สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒๘ ๒๘
๑/๑ ๑/๓
๑/๑
๑/๓ ๑/๓ ๑/๒
๑/๓๙ ๑/๑๑ ๑/๗ ๕๗
๑/๓ ๑/๖
๑๐ ๑/๕
๑๔ ๑/๑๖ ๑๖
๑๕ ๑/๒๒ ๑/๔ ๒๖
๑๖ ๑/๘ ๑/๒ ๑๐
๑๗ ๑/๕
๒๐
๒๑
๒๒ ๑/๓๐ ๑/๒๕ ๕๕
๒๓ ๑/๑
๒๔ ๑/๘
๒๗ ๑/๗
๒๘ ๑/๙
รวม ๑/๓ ๔/๔๔ ๖/๕๘ ๑/๕ ๑/๓๐ ๑๒/๑๐๙ ๒๔๙
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 มี.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 มี.ค. 2560