สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๒/๘
๑/๗
๑/๔ ๑/๑
๒/๗
๑๐
๑๑ ๑/๔ ๑/๒
๑๒
๑๕ ๒/๓
๑๖
๑๗ ๒/๑๙ ๑/๔ ๒๓
๑๘
๑๙ ๑/๖
๒๑
๒๒
๒๓ ๑/๕
๒๔ ๑/๕
๒๕ ๑/๓
๒๖
๒๘ ๑/๑
๓๐ ๑/๑๘ ๑๘
๓๑
รวม ๑/๔ ๒/๑๓ ๓/๒๓ ๑/๕ ๑๒/๕๒ ๙๗
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 มิ.ย. 2561
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 มิ.ย. 2561