บุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดาวน์โหลดข้อมูลทางสถิติ

คำแนะนำในการดาวน์โหลด

1. เลือกปีที่ต้องการ
2. เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการ
3. เลือกประเภท File ที่ต้องการ
 3.1. หากเลือก Text File โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้
 - ให้ทำการ Save File
 - กำหนดชื่อ File และ Folder ที่ต้องการจัดเก็บ
 3.2. หากเลือก Excel File โปรแกรมจะทำการ Load File ไปยัง Folder Dowload
 - เมื่อเปิดดูใน Folder Dowload จะพบ ข้อมูลดังนี้
 - เมื่อ Double Click ที่ File จะเปิดข้อมูลดังรูป

ติดต่อสอบถาม: 0-2791-7437,0-2791-7441,0-2791-7445