กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
เปิดอ่านแล้ว 01/09/2554   ไม่ทราบที่อยู่ นาย คำมูล วิเชียร ปัจจุบันอยู่ที่ไหน? นางศรีสุข ยาตะคุ 10
ได้รับคำตอบแล้ว 01/09/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ไม่ทราบที่อยู่ นาย คำมูล วิเชียร ปัจจุบันอยู่ที่ไหน? นางศรีสุข ยาตะคุ 114
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชน การเปลี่ยนชื่อนำหลักฐานคือทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนและสูติบัตรไปติดต่อนายทะเบียนที่กรุงเทพฯได้เลยหรือเปล่า เนื่องจากไม่สะดวกกลับไปยื่นที่ภูมิลำเนา ปฏิมาภรณ์ 143
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ค่าธรรมในการทำบัตร จากสาระทะเบียน-บัตร THE ONEฉบับที่ 7 ้เดือน ก.ค.2554 (ถาม-ตอบงานทะเบียน) จากตำตอบที่ว่า หากขณะทำบัตรยังเป็นด.ช. เมืออายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ และได้แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านแล้ว จะขอทำบัตรใหม่ก็ได้โดยเสียค่าธรรมเนียม หรือจะถือบัตรนันจนหมดอายุก็ได้นั้น คนทะเบียน 145
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชน คำถาม : ดิฉันได้ทำบัตรประชาชนหาย และขอทำบัตรไหม่ที่สำนักงานเขตสะพานสูง ตอนที่ทำบัตรประชาชนทางเจ้าหน้าที่ได้ใส่ชื่อผิดไปจาก "ฏ" เป็น "ฎ" จึงอยากจะเปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชนให้ถูกต้อง (เอกสารใบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ปริญญาบัตร เป็น "ฏ" ทั้งหมด) อยากทราบว ปฏิมาภรณ์ 245
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อ ตอนนี้ถือใบเหลืองที่ทำอยู่ กทม. หมดอายุแล้ว มาติดต่อขอเปลี่ยนชื่อที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าใบเหลืองหมดอายุแล้วไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อให้ได้ จริงหรือเปล่าคะ แล้วถ้าจะทำบัตรใหม่ที่นี่เลยได้หรือไม่ ขอทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด กนกเนตร 199
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ มีชื่อคนอื่นในทะเบียนบ้าน ช่วยตรวจรายชื่อคุณสุวัฒน์ โยมะบุตร ว่าอยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 208/704 ม.8 ซ.4/2 หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้อย่างไร นราวุฒิ แต่งสุวรรณ 147
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   การย้ายที่อยู่ การย้าย เคยทำบัตรไว้ที่ต่างจังหวัด ได้ใบเหลือง แต่ทำหายแล้ว และต้องการย้ายปลายทางจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คนเดือดร้อน 108
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชน ดิฉันได้ทำบัตรประชาชนหาย และขอทำบัตรไหม่ที่สำนักงานเขตสะพานสูง ตอนที่ทำบัตรประชาชนทางเจ้าหน้าที่ได้ใส่ชื่อผิดไปจาก "ฏ" เป็น "ฎ" จึงอยากจะเปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชนให้ถูกต้อง (เอกสารใบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ปริญญาบัตร เป็น "ฏ" ทั้งหมด) อยากทราบว่าจะต้อง ปฏิมาภรณ์ 113
ได้รับคำตอบแล้ว 31/08/2554   อำนาจหน้าที่นายทะเบียน รับรองบุคคล การรับรองบุคคลว่าเป็นคนคนเดียวกันเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียนเทศบาลหรืออำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ...ต้องการทราบว่าระเบียบข้อไหน สุชาติ 150
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอคัดสำเนาบัตร ขอคัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทางเว็บไซด์ นายทวี เผ่าก๋า 108
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ pincode ขอpincode นาย สิปปกร เมืองมา 114
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การรับรองบุคคล กรณีที่ผู้สูงอายุและพิการไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าก่อนหน้านี้ได้อาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าใด เนื่องจากเป็นผู้ตกสำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 และไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนเลย ทำให้ไม่สามารถรับสวัสดิการต่างๆ จิราพร หวานแก้ว 0816906675 92
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชนของเด็ก ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ขวบ น้องชาย ปี54 นี้มี อายุ14 ปี ต้องไปทำบัตรเลยมั้ยคะ รึว่ารอปีหน้าค่อยไปทำ เพราะเห็นว่าบัตรมีอายุ 8 ปี ถ้าทำบัตรปีนี้จะมีคำนำหน้าเป็น เด็กชาย ไป จนอายุ 22 เลยรึป่าวคะ วรันพร 157
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   การย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากนายนิตย์ สายภู่ ขอมีบัตรที่ ท้องถิ่นเขตบางขุนเทียน บัตรหมดอายุ 4 ต.ค.2547 ปัจจุบันอยู่ทะเบียนบ้านกลาง
(ปัจจุบันเจ้าตัวอาศัยอยู่ ต.พระแท่น จ.กาญจนบุรี จะมาขอแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ท.ร.14) ต้องการทราบว่ามีชื่อครั้งสุดท้ายที่ ท้องถิ่นเขต
เทศบาล.. 161
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   การตาย การแจ้งตาย เนื่องจากนาย ก เสียชีวิตที่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้แจ้งการตายมา โดยนาย ก มีชื่ออยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
และญาติของนาย ก ได้ไปตั้งศพและจะเผาที่จังหวัดอ่างทอง ในกรณีนี้ ญาติของนาย ก ต้องไปแจ้งการตายที่ใหน
และต้องนำเอกสารอะไรไปบางขอทราบรายละเอียดด้วยค
อยากรู้ 103
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเปลี่ยนกรรมสิทธิ์บ้าน ขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์บ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดงสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร 364566 166
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   การเกิด ใบสูติบัตรหาย เด็กเกิด พ.ศ. 2542 ตอนนี้ทำใบสูติบัตรหาย แต่พอใปขอคัดสำเนาใหม่ เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีสำเนาใบสูติบัตรในระบบ ตอนนี้จะไปทำบัตรประชาชนเด็ก เจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารไม่ครบ ยังไม่ทำให้ อยากถามว่าต้องแก้อย่างไรครับ
เด็กเป็นผู้ชาย ตอนที่จะขึ้นทะเบียนทหารกอ
วีระยุทธ 660
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม พระรับบุตรบุญธรรมได้ไหม พระสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ไหม จนท 190
ได้รับคำตอบแล้ว 30/08/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คัดสำเนาทะเบียนบ้าน วิธีคัดสำเนาทะเบียนบ้าน ต้องทำยังไงคะ หลิน 178
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว