ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
                                        ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


แหล่งที่มาข้อมูล : KM@สำนักบริหารการทะเบียน