กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 07/11/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หาที่อยู่ หาที่อยู่นางณัตติยา บุดดา นายวิทยา อุดมศรี 53
เปิดอ่านแล้ว 07/11/2554   ขอสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมการย้ายเข้า จะย้ายเข้าทะเบียนบ้านของตนเองพร้อมขอรับทะเบียนบ้านซึ่งอยู่คลองหลวงของนาวาอากาศเอกหญิงพรทิพย์ อินทรเชษฐ์ จะขอรับได้ที่ใดบ้าง ที่อยู่ ๗๓/๑๖๓ หมู่ ๑๗ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี น.อ.ญิง พรทิพย์ อินทรเชษฐ์ 2
ได้รับคำตอบแล้ว 07/11/2554   บ้านและทะเบียนบ้าน ขอสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมการย้ายเข้า จะย้ายเข้าทะเบียนบ้านของตนเองพร้อมขอรับทะเบียนบ้านซึ่งอยู่คลองหลวงของนาวาอากาศเอกหญิงพรทิพย์ อินทรเชษฐ์ จะขอรับได้ที่ใดบ้าง ที่อยู่ ๗๓/๑๖๓ หมู่ ๑๗ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี น.อ.ญิง พรทิพย์ อินทรเชษฐ์ 178
ได้รับคำตอบแล้ว 07/11/2554   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ขอเพิ่มชื่อ เด็กอายุ 8 ปี ไม่ได้สัญชาติไทย มีแม่เป็นคนไม่มีสถานะทางทะเบียน มีพ่อเป็นคนไทย มีหนังสือรับรองการเกิดทร.1/1 จากโรงพยาบาล ระบุบิดาไม่ปรากฎ แต่ปัจจุบันมีผลพิสูจน์ dna มีพ่อสัญชาติไทย แต่เด็กอาศัยอยู่กับมารดา อยู่คนละที่กับพ่อ สามารถขอเพิ่มชื่อได้ ณ เด็กไม่มีสัญชาติไทย 90
ได้รับคำตอบแล้ว 06/11/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล เปลี่ยนคำนำหน้านาม และนามสกุลในทะเบียนบ้าน ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้านาม และนามสกุลในทะเบียนบ้าน ถ้าเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่จ.ปทุมธานี จะดำเนินการเปลี่ยนได้เลยหรือไม่ ต้องทำที่สำนักงานเขตปทุมธานีใช่มั้ย สามารถทำในเขตที่กทม.ได้หรือไม่ วิชชุดา 100
ได้รับคำตอบแล้ว 06/11/2554   บ้านและทะเบียนบ้าน อยากทราบ เลขที่บ้าน เปลี่ยนจากของเก่าเป็นของใหม่ เลขที่บ้าน จากเดิม 16/45-46 หมู่3 แขวง บางมด เขต จอมทอง กทม. 10150
เลขที่ที่ทางราชการ เปลี่ยนให้ใหม่ คือ เลขที่ใด อยากทราบมาก เพราะมีปัญหาเรื่อง ส่งพัสดุ ไปรษณีย์
email : akesith@truemail.co.th
0819898140
เอกสิทธิ์ อุณหทรงธรรม 133
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2554   อื่น ๆ การทำบัตรฯ เด็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขณะนี้ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมการปกครอง ไม่มีงบประมาณให้กับสำนักทะเบียนอำเภอที่เปิดให้บริการทำบัตรให้กับเด็กนักเรียนในวันเสาร์เลย สงสารเจ้าหน้าที่เขาบ้าง ทำงานมีวันหยุดเพียง ๑ วัน มากัน ๕ คน เงินเดือนก็น้อย ขอความกรูณาจัดสรรงบมาให้เจ้าหน้าที่เขาด้วย ประชาชนคนธรรมดา 182
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล ไม่มีใบทะเบียนบ้านตัวจริง แต่อยากจะเปลี่ยนชื่อ ต้องการเปลี่ยนชื่อ แต่ทะเบียนบ้านตัวจริง อยู่กับพ่อซึ่งทำธุระต่างจังหวัด อาจไม่สามารถกลับทันเวลาได้ (ฤกษ์ที่กำหนด) เลยอยากถามว่าใช้สำเนาทะเบียนบ้านไปก่อนได้หรือไม่ แล้วค่อยนำสำเนาตัวจริงมาให้แก้ในภายหลัง นบธรรม 104
ได้รับคำตอบแล้ว 05/11/2554   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขพ.ศ.กรรีไม่มีหลักฐานมาแสดง มีราษฎรมาขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดเพื่อเบิกเบี้ยผู้สูงอายุโดยไม่มีเอกสารมาแสดง สอบสวนพยานบุคคลแล้วทำเรื่องเสนอตามพรบ.ทะเบียนราษฎร2534 มาตรา115(2) ให้นายอำเภออนุมัติแต่นายอำเภอบอกว่าตามความหมายมตรานี้ปลัดอำเภอผู้รักษาราชการแทนสามารถอนุมัติ โดยไม่ต้องให้นา ปลัดทะเบียนขก. 210
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2554   อื่น ๆ ลูกจ้างโครงการ ถ้าไม่ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างโครงการบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วจะมีโครงการอื่นไหมคะ
ไม่อยากตกงานคะ
ลูกจ้างโครงการ 218
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2554   อื่น ๆ การขยายเวลาการให้บริการประชาชน กรมฯมีหนังสือสั่งการให้ทุกสำนักทะเบียนพิจารณาขยายเวลาการให้บริการประชาชน สำนักทะเบียนทำได้หมด แต่ขอ
ความกรุณาได้แจ้งประสานศูนย์ฯจังหวัดให้ทราบและดำเนินการเปิดระบบให้อำเภอทำงานด้วย เพราะถึงแม้อำเภอจะมาทำงานแต่เช้าถ้าศูนย์ฯจังหวัดไม่เปิดระบบให้ก็ไม
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนภาค 3 159
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2554   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อกรณีเด็กอนาถา เด็กเกิดโรงพยาบาล ลงรายการมีชื่อมารดา นามสกุล ต่อมามารดาได้นำบุตรไปให้คนอื่นเลี้ยง
แล้วหนีไปโดยยังไม่ได้แจ้งเกิด บุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก จะมาแจ้งเกิดแต่ไม่มีหลักฐานใดของมารดาเด็ก
ตรวจสอบในฐานข้อมูลการทะเบียนก็ไม่พบ สนทบ จะแจ้งเกิดเด็กได้หร
จนท มือใหม่ 91
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2554   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ผู้ขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (เด็ก) กรณีเป็นลูกเลี้ยง ปัจจุบันแม่เด็กได้จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่
และถ้าฝ่ายชายยื่นขอรับเด็ก (ลูกเลี้ยง) กรณีนี้มารดาเด็กต้องเซ็นยอมยอมด้วยหรือไม่
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทั่วไป 116
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล การขอเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลของคู่สมรส (จดอีกที่ มีชื่ออยู่อีกที่) ตอนจดทะเบียนสมรสคู่สมรสจด ณ สำนักทะเบียนอื่น ต่อมาคู่สมรสฝ่ายหญิงต้องการแก้ไขคำนำหน้านามและชื่อสกุล จาก น.ส. เป็นนาง และใช้ชื่อสกุลสามี อยากทราบว่า
1. คู่สมฝ่ายหญิงต้องไปติดต่อสำนักทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสเพื่อบันทึกเพิ่มเติม หรือว่ามาแก้ไขรายการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 92
ได้รับคำตอบแล้ว 04/11/2554   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน งานทะเบียนราษฎร บิดามีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อบุตรยังไม่ได้สัญชาติไทย มีมารดาเป็นคนไม่มีสถานะทางทะเบียน บุตรมีอายุ 7 ปี ซึ่งบุตรอาศัยอยู่กับมารดา บิดาไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรและมารดา บิดาอาศัยอยู่คนละสำนักทะเบียนกับบุตรและมารดา บิดาขอเพิ่มชื่อบุตร ข้อ 103 โดยอา จนท.ทะเบียน 172
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2554   บัตรประชาชน ถือ 2 สัญชาติและมีใบสูติบัตรพร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย
ต้องการมีบัตรฯ
จะขอถ่ายบัตรประชาชนได้หรือไม่
ผมเกิดในไทยมีใบสูติบัตรและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
มีพ่อและแม่เป็นสัญชาติไทย
แม่พาผมไปอิตาลีตั้งแต่อายุ 6 ขวบ
ผมมีหนังสือเดินทางของประเทศไทยและอิตาลี
แม่ไปแต่งงานจดทะเบียนใหม่กับชาวอิตาลี
ผมจึงมีสัญชาติไทยตามใบสูติบัตรไทยและสัญชาติอิต
จำนงค์ 103
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2554   การย้ายที่อยู่ จะย้ายชื่อเข้าบ้าน ในเขตที่ที่ว่าการอำเภอน้ำท่วม โทรไปสอบถามไม่ติด ไม่ทราบว่าทำการหรือไม่ จะทำอย่างไร สุพรรษา 109
ได้รับคำตอบแล้ว 03/11/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ 1548 ไม่ตอบคำถาม เปิดดู 1548 เห็นมีคำถามที่คงค้างอยู่ไม่ได้ตอบ จำนวน 31 ราย ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงขอให้ทุกท่านงดการส่งคำถามหรือปัญหาด้านทะเบียนและบัตรฯ ไว้ก่อน ผมคาดว่า จนท.ผู้รับผิดชอบในการ
ตอบคำถามของ 1548 ครอบครัวคงประสบปัญหา มหาอุทกภัย 5
ปลัดอำเภอเมืองยะลา 150
ได้รับคำตอบแล้ว 02/11/2554   การย้ายที่อยู่ การย้ายบุคคลไม่มีสถานะ การย้ายบุคคลไม่มีสถานะสามารถย้ายในเขตอำเภอหรือนอกเขตได้หรือไม่ ปชช 123
ได้รับคำตอบแล้ว 02/11/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล แก้ไขชื่อตัว/เปลี่ยนชื่อตัว กรณีที่จะเป็นชื่อตัวจาก "สุพรรนิการ์" เป็น "สุพรรณิการ์" กรณีนี้จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขรายการบุคคล หรือว่า ยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนชื่อตัว (โดยได้รับ แบบ ช.3) และถือปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดค่ะ จนท. ใหม่ 81
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว