กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][505][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515][516][517][518][519][520][521][522][523][524][525][526][527][528][529][530][531][532][533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564][565][566][567][568][569][570][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582][583][584][585][586][587][588][589][590][591][592][593][594][595][596][597][598][599][600][601][602][603][604][605][606][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616][617][618][619][620][621][622][623][624][625][626][627][628][629][630][631][632][633][634][635][636][637][638][639][640][641][642][643][644][645][646][647][648][649][650][651][652][653][654][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667][668][669][670][671][672][673][674][675][676][677][678][679][680][681][682][683][684][685][686][687][688][689][690][691][692][693][694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704][705][706][707][708][709][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719][720][721][722][723][724][725][726][727][728][729][730][731][732][733][734][735][736][737][738][739][740][741][742][743][744][745][746][747][748][749][750][751][752][753][754][755][756][757][758][759][760][761][762][763][764][765][766][767][768][769][770][771][772][773][774][775][776][777][778][779][780][781][782][783][784][785][786][787][788][789][790][791][792][793][794][795][796][797][798][799][800][801][802][803][804][805][806][807][808][809][810][811][812] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ข้อมูลประวัติการอย่าร้าง ในกรณีที่มีการจดทะเบียนหย่าจะมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่สามารถตรวจสอบประวัติการหย่าร้างได้หรือไม่ หน่อย 64
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เพิ่มชื่อ ที่เคยถามมาและตอบมาแล้ว ว่าให้ปฏิบัติ ตาม ข้อ 96 นั้น ทราบแล้ว / เป็นกรณีที่มีหลักฐานการเกิด ใบสูติบัตร เป็น สัญชาติไทย แต่กรณีที่ถามนี้ ในใบเกิดเด็กระบุ สัญชาติเด็กเป็น"สัญชาติมาเลเซีย" โดยมีมารดา เป็นคนสัญชาติไทย จะให้เพิ่มตาม ระเบียบ ข้อไหน..... ชาติตระการ 94
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เลขประจำตัว 13 หลัก
จากเลข 13 หลัก อยากทราบว่า จัหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสตัวที่ 2 3 จะเป็น เลขอะไร (เราดูจากรหัสไปรษณีใช่หรือไม่ ) เด็กอยุธยา ที่มีเลข 13 หลัก ตัวที่ 2 3 ไม่ตรงกับรหัสจังหวัด 51
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ สอบถามที่อยู่ ถ้าทราบชื่อจริง นามสกุลจริง แต่อยากรู้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะค้นหาได้อย่างไรคะ
พอดีว่าทำเบอร์หาย
วิมลวรรณ 56
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอรบกวนสอบถามจำนวนประชากรรายหมู่บ้านทั่วประเทศ ขอรบกวนสอบถามจำนวนประชากรรายหมู่บ้านทั่วประเทศมาประกอบการวิจัย ลองค้นจากคำถามเก่าๆ ทราบว่าต้องโทรถามแต่ละท้องที่เอง ซึ่งในที่นี่้ เป็นอำเภอหรืออบต. ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า หรือหากต้องทำหนังสือขอข้อมูล ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานของกรมการปกครองที่รวบรวมข้ รักชาติ 78
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   การพิจารณาสัญชาติ สัญชาติลาว บุคคลสัญชาติลาว(หญิง) ใช้พาสสปอร์ตเข้ามาทำงานในไทยมีนายจ้าง(อยู่ กทม) ต้องการจะเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดยที่มีสามีเป็นคนไทย(ไม่ได้จดทะเบียน)อาศัยอยู่ที่จ.กาญจนบุรี ต้องการทราบว่าจะสามารถเพิ่มชื่อได้หรือไม่เพราะเป็นคน ลาวและไม่ได้อาศัยอยู่กับสามีที่ สิริ 72
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   การเพิ่มชื่อ-จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ขอเพิ่มชื่อ เด็กเกิดที่ประเทศมาเลเซีย มีมารดาเป็นคนสัญชาติไทย (ปัจจุบันเลิกร้างกับบิดาเด็กแล้ว) บิดาเป็นคนมาเลเซีย แต่ใบเกิดเด็กระบุ สัญชาติเด็กเป็น"สัญชาติมาเลเซีย" มีวิธีใดที่จะขอเพิ่มชื่อให้มีชื่อในทะเบียนราษฎร ของประเทศไทยได้ (ถ้าเป็นไปได้ขอทราบ ข้อระเบียบ ห ชาติตระการ 70
ได้รับคำตอบแล้ว 27/02/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนทั่วไป :
กรณีถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วต้องเปลี่ยนใช้นามสกุลคู่สมรส แต่ทะเบียนฉบับเจ้าบ้านไม่ได้อยู่กับตัวเอง แต่อยู่กับน้าที่ต่างจังหวัด และติดต่อกันไม่ได้ จะสามารถเปลียนในทะเบียนราษฏร และเปลี่ยนบัตรประชาชนได้ไหม และทะเบียนบ้านขอคัดสำเนาได้ไหม ขอบคุณค่ะ
สมิตา 58
ได้รับคำตอบแล้ว 26/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน ตอนนี้มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่อะไร นางสาว ทิพย์อภัย อภัยราช 61
ได้รับคำตอบแล้ว 26/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน พระภิกษุสงฆ์ขอบ้านเลขที่ พระภิกษุสงฆ์สามารถยืนคำขอมีบ้านเลขที่ของตนเองได้หรือไม่ (สอบถามแล้วเป็นบ้านของตนเอง เพิ่งปลูกเสร็จ และไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นเป้นผูู้ดำเนินการให้) เรื่องดังกล่าวมีหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องหรือไม่ ปลัดมือใหม่ 93
ได้รับคำตอบแล้ว 25/02/2555   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตรประชาชน คือ หยิบบัตรประชาชนสลับกับ คนคนนึงแล้วต้องการอย่างเร่งด่วย ที่จะต้องไปสอบครัีบ ชื่อนายจีรวัฒน์ ขันเพชร ช่วยหน่อยนะครับ หาเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับ แบงค์ 65
ได้รับคำตอบแล้ว 25/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ เปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ในบัตรประชาชน สอบถามดิฉันได้ทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัวแต่หลังจากได้ทำบัตรประชาชนแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อตัวภาษาอังกฤษอังกฤษบางตัวต้องทำอย่างไรบ้าง ณัฐวรา 90
ได้รับคำตอบแล้ว 24/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ขอทราบที่อยู่ปัจจุบัน ผมจะไปกราบคุณปู่ชื่อ ประถม อาจสาคร อยู่ที่ 688/1 ซอยจงประสาน (ตลาดวัดเขาบางทราย)อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ไม่ทราบว่าย้ายที่อยู่หรือเปล่า ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ตันติเวทย์ ตอบที่ ( mosert.t@hotmail.com ) ก็ได้นะครับ 53
ได้รับคำตอบแล้ว 24/02/2555   ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนราษฏร กรณีถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วต้องเปลี่ยนใช้นามสกุลคู่สมรส แต่ทะเบียนฉบับเจ้าบ้านไม่ได้อยู่กับตัวเอง แต่อยู่กับน้าที่ต่างจังหวัด และติดต่อกันไม่ได้ จะสามารถเปลียนในทะเบียนราษฏร และเปลี่ยนบัตรประชาชนได้ไหม และทะเบียนบ้านขอคัดสำเนาได้ไหม ขอบคุณค่ะ สมิตา 87
ได้รับคำตอบแล้ว 24/02/2555   งานทะเบียนทั่วไป - อื่น ๆ ทะเบียนหย่า สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามคัดสำเนาทะเบียนหย่า กรณีที่ทำการหย่าที่กงสุลไทยในต่างประเทศ และ ใบหย่าหาย ไม่ทราบว่าต้องใช้หลักฐาน อะไรบ้างในการคัดสำเนา และ สามารถขอคัดสำเนาได้ทุกเขตหรือไม่ ต้องการใช้เพื่อแสดงการจดทะเบียนสมรสใหม่ต้องใช้ประกอบหรือไม่ รบกวนปรึก ปัทมา 125
ได้รับคำตอบแล้ว 24/02/2555   บ้านและทะเบียนบ้าน ค้นหาบุคคลในทะเบียนบ้าน เราสามารถค้นหาบุคคลในทะเบียนบ้านได้หรือไม่ ทราบเพียงชื่อของบุคคลนั้น
หากค้นหาได้ รบกวนช่วยหาชื่อบุคคลท่านนี้ เพราะติตต่อไม่ได้ นายสุทัศน์ พิลา อยากทราบที่อยู่ในทะเบียนบ้านค่ะ

ส่งมาที่ e-mail : chenmeilitpg_th@hotmail.com หรือติดต่อมา
นางสาวชมัยพร วรรณรัตน์ 134
ได้รับคำตอบแล้ว 24/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทำบัตรประชาชนให้แม่ (ต่อ) คือว่าแม่ดิฉันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วซึ่งพ่อ (พ่อเลี้ยง) เป็นเจ้าบ้านเอง แต่จะพาแม่ไปทำบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องหาข้าราชการ ซี7 ขึ้นไปมายืนยัน+ผู้ใหญ่บ้านแต่ดิฉันไม่รู้จะไปหาที่ไหนมีทางอื่นที่ช่วยให้แม่ดิฉันมีบัตรประชาชนไหมค่ะ อ้อย 52
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ วัน เดือน ปีเกิด วันเดิอนปีเกิกของ 3100500522000 3100500522000 104
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาคน นายบรรหาญ นี้น่ะครับ นิรันดร์ 53
ได้รับคำตอบแล้ว 23/02/2555   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ ตามหาคน อยากให้ช่วยเช็คให้หน่อยครับว่าคนชื่อนี้ยังอยู่หรือเปล่าชื่อ นาย บรรหาร นิ่มเจริญ หรือ นิ้มเจริญ ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนน่ะครับ ช่วยส่งกลับที่เมลนี้ด้วยน่ะครับ Pear2631@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง นิรันดร์ 59
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว