ปี พ.ศ. รหัสจังหวัด จังหวัด จำนวน
2560 10 กรุงเทพมหานคร                   16,187
  11 จังหวัดสมุทรปราการ                     4,009
  12 จังหวัดนนทบุรี                     2,678
  13 จังหวัดปทุมธานี                     3,208
  14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                     2,192
  15 จังหวัดอ่างทอง                        470
  16 จังหวัดลพบุรี                     1,535
  17 จังหวัดสิงห์บุรี                        404
  18 จังหวัดชัยนาท                        540
  19 จังหวัดสระบุรี                     2,032
  20 จังหวัดชลบุรี                     6,476
  21 จังหวัดระยอง                     3,466
  22 จังหวัดจันทบุรี                        810
  23 จังหวัดตราด                        402
  24 จังหวัดฉะเชิงเทรา                     1,643
  25 จังหวัดปราจีนบุรี                     1,272
  26 จังหวัดนครนายก                        494
  27 จังหวัดสระแก้ว                        900
  30 จังหวัดนครราชสีมา                     4,572
  31 จังหวัดบุรีรัมย์                     1,833
  32 จังหวัดสุรินทร์                     1,485
  33 จังหวัดศรีสะเกษ                     1,411
  34 จังหวัดอุบลราชธานี                     2,441
  35 จังหวัดยโสธร                        681
  36 จังหวัดชัยภูมิ                     1,535
  37 จังหวัดอำนาจเจริญ                        441
  38 จังหวัดบึงกาฬ                        617
  39 จังหวัดหนองบัวลำภู                        767
  40 จังหวัดขอนแก่น                     3,100
  41 จังหวัดอุดรธานี                     2,722
  42 จังหวัดเลย                     1,063
  43 จังหวัดหนองคาย                        891
  44 จังหวัดมหาสารคาม                     1,171
  45 จังหวัดร้อยเอ็ด                     1,601
  46 จังหวัดกาฬสินธุ์                     1,351
  47 จังหวัดสกลนคร                     1,488
  48 จังหวัดนครพนม                        742
  49 จังหวัดมุกดาหาร                        514
  50 จังหวัดเชียงใหม่                     3,321
  51 จังหวัดลำพูน                     1,065
  52 จังหวัดลำปาง                     1,402
  53 จังหวัดอุตรดิตถ์                        747
  54 จังหวัดแพร่                        713
  55 จังหวัดน่าน                        780
  56 จังหวัดพะเยา                        842
  57 จังหวัดเชียงราย                     2,114
  58 จังหวัดแม่ฮ่องสอน                        254
  60 จังหวัดนครสวรรค์                     1,718
  61 จังหวัดอุทัยธานี                        505
  62 จังหวัดกำแพงเพชร                     1,124
  63 จังหวัดตาก                        752
  64 จังหวัดสุโขทัย                        886
  65 จังหวัดพิษณุโลก                     1,822
  66 จังหวัดพิจิตร                        820
  67 จังหวัดเพชรบูรณ์                     1,488
  70 จังหวัดราชบุรี                     1,454
  71 จังหวัดกาญจนบุรี                     1,306
  72 จังหวัดสุพรรณบุรี                     1,162
  73 จังหวัดนครปฐม                     1,578
  74 จังหวัดสมุทรสาคร                     1,147
  75 จังหวัดสมุทรสงคราม                        323
  76 จังหวัดเพชรบุรี                        856
  77 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                     1,046
  80 จังหวัดนครศรีธรรมราช                     2,159
  81 จังหวัดกระบี่                        758
  82 จังหวัดพังงา                        462
  83 จังหวัดภูเก็ต                     1,048
  84 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                     1,977
  85 จังหวัดระนอง                        274
  86 จังหวัดชุมพร                        986
  90 จังหวัดสงขลา                     2,338
  91 จังหวัดสตูล                        375
  92 จังหวัดตรัง                        950
  93 จังหวัดพัทลุง                        862
  94 จังหวัดปัตตานี                        328
  95 จังหวัดยะลา                        393
  96 จังหวัดนราธิวาส                        338
  รวม                 121,617

หน้าหลัก