หน่วยงานภายในกรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง  สำนักผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 สำนักการสอบสอนและนิติการ  กองการเจ้าหน้าที่
 สำนักกิจการความมั่นคงภายใน  กองคลัง
 สำนักบริหารการทะเบียน  กองการสื่อสาร
 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน  กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักบริหารการปกครองท้องที่  กองตรวจสอบระบบบัญชี
 สำนักงานเลขานุการกรมปกครอง  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
 สหกรณ์กรมการปกครอง  
   
แหล่งข้อมูล http://http://www.dopa.go.th/index12aug.html
โทรศัพท์0-2791-7141-2 (1548)
ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทสบ.สพท.
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 20 ส.ค.2555 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
845108
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved