กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การย้ายที่อยู่ อยากทราบว่า เราสามารถแจ้งยกเลิกการย้ายเข้าของผู้ขออาศัยกรณีที่ย้ายออกจากทะเบียนกลางมาเข้าทะเบียนของเราได้หรือไม่ เนื่องจากเจ้าบ้านไม่ประสงค์จะรับเข้ามาไว้ในทะเบียนบ้าน ซึ่งมีการคัดชื่อออกมาจากทะเบียนกลางแล้ว แต่ยังไม่แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของเรา กรณีนี้ต้องไปดำเนินการแจ้งยกเลิกที่ใด และในกรณที่ผู้ขออาศัยที่ไปแจ้งย้าย ไม่ยินยอม และไม่มรแสดงตนเพื่อรับทราบ การแจ้งยกเลิกการย้ายเข้าของเจ้าบ้านนั้นจะกระทำได้หรือไม่ ขอขอบคุณค่ะ อรวี พันธ์แก่น 24
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อสกุล จดทะเบียนสมรสนานแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน ตอนนี้ต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลไปใช้ของสามี ใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องนำสามีไปด้วยหรือไม่ เยาวเรศ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร กรณีแจ้งเกิดเกิดกำหนดจะได้บุคคลประเภท 2 เริ่มตั้งแต่ไม่ได้แจ้งเกิดภายใน 15 วัน และบุคคลประเภท 2 จะมีอายะไม่เกินเท่าใด (เกิน 15 วัน - กี่ปี) จุฑารัตน์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียบบ้าน ขอปรึกษาหน่วยครับชื่อผมอยู่ในค่ายทหารไปถ่ายบัตรประชาชนนายทะเบียบบ่ว่ากำลังรอการย้ายทะเบียบหมายความว่าอย่างไรครับและผมจะต้องทำอย่างไรครับ โอม 35
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ชื่อบิดาไม่ถูกต้องในทะเบียนบ้าน เนื่องจากดิฉันเป็นบตร ชื่อบิดาในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง ชื่อบิดาที่ถูกต้องชื่อนายจำนง แต่ในทะเบียนบ้านชื่อนายจำนงค์ ไม่ถูกต้องต้องที่มี ค์ ต้องการที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากได้ผิดมาตั้งแต่แจ้งเกิดครั้งแรกตามสูติบัตร จึงใช้มาเป็นระยะเวลา 30 กว่าปีแล้ว พอดีพ่อของดิฉันอยู่ต่างจังหวัด(ยโสธร) แต่ทะเบียนบ้านที่ฉันอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี พอดีสอบถามกับทางฝ่ายทะเบียนปทุมธานี เนื่องจากสตูบัตรหายเขาบอกว่าต้องไปคัดสูติบัตรที่อำเภอที่เกิดและสามารถแก้ไขสูติบัตรที่อำเภอที่ไปขอคัดรายชื่อได้เลย หรือเปล่าค่ะ เนื่องจากพ่อไม่สะดวกลงมาที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากท่านอายุมากแล้วเดินทางมาไม่ค่อยสะดวก นางชุติมดี 23
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปลี่ยนชื่อเจ้าบ้าน ซื้อบ้านมา1หลังชำระเงินให้ผู้ขายเล้ว(เป็นญาติกัน) และยังไม่พร้อมไปจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านจากผู้ขายเป็นชื่อ ผู้ซื้อทำได้หรือไม่ อำนวย 19
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตรวจสอบทะเบียนบ้านค่ะ พอดีว่าเพื่อนไม่ได้ติดต่อกันนานเเล้วอะค่ะอยากรู้ว่าเค้าอยู่ไหนอะค่ะชื่อ พรธีรา สายเสมา สุนิสา 125
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ซื้อบ้านมือสองกับการย้ายทะเบียนบ้าน สอบถามครับว่าผมซื้อบ้านมือสอง ต้องการย้ายออกจากบ้านเก่าไปเข้าทะเบียนบ้านใหม่และจะเป็นเจ้าบ้านด้วย และภรรยา บุตร พ่อ แม่ จะย้ายไปเป็นผู้อาศัย ต้องเตรียมเอกสารกับมีขั้นตอนไปยื่นเรื่องอย่างไรบ้างครับเพื่อจะขอทะเบียนบ้านฉบับใหม่ที่ตนเองเป็นเจ้าบ้าน ขอบคุณมากครับ วรพรต 32
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เอกสารใบมรณบัตรที่ออกให้โดยสำนักทะเบียนต่างๆ ทำไมบริษัทประกันชีวิต หรือผู้รับผลประโยชน์ของข้าราการครู หรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่ผู้ตายสังกัดอยู่ หรือไปทำประกันไว้ เมื่อนำใบมรณบัตรฉบับตัวจริงที่รับมาจากนายทะเบียนในวันที่แจ้งตาย เมื่อนำไปยื่นรับเงินประกันชีวิตทั้งของบริษัทประกัน และ ของข้าราชการครู หรือหน่วยงานอื่นๆ ทางบริษัทประกันไม่ยอมรับแต่ให้นำใบมรณบัตรนั้นไปถ่ายสำเนาแล้วกลับไปให้นายทะเบียนที่ออกใบมรณบัตรนั้นๆเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เพราะบางครั้ง ใบมรณบัตรออกที่ ภาคอิสาน แต่พอนำไปยื่นที่ภาคใต้หรือภาคอื่นๆ ยื่นไม่ได้ต้องหอบเอกสารมาให้นายทะเบียนรับรองสำเนาให้อีก ประชาชน 41
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนตอนนี้ยังลงทะเบียนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้หรือไม่ กุ๊กไก่ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งเกิด ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ไม่แสดงชื่อบิดาได้มั๊ยเพราะตามหาตัวไม่เจอตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ วัชญาภรณ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ต้องการอย่ากับภรรยาที่แยกกันอยู่ คือผมมีรูปถ่ายที่ภรรยาหอมกับคนอื่นและมีข้อความที่ด่าประจานผ่านทางข้อความพอจะใช้เป็นหลักฐานการหย่าได้ไหมครับหรือควรต้องทำอะไรบ้างหาหลักฐานแบบใหนถึงจะหย่าได้ สรศักดิ์ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ โดนคัดชื่อออกจากทะเบียน แล้วชื่อลอยไปค้างที่ทะเบียนบ้านกลาง เขตจตุจักร โดนคัดชื่อออกจากทะเบียน แล้วชื่อลอยไปค้างที่ทะเบียนบ้านกลาง เขตจตุจักรอยากทราบว่าจะต้องไปคัดชื่อที่อยู่ในทะเบียนกลางที่เขตจตุจักรหรือไม่ เพราะต้องการจะย้ายทะเบียนบ้านเข้าพี่าวที่เขตมีนบุรี ไม่ทราบว่าสามารถ คัดออกจากทะเบียนกลางที่เขตมีนบุรีได้เลยหรือไม่ค่ะ หรือต้องไปที่เขตจตุจักรค่ะ ณัฐกานต์ 70
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ อยากทำบัตรประชาชนให้แม่ อายุ 60 แต่ไม่เคยมีบัตรเลย แม่เป็นคนต่างจังหวัด เข้ามาอยู่ใน กทมนานแล้ว ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน อยากทำบัตรประชาชนให้แม่มาก แต่แม่ไม่มีเอกสารอะไรเลย เคยไปติดต่อสำนักงานตรงนางเลิ้ง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะค้นไม่เจอข้อมูลอะไรเลย แจ้งมาแต่ว่า ต้องฝห้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน มายืนยีน คาดว่าบุคคลเหล่านั้นป่านนี้อาจจะตามหากันไม่เจอแล้วล่ะค่ะ แม่เรามาอยู่่กทมนานมากแล้ว มีวิธีไหนอีกไหมคะ คนในครอบครัว เช่นพ่อขอเรา สามารถรับรองได้ไหมคะ นภาลัย 36
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาขนหาย และไม่ได้ติดราชการอะไรเลย บัตรประชาชนหายมาประมาณ 20 ปี แล้วไม่ได้ทำบัตรใหม่ เป็นคนกรุงเทพ แต่อาศัยอยู่สมุทรสาคร 30 ปี อยู่กับสามีและลูก ไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องที่กรุงเทพได้ และไม่มีเอกสารอะไรที่ยืนยันตัวตนได้เลย ตอนนี้อายุ 52 ปี ต้องการทำบัตรประชาชน จะต้องเดินเรื่องยังไงบ้างคะ (เคยเรียนที่โรงเรียนในกรุงเทพคะ ) อรษา อนันทโชติ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ขอคัดสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ทำใบเปลี่ยนชื่อซึงทำการเแลี่ยนเมื่อปี พศ 2546 หายค่ะ อยากทราบว่าจะสามารถขอคัดสำเนาที่ต่างจังหวัดได้มั้ยค่ะ พอดีเห็นว่ามีคนเคยขอคัดในเขตกรุงเทพได้ จึงอยากจะสอบถามว่าแล้วในกรณีต่างจังหวัดสามารถทำได้มั้ยค่ะ ทำการเปลี่ยนชื่อที่จังหวัดลำปาง แต่ตอนนี้อยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะ หรือว่าต้องไปยื่นเรื่องที่อำเภอเดิมเท่านั้นคะ นที 20
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การยกเลิกขอสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ที่เข้าไปติดต่อราชการ การติดต่อราชการกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ---- อ้างอิงตามข่าว หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 000028 น นายอภินันท์ ซื่อธนานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนมาก ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน โดยเห็นสมควรให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม) วันที่ 11 กพ2546 ที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งใช้สำเนาทะเบียนบ้านจากฐานข้อมูลทะเบียนได้เลย เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการขอคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร ทะเบียนบ้านอีกทั้งนี้เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐ โดยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่าย จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพฯ แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดอำเภอพัทยา และปลัดเทศบาล ให้ถือปฏิบัติคำสั่งดังนี้ 1กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามระเบียบหนังสือสั่งการ 2ให้อำเภอและท้องถิ่นพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อลดภาระของประชาชนในการติดต่อราชการ โดยถ้าเอกสารใดสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารต้นฉบับที่จัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานนั้น หรือสามารถตรวจได้จากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน ก็ให้ยกเว้นการเรียกเอกสารดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บหรือมีอยู่ในหน่วยงานแทน เช่น งานบริการที่กำหนดให้เรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเพื่อตรวจสอบรายการบุคคลและที่อยู่ อาทิ การขอเลขที่บ้าน การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอจดทะเบียนรับรองบุตร การขอจดทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัว เป็นต้น โดยถ้างานดังกล่าวไม่มีขั้นตอนที่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ก็สามารถยกเว้นการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจากผู้ยื่นคำขอ โดยใช้การตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแทนได้ ยุพเยาว์ 68
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอแจ้งเกิดเกินกำหนด ขอแจ้งเกิดเกินกำหนด โดยไม่ปรากฎชื่อมารดาได้หรือไม่ และนายอำเภอสามารถอนุมัติได้ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการข้อใด สมชาย 18
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรใหม่กรณีเปลี่ยนชื่อ การทำบัตรประชาชนทำที่ไหนก็ได้ใช่ป่าวไม่จำเป็นต้องภูมิลำเนา เพียงเพ็ญ แก้วบัวดี 20
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ผู้ใช้สิทธิยา้ยเข้ามาในในบา้นผู้สมัครจำนวน17ราย ตามกฏหมาย1หลังคาเรอืนอย วิทยา เขียววิจิตร 139
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว