กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 18/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ทะเบียนราษฎร์ ผมมีตาอยู่คนหนึ่งความจำไม่ดีแต่มีหลักฐานการเป็นทหารที่เหลืออยู่จากไฟไหม้บ้านไปขอออกบัตรประชาชนที่อำเภอเขาบอกไม่มีข้อมูลเพราะ30ปีตาไม่เคยใช้บัตรเลยกำนันจะพาไปอบตขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไม่มีหลักฐานเลยจะทำอย่างไรดีครับ ผมก็อยากจะให้ได้รับเบี้ยยังชีพเพรา พรเทพ พุฒิชาติ 97
ได้รับคำตอบแล้ว 17/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ค่าธรรมเนียม บัตรหายเมื่อวานอยู่ปทุมธานีได้แจ้งความแล้ว
เคยหายตอนน้ำท่วมยกเว้นค่าทำแล้วแต่คราวนี้
จะเสียค่าทำอีกหรือเปล่า
ประชาชน 82
ได้รับคำตอบแล้ว 17/12/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล การเปลี่ยนนามสกุล กรณีที่ผมต้องการเปลี่ยนนามสกุลจากเดิมซึ่งเป็นของน้า(น้าเป็นคนไปแจ้งเกิดเลยแจ้งว่าเป็นมารดา)แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่อกับน้าท่านนี้อีกเลย แล้วปัจจุบันผมเลยต้องการจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของผู้อุปการะ ซึ่งตอนนี้ผมอายุ 24 ปี ผมสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ ฐาปนันท์ ชมภูวิเศษ 131
ได้รับคำตอบแล้ว 16/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบที่อยู่ของเพื่อน อยากว่าเพื่อนชื่อนายสุภาพ ถวิลจินดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่เท่าไหร่ ตำบล อำเภอ จังหวัดอะไร วีระพล 79
เปิดอ่านแล้ว 16/12/2554   อยากทราบที่อยู่ของเพื่อน อยากว่าเพื่อนชื่อนายสุภาพ ถวิลจินดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่เท่าไหร่ ตำบล อำเภอ จังหวัดอะไร วีระพล 35
ได้รับคำตอบแล้ว 16/12/2554   การเกิด แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา ด.ช.สมคิด ทองโสภณ เกิดที่รพ. วันที่ 24 ก.ค. 2552 แต่ยังไม่ได้แจ้งเกิด จึงพามาแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาที่เทศบาลเนื่องจากอยู่ในเขต ต้องการทราบว่าจะต้องเสนอให้ 1.นายอำเภออนุมัติหรือ 2. ปลัดเทศบาล(นายทะเบียน) เป็นผู้อนุม้ติ ประชาชนผู้ยื่น 93
ได้รับคำตอบแล้ว 16/12/2554   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อ

การเพิ่มชื่อตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
ทะเบียนบ้านฉบับปี 2515 ประทับตราย้ายแล้ว แต่ทะเบียนบ้านฉบับที่ย้ายเข้าไม่มีชื่อ ใบแจ้งย้ายก็หาไม่พบ หากจะอ้างทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่เคยมีชื่ออยู่แต่มีตราประทับย้ายเป็นหลักฐานการขอเพิ่มชื่อ ตามระเบียบข้อ 94 จะได้หรือไม่อยางไร ขอทราบแนวทางปฏิบัติ หาก ทะเบียน 89
ได้รับคำตอบแล้ว 16/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สำรวจข้อมูลบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน สอบถาม เลขประจำตัวนำหน้าด้วย 0 เหมือนกันกับ กลุ่ม 89 ใช่หรือไม่ ประชาชน 121
ได้รับคำตอบแล้ว 16/12/2554   การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีอื่น ๆ การเปลื่อนชื่อภาษาอังกฤษของบัตรประชาชน ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง อรรถกานต์ 176
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2554   บ้านและทะเบียนบ้าน สอบถามเรื่องคำนำหน้าบัตรประชาชน ดร. สามารถนำหน้าชื่อในบัตรประชาชนได้หรือไม่ครับ ศุภชัย 64
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2554   การขอเปลี่ยนบัตร ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน วันหยุดราชการเปิดบริการที่ใดบาง บัณฑิต สายเสวย 84
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2554   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ การขอนามสกุลพระราชทาน การขอนามสกุลพระราชทานต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าในปีนั้นมีนามสกุลราชทานหรือไม่ บุคคลธรรมดาสามารถขอได้หรือไม่ ประชาชนทั่วไป 295
ได้รับคำตอบแล้ว 15/12/2554   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน เจ้าหน้าที่ กรอกเลขผิด ผมได้สอบถามเรื่อง หมายเลขบัตรประชาชนบุตรสาว ว่ามีการเขียนเลขผิด โดยเจ้าหน้าที่ อำเภอ พระนครศรีอยุทธยา ทำให้บุตรสาว ทำบัตรประชาชนไม่ได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ ทางเทศบาลลำสามแก้วในทะเบียนบ้าน แจ้งให้มาแก้ไขที่ เขตมีนบุรี ผมได้โทรไปสอบถาม ทางกรมการปกครอง ส่ว ประชาชน คนหนึ่ง 64
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2554   ทะเบียนชื่อบุคคล ขอเปลี่ยนจาก นาย เป็น นางสาว ได้ ขณะนี้ มีประชาชน จำนวนหน่ึ่ง ได้ทำศัลยกรรมเปลี่ยนเพศ ชาย เป็น เพศหญิง แล้ว
มาย่ืนคำร้องขอเปลี่ยน จาก นาย เป็น นางสาว ในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยนำหลักฐาน ใบรับรองแพทย์ จาก ร.พ. แห่งหน่ึงในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 197
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หนังสือมอบอำนาจไม่มีความสำคัญ? ผมเขียนหนังสือมอบอำนาจให้เพื่อนไปคัดลอกใบโอนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านที่อำเภอหนองกี่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 แต่ลูกจ้างของอำเภอนบอกว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สามารถใช้ดำเนินการได้และไม่บอกเหตุผล
และพูดย้ำแต่คำว่า ((!!!!เจ้าตัวต้องมาเองอย่างเดียวและหน
ประชาชนผู้เดือดร้อน 137
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2554   การเกิด คัดลอกสูติบัตร
สามารถคัดสูติบัตรของตัวเองได้ทางไหนบ้าง ถ้าตัวเราทำงานที่แม่ฮ่องสอนแต่ภูมิลำเนาอยู่กาฬสินธุ์ ให้บิดาของเราไปคัดแทนได้หรือไม่ รบกวนตอบด้วยคับ ปิยภัทร 142
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การแก้ไขชื่อพ่อ ได้แจ้งเกิดไว้ผิด ในใบเกิดได้แจ้งเฉพาะชื่อเล่นของพ่อ ไม่ลงนามสกุลไว้ จริงแล้วพ่อมีอีกชื่อ ปัจจุบันพ่อแม่ได้เลิกกันแล้ว จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร พ่อแม่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกัน ลอง 103
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ แจ้งปัญหา ตามที่ส่วนบัตรประชาชนฯ และกองวิชาการฯได้มีหนังสือสั่งการให้อำเภอขยายเวลาเปิดให้บริการประชาชนในวันเสาร์
ขอให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจังหวัดทราบด้วย (โดยเฉพาะศูนย์ฯสุรินทร์) ที่อำเภอเจอปัญหาคือเจ้าหน้าที่ศูนย์จังหวัดมาสายเปิดระบบให้ช้า ถ้าเป็น
คนอำเภอ 68
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2554   บ้านและทะเบียนบ้าน การขอเเก้ไขวันเดือน ปี เกิด ใน ทะเบียนบ้านครับ 1. ถ้าพบว่าทะเบียนบ้าน วัน เดือน ปี เกิด ไม่ตรงกับบัตรข้าราชการ ต้องดำเนิการอย่างไร
ใช้หลักฐานอะไรประกอบในการขอเเก้ไขบ้าง เนื่องจากผมไม่เคยทำบัตรประชาชนอีกเลย หลังจากรับราชการทหาร


ข้าราชการทบ. 111
ได้รับคำตอบแล้ว 14/12/2554   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ การเปลี่ยนเขตสนท. กรณีมีประชาชนมาขอเลขบ้านแบบทางสนท.ท้องถิ่นนั่งประจำกับที่อำเภอ ประชาชนจะขอเลขในเขตเทศบาลแต่บังเอิญทางอำเภอออกให้เป็นเขตของสนทอำเภอ พอ 3 เดือนต่อมาประชาชนมาบอกว่าบ้านอยู่ในเขตเทศบาล แบบนี้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเขตสนทจากอำเภอมาเป็นบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลโ จนท.ทะเบียน 117
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว