สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๕
๑/๕
๑/๓
๑/๑๐ ๑๐
๑/๓ ๑/๔
๑๑ ๑/๑๒ ๑/๑ ๑/๑ ๑๔
๑๒ ๑/๑
๑๓ ๑/๔ ๑/๓ ๑/๑๖ ๑/๘ ๓๑
๑๔ ๑/๓
๑๕ ๑/๕
๑๘ ๑/๓
๑๙ ๑/๑
๒๐ ๑/๓
๒๑
๒๒ ๑/๑ ๑/๑๔ ๑๕
๒๕ ๑/๕ ๑/๑ ๑/๗ ๑๓
๒๖ ๑/๑ ๑/๒
๒๗
๒๘
๒๙ ๑/๔
รวม ๖/๑๙ ๔/๒๕ ๓/๑๘ ๑/๑ ๒/๑๗ ๑๑/๔๖ ๑๒๖
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 ต.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 ต.ค. 2560