กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 10/01/2555   การพิจารณาสัญชาติ พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2551 มาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2551 มาตรา 23 เพื่อขอลงรายการสัญชาติไทย//// ต้องการทราบว่าต้องใช้ระเบียบข้อไหน.......เพื่ิอเพิ่มชื่อใน ท.ร.14 ฮองซา 186
ได้รับคำตอบแล้ว 10/01/2555   การย้ายที่อยู่ การย้ายที่อยู่
ถ้าเราต้องการย้ายที่อยู่ โดยให้เจ้าบ้านที่เราจะย้ายเข้าไปเป็นผู้มารับรองการย้ายเข้า โดยไม่จำต้องไปติดต่อยังที่ว่าการอำเภอที่เรามีที่อยู่ก่อนย้ายได้หรือไม่? ถ้าไม่ได้ควรทำอย่างไร? นายก. (นามสมมติ) 88
ได้รับคำตอบแล้ว 10/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จำนวนประชากร อยากทราบจำนวนประชากรของตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ลัดดา 86
ได้รับคำตอบแล้ว 10/01/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ระหัสทะเบียนบ้าน กระผมอยาทราบระหัสทะเบียนบ้านของกระผมเอง ก่อจรูญ แก้วยวน 78
ได้รับคำตอบแล้ว 10/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ คุณภาพของบัตร ปัจจุบันกรมการปกครองกำหนดให้บัตรมีอายุการใช้งาน(ใช้แสดงตน/ทำธุรกรรม) 8 ปี ทางอำเภอได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนอยู่บ่อยครั้งว่า คุณภาพของบัตรไม่ดีเลย แตก ลอก ล่อน ซีด ง่ายมากถึงแม้จะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ใช้ได้เพียง 2-3 ปี ก็ต้องไปขอเปลี่ยนใหม่เสีย กานต์ภักดี 119
ได้รับคำตอบแล้ว 10/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอ mail หนังสือสำนักทะเบียนกลางที่ มท0310.5/ว2359 ลงวันที่18 พ.ย. 2542 อีกครั้งนะคะ ช่วยส่งหนังสือสั่งการข้างต้นให้ที่ tonkao_supaschaya@hotmail.co.th อีกครั้งนะคะตรวจสอบแล้วยังได้ได้รับ Mail เลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ เจ้าพนักงานทะเบียน5 122
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ ขออนุญาตใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ขอเรียนสอบถามว่า หากบริษัทเอกชน ต้องการพัฒนาโปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลให้กับสมาชิกได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ด้วยการให้ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ยื่นบัตรประชาชน เพื่อสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว เข้าสู่ระ
นธี อุดมนิโลบล 100
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทราบที่อยู่ อยากทราบที่อยู่ของอา ที่พึ่งย้ายสำเนาทะเบียนบ้านไป สามารถสอบถามได้ที่ไหน ศิรินทรา 67
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน การย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ ต้องการย้ายทะเบียนบ้านแบบออนไลน์ สามารถทำได้หรือไม่? ต้องทำที่ไหน? อย่างไร? รบกวนตอบคำถามด้วย ขอบคุณค่ะ สาริณี 241
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หมายเลขบัตร 3451000423531 ตามหาพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ปานจันทร์ โม้ทอง 82
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาพ่อ หมายเลขบัตรนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ปานจันทร์ โม้ทอง 69
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามที่อยู่บุคคลเพื่อติดต่อ อยากทราบที่อยู่ปัจจุบันของนางทิวา หลีพรกิตติกุลค่ะ ไม่ทราบพอจะหาให้ได้มั้ยคะ เนื่องจากท่านเป็นอาจารย์สมัยเรียนมัธยม ทราบมาว่าปัจจุบันเกษียณแล้ว อยากจะติดต่อท่านเพื่อเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์ที่เคารพรัก ก๋วยเตี๋ยว 72
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เปลี่ยนชื่อสกุลกรณีสมรส จดทะเบียนสมรสเมื่อประมาณ 15 ปีได้ โดยที่ฝ่ายหญิงยังไม่ได้ยื่นเปลี่ยนใช้ชื่อสกุลของสามี และปัจจุบันจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อสกุลของสามี ได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง และสนท.จะหลักออกฐานใดให้ ววว 132
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   การขอมีบัตรใหม่ การทำบัตรประชาชน 1. สามารถทำบัตรประชาชนต่างพื้นที่ได้หรือเปล่าค่ะ
2. แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างใบการขอทำบัตรประชาชนใหม่ ในกรณีทำบัตรต่างพื้นที่
3. กรณีบัตรประชาชนหายต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
4. เวลาในการติดต่อขอทำบัตรประชาชนไม่ทราบว่าเปิดกี่โมง และปิดกี่โม
จิตติมา 225
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ หนังสือสั่งการ ขอหนังสือสั่งการ ที่ มท 0310.5/ว 2359 ลงวันที่ 18 พ.ย.42
sindy_2514@hotmail.com เปิดดู mail แล้วยังไม่ได้รับคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
จนท.ทะเบียน 109
ได้รับคำตอบแล้ว 09/01/2555   ทะเบียนครอบครัวและพินัยกรรม เปลี่ยนนามสกุล ดิฉันจดทะเบียนสมรสแล้วและเปลี่ยไช้นามสกุลสามีแต่ตอนนี้ดิฉันอยากเปลี่ยนกลับไปใช้นามสุลเดิมแต่ยังไม่หย่ากับสามีจะสามารถทำได้มั้ยคะ และทำอย่างไร การ์ตูน 105
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ จำได้แต่นามสกุล ค้นหาได้ไหม. เนื่องจากผมจำที่อยู่เพื่อนไม่ได้ชื่อไม่ได้จำได้แต่นามสกุลกับจังหวัดอุบลราชธานีอยากทราบว่าจะค้นหาทางทะเบียนบ้านเจอไหมครับ. เจษฎา 81
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2555   การพิจารณาสัญชาติ สัญชาติ กรณีที่บิดา/มารดา ไม่ใช่คนสัญชาติไทยแต่ว่าเด็กเกิดในประเทศไทย เด็กจะได้สัญชาติไทยหรือไม่ ผึ้ง 81
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2555   การขอเปลี่ยนบัตร บัตรประชาชนหมดอายุ10ปี บัตรประชาชนหมดอายุ10ปีแล้ว ต้องการทำบัตรจะต้องทำอย่างไรคะ ทะเบียนบ้านอยู่จ.ระยอง แต่ปัจจุบันย้ายมาอยู่กรุงเทพนานมากแล้ว ถ้าอยากทำบัตรที่กรุงเทพจะได้ไหม เพราะจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ทะเบียนบ้านของพี่สาวที่กรุงเทพด้วย การ์ตูน 137
ได้รับคำตอบแล้ว 08/01/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน กรณีเจ้าบ้านเสียชีวิต กรณีที่บ้านมี เจ้าบ้าน 1 คน ลูกบ้าน 2 คน จากนั้น เจ้าบ้า้นเสียชีวิต มาถึงตอนนี้ยังไม่มีลูกบ้านคนไหนทำการแจ้งเป็นเจ้าบ้าน คำถามคือ ลูกบ้านจะแจ้งเป็นเจ้าบ้านได้หรือไม่ ถ้าได้ ต้องนำหลักฐานอะไรบ้างเพื่อประกอบทำการแจ้งเป็นเจ้าบ้าน คนไกลบ้าน 125
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว