กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตร ต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรที่มีอายุ 12,15 ปี จากชื่อสกุลของบิดามาเป็นชื่อสกุลของมารดา ปัจจุบันมารดาได้หย่ากับบิดาของบุตรแล้วและบุตรได้อยู่ในความดูแลของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ถ้าหากต้องการกระทำดังกล่าวข้างต้น มารดาสามรถดำเนินการได้หรือไม่ นางสาวพรหมภรณ์ เผ่าพันธ์ 126
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2554   อื่น ๆ อื่น ๆ กรมการปกครองคะกรุณาจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้สำนักทะเบียนได้แล้วค่ะ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้เครื่องชุดเดิมไม่สามารถทำงานให้บริการประชาชนได้แล้ว วัน ๆ จนท. นั่งตอบคำถามอย่างเดียวเพราะเครื่องเสียตลอด ชาวบ้านเดือดร้อนเหลือเกิน บางรายลางานพาลูกหล ชาวทะเบียน 126
ได้รับคำตอบแล้ว 10/09/2554   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรสของหญิงไทยกับบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่มที่ ๑ ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจดทะเบียนสมรสของหญิงไทยกับบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (คนกลุ่ม
๑ มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก
คนทะเบียน 264
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2554   การย้ายที่อยู่ ทำบัตรฯ กรณีเด็กอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้หรือไม่
หรือ ย้ายเข้าออกปกติได้หรือไม่
ประชาชน 132
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ถ่ายบัตรฯ ใส่แว่น(สายตา)ถ่ายรูปทำบัตรได้รึไม่และใส่ที่คาดผม(มีโบว์)ถ่ายรูปทำบัตรได้รึไม่ คนอยากสาย 261
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หมายเลขบัตรประชาชน อยากทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรสามารถเช็คได้ไหมค่ะ
พอดีต้องกรอกข้อมูลด่วนค่ะ
อรทัย พรมไธสง 82
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2554   อื่น ๆ ตรวจสอบข้อมูลประชากรแยกรายหมู่บ้าน อยากทราบว่าจะตรวจสอบข้อมูลประชากรแยกรายหมู่บ้านได้จากเว็ปอะไร เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในงานสำรวจและศึกษา อบต.วังพิกุล 246
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แรงงานต่างด้าว นายจ้างจะพาแรงงานต่างด้าวไปทำธุระต่างจังหวัด 2-3 วันก็กลับ จะต้องไปขออนุญาตออกนอกเขตหรือไม่ อย่างไร
หรือแมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
นายจ้าง 114
ได้รับคำตอบแล้ว 09/09/2554   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การทำบัตรประชาชน กรณีที่ดิฉันมีชื่ออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และไม่เคยทำบัตรมาก่อนเลย
แต่ตอนนี้อาศัยอยู่กับสามีที่จังหวัดสิงห์บุรี ดิฉันจะต้องไปขอทำบัตรที่ใด
และต้องเตรียมอะไรไปบาง ดิฉันอายุ 47 ปี แล้ว
ประชาชน 129
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขวันเดือนปีเกิด การขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด "๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐" จะสามารถแก้ไขได้เป็นวันใด ระหว่าง
๑. ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐ (ในปฏิทิน ๑๐๐ ปี) ระบุวันสุดท้ายในเดือน กุมภาพันธ์ของปีนั้น
๒. ๓ มีนาคม ๒๔๙๗ (นับจากวันสุดท้ายของเดือนไปอีก ๓ วัน เพื่อให้ครบวันที่ ๓๑ กุมภา
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน 125
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบเลขประจำตัวประชาชน อยากทราบเลขประจำตัวประชาชน
ของคุณมนัส มนชญาพิสุทธิ์
นายวิโรจน์ เทศทอง 254
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชนต่างภูมิลำเนา เนื่องจากว่าปัจจุบันได้มาอยู่กับแฟนที่ต่างจังหวัด คือ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเดิมอยู่ที่ กทม. และยังไม่ได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ราชบุรี แต่เนื่องจากบัตรประชาชนที่เคยได้เป็นบัตรเหลืองได้หายไปพร้อมกระเป๋าเงิน จึงอยากถามว่าจะขอทำบัตรประชาชนที่ นายประเสริฐ เผ่าศรีเผือก 239
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   อื่น ๆ อยากทราบชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานราชการ ไม่ทราบว่ามีเวปไซท์ หรือหน่วยงานใดที่สามารถ
ให้ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานของราชการที่ถูกต้องและครบถ้วนบ้างครับ

ผมต้องการจะนำไปอ้างอิงในรายงานเพื่อความถูกต้องครับ ขอบคุณมากครับ
(ขออภัยหากคำถามไม่เกี่ยวกับ งานด้านทะเบียนละบัตรฯ ครับ)
เซี๊ยะ 95
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   อื่น ๆ ไม่มีรหัสPIN Code
จะขอรหัสPIN Code
ได้อย่างไร
รวิวรรณ 132
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   อื่น ๆ บริการบริการตรวจสอบข้อมูล และคัดรับรองสำเนาใน thailandgateway ทำไมใช้งานไม่ได้ครับ ไม่สารถดูข้อมูลอะไรได้เลยครับ qq 136
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   การพิจารณาสัญชาติ มาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กรณีบุคคลต่างด้าวขอลงรายการสัญชาติไทย และขอเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 โดย สนท.ทต. ขอความอนุเคราะห์ ขอหนังสิอสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท. 0310.1/ว 7 ลว. 20 ก.พ. 2544......กรุณาส่ง mail ......nana.0519@hotmail.com ขอบคุณครับ พนม 192
ได้รับคำตอบแล้ว 08/09/2554   อื่น ๆ แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปก่อน 31 สิงหาคม 2554 อำเภอสามารถถ่าย ทร.38/1 หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้หรือไม่ครับ นน 146
ได้รับคำตอบแล้ว 07/09/2554   อื่น ๆ การโอนที่ดิน กรณีให้ ถ้าแม่โอนที่ดินให้กับลูก โดยไม่มีค่าตอบแทน นอกจากค่าคำขอแปลง 5 บาท ,ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์,ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือไม่.....ขอบคุณค่ะ เด็กช่างสงสัย 119
ได้รับคำตอบแล้ว 07/09/2554   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอแจ้งย้ายจากทะเบียนกลางครับ ชื่อผมติดในทะเบียนกลางครับ อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายปลายทางได้ไหมครับ หรือให้คนอื่นไปดำเนินการแทนได้ไหมครับ ผมอยุ่ไกลไม่สะดวกเดินทางครับ วี 159
ได้รับคำตอบแล้ว 07/09/2554   บ้านและทะเบียนบ้าน อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบเลขที่บ้านของประเทศไทย ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบเลขที่บ้านของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
เพราะผมได้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดและเห็นบ้านเลขที่แปลกๆ บ่อยๆ
จึงอยากทราบว่าในประเทศไทย มีรูปแบบของเลขที่บ้านกี่แบบ และมีแบบไหนบ้างครับ?

ตัวอย่างเลขที่บ้านแปลกๆที่เคยเ
เซี๊ยะ 125
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว