บริการประชากร


  การบริการด้านสถิติกับทะเบียนราษฎร
      ตรวจสอบข้อมูลประชากร
      ข้อมูลการเกิด
      ข้อมูลการตาย
      ข้อมูลการย้ายเข้า
      ข้อมูลการย้ายออก
      จำนวนประชากรประจำปี
      จำนวนประชากรและบ้าน
      ประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน
     
 


  สถิติข้อมูลการให้บริการ 1548
      รายงานสถิติในรอบเดือน
      รายงานสถิติในรอบปี
 
 


  สถิติการให้บริการประชาชน ณ สำนักทะเบียน
      สถิติการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
      สถิติการขอข้อมูลของหน่วยงานภายนอกผ่านระบบควบคุมโปรแกรม
      สถิติการให้บริการจัดทำบัตรให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ  
 
 


  การตรวจสอบรายการประวัติตนเอง
      ตรวจสอบทะเบียนราษฎร
      ตรวจสอบทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
      ตรวจสอบทะเบียนสมรส
      ตรวจสอบทะเบียนหย่า
      บริการตรวจสอบรายชื่อบุคคลทะเบียนบ้านกลาง
      ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้นเพื่อจัดตั้ง
 
 


  บริการ Download
      Download จำนวนประชากร
      Download ทำเนียบท้องที่
      Download ข้อมูลประชากร [แยกตามอายุ]
 
 


  รายงาน
      รายงานทะเบียนสมาคม
     
 
 


.. แหล่งข้อมูล .. http://www.Khonthai.com/thailandgateway/
     .. http://www.dopa.go.th/TH/service.php/
     .. สำนักบริหารการทะเบียน
.. โทรศัพท์ / E-mail .. 1548 , 02-791-7141-2 / callercenter1548@dopa.go.th
.. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ .. ทีมงาน..1548
.. วันที่เผยแพร่ .. 31 /08/ 2550
.. วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ ..

 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
838886
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved