สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๒/๒๕ ๒๕
๑/๒ ๓/๑๓ ๑๕
๑/๕๒ ๕๒
๑/๙ ๑/๓ ๑๒
๑๑ ๑/๗
๑๒ ๒/๒๘ ๒๘
๑๓
๑๔
๑๕ ๑/๓
๑๖
๑๘ ๑/๑๑ ๑๑
๑๙ ๑/๙
๒๐ ๒/๕ ๑/๑๙ ๒๔
๒๑
๒๒ ๑/๔
๒๓
๒๕
๒๖ ๑/๖
๒๗
๒๘ ๕/๑๔ ๑๔
๒๙ ๑/๒ ๑/๑๕ ๑๗
๓๐
รวม ๑/๗ ๒/๔ ๓/๒๘ ๖/๒๗ ๑๕/๑๖๑ ๒๒๗
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 ก.ค. 2561
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 ก.ค. 2561