กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][821][822][823][824][825][826][827][828][829][830][831][832][833][834][835][836][837][838][839][840][841][842][843][844][845][846][847][848][849][850][851][852][853][854][855][856][857][858][859][860][861][862][863][864][865][866][867][868][869][870][871][872][873][874][875][876][877][878][879][880][881][882][883][884][885][886][887][888][889][890][891][892][893][894][895][896][897][898][899][900][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][911][912][913][914][915][916][917][918][919][920][921][922][923][924][925][926][927][928][929][930][931][932][933][934][935][936][937][938][939][940][941][942][943][944][945][946][947][948][949][950][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][961][962][963][964][965][966][967][968][969][970][971][972][973][974][975][976][977][978][979][980][981][982][983][984][985][986][987][988][989][990][991][992][993][994][995][996][997][998][999][1000][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][1011][1012][1013][1014][1015][1016][1017][1018][1019][1020][1021][1022][1023][1024][1025][1026][1027][1028][1029][1030][1031][1032][1033][1034][1035][1036][1037][1038][1039][1040][1041][1042][1043][1044][1045][1046][1047][1048][1049][1050][1051][1052][1053][1054][1055][1056][1057][1058][1059][1060][1061][1062][1063][1064][1065][1066][1067][1068][1069][1070][1071][1072][1073][1074][1075][1076][1077][1078][1079][1080][1081][1082][1083][1084][1085][1086][1087][1088][1089][1090][1091][1092][1093][1094][1095][1096][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1103][1104][1105][1106][1107][1108][1109][1110][1111][1112][1113][1114][1115][1116][1117][1118][1119][1120][1121][1122][1123][1124][1125][1126][1127][1128][1129][1130][1131][1132][1133][1134][1135][1136][1137][1138][1139][1140] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 03/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามเรื่องบุคคลประเภท 0 บุคคลประเทภ 0 มีชื่อใน ทร14 ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ที่ถูกต้อง ต้องอยู่ที่ใด จนท 35
ได้รับคำตอบแล้ว 03/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชานหมดอายุ ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ บัตรประชาชนหมดอายุมานานแล้วครับยังไม่มีเวลาไปทำ และพอดีที่บ้านจะไปย้ายทะเบียนบ้านใหม่ ยังจะใช้บัตรเก่า(ที่หมดอายุไปแล้ว)ได้รึไม่ครับ นีรนุช รินทรักษณ์ 25
ได้รับคำตอบแล้ว 03/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรปชชตลอดชีพ - การทำบัตรปชช ตลอดชีพ จะต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะได้บัตรตลอดชีพ เพราะตามโปรแกรมจะเป็นอายุ 62 ปี ถึงจะได้ จนท 68
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชนใหม่จากดญเป็นนางสาว ถ้าเราจะเปลี่ยนบัตรประชาชนจากดญเป็น นางสาว แต่อายุ16ปี เราต้องพาผู้ปกครองไปเซ็นเอกสารอะไรอีกไหมค่ะ มะเหมี่ยว 50
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชนพิมพ์ตัวหนังสือตกหล่น ดิฉันได้ไปทำบัตรประชาชนใหม่ เนืีองจากเปลี่ยนเลขที่บ้าน แต่เมื่อได้รีบ พบว่าคำว่า บัตรประจำตัวประชาชน ด้านบนสุด พิมพ์เป็น บตรประจาตวประชาชน คือด้านบนเหมือนหมึกพิมพ์ไม่ติด ดิฉันเพิ่งจะสังเกตเห็นตอนกลับมาถึงบ้านแล้ว แต่ส่วนอื่นชัดเจนดึ ดิฉันสามารถใช้บัตรนี้ตามปกติหรือเปล่าคะ หรือต้องทำใหม่อีกคะ ไม่อยากไปเขตหลายรอบเลยค่ะ อรดี 34
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทหารขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียน่บ้านทหารเอง ทหารเกณฑ์มายื่นคำร้องขอย้ายออกจากทะเบียนบ้านที่สังกัดของทหารด้วยตนเอง จะสามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่อย่างไร หรือต้องรอให้มีหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งให้ย้ายออกได้ สำนักทะเบียนจึงจะดำเนินการให้ได้ ขอทราบแนวทางปฏิบัติ หรือหนังสือสั่งการด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน 28
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอบ้านเลขที่บ้านใหม่ วันนี้2ธันวาคม2557ได้ไปขอบ้านเลขที่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้องแต่เจ้าหน้าที่ทำให้ไม่ได้ในวันนี้ให้กลับมารอก่อนเสร็จเมื่อไหร่จะโทรบอก อยากรู้ว่าการขอบ้านเลขที่ไม่ทำเสร็จภายในชั่วโมงหรือ ดูแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นทำไรกันเห็นแต่นั่งเล่นเกมกันประชาชนที่ไปติดต่อก็ไม่มี นายวิโรจน์ นำสวัสดิ์ 42
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จะรู้ได้อย่างว่าแจ้งตาย พศอะไร เราจะรู้ว่าพ่อกับแม่เสียชีวิต ปี พศอะไรได้อย่างไรคะ เพราะไปที่อำเภอที่เรา อาศัยอยู่เขาค้นให้แค่ว่ามีชื่อนี้ อยู่บ้านนี้แต่ไม่ได้บอกว่าตายปีอะไรคะ เราจะไปค้นได้ที่ไหนคะ จิดาภา 21
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เจ้าบ้านคัดชื่อออกและแจ้งย้ายไปผิดเลขที่บ้าน เจ้าบ้านคัดชื่อออกโดยไม่บอกและแจ้งย้ายไปผิดเลขที่บ้าน82บ้านจริง84/1 ทางเจ้าหน้าที่ปลายทางภูมิลำเนาเดิม บอกว่าดำเนินการไม่ได้ เพราะอะไรคะ ปกติย้ายจากปลายทางได้ตามที่ได้รับคำแนะนำมา นี่เอาเจ้าบ้าน คุณแม่ไปทำก็ทำไม่ได้ แล้วจะทำอย่างไรต่อ เพราะมีแค่ใบแจ้งย้ายที่ระบุบ้านผิดจากเจ้าบ้านต้นทางและเขาไม่ยอมดำเนินการแก้ไขให้แล้ว พลอย 37
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชน กรณีทำบัตรหาย แต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย มีแค่สำเนาทะเบียนบ้าน และไม่สามารถติดต่อเจ้าบ้านได้ มนัสนันท์ 43
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ การทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรหมดอายุ เกิน 1 ปี เสียค่าปรับหรือเปล่าค่ะเท่าไรค่ะ ประชาชน 40
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ รายชื่อ ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน อยากทราบที่อยู่ นส กชกร เกิด25พค2532 อยู่ใน อบ้านค่าย จระยอง สมศักดิ์ 34
ได้รับคำตอบแล้ว 02/12/2557   การพิจารณาสัญชาติ บัตรคนไรสัญชาติ ขอบคุณเทิดบุญพมนายแสงคำแก้วนะที่ตอบพมมาพมอยากคุณชวยแน่นำให้รายเอิยดพมในการยืนคำร้องที่ว่าการอเภอว่าพมต้องใช้เอกกระสารอะไดมังกลับพมขอรบกวนคุณชีแน่พมหน่อยเพาะว่าพมไม้ความรู้จุดนี้เลยกลับขอบพะคุณอยางสุงกลับ นาย แสง คำแก้ว 65
ได้รับคำตอบแล้ว 01/12/2557   การพิจารณาสัญชาติ ได้บัตรหัวศูนย์ อยากขอสัญชาติไทยครับ ผมเกิดที่แม่สายตั้งแต่ปี 42 แล้วครับแต่พ่อแม่มาจากพม่าครับไม่กล้าไปแจ้งเกิด ปัจุจุบันพ่อแม่และผมได้บัตรเป็นหัวเลข 0 ครับอยากทราบว่า ผมพอจะมีทางได้บัตรไทยเต็มร้อย หรือไม่ครับ หรือต้องทำไงบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยครับ ตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ ชั้น ม2 ครับอยากมีบัตรไทยเต็มร้อยเหมือนเพื่อนๆ บัตรหัวศนย์ (เด็กน้อยครับ) ขอบพระคุณครับ 1031
ได้รับคำตอบแล้ว 01/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ทำบัตรประชาชนใหม่ อายุ17ค่ะบัตรประชาชนมัยเป็นเด็กหญิงอยากทำใหม่เพื่อความสะดวกในชีวิตเช่นการสอบหรือทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนเราสามรถขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้มั้ยแล้วต้องเอาพ่อกับแม่ไปด้วยมั้ยหรือแค่ให้พ่อแม่เซ็นสำเนาถูกต้องหรือไม่ใช้ค่ะ ฟิวส์ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 01/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ เลขบัตรประชาชนจำไม่ได้ ขอเพิ่มเติมจากฉบับที่แล้ว แม่ของหนู ชื่อ ยุพา พึ่งบุญ แต่แม่จำเลขบัตรประชาชนไม่ได้ และก็จำบ้านเลขที่ไม่ได้จะต้องทำยังไงค่ะ ไพค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 30
ได้รับคำตอบแล้ว 01/12/2557   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ไม่มีบัตรประชาชนมานานกว่า20ปี แม่ทำบัตรประชาชนหายมานานกว่า 20ปีแล้ว แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กับพ่อ เพราะออกมาอยู่กับพ่อตั้งนานแล้วจนไม่ได้กลับไปหาญาติพี่น้องและก็ตามหาญาติของแม่ไม่เจอจนป่านนี้แม่ก็ไม่มีบัตรประชาชนจะไปรักษาหรือทำอะไรก็ไม่ได้ก็อยากจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะ ไพค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 42
ได้รับคำตอบแล้ว 01/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เจ้าบ้านคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านและแจ้งย้ายไปผิดเลขที่ โดยที่ไม่บอก แฟนพี่ชายคัดชิ่อพี่ชายออกจากทะเบียนบ้านและแจ้งย้ายไปผิดที่ ไม่ยอมไปดำเนินการแก้ไข ตอนนี้บัตรประชานชนใบขับขี่หายหมด ดำเนินการใดๆต่อไม่ได้ จะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะแบบนี้ เครียดกันไปหมดบ้านแล้วช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ พลอย 33
ได้รับคำตอบแล้ว 01/12/2557   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ เปลี่ยนนางเป็นนส ขั้นตอนทำอย่างไร เตรียม เอสารอะไรบ้าง เปลี่ยนนางเป็นนส ขั้นตอนทำอย่างไร เตรียม เอสารอะไรบ้าง ขอบคุนค่ะ 29
ได้รับคำตอบแล้ว 01/12/2557   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การขอบ้านเลขที่บ้านท้องถิ่นไทย ๘๗ พรรษา การขอบ้านเลขที่บ้านท้องถิ่นไทย ขอเหมือนกับบ้านเลขที่ทั่วไปหรือไม่ หรือต้องออก บ้านเลขที่ ๙๘๗๙ ถ้าอย่างนี้จะอิงหนังสือสั่งการตัวใด นิติกร อบตคันธุลี 49
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว