ข้อมูลประชากรและบ้าน
บริการข้อมูลประชากรและบ้าน


      - ตรวจสอบข้อมูลประชากร
      - จำนวนประชากรประจำปี
      - จำนวนประชากรและบ้าน
      - ประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล :: http://www.dopa.go.th/ หัวข้อบริการข้อมูลและสถิติ
:: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ .. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน
.. วันที่เผยแพร่ .. 5 กันยายน 2555
.

 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
845111
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved