กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 15/02/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล สอบถามนามสกุลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช อยากทราบว่าจะดูรายชื่อนามสกุลได้ที่ไหนคะ มณฑิรา 285
ได้รับคำตอบแล้ว 15/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ ขอแจ้งปัญหาให้ส่วนกลางได้ทราบและช่วยแก้ไขปัญหาด้วย ตอนนี้อำเภอมีปัญหาเรื่องไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำบัตรฯ เช่น กระดาษพิมพ์ บป. หมึกพิมพ์ ขอเบิกไปที่ศูนย์จังหวัดบอกว่าไปเบิกจากศูนย์ภาคแล้วไม่มี ไม่ใช่สั่งให้
แต่อำเภอให้บริการประชาชน แต่ไม่เคยดูแลเ
เจ้าหน้าที่อำเภอ 104
ได้รับคำตอบแล้ว 15/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน คัดและรับรองทะเบียนบ้าน(ท.ร.14/1) อยากสอบถามว่ากรณี1. ใช้ใบถ่ายเอกสารใบรับรองทะเบียนบ้าน ท.ร.14/1 ไปให้หน่วยงานอื่นจะใช้ได้ไหม 2.ถ้าคัด ท.ร.14/1 ออกมาแล้วมีกำหนดเวลาไหมกว่าจะหมดอายุ 3.เดี๋ยวนี้ยังใช้ ท.ร.14/2 อยู่หรือเปล่าหรือว่ายกเลิกแล้ว
ผู้สงสัย 144
ได้รับคำตอบแล้ว 14/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอดูชื่อภาษาอังกฤษของ ปรินทร ชื่อ นาย ปรินทร ปลัดยศ ในทะเบียนราษฎร์ เป็นภาษาอังกฤษคือตัวอะไรบ้าง ปรินทร 79
ได้รับคำตอบแล้ว 14/02/2555   การขอมีบัตรใหม่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประำจำประชาชนหมดอายุในวันที่ 14 ธ.ค.2554 มายื่นขอทำบัตรใหม่ในวันที่ 14 ก.พ.2555
จะต้องเสียค่าปรับหรือเปล่า
ผู้ทำบัตร 90
ได้รับคำตอบแล้ว 14/02/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การจดทะเบียนสมรสครั้งที่สอง

จดทะเบียนสมรสครั้งที่สองผู้หญิงเปลียนนามสกุลจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเปลียนนามสกุลไหมครับ
ถ้าเสียกี่บาทครับ
ต้นน้ำ 82
ได้รับคำตอบแล้ว 14/02/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอเปลี่ยนชื่อลูกใหม่ เนื่องจากได้ตอนเกิดย้ายลูกเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของคุณพ่อเด็กที่ชลบุรี ไม่ทราบว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อที่อำเภอไหนก็ได้หรือป่าวค่ะ เพราะอยู่กรุงเทพทั้งครอบครัวเวลาราชการก็ทำงานเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับชลบุรีเท่านั้น เพราะชื่อเวลาใช้ไม่ตรงกับใบสูจิบัตร จึง Charida 101
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การจดทะเบียนชมรม พอดีผมได้จัดต้งชมรมโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ชมรมที่จัดตั้งขึ้น คือ ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่

แต่ด้วยว่าปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการบริจาคให้แก่ชมรม ต้องการความแน่ชัดขอ
นายทิวลิป มหาวงค์ 94
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   การพิจารณาสัญชาติ การขอแปลงสัญชาติไทย อยากทราบขั้นตอนและเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับการแปลงสัญชาติไทย ji 70
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนนามสกุล จะเปลี่ยนนามสกุลต้องทำอย่างไรครับ ตั้งเองได้หรือเปล่าครับ แล้วเมื่อไรจะมีนามสกุลพระราชทานครับ บุญเอื้อ 181
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ hotที่สุดของการตรวจสอบงานทะเบียนอาวุธปืน ที่อำเภอนั้นมีฝ่ายความมั่นคงรับผิดชอบงานทะเบียนอาวุธปืนกล่าวคือในวันที่13 ก.พ.2555 มีปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำหนังสือการขอตรวจสอบทะเบียนอาวุธปืนของสถานีตำรวจอำเภอมาขอตรวจสอบโดยปลัดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปเข้าเครื่องตรวจสอบทะเบียนอาวุธปืน แต่ไม่สามาร ปลัดทะเบียน ภาคอีสาน 95
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล การใช้นามสกุลร่วมกับคนอื่น ถ้าเคยไปขอร่วมใช้นามสกุลคนอื่น แล้วถ้าเจ้าของนามสกุลนั้นเค้าไปยกเลิกนามสกุล โดยไม่แจ้งให้เราทราบ ต่อมาถ้าเราไปทำบัตรประชาชน กรณีหมดอายุ หรือเกี่ยวกับการติดต่องานราชการอื่น ๆ จะมีปัญหาหรือไม่

ขอบคุณค่ะ
เอ๋ย 111
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การแก้ไข/เปลี่ยน รายการบ้าน ในหน้าสมุดทร.14 ฉบับเจ้าบ้านได้หรือไม่ อยากทราบว่า สามารถแก้ไข/เปลี่ยน รายการบ้าน ในหน้าสมุดทร.14 ฉบับเจ้าบ้านได้หรือไม่ กรณีบริษัทซื้อบ้านหลังดังกล่าวมาจากบุคคลอื่น และต้องการให้มีชื่อของบริษัทในหน้าสมุดทะเบียนบ้าน หรือสามารถแก้ไขรายการเกี่ยวกับบ้านโดยลงนามกำกับเฉยๆ ได้หรือไม่ ผิดระเบียบ สิรีกานต์ 109
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การเปลี่ยนนามสกุล กรณีจดทะเบียนสมรส กรณีจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายต่างประเทศ แล้วกลับมาบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) สามารถเลือกใช้คำนำหน้าได้ว่าจะเลือกเป็น นาง หรือ นางสาว (อ้างอิงหนังสือเลขที่ มท.0309.3 / ว 7674 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551) หลังจากที่บันทึกฐานะแห่งครอบครัวแล้วจะสามาร เอ๋ย 82
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอเปลี่ยนเป็นชื่อเดิม ไม่ทราบว่าเราจะสามารถขอเปลี่ยนกลับเป็นชื่อเดิมได้ไมอ่าค่ะ
เคยเปลี่ยนชื่อมาแค่ครั้งเดียวอ่าค่ะ..ไปที่ว่าการอำเภอเค้าบอกว่า
ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้เพราะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยอ่าค่ะก็เลยข้องใจ
ว่าไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นชื่อเดิมได้จริงๆหรอค
prammika 121
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การเปลี่ยนคำนำหน้าในเล่มทะเบียนบ้าน กรณีเด็กทำบัตรประชาชน แล้วในบัตรยังเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย ต่อมาอายุ 15 ปี
และต้องการแก้ไขคำนำหน้าในเล่มทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านสามารถไปดำเนินการได้เลยหรือไม่
หรือจะต้องได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของคำนำหน้าก่อน แล้วถ้าต้องรับมอบอำนาจเพื่อไปดำเนินกา
เอ๋ย 211
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ลายเซ็นต์ ต้องการทราบว่ากรณีที่เซ็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช้ได้หรือไม่...มีข้อกฎหมายหรือไม่ ประชาชน... 92
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหมดอายุ กรณีบัตรประชาชนหมดอายุสามารถนำไปใช้ประกอบเอกสารเรื่องใดได้บ้าง สิริ 128
ได้รับคำตอบแล้ว 13/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขสูติบัตร/มรณบัตร แก้ไขสูติบัตร/มรณบัตร ถ้าทำออกไปแล้วและจะมีการแก้ไขรายการ เช่น ชื่อตัวเอง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลขบัตรประชาชนจะสามารถแก้ไขรายการได้หรือไม่ ในกรณีที่เหตุเกิดจากหลังทำใบสูติบัตร/มรณบัตรแล้ว สิริ 92
ได้รับคำตอบแล้ว 12/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จะขอย้อนตรวจสอบประวัติกันได้ยังไงและจะเริ่มจากตรงไหนดี แม่เป็นคนตามทะเบียนที่ได้มาจากลูกพี่ลูกน้องกันๆเขาเป็นลูกของพี่สาวแม่ที่อยู่ตามสำเนาที่เคยถ่ายใว้ทะเบียนบ้านเลขที่149 หมู่ที่3 ต.วังจันทร์ อ.แกลง จ.ระยอง คงจะนานมาก เพราะปัจจุบัน ตำบลวังจันทร์ ได้เป็นอำเภอวังจันทร์แล้ว และตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ไม่เคยทำ พรชัย เพ็รทอง 55
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว