กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 01/11/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอเปลี่ยนนามสกุล ตามมารดาบุญธรรม จะเปลี่ยนนามสกุล ตามมารดาบุญธรรม ซึ่งตนเองมีชื่อในทะเบียนที่ อำเภอหาดใหญ่ แต่ปัจจุบัน ได้มาทำงานที่ขอนแก่น ไม่ทราบว่า สามารถทำเรื่องเปลี่ยนนามสกุล ที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ไหมค่ะ และหลักฐาน คือ มีสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนารับ นงพงา ดาโสม 29
ได้รับคำตอบแล้ว 01/11/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ต้องการทราบอัตราค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎรทั้งหมด อยาทราบว่าถ้าคัดทะเบียนบ้านจากภาพถ่ายทางทะเบียนเก็บเท่าใหร่ แล้วคัดมรณบัตร , สูติบัตร แทนสูญหายเก็บเท่าใหร่ จนทมือใหม่ 20
ได้รับคำตอบแล้ว 01/11/2555   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร แก้ไขชื่อบิดา/มารดา ต้องการแก้ไขชื่อบิดา-มารดาปัจจุบันอายุ 31 ปี(อยู่ในเขตเทศบาล) มีชื่อบิดา มารดา ในรายการทะเบียนบ้านซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากว่าคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นป้ากับลุง เพราะว่าเมื่อก่อนพ่อแท้ฯ ได้หนีทหารแล้วมาได้ภรรยาแต่ตอนนั้นที่ข้าฯ เกิดพ ทราย 82
ได้รับคำตอบแล้ว 01/11/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอใบอนุญาติ ป3 ที่วังไชยา เข้าไปส่งเอกสารขอ ป3 ด้วยตัวเองที่วังไชยา วันที่ 13/9/55 จนถึงวันที่ 1/11/55 ยังไม่ได้รับการอนุมัติเลย ประชาชนทั่วไปมาขอเพราะต้องการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อไหร่ บางคนต้องดูแลพ่อ แม่ ลูก เมีย จะให้บอกโจรว่าวั นาย เคารพ กฏหมาย 28
ได้รับคำตอบแล้ว 01/11/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอแก้ไขตัวอักษรชื่อ-นามสกุล คือผมได้ตรวจเช็คนามสกุลของลูกสาวผมมันผิดตัวอย่างเช่นนามสกุล -ดิษฐวิถี-แต่ข้อมูลส่วนกลางเป็น-ดิษฐวิพี-ผมได้ตรวจสอบแล้วสูคิบัตร,ทะเบียนบ้านก็ถูก เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าส่วนกลางกรอกข้อมูลผิดและบอกว่าเคยเคยทำเรื่องไปแล้วส่วนกลางไม่แก้ให้หรือไม้ได้เป็นเรื วิชัย ดิษฐวิถี 27
ได้รับคำตอบแล้ว 01/11/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอบ้านเลขที่ อยากทราบว่าการขอบ้านเลขที่ในกรณีปลูกบ้านใหม่ในเขตเทศบาลสามารถจองได้เหมือนทะเบียนรถไหมคะและกรณีที่บ้านปลูกสร้างอยู่ในละแวกเดียวกันจะขอให้เทศบาลออกเลขที่ที่เราต้องการได้หรือไม่เช่นละแวกเดียวกันเลขที่ 200 แต่จะขอเลขที่ 500 ได้หรือไม่ จนท 47
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2555   การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายที่อยู่ คือว่าน้าเราเป็นเจ้าของบ้านแต่เขาชอบเอาไปจำนำเขาไว้โดยเอาเงินมาใช้แล้วต่อมาเขาก้ไปแจ้งว่าทะเบียนบ้านหายแล้วก็ได้เล่มใหม่มาทีนี้ทางเมียจับได้เลยไม่อยากให้เป้นเจ้าบ้านแล้วเลยจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นของหลานแทนแล้วทางโน้นที่จำนำทะเบียนบ้านเล่มเก่าไว้จะเอาเรื่ เจน 24
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2555   การขอมีบัตร การทำบัตรประชาชนครั้งแรก ทำไม เด็กอายุ 15 ปี ทำบัตรประชาชนต้องพาผู้ปกครองไปด้วย อำเภอไม่ให้ทำ งง pornlapat 43
เปิดอ่านแล้ว 31/10/2555   การเพิ่มชื่อ กรณีบุตรที่มีบิดา-มารดา เป็นบุคคลต่างด้าวจะขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่เมืองไทย เนื่องจากต้องการเข้ารับการศึกษาที่เมืองไทย จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากได้ต้องทำอย่างไรบ้าง หรือตามระเบียบข้อใด เด็กใหม่งานทะเบียน 11
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอบ้านเลขที่ของเรือและรถ ในการขอบ้านเลขที่ของเรือและรถที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ช่วยบอกผู้มีอำนาจในการขอและเอกสารที่ต้องใช้ รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติ ช่วยรีบตอบด้วยคับ มือใหม่ 11
ได้รับคำตอบแล้ว 31/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ประวัติและที่อยู่ ต้องการทราบที่อยู่และข้อมูลของบุคคลที่ชื่อ นายสุรินทร์ หงษ์สวัสดิ์ อยากทราบว่าเป็นพวกมิจฉาชีพ ที่ชอบหลอกให้โอนเงินทาง ATM หรือไม่ เป็นบุคคลที่มีประวัติเป็นอาชญากรหรือไม่ เพ็ญนภา จินะโกฎ 21
เปิดอ่านแล้ว 31/10/2555   ความแตกต่างระหว่าง ทร38 ก กับ ทร38/1 อยากทาบว่า ความแตกต่างระหว่าง ทร38 ก กับ ทร38/1 มันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร และต่างด้าวกัมพูชาหลับหนีภัยสงครามเข้าที่มาอยู่ไทยได้ 35 ปีแล้ว มีภรรยาและลูกแล้ว จะได้อยู่ในกลุ่มใหน เป็นแรงงานหรือเปล่าค่ะ คือมีเลข 13 หลัก เป็น 00 แล้วกรณีนี้สามารถข ผู้สงสัย 35
เปิดอ่านแล้ว 30/10/2555   สิทธิทางสังคม ได้สัญชาติโดยการเกิดเตอนอายุ30ปีจะสอบกพหรือรับราชการทหารได้หรือไม่(ไม่ได้เกณฑ์ทหารมาก่อน) ณภัส 9
เปิดอ่านแล้ว 30/10/2555   กรณีบ้านซ้ำ บ้านที่มีเลขที่ซ้ำกัน เช่น บ้านเลขที่ 99 ในเขตเทศบาล อีกบ้านอยู่เขต อบต(อำเภอ) จำเป็นต้องเปลี่ยบ้านเลขที่หรือไม่เพราะว่าบ้านทั้งสองหลังไม่ได้มีใช้เลขรหัสประจำบ้านเดียวกันและอยู่กันคนละเขตด้วยต้องการชี้แจงให้ประชาชนทราบ/////ขอบคุณคับ สิริ 7
เปิดอ่านแล้ว 30/10/2555   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรจอมเกียจคร้าน เรียน-อธิบดีกรมการปกครอง ด้วยอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการด้านงานทะเบียน จากปลัดฯ ผู้นี้ ซึ่งไม่ได้ให้ความสนใจใดๆ เลยต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเราควรจะทำอย่างไร คนละหานทราย 29
เปิดอ่านแล้ว 30/10/2555   ทำบัตรใหม่ บัตรหาย บัตรไทยลื้อหายขอถ่ายใหม่ปกติไช้เวลานานกี่เดือนกี่วันจึงจะได้บัตรแข็ง กลับมาครับ นายสิทธิชัย 19
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนสมรส อยู่กินกับสามีโดยไม่ได้จะทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 2 คน ถ้าต้องการตรวจสอบว่าสามีเคยจดทะเบียนสมรสหรือยัง จะต้องทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารใดบ้าง หมู 34
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ฐานะของครอบครัว การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว คืออะไร ใช้ในกรณีใด จนท 23
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2555   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ตามระเบียบฯข้อ116 กำหนดให้แจ้งสำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตร มรณบัตร แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการให้ถูกต้องตรงกัน หลังจากที่อนุญาตให้แก้ไขรายการแล้ว ปัจจุบันมีสูติบัตร มรณบัตร ที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงเห็นว่า สำนักทะเบียนที่อนุญาตให้แก้ไขรายการ น่า ผู้อยากรู้ 67
ได้รับคำตอบแล้ว 30/10/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนบ้าน เนื่องจากดิฉันได้กู้ซื้อบ้านจากแบงค์มา 6ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปขอทะเบียนบ้านถ้าจะไปขอย้ายเข้าเป็นเจ้าบ้านต้องทำอย่างไรคะ แล้วอย่างนี้เจ้าของบ้านเดิมหรือคนในทะเบียนบ้านเดิมจะยังมีสิทธิในตัวบ้านอยู่หรือป่าวคะ นพภัสสร 34
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว