การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานของกรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักบริหารการทะเบียน ลำลูกกาคลองเก้า จ.ปทุมธานี

 
เอกสารอ้างอิง :