จำนวนประชากรและบ้านทั่วประเทศ ย้อนหลัง 5 ปี

จำนวนประชากรและบ้านสูงสุด 5 จังหวัด ของปี Loading...

สูงสุด 5 จังหวัด

ชื่อจังหวัด

จำนวนประชากรและบ้านของ กรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง 10 ปี