สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๓ ๑/๘ ๑/๑ ๑๒
๑/๓
๑/๙ ๑/๗ ๑/๖ ๒๒
๑/๙
๑/๒ ๑/๓
๑๓
๑๔
๑๕ ๑/๒
๑๖ ๑/๖ ๑/๑
๑๙ ๑/๘๔ ๑/๓๑ ๑/๔ ๑๑๙
๒๐ ๑/๒๖ ๑/๒ ๒๘
๒๑ ๑/๘
๒๒ ๑/๑๒ ๑๒
๒๓
๒๖ ๑/๒ ๑/๕
๒๗ ๑/๘
๒๘ ๑/๓
๒๙ ๑/๒
๓๐
๓๑
รวม ๕/๒๒ ๑/๑๒ ๑/๒๖ ๑/๘ ๑/๘๔ ๒/๓๘ ๑๔/๕๗ ๒๔๗
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 19 ม.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 ม.ค. 2560