ถามตอบปัญหาด้านการทะเบียน
ประชาสัมพันธ์


      - ปรึกษาปัญหาด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โทร.1548 Call Center
     - สอบถามปัญหาด้านการทะเบียน Call Center 1548 ทางเว็บไซต์
     - สอบถามปัญหาด้านการทะเบียนทางอีเมล์: m03094300@bora.dopa.go.th
      - ค้นหาคำตอบปัญหาด้านการทะเบียน Call Center 1548
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
846229
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved