กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 12/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จะขอย้อนตรวจสอบประวัติกันได้ยังไงและจะเริ่มจากตรงไหนดี แม่เป็นคนตามทะเบียนที่ได้มาจากลูกพี่ลูกน้องกันๆเขาเป็นลูกของพี่สาวแม่ที่อยู่ตามสำเนาที่เคยถ่ายใว้ทะเบียนบ้านเลขที่149 หมู่ที่3 ต.วังจันทร์ อ.แกลง จ.ระยอง คงจะนานมาก เพราะปัจจุบัน ตำบลวังจันทร์ ได้เป็นอำเภอวังจันทร์แล้ว และตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ไม่เคยทำ พรชัย เพ็รทอง 55
ได้รับคำตอบแล้ว 12/02/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อตนหาย ทำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงหาย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่นครปฐม แต่ทำงานอยู่กรุงเทพ สามารถขอเอกสารฉบับใหม่ที่เขตในกรุงเทพได้หรือไม่ สุทัศนีย์ 83
ได้รับคำตอบแล้ว 12/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน กรณีการแก้ไขรายการในทะเบียนในรายการวันเดือนปีเกิด โดยใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนแบบขาว-ดำ ถือว่าเป็นการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านโดยมีหลักฐานหรือไม่ (ทะเบียนบ้านซึ่งระบุบ้านเลขที่ในบัตรมีรายการวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับในบัตร แต่ผู้ร้องยืนยันในบัตรเ เจ้าหน้าที่ทะเบียนประสบการณ์น้อย 89
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาที่อยู่ อยากสอบถามว่า นายสุขสันต์ พรหมวาจา ชาวอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายอยู่บ้านเลขที่ เท่าไร หมู่บ้าน ตำตลอะไร นางสาววลัยพร ภักดี 627440 59
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายคนเก่าออกหรือไม่ การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายคนเก่าออกหรือไม่เนื่องจากผมได้ทำการซื้อที่ดินกับบริษัทละทำการโอนทุกอย่างแล้วแต่เทศบาลไม่ยอมเอาผมเปนเจ้าบ้านแล้วไม่พอยังมะยอมทำการย้ายคนเก่าออกด้วยเนื่องจากเขาเป็นสท.อย่างงี้เขาเรียกทำประโยชน์แก่พวกพ้ แรน 68
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตร อยากทราบข้อมูลการเกิดของตัวเองคะ กรรณิการ์ ศิริโพคินเลิศ 80
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ข้อมูลในบัตรประชาชน อยากทราบ วัน เดือน ปี เกิดของ นาง อำพร ราศรี คะ ลารดา 62
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประชาชน อยากทราบ พ.ศ. ของมารดาคะ กรรณิการ์ 69
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาบุคคล นายอมรเทพ เมืองใจ
ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ คือ
วิน 71
ได้รับคำตอบแล้ว 10/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอทะเบียนบ้านชั่วคราว ถ้าต้องการขอทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ(สร้างเสร็จแล้ว)มีขั้นตอนการการปฏิบัติอย่างไรและใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ Poo 127
ได้รับคำตอบแล้ว 10/02/2555   การขอเปลี่ยนบัตร เปลี่ยนบัตร ทำบัตรไว้เมื่อปีที่แล้ว เป็น เด็กหญิง แต่ตอนนี้เป็นนางสาวแล้ว ต้องการเปลี่ยนบัตรใหม่เป็นนางสาวต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ เท่าไรคะ นางสาว 75
ได้รับคำตอบแล้ว 10/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สงสัยค่ะ อยากทราบว่า นายคมกริช คำภูแก้ว
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 109 ม.3 ซ.จรดล 6 ถ.ประชานิยม ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หรือป่าวค่ะ
น้องนุ้ย 57
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เด็กอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และทำบัตรประชาชนไม่ได้ พบเด็กคนหนึ่ง อายุ 15 ปี ขอความช่วยเหลือมาว่า แม่นำตนเองมาจ้างคนเลี้ยงแล้วหนีหายไป ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเด็กเกิดที่ไหน ชื่อ-สกุลตามทะเบียนบ้านว่าอะไร อยากทำบัตรประชาชน และมีชื่อในทะเบียนบ้านจะต้องทำอย่างไรบ้าง ติดต่อกับฝ่ายทะเบียนของอำเภอฯ หลายครั ระรัตน์ 87
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   การขอมีบัตร การทำบัตรประชาชน หลานชายอายุ 9 ปี ต้องการทำบัตรประชาชนตามนโยบายรัฐบาล แต่หลักฐานที่มีอยู่ (สูติบัตร) ซึ่งชื่อของมารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน มารดาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว และติดต่อมารดาไม่ได้ เนื่องจากมารดาทิ้งไปตั้งแต่หลานชายยังเล็กๆ อยู่ อำเภอจึงไม่ทำบัตรประชา ระรัตน์ 99
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน กรณีเจ้าหน้าที่มีปัญหาต่อการให้บริการจะร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด
เพื่อพัฒนาการให้บริการ
รสสุคนธ์ 88
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประจำตัวประชาชน 1.การทำบัตรนอกภูมิลำเนาต้องใช้เอกสารอะไร
2.เอกสารที่เตรียมไปมีบัตรใบเดิม กับสำเนาทะเบียนบ้าน
3.เจ้าหน้าที่ไม่รับทำบัตร และให้ไปหาเอกสารวุฒิการศึกษาตัวจริง และ หาพยานเช่นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อื่นๆ มายืนยันเพื่ออะไร
4.พอมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ก
รสสุคนธ์ 113
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ บรรพบุรุษของ นาย รัชพล ไทยวัฒน์ อยากรู้ว่าพ่อและแม่ของนาย แชล่ม ผ่องแผ้ว ชื่ออะไรและนามสกุลอะไร เกิดและตายวันที่เท่าไหร่ เกิดที่ไหนและตายที่ไหน อยากรูว่าพ่อและแม่ของนาง พริ้ม ผ่องแผ้ว ชื่ออะไรและนามสกุลอะไร เกิดและตายวันที่เท่าไหร่ เกิดทีไหนและตายที่ไหน อยากรูว่าพ่อและแม่ขอ รัชพล ไทยวัฒน์ 62
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   การเกิด การแก้ไขชื่อบิดาในสูติบัตร เด็กชาย ก ต้องการแก้ไขชื่อบิดาในสูติบัตรจาก "นายสมใจ อินจันทร์" เป็น "นายชาญชัย หาสุข" ซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ต่อมาเด็กชาย ก ได้ตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ แล้ว ปรากฏว่า นายชาญชัย หาสุข เป็นบิดาของเด็กชาย ก จริง เด็กชาย ก จึงต้องการแก้ไขรายการบิดาใ ป.ใหม่ 111
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จำนวนประชากรแยกตามจังหวัด พ.ศ.2555 จำนวนประชากรแยกรายอายุ เพศ รายจังหวัดและเขตการปกครอง พ.ศ.2555 จะเริ่มออกข้อมูลได้เมื่อไรค่ะ nuk_kai@hotmail.com 107
ได้รับคำตอบแล้ว 09/02/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประชาชน เนื่องจากต้องทำบัตรประชาชนต่างภูมิลำเนา ตอนนี้มีเอกสารแค่ 2 อย่าง คือบัตรประจำตัวนิสิต กับสำเนาทะเบียนบ้าน พอจะไปทำได้ไม่ ถ้าไม่ได้จะต้องมีหลักฐานอะไรอีก อานันท์ 100
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว