กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 08/08/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอร่วมนามสกุล การขอร่วมสกุลมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ณรงค์ชัย 87
ได้รับคำตอบแล้ว 08/08/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เอกสารสำหรับจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นบิดา ลูกอายุ 16 ปีต้องการจดทะเบียนรับรองบุตรให้ลูกขณะนี้นี้ลูกและแม่ของลูก อยู่ต่างประเทศผมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ แม่และเด้กยินยอม สุวิทย์ 16
ได้รับคำตอบแล้ว 07/08/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ระบบแจ้งว่า pincode ผิด เข้า Thailand Gateway ระบบแจ้ง pincode ผิด ตลอด แต่แน่ใจว่าไม่ผิด ต้องทำอย่างไรค่ะ พัชรี 10
ได้รับคำตอบแล้ว 06/08/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนสมรส พอดีวันนี้ไปจดทะเบียนสมรสมา ใช้ชื่อและนามสกุลของตัวเองเหมือนเดิม แต่อยากจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลสามี โดยใช้นางสาวเหมือนเดิม ต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ และสามารถติดต่อที่อำเภอได้ทุกที่เลยไหม หรือต้องไปเปลี่ยนนามสกุลตามที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น ขอบ กมลวรรณ 26
ได้รับคำตอบแล้ว 06/08/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทดสอบถาม ช่วยตอบกลับด้วย จู๊ด 10
ได้รับคำตอบแล้ว 06/08/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอบจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ หากเราต้องการทราบข้อมูลจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ โดยแยกเป็นรายตำบล อำเภอ จังหวัด สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ขอบคุณมากค่ะ Fah 7
ได้รับคำตอบแล้ว 01/08/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านชั่วคราว ทะเบียนบ้านชั่วคราว สามารถแจ้งย้ายเข้า-ออก หรือแต่งตั้งเจ้าบ้านได้หรือไม่ อ้างอิงระเบียบตัวไหนค่ะ น้ำทิพย์ 107
ได้รับคำตอบแล้ว 01/08/2555   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ถูกจำหน่ายชื่อ จากการตรวจสอบ 14/1 ชื่อ นางเนียม สุพบ อายุ 57 ปี จ.พิจิตร บันทึกเพิ่มเติม (รายการนี้ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านแล้ว เมื่อ 1 มี.ค.47) มีบัตรประชาชนภาพสี ขาว-ดำ บัตรหมดอายุ 1ม.ค.2543 ปัจจุบันอยู่ จ.กาญจนบุรีมา กว่า 20 ปี และไม่เคยกลับบ้าน ต้องก เทศบาล 28
ได้รับคำตอบแล้ว 01/08/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การใช้งาน email ไม่สามารถเข้าสู่ระบเว็บอีเมลคนไทยได้ ขึ้นคำว่า connection to IMAP SERVER thanakron 7
ได้รับคำตอบแล้ว 31/07/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน อยากทราบว่าการแก้ไขรายการในหน้าแรกของทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ทร.๑๔) คือจะแก้ไขรายการชื่อบ้าน ได้หรือไม่ค่ะ เนื่องจากทำหนังสือหารือจังหวัดและจังหวัดบอกว่าแก้ไขได้ตามระเบียบข้อ๑๑๕ แต่เคยปรึกษากับ๑๕๔๘แล้วทาง๑๕๔๘ ตอบว่าแก้ไขไม่ได้เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริง สิรีกานต์ 91
ได้รับคำตอบแล้ว 31/07/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เจ้าบ้านมอบอำนาจ เจ้าบ้านใช้สำเนาบัตรข้าราชการแทนบัตรประชาชนในการมอบอำนาจในการแจ้งย้ายเข้า-ออก หรือเปลี่ยนเจ้าบ้านได้หรือไม่ น้ำทิพย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 30/07/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน นาย ก ได้ซื้อบ้านมีสัญญาฃื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน นางข ได้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านของนาย ก และนาย ก ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นาง ข แก้ไขเป็นเจ้าบ้าน ต่อมา นาย ก จะย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแต่ นาง ข ไม่ยอมให้เข้าทะเบียน จนท.มือใหม่ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 30/07/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอบ้านเลขที่ การกำหนดบ้านเลขที่ของการจัดตั้งเป็นกลุ่มศูนย์คัดเมล็ดพันธ์ข้าวสามารถขอทะเบียนบ้านได้หรือไม่ในกรณีไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างและปลูกในที่สาธารณะเป็นที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันลักษณะอาคารเป็นปูน มีเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าจะให้เป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวได้ จนท.มือใหม่ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 30/07/2555   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า กรณีการรับแจ้งย้ายบุคคลมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เลข 8 ต้องเข้าทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง หรือสีน้ำเงิน และการเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวต้องเป็นเลข 8 เท่านั้น ใช่หรือไม่ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 30/07/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอบที่อยู่ ต้องสอบถามที่อยู่ภูมิำเนา ของนายอินทร์จันทร์ สิงห์จ๊ะ ซึ่งสถานะภาพปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว แต่ข้าพเจ้าได้ดูแลลูกชายเขาอยู่คือนายติณณภพ สิงห์จ๊ะ และแม่ก็ชีวิตเช่นกัน ตั้งแต่เขาอายุ 11 ปี แต่ลูกชายเขาไม่สามารถรู้ว่าพ่อเขาต้นกำเนิดอยู่ที่ใด มีญาติพี นายสุวชัย กันตะภาค 8
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ต้องการรู้ชื่อคู่กรณี บ้านติดกันแต่ไม่รู้จักชื่อ เพราะไม่ถูกกัน ลูกสาวบ้านติดกันเอาน้ำสาดเข้ามาในบ้านทำให้ข้าวของเสียหาย ต้องการรู้ชื่อเพื่อแจ้งความให้รับผิดชอบความเสียหาย สุเมธ ศรีีจรรยา 11
ได้รับคำตอบแล้ว 27/07/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามความคืบหน้า ความคืบหน้าของหมายเลขคำร้อง5020-0-010867ไปถึงไหนแล้วครับ นาย แสงเมือง 8
ได้รับคำตอบแล้ว 27/07/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอประวัติบุคคล ต้องการทราบประวัติของ นางสาวธัญวลัย ใจธรรม เลขที่บัตรประชาชน คือ 1729900204109 เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแนนซ์อยู่แต่ตอนนี้ไม่พบบุคคลดังกล่าวขอให้ทาง สำนักงานได้ชี้แจงประวัติบุคคลดังกล่าวด้วย ธัญชิดา 15
ได้รับคำตอบแล้ว 27/07/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน อยากจะเรียนถามว่าถ้าบุคคลที่ถือบัตรต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว(คือยายของหนูเอง) จะสามารถแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านของครอบครัวหนูได้ไหมคะ และต้องทำเรื่องยังไงบ้างคะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ คนเหนือเจียงราย 18
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ(ฝรั่งเศส)ต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกตามพ่อบุญธรรมเพราะทะเบียนบ้านอยูในไทย ต้องทำอย่างไรบ้างคะ แล้วต้ิงจดที่ไทยอีกไหมคั เอกสารที่รับบุตรแปลไทยเรียบร้อยแล้วน พูนทรัพย์ 14
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว