สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๖
๑/๑๓ ๑๓
๑/๒
๑/๙
๑๒ ๑/๕
๑๓ ๑/๒
๑๔
๑๕ ๑/๒
๑๘ ๑/๖
๑๙ ๑/๕ ๑/๔
๒๐
๒๑ ๑/๑ ๑/๑
๒๒ ๑/๘
๒๕ ๑/๔
๒๖ ๑/๖
๒๗
๒๘
๒๙ ๑/๒
รวม ๓/๙ ๒/๑๓ ๒/๖ ๙/๔๘ ๑๖/๗๖
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 ม.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 ม.ค. 2560