บุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดาวน์โหลดข้อมูลทางสถิติ

คำแนะนำในการดาวน์โหลด

  1. คลิกข้อมูลที่ต้องการ จะได้ File ที่เป็น .txt ดังรูป
  2. Save File ที่ต้องการ ดังรูป
  3. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
  4. Open File ที่เป็น Text File ที่ Save ไว้
  5. เลือก Option Delimited และ Thai(Windows) ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Next
  6. ตรง Delimiters ให้เลือก Other และใส่ | ดังรูป จากนั้นกด Next
  7. กดปุ่ม Finish
  8. Save as... ให้เป็น ชื่อไฟล์.xls

ติดต่อสอบถาม: 0-2791-7532