กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159][1160][1161][1162][1163][1164][1165][1166][1167][1168][1169][1170][1171][1172][1173][1174][1175][1176][1177][1178][1179][1180][1181][1182][1183][1184][1185][1186][1187][1188][1189][1190][1191][1192][1193][1194][1195][1196][1197][1198][1199][1200][1201][1202][1203][1204][1205][1206][1207][1208][1209][1210][1211][1212][1213][1214][1215][1216][1217][1218][1219][1220][1221][1222][1223][1224][1225][1226][1227][1228][1229][1230][1231][1232][1233][1234][1235][1236][1237][1238][1239][1240][1241][1242][1243][1244][1245][1246][1247][1248][1249][1250][1251] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 19/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้หรือไม่ บิดาข้าพเจ้า มีเลขตัวแรกในบัตรประชาชนเป็นเลข 3 นำหน้า ส่วนมารดา มี เลข 8 นำหน้าบัตรประชาชนเป็นตัวแรก และในทะเบียนบ้านของมารดา ระบุ สัญชาติ ไทย มีบุตรด้วยกันสองคน โดยคนโตรับราชการมีเลข 3 ตัวแรกของบัตรประชาชน อยากทราบว่ามารดาข้าพเจ้า จะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้หรือไม่ และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิใดหรือไม่ เกี่ยวกับ เลข 8 นำหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ อรอนงค์ 32
ได้รับคำตอบแล้ว 19/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ บัตรหมายเลย0 ผมเกิดที่ไทยครับ พ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กครับ ไม่มีญาติพี่นองจะจะรับรองผมได้ครับ ตอนนี้ถือบัตรหมายเลข0ครับ อยากได้สัญชาติต้องทำยังไงครับ ผมเห็นเพื่อนผมที่อยู่ต่างอำเภอ เขาได้สัญชาติแล้วอ่าครับ ทำไงดีครับ ผมทำอะไรได้บ้างครับ Barr 55
ได้รับคำตอบแล้ว 19/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน สอบถามเรื่องทำบัตรกับทะเบียนบ้านกลางครับ ผมขาดราชการทหารมา 5 เดือน ด้วยเหตุจำเป็น(มาก) หลังจากติดต่อจ่ากองร้อย เค้าบอกผมว่าให้ไปย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางก่อนทำบัตรใหม่ แล้วกลับเข้ากรมไปเป็นต่อ แล้วถ้าแบบนี้ ผมจะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางแล้วทำบัตรใหม่ได้หรือไม่ครับ เพราะทางค่ายก็ทวงเรื่องทะเบียนบ้านย้ายเข้ากรมกองไม่ได้ คุณศร 72
ได้รับคำตอบแล้ว 19/06/2558   การเกิด การแจ้งเกิดกรณีมารดาสัญชาติลาว บิดาสัญชาติไทยมารดาสัญชาติลาวไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลูกเกิดที่ลาวเมื่อ 2558 อยากทราบว่าแจ้งเกิดที่ไทยได้หรือไม่ บุตรได้สัญชาติไทยมั๊ย คนอิสาน 117
ได้รับคำตอบแล้ว 19/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ขาดหนีราชการทหารสามารถทำบัตรประชาชนใด้มั้ยครับ คเชน 41
ได้รับคำตอบแล้ว 19/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขอมีบัตร ผมยังไม่มีบัตรอะไรในตอนนี้ ไม่มีใบเกิด มีแต่หลักฐานการเรียน อยากถามว่า มีญาติ ถือสัญชาติไทย คือลูกของพี่ชายพ่อของผม อยากถามว่าผมจะขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ญาติ และขอตรวจ DNA ขอสัญชาติไทยตามญาติได้หรือไม่ เอก 33
ได้รับคำตอบแล้ว 19/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ การเปลี่ยนบัตร ตอนนี้ผมถือบัตรเลจ0 แต่มีญาติเคยถือเลข6และเลข7และได้สัญชาติไทยแล้ว ตามมติ ครม ถามว่าหากผมจะขอมีสัญชาติไทยตามญาติทำได้หรือไม่ ญาติในที่นี้คือ ลุกชายของพี่ชายพ่อของผม จะขอตรวจDNA เพื่อขอถือสัญชาติไทยตาม ญาติได้ไหม หนึ่ง 42
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหาย คืออยากอยู่ว่า ถ้าบัตรประชาชนตัวเก่า(สีฟ้า)หายแล้วเราทำบัตรใหม่แล้ว แต่มีคนแอบเอาบัตรเก่าที่หายไปทำ ธุรกรรม อย่างอื่น เช่นล่าสุด โดนแอบเอาไปเปิดบริการอินเตอร์เน็ตค่ายมือถือแห่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถจะเปิดเน็ตได้เพราะมียอดค้างชำระที่คนแอบเปิดบริการเน็ตไม่จ่าย จึงอยากอยู่ว่าเราจะแจ้งความในกรณีใดค่ะ วิภาดา บุญเขียวสุข 35
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ พ่อหนูเป็นคนไทยแต่ไม่มีเอกสารอะไร หนูควรทำอย่างไรดีคะ ให้พ่อบัตร13หลักตอนนี้พ่ออายุมากแล้วเข้าออกโรงบาลบ่อยต้องจ่ายเงินเองหนูอยากให้พ่อมีบัตรซักครั้งนึงในชีวิตร ฝน 39
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอเปลี่ยนตัวสะกดนามสกุล นามสกุล มารจรูญ ตัวสะกด ร ทำให้ความหมายผิดไปอยากขอเปลี่ยนตัวสะกด เป็น นอยากทราบว่าสามารถเปลี่ยนได้ไม่คับ นาย สมมาตย์ มารจรูญ 40
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอเพิ่มชื่อ พ่อผมคนมอญ เสียชีวิตแล้ว แม่พม่า เสียชีวิตแล้ว ผมเกิดเมืองไทยปี2533 แต่ไม่มีหลักฐานการเกิด แต่ผมมีประวัติการเรียนแต่เรียนไม่จบเรียนได้แค่ป3 เมื่อ20ปีที่แล้ว ผมไม่มีญาติ ลูกคนเดียว อยากทราบว่า หลักฐานชิ้นเดียวของผมคือ ประวัติการเรียน สามารถไช้ในการทำบัตรได้หรือไม่ และจะได้บัตรอะไร และสามารถขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านของภรรยาชาวไทยได้หรือไม่ ชินดนัย 26
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทำบัตรเลข0 ผมจะขอทำบัตรเลข0ครั้งแรก ต้อมีหลักฐานอะไรบ้างครับ เดือดร้อน 25
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การย้ายที่อยู่ การขอคัดใบแทนใบแจ้งย้าย คัดได้เลยที่เขตรึป่าว พีรพง 27
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ถามต่อกรณีแก้ไขชื่อบิดา กรณีผู้แจ้งเป็นบิดาเท็จ ได้เสียชีวิตแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร กรณีนี้ถ้าผู้ร้องอายุสี่สิบกว่าปี ต้องดำเนินการออกสูติบัตรใหม่ด้วยหรือไม่ และถ้าผู้ร้องแจ้งเกิดณ สำนักทะเบียนอื่น ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาปัจจุบัน ต้องให้สำนักทะเบียนใดออกสูติบัตร ทะเบียนใหม่ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน เรียนสอบถามครับ กรณีบุคคลเกิดในสหรัฐอมริกา มีสูติบัตร แจ้งเกิดที่สำนักนักทะเบียน ณ กรุงวอซิงตัน อเมริกา จะสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือไม่ครับ ธนากร ปานะ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร แก้ไขชื่อบิดา นาย ก ตอนแจ้งเกิดชื่อบิดาคือ นายแดง ต่อมานาย ก ทราบว่าบิดาที่อยู่ในสูติบัตรไม่ใช่บิดาตัวจริง ต่อมานาย ก ต้องการแก้ไขชื่อบิดาให้ถูกต้องเป็นนายดำ จึงมีการตรวจ DNA ขึ้น ถามว่านาย ก สามารถแก้ไขชื่อบิดาได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างตามหลักทะเบียนราษฎร ทะเบียนใหม่ 129
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การขอมีบัตรใหม่ บัตรประชาชนใหม่ รบกวนเรียนถามครับ พี่สาวพำนักอยู่ต่างประเทศและโอนสัญชาติเป็นชาวต่างประเทศเป็นเวลา 40 ปี แต่เนื่องจากมีบัตรประชาชนของไทยซึ่งหมดอายุปี 2523 ซึ่งไม่ได้มาต่ออายุบัตรประชาชน และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเมืองไทย หากมีความประสงค์จะต่อบัตรประชาชนดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ และที่อยู่ที่ระบุในบัตรประชาชนเก่าก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าบ้านและทางญาติเมืองไทยก็ไม่รู้จักสถานที่นั้นๆ สุพจน์ 169
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ ต่อจากเรื่องที่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดให้ ผมต้องพาใครไปบ้างครับ เอกสารของแม่ผมต้องอะไรไปบ้างครับส่วนตัวผมไม่มีอะไรเลยครับ แล้วต้องรออีกนานป่าวครับถึงจะถ่ายบัตรได้ครับ หนุ่ยเด็กน้อยผู้อาภัพ 44
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอเลขที่บ้าน กรณีมีการติดตั้งบ้านน๊อกดาวน์(บ้านสำเร็จรูป)ในเขตเทศบาลที่มีการบังคับใชัพรบควบคุมอาคารนั้นผู้เป็นเจ้าของต้องไปขอใบอนุญาตก่อนหรือไม่เพื่อประกอบยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน สนท้องถิ่น 49
ได้รับคำตอบแล้ว 18/06/2558   การพิจารณาสัญชาติ พ่อแม่เป็นคนไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิดให้ พ่อแม่เป็นคนไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิดให้กับผมครับแต่พ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่ผมเล็กๆตอนนี้ผมอยู่กับแม่ครับแต่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้เพราะไม่มีใบเกิดชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านก็ไม่มีครับผมทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่แม่ผมมีทุกอย่างนะครับผมจะต้องทำยังงัยครับผมถึงจะสามารถมีบัตรประชาชนได้ครับบ้านผมก็ยากจนครับไม่รุ้จริงๆครับ หนุ่ยเด็กน้อยผู้อาภัพ 48
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว