สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๓
๑/๒
๑/๒
๑/๖ ๑/๒๒ ๑/๓๐ ๕๘
๑/๑๘ ๑๘
๑๐ ๑/๕ ๑/๒ ๑/๒
๑๑ ๑/๗
๑๒ ๑/๓๐ ๑/๑,๒๙๘ ๑,๓๒๘
๑๖ ๑/๕๔๖ ๕๔๖
๑๗ ๑/๒ ๑/๑
๑๘ ๑/๓๙ ๓๙
๑๙ ๑/๓ ๑/๑
๒๐
๒๔
๒๕ ๑/๓
๒๗
๓๐ ๑/๗
๓๑ ๑/๒
รวม ๑/๕ ๓/๑๐ ๓/๓๒ ๒/๖๐ ๒/๕ ๑/๕๔๖ ๑/๑,๒๙๘ ๙/๗๕ ๒๒/๒,๐๓๑
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 พ.ย. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย. 2560