สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑ ๑/๑
๑/๒ ๑/๖
๑/๔
๑๐ ๑/๘
๑๑ ๑/๓
๑๒ ๑/๑๕ ๑๕
๑๕
๑๖ ๑/๖
๑๗ ๑/๕ ๑/๕ ๑๐
๑๘ ๑/๒ ๑/๑๗ ๑/๕ ๒๔
๑๙ ๑/๒๑ ๑/๓ ๒๔
๒๒ ๑/๗
๒๓
๒๔
๒๕ ๑/๑
๒๖ ๑/๘
๒๙
๓๐ ๑/๖ ๑/๔ ๑๐
๓๑ ๑/๑ ๑/๑
รวม ๒/๔ ๔/๒๑ ๓/๔๑ ๑/๕ ๒/๖ ๑๑/๕๕ ๒๓/๑๓๒
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 13 ก.พ. 2561
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 ก.พ. 2561