ปี พ.ศ. รหัสจังหวัด จังหวัด จำนวน
2560 10 กรุงเทพมหานคร                     45,577
  11 จังหวัดสมุทรปราการ                       9,135
  12 จังหวัดนนทบุรี                       6,215
  13 จังหวัดปทุมธานี                       6,736
  14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                       4,502
  15 จังหวัดอ่างทอง                       997
  16 จังหวัดลพบุรี                       3,076
  17 จังหวัดสิงห์บุรี                          802
  18 จังหวัดชัยนาท                       1,027
  19 จังหวัดสระบุรี                       4,085
  20 จังหวัดชลบุรี                     15,795
  21 จังหวัดระยอง                       7,588
  22 จังหวัดจันทบุรี                       1,930
  23 จังหวัดตราด                          829
  24 จังหวัดฉะเชิงเทรา                       4,149
  25 จังหวัดปราจีนบุรี                       2,938
  26 จังหวัดนครนายก                          993
  27 จังหวัดสระแก้ว                       2,235
  30 จังหวัดนครราชสีมา                     10,741
  31 จังหวัดบุรีรัมย์                       4,720
  32 จังหวัดสุรินทร์                       3,705
  33 จังหวัดศรีสะเกษ                       4,422
  34 จังหวัดอุบลราชธานี                       6,428
  35 จังหวัดยโสธร                       1,789
  36 จังหวัดชัยภูมิ                       4,020
  37 จังหวัดอำนาจเจริญ                       1,085
  38 จังหวัดบึงกาฬ                       1,611
  39 จังหวัดหนองบัวลำภู                       2,043
  40 จังหวัดขอนแก่น                       7,230
  41 จังหวัดอุดรธานี                       6,289
  42 จังหวัดเลย                       2,452
  43 จังหวัดหนองคาย                       1,930
  44 จังหวัดมหาสารคาม                       3,393
  45 จังหวัดร้อยเอ็ด                       4,417
  46 จังหวัดกาฬสินธุ์                       3,734
  47 จังหวัดสกลนคร                       4,025
  48 จังหวัดนครพนม                       2,336
  49 จังหวัดมุกดาหาร                       1,355
  50 จังหวัดเชียงใหม่                       7,910
  51 จังหวัดลำพูน                       2,208
  52 จังหวัดลำปาง                       2,999
  53 จังหวัดอุตรดิตถ์                       1,574
  54 จังหวัดแพร่                       1,526
  55 จังหวัดน่าน                       1,752
  56 จังหวัดพะเยา                       1,736
  57 จังหวัดเชียงราย                       4,688
  58 จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       1,066
  60 จังหวัดนครสวรรค์                       3,601
  61 จังหวัดอุทัยธานี                       964
  62 จังหวัดกำแพงเพชร                       2,293
  63 จังหวัดตาก                       1,914
  64 จังหวัดสุโขทัย                       1,957
  65 จังหวัดพิษณุโลก                       3,669
  66 จังหวัดพิจิตร                       1,574
  67 จังหวัดเพชรบูรณ์                       3,641
  70 จังหวัดราชบุรี                       3,291
  71 จังหวัดกาญจนบุรี                       2,847
  72 จังหวัดสุพรรณบุรี                       2,909
  73 จังหวัดนครปฐม                       3,711
  74 จังหวัดสมุทรสาคร                       2,747
  75 จังหวัดสมุทรสงคราม                          734
  76 จังหวัดเพชรบุรี                       1,825
  77 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                       2,378
  80 จังหวัดนครศรีธรรมราช                       5,086
  81 จังหวัดกระบี่                       2,011
  82 จังหวัดพังงา                       983
  83 จังหวัดภูเก็ต                       2,860
  84 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                       4,910
  85 จังหวัดระนอง                          670
  86 จังหวัดชุมพร                       1,914
  90 จังหวัดสงขลา                       6,177
  91 จังหวัดสตูล                       1,253
  92 จังหวัดตรัง                       2,328
  93 จังหวัดพัทลุง                       1,839
  94 จังหวัดปัตตานี                       1,825
  95 จังหวัดยะลา                       1,713
  96 จังหวัดนราธิวาส                       2,084
  รวม                  297,501

หน้าหลัก