รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 31,529,148 32,546,885 64,076,033 22,240,259
กรุงเทพมหานคร 2,692,954 2,981,889 5,674,843 2,459,680
จังหวัดกระบี่ 218,708 219,331 438,039 151,850
จังหวัดกาญจนบุรี 421,782 417,132 838,914 296,794
จังหวัดกาฬสินธุ์ 489,082 492,573 981,655 264,820
จังหวัดกำแพงเพชร 360,906 365,103 726,009 242,029
จังหวัดขอนแก่น 875,013 891,053 1,766,066 534,715
จังหวัดจันทบุรี 254,516 262,339 516,855 202,977
จังหวัดฉะเชิงเทรา 333,151 346,219 679,370 241,628
จังหวัดชลบุรี 656,537 682,119 1,338,656 733,031
จังหวัดชัยนาท 160,884 172,372 333,256 112,618
จังหวัดชัยภูมิ 560,672 566,751 1,127,423 347,540
จังหวัดชุมพร 244,542 247,640 492,182 199,270
จังหวัดเชียงราย 589,759 608,897 1,198,656 474,177
จังหวัดเชียงใหม่ 802,823 843,321 1,646,144 676,920
จังหวัดตรัง 307,422 319,286 626,708 200,620
จังหวัดตราด 110,801 111,212 222,013 92,324
จังหวัดตาก 269,370 261,648 531,018 183,210
จังหวัดนครนายก 125,631 128,200 253,831 84,764
จังหวัดนครปฐม 415,745 450,319 866,064 328,951
จังหวัดนครพนม 351,819 352,949 704,768 196,975
จังหวัดนครราชสีมา 1,278,327 1,306,998 2,585,325 823,789
จังหวัดนครศรีธรรมราช 757,150 768,921 1,526,071 492,249
จังหวัดนครสวรรค์ 524,806 546,880 1,071,686 368,737
จังหวัดนนทบุรี 527,269 595,358 1,122,627 539,147
จังหวัดนราธิวาส 370,019 377,353 747,372 182,290
จังหวัดน่าน 240,465 236,147 476,612 150,669
จังหวัดบึงกาฬ 205,647 201,987 407,634 110,987

หน้า 1