กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141][1142][1143][1144][1145][1146][1147][1148][1149][1150][1151][1152][1153][1154][1155][1156][1157][1158][1159] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ปุณณพิชญา ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ลูก ลูก10เดือน โดยที่นามสกุลไม่ใช่นามสกุลพ่อและแม่ ไม่ได้จดทะเบีนนสมรสกันค่ะ นามสกุลพระตั้งให้ อยากทราบว่าดำเนินการทึ่ไหน เอกสารอะไรบ้าวค่ะ ขอบคุณค่ะ 2313 28
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   การตาย การแจ้งตาย พ่อตายที่รพเพชรบูรณ์มีใบทร4ที่ออกให้โดยรพและมีตำรวจเข้ามาบันทึกแต่ไม่ได้แจ้งที่สำนักทะเบียนเพื่อออกใบมรณบัตร ทางอาได้จัดการเผาศพที่จนครราชสีมา ทะเบียนบ้านอยู่จสระบุรี ต้องกลับไปแจ้งตายที่จเพชรบูรณ์ไหมคะ หรือแจ้งที่จสระบุรีได้ไหมคะ อารี 134
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนสมรสต่างอำเภอค่ะ แต่ต้องไปเปลี่ยนนามสกุล และทำบัตรประชาชนใหม่ต้องไปทำที่ไหนทะเบียนบ้านอยู่เขตเทศบาล สุรดา ดอกสันเทียะ 24
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   การตาย ใบมรณบัตร สอสว่าง กาลศรณ์ ตายเมื่อ 30 มค2515 จะหาใบมรณบัตรได้ที่ไหน ที่อยู่ 75/4 หมู่ 6 ตทุ่งพญาไท อพญาไท จกรุงเทพ จสอนพดล กาลศรณ์ 21
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   การเกิด การใส่ชื่อบิดาในใบสูติบัตร - หนังสือรับรองการเกิด จากรพ ไม่ระบุชื่อบิดา และเจ้าหน้าที่ รพ ให้ส่งเอกสารให้ทางสำนักทะเบียนออกใบเกิด เจ้าหน้าที่ทะเบียนจำเป็นต้องใส่รายการบิดาหรือไม่ ถ้าถามจากทางญาติ แล้วญาติระบุว่าชื่อนายนี้ จากความเป็นจริงทางเจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้อย่างไร ถ้าทำไปแล้วเกิดบิดาที่ญาติระบุชื่อมา แล้วมาดำเนินการร้องเรียนกับทางสำนักทะเบียน เจ้าหน้าที่จะต้องหาระเบียบใดมายื่นยันกับบิดาทีอาจจะไม่ใช่พ่อเด็กที่แท้จริง จนท 47
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   การขอเปลี่ยนบัตร ปัญหาลายนิ้วมือ(ภูมิลำเนาเดิม)ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่อยุธยาปี 2554 ทำให้บัตรประจำตัวประชาชนหายพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ และดิฉันได้เข้าไปติดต่อเพื่อขอทำบัตรใหม่ที่ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา เกิดปัญหาลายนิ้วมือตาม บัตรประชาชนเดิมมีเพียงครึ่งเดียว ซึ่งการสแกนเพื่อทำบัตรใหม่ไม่สามารถทำได้ จนทแจ้งว่าให้กลับภูมิลำเนา(ศรีสะเกษ) ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากภาระที่ต้องรับผิดชอบไม่สามารถหาเวลาไปจัดการได้ อยากทราบว่าในกรณีนี้ ต้องทำอย่างไร เพราะหาคนในพื้นที่ไปเซ็นต์ยืนยันก็ทำไม่ได้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะเพราะไม่มีเวลากลับต่างจังหวัดจริงๆ นริศรา รัตนประสพ 147
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอเลขหมายประจำบ้านของคุณอนัญญา ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณอนัญญา ปลูกสร้างบ้านนอกเขตเทศบาล ได้รับแจ้งให้แนบแบบแปลนบ้านในการขอเลขหมายประจำบัาน โดยกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการจัีดทำทะเบียนราษฎร ตามที่คุณสุพจน์ท่านแนะนำถูกต้องครับ เฉพาะเขตสำนักทะเบียนอำเภอทั่วราชอาณาจักรไทยทุกแห่งยังไม่มีการประกาศเป็นเขตควบคุมอาคาร การขอเลขหมายประจำบ้านไม่ต้องแสดงแบบแปลน การพิจารณาจะข้ึนอยู่กับคำนิยามว่า บ้าน ซึ่งนายทะเบียนเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ ส่วนการรับแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้านในการตรวจสอบบ้านที่ปลูกสร้างว่า ได้ปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยหรือไม่และรายละเอียดอื่น ๆ แล้วจะออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านให้ผู้รับแจ้งขอเลขหมายประจำบ้าน และต้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันปลูกสร้างบ้านเสร็จ ผู้มีหน้าที่ขอก็คือ เจ้าของบ้าน ข้อปฏิบัติมีระเบียบและหนังสือสั่งการที่ให้แนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน ขอบคุณ ไพบูลย์ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม ใบเปลี่ยนชื่อสกุลแบบ ช5 ของคุณเมลดา ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณมสารัศม์ กรณีคุณเมลดา จดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก แต่มีชื่อและรายการอยู่ที่เขตเทศบาลอื่น ต้องขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวจะเกี่ยวพันกับ กฎหมายทะเบียนครอบครัว กฎหมายชื่อบุคคล กฎหมายทะเบียนราษฎร และกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งแนวทางปฎิบัติ เมื่อมีการจดทะเบียนสมรส มีการบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลในบันทึก คร2 แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือการใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลให้เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แต่ก่อนจะแก้ไขต้องไปยื่นคำร้องขอหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลที่สำนักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่กรณีเทศบาลในเขตจังหวัดจะยังไม่เปิดให้บริการทะเบียนทั่วไปคุณเมลดาต้องไปย่ืนขอใบเปลี่ยนชื่อสกุลที่สำนักทะเบียนอำเภอที่สำนักทะเบียนเทศบาลที่มีชื่ออยู่ในเขตอำเภอ เพื่อขอแบบ ช5 แล้วนำแบบ ช5 ประกอบหนังสือเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลไปยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่สำนักทะเบียนเทศบาลที่คุณมีชื่อ แล้วต้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลที่สำนักทะเบียนอำเภอ ปวดหัวไหมครับ กรณีนี้โดยเฉพาะคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศเท่าที่ผมมีประสบการณ์กระทรวงการต่างประเทศเขาขอหลักฐานดังกล่าวแน่นอนครับ เหตุทั้งหมดนี้คือจุดอ่อน(แอ) ของคนทำงานทะเบียน ณ ปัจจุบัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถและสำนักทะเบียนไม่มีผู้ชำนาญการด้านนี้จริง ๆ ขอบคุณ ไพบูลย์ 22
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ บัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนของคุณรัตนา บุตรหมัน ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณรัตนา บุตรหมัน สงสัยการออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เมื่อปี พศ2554 บัตรประจำตัวของคนกลุ่มนี้สำนักทะเบียนมีหน้าที่รับคำร้องและถ่ายรูปให้เท่านั้น ส่วนการออกบัตรเป็นหน้าที่ของศูนย์ภาค ปัญหาบางรายที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัว คุณรัตนา ต้องไปสอบถามสำนักทะเบียนที่ผู้ร้องขอมีชื่อและขอทำบัตร เพราะ การไม่สามารถออกบัตรแข็งให้ได้อาจมีสามารถหลายกรณี เช่น บางรายอาจจะมีการลงรายการขอมูลซำ้ซ้อนหลายครั้ง หรือข้อมูลบางรายการไม่ชัดเจน หรือปัญหาจากการถ่ายรูป เป็นต้น ผมก็เคยเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มองค์กรสิทธิในพื้นที่ จอุบลฯ และก็เคยอยู่ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดน จอุบลฯ ส่วนมากเราจะเหมาความผิดให้คนทำงานทะเบียน แต่ไม่เคยสอบถามปัญหาว่า เหตุเกิดจากอะไร กฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่งการที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความชัดเจนหรือไม่ เพราะ ผมเคยนำเสนอในที่ประชุม จอุบลฯ แต่ก็เคยถูก ผบสั่งให้หยุดชี้แจง แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนกับได้ชี้แจงมากกว่าและสั่งให้คนทะเบียนนำไปปฏิบัติ และปัญหาที่เกิดข้ึนบางปัญหาก็ขาดความเอาใจใส่จากผู้รับผิดชอบ ซึ่งทำให้คนปฏิบัติงานไม่มีที่ปรึกษาหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และก็ส่งผลกระทบกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไปโดยปริยาย ขอบคุณ ไพบูลย์ 81
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การขอมีสัญชาติไทยตาม ม23 ทำได้หรือไม่ครับ ผมเกิดในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2533 ครับแต่เนื่องจากไม่ได้แจ้งเกิดครับ และผมอาศัยอยู่กับญาติจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีชื่อบัตรอะไรเลย ผมสามารถไปแจ้งขอมีบัตรอะไรได้บ้างครับ เพราะไม่สามารถติดต่อกับทางพ่อและแม่ได้เลยครับ และผมจะมีสิทธิ์ได้บัตรประชาชนไหมครับ สมโชค 46
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2558   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ พินโค้ด ขอระหัส ไพศาล พระรักษา 22
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การย้ายที่อยู่ ตกสำรวจ ตกสำรวจจากสำเนาครอบครัว พ่อแม่มีบัตรสีชมพู จะสามารถขอทำเรื่องย้ายเข้าสำเนาครอบครัวพ่อกับแม่ได้หรือไม่ ผมมีบััตรไม่มีสถานะทางทะเบียนคับ นายศิวะลักษณ์ 19
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี สามีเป็นคนไทยได้ภรรยาต่างด้าวถือพาสปอรต์ เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และมีบุตรด้วยกัน สองคน อยากทราบว่าจะขอสัญชาติไทยตามสามีได้ไหม และต้องไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานใด และ ต้องใช้หลักฐานอะไรไปยื่น และใช้เวลานานไหม เพราะภรรยาไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตร ต้องมาเสียค่าขออนุญาติทำงานทุกปีและค่าอื่นๆ ต่อปีเป็นเงินหลายพันก่วาบาท เฟิส 68
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   อื่น ๆ ขอทำใบขขัับขขี่ บัตรลข0ขออทำใบขับขี่ได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องทำอย่างไรบ้าง คับ นายศิวะลักษณ์ 37
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การเกิด ลำดับบุตร มีลูกติดจากสามีเก่า ตอนนี้ท้องกับสามีใหม่ลำดับบุตรกับสามีใหม่จะเป็น1หรือ2คะ ถ้าแจ้งเป็นลำดบที่1ได้ไหมคะ polo 29
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การพิจารณาสัญชาติ การได้สัญชาติตาม ม23 บุตรต่าวด้าว ชื่อ ดญเซนยานา ปาทาน เลขประจำตัว 7 7702 00006 02 0 เกิดในไทยที่โรงพยาบาลกุยบุรี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2539 พ่อแม่เป็นต่าวด้าวพม่า คลอดแล้วทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล ต่อมาถูกส่งตัวไปสถานสงเคราะห์เด็ก ต่อมาวันที่ 29 กรกฏาคม 2542 คณะกรรมการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้อนุมัติให้จดทะเบียนรับ ดญเซนยานา ปาทาน เป็นของบุตรบุญธรรมของ นสอัจฉรา เกกินะ ซึ่งเป็นคนไทย ตาม คร14 เลขทะเบียนที่ 4/277 ลงวันที่ 6 สค2542 ปัจจุบันมีชื่อใน ทร13 มารดาบุญธรรม หารือว่าจะขอสัญชาติไทยให้กับบุตรตาม ม23 ได้หรือไม่ หรือสามารถลงทะเบียนผู้ไม่มีสถานะทางกับฝ่ายทะเบียนและบัตรเพื่อขอออกบัตรประจำตัวแสดงตนให้กับบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ ณัฐธยาน์ 71
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การขอมีบัตรใหม่ บตรประชาชน บตนประชาชนจะหมดอาย 29 มนาคม2558ตอลวงหนาไดไหมคะ ขอบคณคะ ประชาชน 26
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การย้ายที่อยู่ แจ้งย้ายออกต้นทางและรับเข้าปลายทางโดยเจ้าบ้านเสียชีวิต รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันต้องการจะย้ายลูกสาว อายุ 5 ขวบ เข้าบ้านต่างจังหวัด โดยที่เจ้าบ้านเป็นตาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วและในทะเบียนบ้านนี้ไม่มีผู้อาศัยคนอื่นเลย ตัวดิฉันเองก็อยู่ต่างจังหวัด ดิฉันจะต้องทำอย่างไรค่ะ สุดารัตน์ สถาวร 37
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   การย้ายที่อยู่ เป็นทหารอยู่ลำลูกกา แล้วชื่อโดนคัดไปอยู่ในเทบียนกลาง ต้องไปคัดชื่อออกที่ไหน เป็นทหารอยู่ลำลูกกา แล้วชื่อโดนคัดไปอยู่ในเทบียนกลาง ต้องไปคัดชื่อออกที่ไหน อิธิพล 39
ได้รับคำตอบแล้ว 07/01/2558   ทะเบียนชื่อบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อหาย ใบเปลี่ยนทำที่จวสุโขทัย ประมาณปี 2523 แต่ปัจจุบันบัตรประชาชนเป็นสมุทรปราการ จะต้องไปขอคัดใบเปลี่ยนชื่อที่สุโขทัยใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันนานมากแล้ว วัลย์ 36
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว