รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน
ประจำปี พ.ศ.2511,335