บุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดาวน์โหลดข้อมูลทางสถิติ

ข้อมูลสถิติประชากรปี พ.ศ.2558

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครพนม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสตูล
จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแพร่ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสระบุรี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดยโสธร จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยะลา จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดชลบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชุมพร จังหวัดปัตตานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดลำพูน จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดตราด จังหวัดพัทลุง จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดนครนายก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดบึงกาฬ