กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159][1160][1161][1162][1163][1164][1165][1166][1167][1168][1169][1170][1171][1172][1173] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนตัวสะกดชื่อ-นามสกุลในทะเบียนสมรส ขอสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวสะกดชื่อ-นามสกุลในทะเบียนสมรสคะ เนื่องจากผู้ชายเป็นชาวต่างชาติ ตอนไปจดทะเบียนได้ใช้ตัวสะกดแบบนึง (สระ แ- กับ สระ -า และสระ โ- กับสระ ออ) หลังจากนั้นได้มีใบอนุญาตทำงานแต่ตัวสะกดชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับทะเบียนสมรสคะ ทำให้ไม่สามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้ เจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ดำเนินการเปลี่ยนได้ที่สำนักงานเขต อย่างนี้เราสามารถไปเปลี่ยนตัวสะกดชื่อ-นามสกุลที่เขตที่จดทะเบียนสมรสตอนแรก (สวนหลวง)ได้หรือไหมคะ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ขอบคุณคะ กุสุมา 34
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   การขอมีบัตรใหม่ ขอทำบัตรประชาชน ตอนนี้อายุ38ปี พี่น้อง3คนมีบัตรหมดแล้วแต่ตัวเองไม่มีหลักฐานอะไรเลยอยากทราบขั้นตอนการทำบัตร นิวัฒน์ มากทองดี 32
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การค้นหาที่อยู่ตามชื่อและนามสกุล คือพอดีว่าผมได้ซื้อรถจักรยานยนต์มาจากร้านทั่วไป(แต่รถคงขายทอดๆกันมา)คือผมอยากได้สำเนาหลักฐานการโอนอ่ะครับแต่ผมไปหาเจ้าของตามที่อยูในใบคู่มือรถแต่กลับไม่ไปถามผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าบ้านเลขที่นี้ไม่มี(เขาคงย้ายไปนานแล้ว)ผมสามารถจะหาที่อยู่ใหม่ที่ลุงคนนี้เขาได้ย้ายไปยังไงครับ ปาร์ค 76
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สถานะของทะเบียนบ้าน เป็นผู้อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านของแต่ตอนนี้ไม่เจอเพื่อนานมากแล้ว ประมาณ 3-4 ปี อยากทราบว่าเรายังคงอยู่ในทะเบียนนั้นหรือไม่ เอ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อ ถามต่อจาก คำถามที่แล้วค่ะ ถ้าไปชื่อ เปรมอัณณ์ แยกตามการแปลความหมาย เปรม+อัณณ์ คำว่า เปรม มีความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน แต่คำว่า อัณณ์ ไม่มีแต่มีในหนังสือตั้งชื่อ และในเว็บไซต์ ก็มีความหมาย และเป็นชื่อที่คนใช้ในการตั้งชื่อจะสามารถนำมาใช้ในการตั้งชื่อได้มั๊ยค่ะ aodsy 48
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ข้อมูลในบัตรประชาชน จากที่ได้รับคำตอบแล้ว/กรณีไม่มีวันและเดือนเกิดในบัตรประชาชนโดยไม่มีเอกสารของทางราชการใดๆเลย ตามประมวลกฏหมายแพ่งฯ มาตรา16 สามารถแจ้งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเป็นวันที่ 1 มกราคม ได้หรือไม่ พันโท วศิน อบเชย 365
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การกำหนดบ้านเลขที่ - การกำหนดบ้านเลขที่ 35/9, 10 ,11 ในสมัยก่อน ให้เลขนี้ได้อย่างไร และคืออะไร และเจ้าหน้าที่ท่ีมาสานงานต่อจะต้องแก้ไขรายการบ้านหรือไม่ หรือจะแก้ไขรายการบ้านจาก 35/9, 10 , 11 เป็น 35/9 แต่เพียงบ้านเดียว แต่ตึกนั้นมีสามห้องรวมและทะลุถึงกันได้ เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป จนท 61
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อ ต้องการเปลี่ยนชื่อเป็น เปรมอัณณ์ สามารถเปลี่ยนได้ไหม จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าชื่อนี้สามารถเปลี่ยนได้ป่าว aodsy 28
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   การย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเดียวกัน อยากทราบว่าเราใช้ทะเบียนบ้านตัวจริง ทั้งบ้านที่จะย้ายออก และย้ายเข้าใช่ไหมคะตัวเจ้าบ้านหลังที่เราจะย้ายออกจำเป็นต้องมาด้วยไหมคะและเอกสารมีอะไรเพิ่เติมอีกคะ ดวงกมล 530
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนระหว่างคนสัญชาติไทยกับคนไร้สัญชาติที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่จะทำได้มั๊ยครับ แล้วจะต้องไปทำที่ไหนจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ นาย ยิ่งศักดิ์ 40
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การแจ้งจดบันทึกฐานะแห่งครอบครัว คร 22 ตามที่กฏระเบียบให้บริการสามารถแจ้งบันทึกฐานะแห่งครอบครัวได้ทุกแห่งทั่วประเทศ แต่หลังจากแจ้งนอกเขตภูมิลำเนา ปรากฏว่าข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ยังไม่ได้รับการอัพเดทแต่อย่างใด ทำให้ต้องกลับไปแจ้งที่ท้องที่ตามภูมิลำเนาอีกรอบ ทำให้เสียเวลา และไม่ได้รับความสะดวก แม้แต่จะยื่นเรื่องทำบัตรประจำตัวนอกเขตเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำให้ได้ แนะฝ่ายเกี่ยวข้องทบทวนกฏระเบียบ ข้อมูลออนไลน์ใหม่ให้สะดวกกว่านี้ ผู้ได้รับผลกระทบ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอรับสิทธิ์บัตรทอง 30 บาท อยากทราบว่าเราอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร34เราต้องไปรับสิทธิ์บัตร30บาทได้ที่ไหนค่ะ นิภาพร เวียงคำ 179
ได้รับคำตอบแล้ว 29/01/2558   การตาย การแจ้งตายตามแบบ ทร051 ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมจากข้อสอบถามของเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร เรียนคุณเทิดบุญ ทร051 มีข้อสั่งการหรือกฎกระทรวงฉบับใดสั่งการ กรณีการออก ทร051 เพราะ ระเบียบฯ 51 ไม่มีระบุ ขอบคุณ ไพบูลย์ 70
ได้รับคำตอบแล้ว 28/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ขอหลานเป็นบุตรบุญธรรม 1ตอนนี้ดิฉันกับสามี (ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส)อยู่ต่างประเทศ ต้องไปยื่นร้องขอบุตรด้วยตัวเองหรือไม่ หรือ ดิฉันต้องไปคนเดียว หรือสามีต้องไปด้วย หรือให้ญาติ ยื่นเรืองแทนกันได้ (เพราะต้องลางาน) และ ใช้ระยะเวลากี่เดือน 2ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หลานอายุ 9 ปี ตัวผู้ขอ อายุ 35ย่าง36ปี 3 กรณีขอมาอยู่ต่างประเทศด้วย ต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 4ช่วยตอบกลับมาทาง Srisuda341@hotmailcom ได้หรือไม่ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ศรีสุดา รื่นวงษ์ 92
ได้รับคำตอบแล้ว 28/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การเปลี่ยนพาสปอร์ตหลังการแจ้งบันทึกฐานะแห่งครอบครัว คร22 พาสปอร์ตถูกทำขึ้นก่อน จะมีการแจ้งจดบันทึกฐานะแห่งครอบครัว หลังแจ้งบันทึกฐานะแล้ว กรณีที่ไม่ได้เปลี่ยนคำนำหน้า และใช้ชื่อ นามสกุลเดิม จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ หรือไม่ต้องทำ นฤมล 25
ได้รับคำตอบแล้ว 28/01/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายเข้า กรณีทะเบียนบ้าน ระบุประเภทบ้าน เป็น ร้านค้า สำนักงาน มูลนิธิ โกดัง สามารถย้ายชื่อเข้าได้หรือไม่ มีหนังสือสั่งการหรือไม่ จนททะเบียน 31
ได้รับคำตอบแล้ว 28/01/2558   การตาย การแจ้งตายของคนที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ทราบว่าชื่อ นายทองแดง มุ่งมั่น อายุ 50 ปี มีบิดามารดา อาศัยอยู่กับบิดามารดา แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ยังไม่มี เลขประจำตัวประชาชน ตายแจ้งการตายจะออกมรณบัตรได้เลยหรือให้ออกใบรับแจ้งการตายไว้ก่อน ช่วยให้ความกระจ่างด้วย เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร 39
ได้รับคำตอบแล้ว 28/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การทำบัตรประชาชนฯ ได้รับสัญชาติไทยตามสามี และดำเนินการทำบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยในบัตรฯมีแต่ปีเกิด ข้อมูลใน ทร13 ไม่มีวัน,เดือน ทั้งนี้ไม่มีสูติบัตรและหลักฐานการศึกษา(ชนกลุ่มน้อยฯ) จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า และสามารถจะเพิ่มข้อมูลให้มีวันและเดือนเกิด ได้มั้ย /ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง พันโท วศิน อบเชย 46
ได้รับคำตอบแล้ว 28/01/2558   การย้ายที่อยู่ การย้ายปลายทาง บิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาจะสามารถแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติบุตรได้หรือไม่ รุ่งนภา 34
ได้รับคำตอบแล้ว 28/01/2558   การย้ายที่อยู่ ย้ายทะเบียนบ้าน รบกวนถามค่ะพอดีจะย้ายหลานสาวอายุ 6 ขวบมาเข้าทะเบียนบ้านเเม่ของเด็กแต่ทะเบียนบ้านเก่าของเด็กอยู่กับทางครอบครัวพ่อเด็กเพราะอยู่อำเภอเดียวกันแต่มีปัญหาที่ว่าทางครอบครัวฝ่ายพ่อเด็กไม่ยอมเอาทะเบียนมาหัยทางแม่เด็กแจ้งย้ายออกปัญหาเลยเกิดขึ้นคืทางพ่อเด็กจะให้ย้ายปลายทางแต่ทางนี้ก็บอกไปแล้วว่าแจ้งม่ได้ต้องใช้ทะเบียนบ้านทั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่ยอมหัยเพราะเด็กอยู่กับแม่จะใช้เอกสารอะไรก็ลำบาก กรณีแบบนี้ถ้าเราไปแจ้งความดำเนินคดีให้ทางพ่อเด็กเอาทะเบียนบ้านมาหัยได้รึป่ะค่ะ น้ำน้ำ 33
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว