กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 30/07/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล นามสกุลพระราชทาน ขอรายชื่อนามสกุลพระราชทาน ปัณณพร 32
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   การเกิด อยากได้ใบเกิดค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องจำเป็น (ด่วน)มากๆค่ะ เกี่ยวกับใบเกิด เนื่องจากดิฉันเป็นคนญวนอบยพ เกิดในจังหวัดหนองคาย ไม่มีใบเกิด มาวันนี้ดฺฉันมาทำงานต่างประเทษ ทางการเขาต้องการใบเกิดแหนบมาด้วย แต่ดิฉันไม่มี ดิฉันจะติดต่อขอได้ที่ไหนค่ะ ขอความช่วยเหลือแนะนำดิฉ อารยา 32
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอคัดสำเนาเอกสาร 1) ตา ยาย เสียชีวิตที่ จกาฬสินธ์ ต้องการใช้สำเนาทะเบียนบ้านของ ตา ยาย พร้อมด้วยใบมรณะบัตร ที่ที่ว่าการอำเภอจังหวัดพิษณุโลกได้มั้ยคะ 2) ต้องการใบยืนยันสถานภาพของคุณแม่ค่ะว่าไม่ได้สมรส เนื่องจากในใบมรณะบัตรของคุณแม่แจ้งว่าสถานะภาพคือสมรส แต่ในความเป็น Sumon 30
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ นก 28
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ บุตรบุญธรรม ไม่ทราบว่าไปขอรับบุตรบุญธรรมมาแล้ว เอกสารที่เปลี่ยนชื่อบิดามารต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง เช่น ทะเบียนบ้าน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ไม่เห็นเปลี่ยนเอกสารอะไรให้เลย ทางโรงเรียนบอกให้แก้ไขให้เรียบร้อย จบป6 แล้วจะไปศึกษาต่อลำบาก ศศิธร สุธรราภิวัฒน์ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ รับรองสำเนา กรณีการรับรองสำเนาถูกต้องต้องการทราบว่าเมื่อนำสำเนา ของพ่อ แม่หรือเอกสารที่มีชื่อญาติพี่ น้อง (เสียชีวิตแล้ว)มาใช้เพื่อประกอบเอกสารทางทะเบียนราษฎรเพื่อเพิ่มชื่อหรือกรณีอื่นๆ (กรณีคนเพิ่มเป็นบุตร) 1จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องหรือไม่ 2ให้บุตรที่จะเพิ่มชื่ พีท 22
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนนามสกุลใหม่ นามสกุลพระราชทานพระสังฆราขจองได้ที่ไหนและจองอย่างไร ขอทราบรายละเอียด ติดต่อได้อย่างไร จิตตรีพัฒน์ ต่ายทอง 27
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอคัดทะเบียนบ้านเก่า การรับรองทะเบียนบ้านรุ่นเก่าจากภาพถ่ายทางทะเบียนสามารถรับรองต่างสำนักทะเบียนได้หรือไม่ เหมื่อนกับการคัดรับรองรายการบุคคล ทร 14/1 ได้ไหม เจ้าหน้าที่ทะเบียนท้องถิ่น 31
ได้รับคำตอบแล้ว 29/07/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล ชือพระราชทาo ขอจองรายชือได้ทีใหนขอหมายเลขโทรด้วย สมหมาย อาตมา 19
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ตอนนี้อายุ 40 อยู่ต่างประเทศมานาน ไม่เคยทำบัตรประชาชนจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้าง ตอนนี้อายุ 40 อยู่ต่างประเทศมานาน ไม่เคยทำบัตรประชาชนจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้าง หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ คือ 1Passport 2สำเนาทะเบียนบ้าน ที่่เป็นกระดาษ A4 3สำเนาใบสำเร็จการศึกษาแต่ไมมีรูปหน้า 4สำเนาสูติบัตร สามารถทำบัตรประชาชนได้หรือไม่ ประเสริฐ 27
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนการหย่าต่างสำนัก การจดทะเบียนการหย่าต่างสำนัก พยานที่ลงลายมือชื่อใน คร6 ของสำนักทะเบียนแห่งที่สองพยานเป็นบุคคลเดียวกันกับในสัญญาหย่าของสำนักทะเบียนแห่งแรกใช่หรือไม่ อย่างไร 1234 93
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน เด็กอายุ 7 ปีทำบัตรประชาชนยกเลิกหรือยัง พจรีย์ 66
ได้รับคำตอบแล้ว 26/07/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ อยากทราบเลขบัตรประชาชน อยากทราบเลขที่บัตรประจำตัวของ นางสุรีพร บุตรบุญตอม เนื่องจากทำบัตรหาย สุรีพร 37
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2556   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรสวิธีนี้ทำได้ไหมครับ อยากทราบเรื่องกฎหมายการจดทะเบียนสมรส?ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงรายละเอียดก่อนนะครับว่า -ฝ่ายชายอายุ?27?ปีบริบูรณ์?ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ?หรือวิกลจริตปกติดีทุกอย่าง?ไม่เคยสมรสมาก่อน?อธิบายสั้นๆก็คือจดได้ตามกฎหมายผ่านทุกอย่างครับ -ฝ่ายหญิงอายุ?19?ปี?6?เดื ตชด 213
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2556   ทะเบียนชื่อบุคคล ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตร บุตร1 เดือน ค่ะ ตอนนี้ใช้นามสกุมมารดา(บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส) สูติบัตรโรงพยาบาลใส่นามสกุลแม่แต่ดิฉันต้องการเปลี่ยนให้ลูกใช้นามสกุลพ่อตามในสูติบัตรดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ (ดิฉันเป็นภรรยาน้อยค่ะ) พู่ 36
ได้รับคำตอบแล้ว 25/07/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน พี่ชายแฟนอาการไม่ครบแต่ฟังรู้เรื่องทำงานได้เกิดที่เกาะล้านไม่รู้ความเป็นไปแต่แรกตอนนี้อายุ60กว่าเจ็บป่วยต้องเข้ารพรักษา รพรัฐ อยู่รักษาตัวประมาณ1อาทิตย์เสียค่ารักษาตัวประมาณ28000-บาทอยากคัดสำเนาบัตรประชาชนจะทำได้ที่ไหนคะ ราตรี อสัตหีบ 46
ได้รับคำตอบแล้ว 24/07/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนสูญหาย เอกสารที่มีรูปถ่ายและเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาติขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ฯลฯ ที่หมดอายุแล้ว ใช้เป็นหลักฐาน ในการขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหายตามข้อ 11 (7) ได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ 33
ได้รับคำตอบแล้ว 24/07/2556   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การเปลียนชื้อ และ ทำบัตร ผมถือบัตร ท/ร 14 /1 อยากเปลียนชื้อ นามสกุล ได้ใหม้ ลุกอายุ ๖ ขวบ ทำบัตรได้ใหม้ ถ่ายบัตรได้ที่ใหนครับ ยอดฟ้า 26
ได้รับคำตอบแล้ว 24/07/2556   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แก้ไขรายการในสูติบัตรแและทะเบียนราษฎร จะขอแก้ไขรายการ พศ ที่เกิดในสูติบัตรและ ทะเบียนบ้าน จากเดิมที่ 2534 เป็น 2532 สามารถแก้ไขได้หรือไม่ ยาหยี 33
ได้รับคำตอบแล้ว 24/07/2556   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป คู่สามีภรรยาขอมาจดทะเบียนรับรองบุตรโดยที่ทั้งคู่ได้อยู่กันกันมาสามีภรรยาเดียวกันแต่จะมาขอจดทะเบียนรับรองบุตร (เห็นว่ายื่นเรื่องต่าง ๆ) พอยื่นเรื่องเสร็จแล้วกลับมาจดทะเบียนสมรส อยากถามว่าถ้าคู่สามีภรรยา (ผัวเดียวเมียเดียว)ถ้าจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว ที ทั่วไป 21
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว