ข้อมูลการเกิดทั่วประเทศ ย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลการเกิดสูงสุด 5 จังหวัด ของปี Loading...

สูงสุด 5 จังหวัด

ชื่อจังหวัด

ข้อมูลการเกิดของ กรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง 10 ปี