หน้าหลัก | ประวัติสมาคม | ที่ปรึกษา | การดำเนินงาน | ประชาสัมพันธ์ | ใบสมัคร


ประวัติสมาคม
กำเนิดสมาคม
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับสมาคม
• นายกสมาคม
คณะที่ปรึกษา
• กรรมการอำนวยการ

คณะทำงาน• ประชุมคณะกรรมการ
• ผลการดำเนินงาน
• อีเมล์สมาชิก
• ประชาสัมพันธ์
• กิจกรรม
• ทะเบียน/ทำเนียบรุ่น

ใบสมัคร
 
   
 
 
 
 


ประวัติสมาคม
   


นายกสมาคม
อดีต-ปัจจุบัน
   


คณะที่ปรึกษาสมาคม
 
 
 
 
 
 

ประวัติสมาคม

สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชนที่มีฐานะ เป็นนิติบุคคลตาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2527 เริ่มแรกมีนายยุวรัตน์ กมลเวช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ..


กำเนิดสมาคม

        สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 วัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวกันของนักปกครองที่คัดค้านกระแสทางด้าน
การปฏิรูปการเมืองที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อันอาจนำไปสู่..


 
 ติดต่อ: | สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย อาคารกองบัตรประจำตัวประชาชน 442 ถ.นครสวรรค์ วังไชยา นางเลิ้ง เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-356-9595
| แนะนำ: webmaster