แบบพิมพ์คำร้อง    การติดต่องานทะเบียนราษฎรต่าง ๆ
        แบบพิมพ์คำร้อง (ดาวน์โหลด)
       

แหล่งข้อมูล :: http://203.155.220.217/preservices/regis.htm
:: โทรศัพท์ / E-mai : m03094300@dopa.go.th .. , 02-791-7517
.. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ .. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน
.. วันที่เผยแพร่ .. 15 สิงหาคม 2555
.

 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
845104
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved