กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 06/05/2554   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ผู้ปกครองลลงนามเป็นพยานทะเบียนสมรสได้หรือไม่
มีคู้สมรสหญิงมาจดทะบียนสมรสอายุ17ปี ผู้ปกครองลงนามฐานะให้ความยินยอมจดทะเบียนสมรสแล้วสามารถลงนามในช่องพยานได้ด้วยหรือไม่ ป.ท. 125
ได้รับคำตอบแล้ว 06/05/2554   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อหาย ขอคัดสำเนาได้ทุกเขตหรือเปล่าคะ อยู่อ.ธัญบุรีแต่ไม่สะดวกไป นัทธมน 273
ได้รับคำตอบแล้ว 06/05/2554   อื่น ๆ สิทธิการใช้บัตรทอง อยากรู้ว่าดิฉันยังมีสิทธิในการใช้บัตรทองอยู่หรือป่าว อารีย์ นาคินทร์ 170
ได้รับคำตอบแล้ว 06/05/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ รหัสลับบุคคล
(PIN Code : Personal Identification Number Code)
รหัสลับบุคคล
(PIN Code : Personal Identification Number Code)
-จะขอรหัสPIN Code ของบัตรประชาชน จะต้องทำอย่างไร ขอละเอียดๆหน่อยครับ
ขอบคุณครับ
TOM 202
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทำไมได้รหัสพินแล้ว ได้รับคำตอบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เข้าระบบหรือรหัสไม่ถุกต้อง รับราชการเป็นพนักงานสอบสวนสภ.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ตำแหน่ง พงส.(สบ๒)สภ.โรงช้าง ได้รับรหัสพินแล้ว ๔ ตัว จากอ.มหาราช แต่ทำไมเมื่อกรอกเข้าข้อมูลแล้ว ได้รับคำตอบเป็นกากบาทสีแดง แล้วคลิกได้รับคำตอบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ หรือรหัสไม่ถูกต้อง พ.ต.ท.อรรถพร สุรฉัตร 158
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน นามสกุล บนบัตร สะกดผิด คำว่า "งาม" ที่จริงแล้วต้องสะกดเป็น "ngam" แต่บนบัตร สะกดว่า "ngan" ผิดตรงอักษรสุดท้าย เกรงว่าจะมีปัญหาทางด้านธุรกรรม ทางการเงิน และด้านอื่นๆ ซึ่งถ้ามีความประสงค์ขอทำบัตรใหม่จะได้หรือไม่ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ จันทิพย์ อินทร์งาม 193
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล ต้องการเปลี่ยนนามสกุลใหม่ ผมใช้นามสกุล ศรีเมือง ของบิดา แต่ผมต้องการเปลี่ยนมาใช้นามสกุลใหม่ มาเป็น อรุณโรจเทวสกุล จะเปลี่ยนได้หรือไม่ครับ ภานุวัฒน์ 151
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล เรื่อง การขอเปลี่ยนนามสกุลใหม่ ตอนนี้ผมใช้นามสกุลของ บิดา แล้วผมต้องการ จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลใหม่ ที่ไม่ใช่ของบิดาและมารดา จะสามารถเปลียนได้หรือไม่ครับ ภานุวัฒน์ 193
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค้นหาบุคคล อยากทราบว่าถ้าต้องการค้นหาบุคคลตามที่อยู่บัตรประชาชนต้องไปค้นหาที่ไหนครับ smazza2520 94
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ที่อยู่และวันเดือนปีเกิด นาย ศักรภพณ์ ปริยัติฆรพันธ์ เกิดวันที่เท่าไหร เดือนอะไร ปี พ.ศ. อะไรและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน นิตยา ปัญญาฟู 113
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตัวเลข ทำไมสำนักทะเบียนราษฎรไม่ใช้ตัวเลขไทยเช่น 1548 เป็น ๑๕๔๘ เพราะตอนนี้หนังสือที่ใช้ทางราชการทั้งหมดได้เปลี่ยนใช้เลขไทยหมดแล้ว.........อาจจะแก้ไขไม่ได้สิ่งเกิดไปแล้วแต่คิดว่าน่าจะเริ่มใหม่ได้สิครับกับอนาคตเพราะทะเบียนบ้านเเป็นของคนไทย อยากให้สำนักทะเบียน พีท 180
ได้รับคำตอบแล้ว 05/05/2554   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ท.ร.14 รายละเอียดคำถาม การระบุสัญชาติกะเหรียงในทะเบียนบ้าน (เคยสอบถามเมื่อ 3พ.ค.54 นันผู้ถาม) จากคำตอบที่ตอบว่า บุคคลที่มีชื่อในท.ร.14 ได้แก่บุคคลสัญชาติไทย และบุคคลต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือใบถิ่นที่อยู่
ต้องการทราบว่าใบสำคัญประ
นัน 188
ได้รับคำตอบแล้ว 04/05/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อตัว ไม่ทราบว่าถ้าชื่ออยู่ที่ จ.นครสวรรค์ ต้องการเปลี่ยนชื่อสามารถทำที่ กทม. ได้หรือไม่ ปิยธิดา 185
ได้รับคำตอบแล้ว 04/05/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การแสดงบัตรประจำตัวประชาชน อยากทราบว่าถ้าประชาชนมาติดต่อราชการแล้ว เจ้าหน้าที่เรียกขอดูบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
แต่ประชนอ้างว่าไม่ได้นำมา เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการให้ผู้ร้องหรือไม่ มีแนวทางอย่างไร ตามระเบียบ ตามหนังสือสั่งการ และอยากทราบว่ากฏหมายกำหนดให้ประชาชนคนไทยต้องม
เจ้าหน้าที่ 198
ได้รับคำตอบแล้ว 04/05/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรเหลือง ดิฉัน ทำบัตรประชาชนที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ แต่ดิฉันไม่ทราบว่าการทำบัตรประชาชนแต่ละครั้งทำไมมันนานขนาดนี้กว่าจะได้บัตรจริง ดิฉันใช้บัตรเหลืองมาแล้ว 3 เดือน และเมื่อถึงครบกำหนดที่ต้องไปรับบัตรจริง ก็ยังไม่ได้อีก บอกว่าเครื่องพัง ให้มารับอีกครั้ง ในอีก4เด พัชรินทร์ 151
ได้รับคำตอบแล้ว 04/05/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เครื่องผลิตบัตรฯ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เสียเป็นเดือนแล้ว ป.ช.ช. เดือดร้อนครับ เครื่องผลิตบัตรฯ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เสียเป็นเดือนแล้ว ป.ช.ช. เดือดร้อนครับ เมื่อไร จะซ่อม
โยนกันไปโยนกันมา ชาวบ้านเดือดร้อนครับเจ้านาย
ชาวบ้าน 180
ได้รับคำตอบแล้ว 04/05/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน ได้ทำบัตรเหลืองไว้ที่กรุงเทพค่ะ แต่พอดีบัตรประชาชนใบใหม่ยังไม่มา ทำให้ยังไม่ได้รับ
และต้องมีการย้ายถิ่นฐานมาต่างจังหวัดทางภาคใต้ ทำให้ไม่สะดวกในการไปรับบัตรประชาชน
เพราะได้ดูจากข่าวที่ทางกรมการปกครองไปออกทางช่อง 9 ว่าครั้งนี้ต้องไปรับด้วยต
นิรมล 183
ได้รับคำตอบแล้ว 04/05/2554   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การทำบัตรประจำตัวประชาชน แม่หนูมีพี่น้อง 6 คน เสียชีวิตแล้ว 3 คน ที่ยังมีชีวิตอยู่คือแม่ของหนู และน้าชายอีก 2 คน ค่ะ น้าชายหนึ่งในสองคนนี้แต่งงานและย้ายตัวเองไปอยู่กับครอบครัวของภรรยาที่ภาคเหนือ ไม่ติดต่อกลับบ้านเป็นเวลาประมาณ 23 ปี ชื่อในทะเบียนบ้านเดิมถูกลบออกไปเพราะมีบุคค จิรานันท์ 128
ได้รับคำตอบแล้ว 03/05/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ที่ว่าการอำเภอบางพลี ร้องเรียนเรื่องการบริการ การแต่งกายของเจ้าพนักงานไม่เหมาะสม ขั้นตอนการทำงานไม่เป็นระบบ วุ่นวายไปหมด ล่าช้า ตอบคำถามปัดๆส่งๆ เข้าใจว่าคนเยอะ อำเภอยิ้มเป็นยังไงเหรอ หวังดี 336
ได้รับคำตอบแล้ว 03/05/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ สำนักงานเขตบางขุนเทียนให้บริการได้ วันละ 600 คิว/วัน
สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับใบเหลืองเดิม ทำไมจึงไม่เพิ่มคิว
ทำไมเขตบางขุนเทียนจึงให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากใบเหลือง เป็นบัตรได้ เพียงวันละ 600 คิว
เหตุได้ ผู้บริหารสำนักงาน ฯ จึงไม่แก้ไขปัญหาในการเพิ่มการบริการ เช่น เพิ่มเครื่องและเจ้าหน้าที่ จะโดยการซื้อหรือเช่า หรือยืม ก็สุดแล้วแต่
เนื่
ผู้เสียภาษี เพื่อพวกท่าน 182
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว