สำนักทะเบียนดีเด่น 2555


 ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๕
 ชมเชยการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียน ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๕
 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๕
 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
      ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕
 ผลการคัดเลือกศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕


สำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
โทรศัพท์0-2791-7030 (1548)
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 กันยายน 2555
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กันยายน 2555่

 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
845109
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved