขอจดนามสกุลใหม่ต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะขอจดนามสกุลใหม่ได้ แล้ะเมื่อขอจดนามสกุลใหม่แล้วผู้ที่ขอจะใช้คนเดียวหรือพีน้องต้องใช้ด้วย รอคำตอบ 70
ได้รับคำตอบแล้ว 10/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน รายชื่อในทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน เวลาถ่ายเอกสารมองไม่เห็นเลยต้องทำอย่างไร สมฤดี 34
ได้รับคำตอบแล้ว 09/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บุคคลมีเลข ๑๓ หลัก ๒ รายการ มีชาวบ้านมาแจ้งต่อนายทะเบียนว่า ตนเองมีเลขประชาชน ๑๓ หลัก ๒ เลข ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันอยากสอบถามว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ขณะนี้เลข ๑๓ หลัก อีกอันหนึง ถูกจำหน่ายอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ของ อหนึง และอำเภอสามารถาจำหน่ายเลขที่มีรายการบุคคลซ้ำได้เองไหม หรือ ต้อง เจ้าหน้าที่ใหม่ 181
ได้รับคำตอบแล้ว 09/04/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การหย่า ต้องการหย่ากับภรรยา แต่อยู่คนละจังหวัดกัน จะทำการหย่าโดยวิธีแบบใดได้บ้าง พัฒน์ชพล แสงภากรสุวรรณ 131
ได้รับคำตอบแล้ว 09/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่สามารถเข้าตรวจสอบประวัติของตนเองได้ ไม่สามารถเข้าตรวจสอบประวัติของตนเองได้ โดยใช้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) Thailandgateway ผ่านเว็บไซด์ wwwkhonthaicom และใช้ Pin 1 ฉัตติกา คชาใย 39
ได้รับคำตอบแล้ว 09/04/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การใช้อำนาจปกครองบุตร การหย่าโดยการตกลงของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย ณ สำนักทะเบียน โดยคู่หย่าตกลงให้บันทึกในเรื่องบุตรผู้เยาว์ว่า คู่หย่าทั้งสองใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกัน แต่ให้คู่หย่าฝ่ายหญิงเป็นผู้อุปการะเลี้ยวดูบตรได้มั้ยครับ(คู่หย่าฝ่ายชายเป็นข้าราชการ อ่อนกฎหมาย 78
ได้รับคำตอบแล้ว 09/04/2556   การตาย การแจ้งตาย ขอสอบถามเรื่อง มีอยู่ว่า มารดาดิฉันได้เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2537 และไม่ทราบยังไงเพราะตอนนั้นดิฉันไม่ได้อยู่กับท่านที่บ้าน และท่านได้เสียชิวิตในโรงพยาบาล แต่ปัจจุบันตรวจสอบดูในทะเบียนราษฎ์ยังพบชื่อท่านอยู่แบบนี้ต้องทำอย่างไรดีค่ะ และคนที่อยู่กับท่านก้เสี กนกอร 56
ได้รับคำตอบแล้ว 09/04/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอเปลี่ยนชื่อใหม่ ปัจจุบันมีระบบออนไลน์กรณี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่อยากทราบว่าขอเปลี่ยนชื่อใหม่สามารถติดต่อทำที่ สนงเขตใน กทมได้หรือไม่ ทำที่เขตไหนได้บ้าง หรือต้องเดินทางกลับไปติดต่อที่ภูมิลำเนาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หยัด 50
ได้รับคำตอบแล้ว 09/04/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนหย่า เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนหย่ามีอะไรบ้างค่ะ น้ำฝน 43
ได้รับคำตอบแล้ว 08/04/2556   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอสำเนาทะเบียนบ้าน ทางโรงเรียนต้องการสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ ซึ่งไม่ได้ติดต่อกันมานานมากแล้ว เพื่อใช้ในการมอบตัวนักเรียน ต้องให้ใครมาขอ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) konan 58
ได้รับคำตอบแล้ว 08/04/2556   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนชำรุด เคยไปติดต่อที่อำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณเดือนกุมภา แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าบัตรหมดประมาณ1เดือนบัตรถึงจะมาอยากทราบว่าเดือนเมษามารึยังแล้วจำกัดมั๊ยว่าทำได้วันละกี่ใบ เจน 32
ได้รับคำตอบแล้ว 08/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ในระบบภาษีแจ้งว่าไม่มีชื่อและนามสกุลนี้ในทะเบียนราษฎร์ไม่ทราบด้วยสาเหตุใด นายธีระพงศ์ โอภาษ ธีระพงศ์ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 08/04/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล ชื่อสกุล การเปลี่ยนชื่อสกุลสามารถเปลี่ยนออนไลน์ได้หรือไม่สมมุติว่าอยู่สระบุรี แต่ตอนนี้มาอยู่เชียงใหม่แล้วสามารถเปลี่ยนที่เชียงใหม่ได้หรือไม่ และอีกกรณีหนึ่ง คือ ถ้าหญิงชายแต่งงานกันแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส แล้วต้องการเปลี่ยนนามสกุลที่คิดขึ้นมาร่วมกัน แต่ฝ่ นางสาวชลารินทร์ สุรินจักร์ 31
ได้รับคำตอบแล้ว 07/04/2556   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน บุตรเกิดวันที่1เมยในใบแจ้งเกิดเป็นทะเบียนบ้านกลางจะต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านปลายทางภายในกี่วันแล้วใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกณรงค์ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 06/04/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการทราบวันเดือนปีเกิดที่แน่นอนของพ่อแม่ ต้องการทราบวันเดือนปีเกิดของพ่อและแม่ที่แน่นอน เพื่อเอาไปกรอกในแบบฟอร์มการขอวีซ่า เนื่องจากปัจุบันไม่สามารถติดต่อกับพ่อและแม่ได้ ต้องทำอย่างไร หรือเช็คได้จากทะเบียนข้อมูลที่ไหนได้บ้าง Maidphitlok 26
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว